Pokazano 2436 rekordów

Subjects
Subjects termin Nota/uwaga do zakresu Opis archiwalny count Hasło wzorcowe count
Kościół katolicki (3) 2721 5
Archidiecezja wrocławska 8 3
pomniki wrocławskie 109 4
ZEH 0 1
straż pożarna 58 4
służba zdrowia 119 1
przemysł (4) 1679 6
manifestacje 909 0
kodeks karny 0 0
wojsko 241 2
Sobór Watykański II 1 0
List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. 0 0
Katolicki Uniwersytet Lubelski 0 1
czasopisma bezdebitowe 8511 2
sport (8) 1213 7
dzieciństwo 713 0
protesty 24 1
turystyka 826 0
pielgrzymki 177 0
zwierzęta 187 1
wydarzenia religijne 77 0
Mrówkowiec 1 1
Pomarańczowa Alternatywa 869 0
kościoły Wrocławia 495 1
Obóz Żywego Protestu 2 0
życie codzienne 2684 1
szkolnictwo 499 1
statki 14 0
rybołówstwo 1 0
zabytki 663 1
zamki 1 0
turystyka górska 248 0
obiekty sportowe 8 0
pomniki 130 2
sanatoria 16 0
uzdrowiska 25 0
pomnik przyrody 2 0
cmentarz 37 0
park 9 0
most 20 0
ogrody 41 0
przyroda 132 0
kulinaria 12 0
łagry 56 0
Polacy w ZSRR 97 0
stalinizm 60 0
wysiedlenia Polaków z kresów wschodnich 88 0
osadnictwo na ziemiach zachodnich 437 0
kolej 253 0
konspiracja 18 0
nauka (6) 250 9
szkolnictwo wyższe 185 0
wojna światowa (1939-1945) 917 2
kombatanci (1) 102 0
żegluga 39 0
rzeka (1) 84 0
edukacja 370 1
dzieci 986 1
PTTK 481 0
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 475 0
krajoznawstwo 480 0
praca przymusowa 145 0
rzeź wołyńska 39 0
relacje Polaków z Ukraińcami 165 0
kresy wschodnie 164 0
organizacje religijne 6 0
życie religijne 214 0
budownictwo 582 0
odbudowa 142 0
pojednanie polsko-niemieckie 9 0
praca 207 0
działalność partyzancka 15 0
partyzantka 18 1
okupacja radziecka 92 0
Polacy w Kazachstanie 39 0
UPA 45 0
AK 55 0
Sybir 139 0
technika 48 1
wrocławska nauka 214 0
domy studenckie 46 0
przemysł maszynowy 105 1
fabryki wrocławskie 94 0
studenci 787 0
stan wojenny w Polsce (1981-1983) 698 0
NSZZ Solidarność 1136 0
szybownictwo 7 0
demonstracje 733 0
duszpasterstwo ludzi pracy 19 0
opozycja demokratyczna 775 1
Boże Narodzenie 124 0
internowania 134 0
RKS 95 0
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 8 0
Porozumienia Sierpniowe 19 0
strajki 1261 0
Sierpień '80 225 0
II Rzeczpospolita 189 0
prawo 73 0
policja 11 0
Wyniki 1 do 100 z 2436