30-lecie PRL

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

30-lecie PRL

Terminy równoznaczne

30-lecie PRL

Powiązane terminy

30-lecie PRL

1 Opis archiwalny results for 30-lecie PRL

1 results directly related Exclude narrower terms

Paszport dla każdego

Warszawa, 10-12-1988. Plac Zamkowy. „Paszport dla każdego”, akcja Ruchu Wolność i Pokój i Partii Radykalnej w 40. rocznice podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi