kombatanci

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

kombatanci

Terminy równoznaczne

kombatanci

Powiązane terminy

kombatanci

126 Opis archiwalny results for kombatanci

102 results directly related Exclude narrower terms

Zaświadczenie weryfikacyjne

Zaświadczenie weryfikacyjne byłego żołnierza ZWZ-AK Romana Gągorowskiego, ps. Mirosław

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej / Polish Home Army Ex-Servicemen Associaton

Certificate

Zaświadczenie o pozwoleniu na udanie się do Murnau; okaziciel: Jerzy Woźniak

Polish Contact Officer PW Capt. S. Pilichowski

Ausweiskarte

Legitymacja wydana przez Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie; okaziciel: Jerzy Woźniak

Baudienst im Generalgouvernement

Pokwitowanie

Pokwitowanie odbioru leków; darczyńca: Jerzy Woźniak

Wojewódzkie Biuro Obsługi Darów Zagranicznych Apteka

Zaświadczenie nr 614772

Zaświadczenie o uznaniu przez ZBoWiD działalności w ruchu oporu w latach 1941-1944; okaziciel: Jerzy Woźniak

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu

Postanowienie

Postanowienie składu sędziowskiego (przewodniczący: K. Kuczyński, prokurator: Z. Zdzitowiecki) o odmówieniu zatarcia skazania Jerzego Woźniaka; do wiadomości: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Zapytanie o karalność

Zapytanie o karalność od VIII Wydziału Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu do Ministerstwa Sprawiedliwości - Centralnego Rejestru Skazanych; dotyczy: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki we Wrocławiu

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu dwóch semestrów studiów medycznych wraz z wykazem zajęć; okaziciel: Jerzy Woźniak

Dekanat fuer medizinischen Fakultaet in Innsbruck

Postanowienie

Odpis postanowienia o warunkowym zwolnieniu z odbywania reszty kary pozbawienia wolności okaziciel: Jerzy Woźniak

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy

Świadectwo zwolnienia

Świadectwo zwolnienia z więzienia we Wronkach; na odwrociu informacja o zgłoszeniu się na posterunek MO w Błażowej; okaziciel: Jerzy Woźniak

Centralne Więzienie we Wronkach

Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej

legitymacja poświadczająca nadanie Emilowi Maciejce Odznaki Grunwaldzkiej; na s. 1 grafika przedstawiająca Odznakę Grunwaldzką; na s. 2 reprodukcja fragmentu obrazu "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki; na s. 4 grafika przedstawiająca polski czołg przypuszczalnie IS-2 produkcji radzieckiej przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego

Podziękowanie za udział w operacji pomorskiej

podziękownie dla Emila Maciejki za odział w walkach o Złotów, Jastrów dziś: Jastrowie, Rederitz dziś: Nadarzyce, Frydląd Pomorski dziś: Debrzno i inne miejsccowości w trakcie tzw. operacji pomorskiej podpisane w imieniu marszałka Józefa Stalina przez dowódcę pułku prawdopodobnie 10. pułku piechoty Wojska Polskiego; podpis nieczytelny

Dowództwo 10 pułku piechoty 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego

Podziękowanie za udział w walkach o Kołobrzeg

podziękowane za udział w walkach o Kołobrzeg dla Emila Maciejki złożone w imieniu marszałka Józefa Stalina przez dowództwo jego pułku 10. pułk piechoty Wojska Polskiego; na dokumencie brak podpisu

Dowództwo 10 pułku piechoty 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego

Monte Cassino

Druk upamiętniający polskich żołnierzy walczących i poległych w bitwie o Monte Cassino, oraz informujący o mszy w intencji poległych w kościele św. Wojciecha, którą odprawi weteran walk, ks. kapelan.

NSZZ Solidarność Pafawag

Zawiadomienie o przyjęciu do ZBoWiD

Zawiadomienie o przyznaniu praw członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, z adnotacją o zaliczeniu udziału w wojnie obronnej 1939 roku.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Główny

Ausweiskarte

Legitymacja wydana przez Służbę Budowlaną w Generalnym Gubernatorstwie; okaziciel: Jerzy Woźniak

Baudienst im Generalgouvernement

Świadectwo zwolnienia

Świadectwo zwolnienia z więzienia we Wronkach; na odwrociu informacja o zgłoszeniu się na posterunek MO w Błażowej; okaziciel: Jerzy Woźniak

Centralne Więzienie we Wronkach

Losy Polaków. Jerzy Woźniak 1923-2012 wystawa

kurator wystawy: Wojciech Trębacz; współpraca: Grzegorz Kowal, Sylwia Krzyżanowska, Tomasz Przedpełski; autorzy tekstów: Stanisław Bogaczewicz, Tomasz Gałwiaczek, Jerzy Kirszak, Daniel Koreś, Grzegorz Kowal, Łukasz Sołtysik, Grzegorz Waligóra, Norbert Wójtowicz

Instytut Pamięci Narodowej Oddz. we Wrocławiu

Zaświadczenie 535460

Zaświadczenie o członkostwie w ZBoWiD; uprawnienia kombatanckie zdobyte w związku z udziałem w kampanii wrześniowej oraz pobycie w obozach jenieckich; okaziciel: Romuald Kwiatkowski

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze

Jan Hul - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, stosunkach polsko-żydowskich, okupacjach radzieckiej i niemieckiej, wstąpieniu do Armii Berlinga i roli tej armii w Powstaniu Warszawskim, osiedleniu się na Dolnym Śląsku, stosunkach polsko-niemieckich, organizacji życia po wojnie oraz refleksji nt. losów kombatantów. W części nagrania aktywny udział bierze osoba trzecia - żona Jana Hula.   Zakres chronologiczny: 1913-1920   Miejsca wydarzeń: Cielaki (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Warszawa (woj. mazowieckie), Berlin (Niemcy), Snowidza (woj. dolnośląskie, pow. jaworski), Jawor (woj. dolnośląskie), Molodeczno (Białoruś), Lida (Białoruś), Wino (Litwa), Wostwowie, Moskwa (Rosja), Tibilisi (Gruzja), Baku (Azerbejdżan)  

Hul Jan

Anna Huskowska - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej i Szarych Szeregów, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, organizacji życia po wojnie, tworzenia się struktur akademickich we Wrocławiu, zaangażowania jej rodziny w NSZZ "Solidarność" i Arcybiskupi Komitet Charytatywny, a po 1989 r. działalności organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1944-2011   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Irządze (pow. zawierciański, woj. śląskie), Witów (pow. zawierciański, woj. śląskie), Syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie),  Kielce (woj. świętokrzyskie)

Huskowska Anna

Zofia Dillenius - relacja

Relacja żołnierza AK i Szarych Szeregów, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, przyjazdu do Wrocławia, studiów, pracy zawodowej oraz działalności w NSZZ "Solidarność", a po 1989 r. w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1940-2011   Miejsca wydarzeń: Lwów (d. woj. lwowskie, ob. Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Tarnów (woj. małopolskie), Siedliszowice (pow. tarnowski, woj. malopolskie), Ujście Jezuickie (pow. dobrąwski, woj. małopolskie), Nowy Korczyn (pow. buski, woj. świętokrzyskie), Nowa Sól (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Komorów (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), Poskowa Leśna (pow. grodziski, woj. mazowiecki)

Kowal Grzegorz

Kazimierz Olszewski - relacja

Relacja żołnierza AK-WiN oraz 2. Armii Wojska Polskiego, dotycząca jego przeżyć wojennych, stosunków polsko-białoruskich i polsko-rosyjskich oraz organizacji życia po wojnie i jego pracy zawodowej.   Zakres chronologiczny: 1924-1989   Miejsca wydarzeń: Boratyniec Ruski (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), Kleszczele (pow. hajnowski, woj. podlaskie), Milejczyce (pow. siemiatycki, woj. podlaskie), Sasiny (pow. bielski, woj. podlaskie), Sarnaki (pow. łosicki, woj. mazowieckie), Lublin (woj. lubelskie), Marki (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), Góra Kalwaria (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Dobiegniewo (pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Brańsk (pow. bielski, woj. podlaskie), Boćki (pow. bielski, woj. podlaskie), Łeba (pow. lęborski, woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Krynica Morska (pow. nowodworski, woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Jajor-Morawiec Anna

Maria Jamiołkowska - relacja

Relacja harcerki i żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, Powstania Warszawskiego i funkcjonowania w środowisku kombatanckim (świadek robi wiele uwag nt. bieżących wydarzeń politycznych).   Zakres chronologiczny: 1944-2011   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie)

Jamiołkowska Maria

Adam Gajda - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, dotycząca jego przeżyć wojennych, represji po 1945 r., stosunków polsko-ukraińskich, ucieczki na Dolny Śląsk, organizacji zycia po wojnie, studów i praca zawodowa oraz działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Lwów (woj. lwowskie, ob. Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. gliwicki, woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bytom (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Rzeszów (woj. podkarpackie)

Kowal Grzegorz

Maria Urbaniec-Downarowicz - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, konspiracji powojennej, relacji między żołnierzami AK i organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1942-2012   Miejsca wydarzeń: Lwów (woj. lwowskie, ob. Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Łąck (pow. płocki, woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Łuck (Ukraina), Sankt Petersburg (Rosja), Gdańsk (woj. pomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Urbaniec-Downarowicz Maria

Bożena Sas - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszwskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, życie codziennego podczas wojny i po wojnie, organizacji życia po wojnie, pracy zawodowej i organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Wąchock (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie), Polonezköy (Turcja), Londyn (Wielka Brytania)

Kowal Grzegorz

Zdzisław Bielski - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, dotycząca jego edukacji, paramilitarnego hufca Orląt, przeżyć wojennych, organizacji życia po wojnie, pracy zawodowej w Pafawagu, żeglarstwa, a także działalności w ramach struktur kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1929-2011   Miejsca wydarzeń: Kraśne n. Uszą (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Mołodeczno (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Mojsicze (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Raków (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Słobódka (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Wilejka (Białoruś), Miedniki Królewskie, Łódź (woj. łódzkie),  Łęczyca (pow. łęczycki, woj. łódzkie), Dzierzbiętów Mały (pow. łęczycki, woj. łódzkie), Rudniki (d. woj. wileńskie, ob. Białoruś), Lądek Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Szkalrska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Kaługa (Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Środa Wielkopolska (pow. średzki, woj. wielkopolskie), Dzierzbiętów (pow. łęczycki, woj. łódzkie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Hanoi (Wietnam), Czojbałsan (Mongolia), Ułan Bator (Mongolia)

Bielski Zdzisław

Tadeusz Ciałowicz - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, dotycząca jego przeżyć wojennych (w tym ucieczki z obozu jenieckiego i działalności w Kedywie), organizacji życia po wojnie, pracy zawodowej jako plastyk oraz działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Puławy (woj. lubelskie), Lublin-Majdanek (woj. lubelskie), Lublin (woj. lubelskie), Kluczkowice (pow. opolski, woj. lubelskie), Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dębica (woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie), Buenos Aires (Argentyna), Montreal (Kanada), Paryż (Francja), New Delhi (Indie), Praga (Czechy), Zagrzeb (Chorwacja), Sofia (Bułgaria), Budapeszt (Węgry), Bukareszt (Rumunia), Berlin (Niemcy), Moskwa (Rosja), Dublin (Irlandia), Ryga (Łotwa)

Ciałowicz Tadeusz

Jerzy Woźniak - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, 2. Korpusu Polskiego i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, późniejszego kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka, dotycząca jego młodości, przeżyć wojennych, pobytu w Europie Zachodniej w ramach 2. Korpusu gen. Andersa, działalności jako adiunant/sekretarz płk. Maciołka w Londynie i jako emisariusz Delegatury Zagranicznej WiN na teren RP, następnie okoliczności aresztowania i śledztwa, pobytu w komunistycznych więzieniach, pracy w charakterze medyka w szpitalu więziennym we Wronkach, życia codziennego po wyjściu z więzienia na mocy amnestii oraz działalności po 1989 r.   Zakres chronologiczny: 1923-2010   Miejsca wydarzeń: Błażowa (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Bogumin (czes. Bohumin, Republika Czeska), Pilzno (czes. Plzeň, Republika Czeska) , Murnau am Staffelsee (Republika Federalna Niemiec), Innsbruck (Austria), Loreto (Włochy), Porto Recanati (Włochy), Edynburg (Wielka Brytania), Duddington Caut (Wielka Brytania), Londyn (Wielka Brytania), Warszawa (woj. mazowieckie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Wronki (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie)

Woźniak Jerzy

Jerzy Woźniak - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, 2. Korpusu Polskiego i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, późniejszego kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka, dotycząca obchodów rocznic historycznych, świadomości historycznej młodzieży po 1989 r., działalności organizacji kombatanckich oraz jego przeżyć wojennych i represji komunistycznych.   Relacja jest zapisem spotkania Jerzego Woźniaka z młodzieżą zorganizowanego przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1923-2009   Miejsca wydarzeń: Błażowa (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Edynburg (Wielka Brytania), Londyn (Wielka Brytania), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Innsbruck (Austria), Gdańsk (woj. pomorskie), Częstochowa (woj. śląskie)  

Kowal Grzegorz

Marek - relacja

Relacja Marka, byłego żołnierza, członka Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, pracującego na Islandii w 2007 i ponownie zamieszkałego tam od przełomu 2014/2015; świadek opowiada okoliczności przyjazdu na Islandię bardzo mocno zaznaczając wątek iracki - ten epizod zaważył na jego późniejszym życiu i zaowocował chęcią opuszczenia Polski; świadek zastanawia się nad swoją postawą, mówiąc o sobie jako "antypatriocie"; zaznacza, że separuje się od Polonii islandzkiej, ze względu na niechęć do postaw Polaków; porównuje warunki życia w Polsce i na Islandii - stosunki państwo-obywatel i pracodawca-pracownik; wspomina też o różnych aspektach życia codziennego: postawach Islandczyków, relacjach ze współpracownikami różnych narodowości, opiece medycznej, zaopatrzeniu sklepów, cenach produktów, możliwościach spędzania wolnego czasu, chorobach cywilizacyjnych itp., porównuje przy tym czasy przed i po kryzysie z 2008 r.; mówi też o swoim przywiązaniu do Kościoła katolickiego i analizuje słabości polskiej wspólnoty katolickiej na Islandii.   Zakres chronologiczny: 2003-2015   Miejsca wydarzeń: Irak, Kópavogor (Islandia), Reykjavik (Islandia), Keflavik (Islandia), Berlin (Niemcy), Kuwejt

N.N.

Franciszek Komasara - relacja

Franciszek Komasara opisuje walkę w Batalionach Chłopskich podczas II wojny światowej, przyjazd na Żuławy w 1947 roku, prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, pełneinie funkcji prezesa Kółka Rolniczego w Stogach, oraz prezesa Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Elblągu, przewodnicego rady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu, przewodnicego rady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Malborku, przewodnicego komisji rewizyjnej Centralnego Związku Przedsiębiorczości Mleczarskiej w Warszawie, działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym.   Zakres chronologiczny: 1923-2018   Miejsca wydarzeń: Komorów (pow. buski, woj. świętokrzyskie), Stogi (pow. malborski, woj. pomorskie), Częstochowa (woj. śląskie), Pacanów (woj. świętokrzyskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Słupia (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Malbork (woj. pomorskie), Busko Zdrój (woj. świętokrzyskie), Kałdowo (pow. malborski, woj. pomorskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Sierpc (woj. mazowieckie), Ciechocinek (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie), Stara Kościelnica (pow. malborski, woj. pomorskie), Tczew (woj. pomorskie), Stegna (woj. pomorskie)

Komasara Franciszek

Mieczysław Huchla- relacja

Mieczysław Huchla, żołnierz Armii Krajowej i WiN-u, opisuje działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, wieloletnie więzienia i warunki życia poczas uwięzienia, inwigilacje Win-ówców przez Urząd Bezpieczeńśtwa, problemy ze znalezieniem pracy z powodu swej działalności w Państwie Podziemnym i z powodu uwięzienia, nakazy pracy i życie zawodowe jako radca prawny, organizację redakcji „Zeszytów Historycznych” WiN-u.   Zakres chronologiczny: 1939-1990   Miejsca wydarzeń: Wronki (pow. szamotulski, woj. wielkopolskie), Tyczyn (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Monachium (Niemcy), Londyn (Wielka Brytania)

Huchla Mieczysław

Zaświadczenie

Zaświadczenie wystawione przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki w Wałbrzychu potwierdzajace uprawnienia kombatanckie Wiktora Dudycza, Wałbrzych 18.01.1983.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki w Wałbrzychu

Odpis zaświadczenia

Odpis zaświadczenia nr 423335 o przynależności do związku wydanego na nazwisko Władysław Jesionka przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację wystawiony przez Państwowe Biuro Notarialne w Świdnicy, Świdnica 17.05.1977. Dokument w trzech egzemplarzach.

Państwowe Biuro Notarialne w Świdnicy

Patent oficerski

Patent oficerski wydany na nazwisko Konrad Margolt przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Wrocław, Wrocław 15.08.2004.

Minister Obrony Narodowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Wrocław

Jerzy Ruge - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, dotycząca jego przyżyć wojennych oraz organizacji życia po wojnie i życia zawodowego. W wywiadzie aktywny udział bierze żona świadka - Emilia Ruge.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Oborniki Śląskie (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Grenoble (Francja), Poznań (woj. wielkopolskie), Oborniki Śląskie (woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie)

Ruge Jerzy

Julian Chrobot z dziećmi

Julian Chrobot, kolejarz i były żołnierz Amii Krajowej, w towarzystwie dzieci przy wejściu do Tatrzańskiego Parku Narodowego

N.N.

Żona Juliana Chrobota z dziećmi

  • PL OPiP V-1-23-76
  • Jednostka archiwalna
  • lata 40 XX w. - lata 50 XX w.
  • Część z Zbiory fotograficzne

Żona Juliana Chrobota - kolejrza i byłego żołnierza Armii Krajowej - wraz z dziećmi na Rynku we Wrocławiu

N.N.

Kulig

Na zdjęciu Julian Chrobot - kolejarz i były żołnierz Armii Krajowej - wraz z dziećmi, Kościelisko

N.N.

Jerzy Woźniak

[Fotografia portretowa Jerzego Woźniaka (z Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski)]

Zakrzewski Wiktor

Jerzy Woźniak

Jerzy Woźniak podczas wręczania nagród uczestnikom miejskiej gry historycznej pt. Niezłomni w powojennym Wrocławiu, zorganizowanej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Woźny Tomasz

Jerzy Woźniak

Jerzy Woźniak podczas wręczania nagród uczestnikom miejskiej gry historycznej pt. Niezłomni w powojennym Wrocławiu, zorganizowanej przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Woźny Tomasz

Rodzina Woźniaków

Rodzice: Jan Woźniak, Karolina Woźniak, dzieci: Jerzy Woźniak, Krystyna Woźniak

N.N.

Wyniki 1 do 100 z 126