PTTK

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

PTTK

Terminy równoznaczne

PTTK

Powiązane terminy

PTTK

481 Opis archiwalny results for PTTK

481 results directly related Exclude narrower terms

Rajd primaaprilisowy

rysunek szafranu górskiego - krokusa 3 Rajd Primaaprilisowy Wywłoka 1977 PTTKWSMWagusy klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dzielnicy Żoliborz wg strony internetowej klubu w 1977 odbył się w kwietniu 3 Rajd Świąteczny; Wywłoka - być może chodzi o miejscowość k. Szumina i Wyszkowa nad Bugiem

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Legitymacja członkowska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Legitymacja członkowska PTTK nr 983375 na nazwisko ..., składki członkowskie opłacane od 1970 do 1980 r., pieczęcie potwierdzające zmianę przynależności - PTTK Koło nr 203 przy MPK Wrocław - PTTK Odział Wrocławski - PTTK Oddział Śródmieście - PTTK Oddział Zakładowy przy MPK Wrocław; 19 znaczków składkowych; 9 znaczków "1 zł na ochronę zabytków i przyrody"; 3 znaczki "1 zł Fundusz Muzeum Turystyki Górskiej"; 1 znaczek-cegiełka "2 zł"; podpis właściciela legitymacji; podpis prezesa Zarządu Oddziału Wrocławskiego nieczytelny; 4 nieczytelne parafki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Legitymacja organizatora turystyki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Legitymacja organizatora turystyki wystawiona na nazwisko ..., stwierdzająca prawo organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz wypoczynku po pracy w ramach przysługujących uprawnień podpisy komisji egzaminacyjnej - nieczytelne; pieczęcie organów PTTK poświadczających i przedłużających ważność; wyciąg z regulaminu organizatora turystyki - prawa i obowiązki organizatora turystyki

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Regulamin odznaki krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Regulamin odznaki krajoznawczej PTTK - Uchwała nr 32/VIII/75 Zarządu Głównego PTTK z 3 maja 1975 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK - warunki zdobycia odznaki, stopnie odznaki, zasady szczegółowe - informacje i propozycje dla zdobywających odznakę - wykaz proponowanych miejsc podzielony na grupy tematyczne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Turystyczny dzienniczek żeglarski

Turystyczny dzienniczek żeglarski; Regulamin Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK; Regulamin Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK; Wskazówki dotyczące wypełniania dzienniczka; Wyjątki z Żeglarskiego prawa drogi; brak śladów użytkowania

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Prośba o nadesłanie meldunku o stanie zabytku oraz aktywniejszy udział w pracach Komisji

Zarząd Komisji Opieki nad Zabytkami zwraca się do adresata o nadesłanie meldunku co do stanu technicznego obiektu zabytkowego powierzonego opiece; prośba o aktywniejszy udział w pracach Komisji, o których informacji udzielają terenowe struktury PTTK (wymieniony Oddział Śródmieście i Staromiejskie Koło); przypomnienie o konieczności przedłużenia ważności legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków; informacja o dyżurach komisji; podpisy członków Zarządu - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza; u góry dane adresata  - Piotr Rogóyski

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami informuje o uzyskaniu lokalu zastępczego i innych sprawach

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie informuje o uzyskaniu lokalu zastępczego do czasu zakończenia remontu "willi Struvego", godzinach pracy sekretariatu i odczytach odbywających się w klubie PTTK; apeluje o regulowanie składek członkowskich i informowanie o zabytkowych obiektach architektury w złym stanie technicznym; podpis sekretarz zarządu; u góry nazwisko i dane adresata  - Piotr Rogóyski

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Uprzejmie przypominam, że najbliższe zebranie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami...

Przewodniczący Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie przypomina o ostatnim zebraniu zarządu w bieżącej kadencji, proponuje porządek zebrania i naciska na przybycie; podpis przewodniczącego; u góry nadrukowana nowożytna rycina przedstawiająca widok Warszawy, adres i pieczątka z adresem tymczasowym; nazwisko adresata  - Piotr Rogóyski

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Zawiadomienie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami o nadchodzącym Walnym Zebraniu Członków

Zarząd Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie informuje o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, mającym się odbyć 30.01.1989 w sali Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; proponowany porządek obrad; informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego; dopisane dane adresata - Piotr Rogóyski; na rewersie znaczek pocztowy z podobizną gen. Karola Świerczewskiego i datownik

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Wrocław - Uniwersytet

Awers: zdjęcie fragmentu gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego z Bramą CesarskąRewers: formularz karty pocztowej, w lewym górnym rogu: Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, jedno z najwybitniejszych dzieł monumentalnego baroku na śląsku, dawne kolegium jezuickie, wzniesione w latach 1728-1740. / Fot. Dr. T. Przypkowski / Nr 619.

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa"

Śródmieście - obiekty zabytkowe

Plan wrocławskiego śródmieścia, ograniczonego od zachodu i południa ulicą Podwale, od wschodu zakolem Odry, od północy starorzeczem Odry w Ogrodzie Botanicznym i prawym brzegiem rzeki; na planie zaznaczono kolejnymi numerami 68 punktów, opisanych na odwrocie jako poszczególne wrocławskie zabytki; plan tworzy integralną całość ze Schematycznym planem miasta Wrocławia (w opracowaniu OPiP), na co wskazuje opisanie siatki literami J i K oraz numerami 8 i 9, mającymi odniesienie do ww. Schematycznego planu...

Zakłady Kartograficzne Wrocław

Schronisko PTTK Samotnia zimą

Schronisko PTTK "Samotnia". Pierwsze informacje o budzie wykorzystywanej przez hodowców kóz i pstrągów w Małym Stawie pochodzą z 1670, Obecnie stojące przy Małym Stawie Schronisko zbudowano w 1883. Do 1891 budynek pełnił fukncję gospodarczą przy hodowli bydła.

Nowak Zbigniew

Cmentarz w Psarach

drewniany krzyż z figurą Chrystusa na cmentarzu [parafialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba w Małujowicach] w Psarach

Jachym Henryk

Sobocisko

widok na Sobocisko od południowego wschodu; z prawej strony widoczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Jachym Henryk

Sobocisko

droga łącząca Sobocisko z Miłonowem; w oddali widoczny stary cmentarz w Miłonowie [zob. F-793]

Jachym Henryk

Sobocisko

zniszczony pomnik mieszkańców Sobociska poległych podczas I wojny światowej

Jachym Henryk

Sobocisko

Szkoła Podstawowa w Sobocisku [zlikwidowana w 2009 r.]

Jachym Henryk

Sobocisko

kapliczka przy Szkole Podstawowej w Sobocisku [zlikwidowanej w 2009 r.]

Jachym Henryk

Sobocisko

Szkoła Podstawowa w Sobocisku [zlikwidowana w 2009 r.]

Jachym Henryk

Sobocisko

kamienny krzyż [przypuszczalnie tzw. pokutny, właśc. pojednania - stawiany na miejscu zbrodni przez jej sprawcę] stojący przy murze otaczającym kościół w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

mur otaczający kościół w Sobocisku; z prawej strony krzyż kamienny [przypuszczalnie tzw. pokutny, właśc. pojednania - stawiany na miejscu zbrodni przez jej sprawcę]

Jachym Henryk

Sobocisko

kamienna tablica z wykutymi dwoma krzyżami w murze otaczającym kościół w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

uszkodzony krzyż kamienny [przypuszczalnie tzw. pokutny, właśc. pojednania - stawiany na miejscu zbrodni przez jej sprawcę) stojący obok domu nr 38 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

brama prowadząca do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [filialnego, należącego do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

gotycki kościół [wzniesiony w 1. poł. XIV w., przebudowany w 1708 r., zniszczony w 1945 r., odbudowany w latach 1959-1960] pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [filialny, należący do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

kaplica przy gotyckim kościele [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r., odbudowanym w latach 1959-1960] pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [filialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

gotycki kościół [wzniesiony w 1. poł. XIV w., przebudowany w 1708 r., zniszczony w 1945 r., odbudowany w latach 1959-1960] pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [filialny, należący do parafii pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

fragment muru gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku; na tablicy przypuszczalnie rok przeprowadzenia remontu - 1921

Jachym Henryk

Sobocisko

fragment muru gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

pochodząca sprzed 1945 r. tablica nagrobna przy wewnętrznej stronie muru otaczającego kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

gotycki maswerk w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r.m odbudowanym w latach 1959-1960; obecnie filialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; obok drewniany krzyż misyjny z figurą Chrystusa ukrzyżowanego oraz inskrypcją INRI [Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski, Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 19, wers 19]

Jachym Henryk

Sobocisko

drewniany krzyż przy gotyckim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

kapliczka stojąca przy wschodniej ścianie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku; w górnej części obraz przedstawiający przypuszczalnie Świętą Rodzinę

Jachym Henryk

Sobocisko

górna część wieży gotyckiego [wzniesionego w 1. poł. XIV w., przebudowanego w 1708 r., zniszczonego w 1945 r., odbudowanego w latach 1959-1960; obecnie filialnego, należącego do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach] kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

kapliczka znajdująca się po zewnętrznej stronie muru otaczającego kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku; wewnątrz figura Marii z Dzieciątkiem Jezus

Jachym Henryk

Sobocisko

fragment muru otaczającego kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wyposażenie liturgiczne kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [filialnego, należącego do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]: krzyż procesyjny i 2 inne przedmioty [najprawdopodobniej także wykorzystywane przy okazji procesji]

Jachym Henryk

Sobocisko

boczny ołtarz w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r., odbudowanym w latach 1959-1960; obecnie filialnym, należącym do parafii pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; w ołtarzu figura Najświętszego Serca Pana Jezusa; w głębi widoczna figura św. Antoniego Padewskiego; z prawej strony chrzcielnica

Jachym Henryk

Sobocisko

boczny ołtarz w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r., odbudowanym w latach 1959-1960; obecnie filialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; w ołtarzu figura Jezusa Ukrzyżowanego

Jachym Henryk

Sobocisko

barokowy ołtarz główny kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionego w 1. poł. XIV w., przebudowanego w 1708 r., zniszczonego w 1945 r., odbudowanego w latach 1959-1950; obecnie filialnego, należącego do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

ambona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r., odbudowanym w latach 1959-1960; obecnie filialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; na ambonie portret papieża Jana Pawła II

Jachym Henryk

Sobocisko

kropielnica z krucyfiksem oraz figura [św. Leopolda] w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r., odbudowanym w latach 1959-1960; obecnie filialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

chrzcielnica w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [wzniesionym w 1. poł. XIV w., przebudowanym w 1708 r., zniszczonym w 1945 r., odbudowanym w latach 1959-1960; obecnie filialnym, należącym do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach; na chrzcielnicy rzeźbiarskie wyobrażenie chrztu Jezusa przez św. Jana Chrzciciela]; obok, na krześle figura Marii

Jachym Henryk

Sobocisko

fragment nagrobka Ignatza Kirscha, ur. 30.06.1834 r., zm. 27.02.1912 r., na cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość obecnie należy do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; w dolnej części adres: Breslau, N[eue] Sandstrasse 1 [obecnie ul. Piaskowa; przypuszczalnie miejsce wykonania tabliczki]

Jachym Henryk

Sobocisko

drewniany krzyż z figurą Jezusa na cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość należy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

fragment cmentarza parafialnego w Sobocisku [miejscowość należy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

cmentarz parafialny w Sobocisku [miejscowość należy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

studnia przy cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość należy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach] 

Jachym Henryk

Sobocisko

nagrobek na cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość należy obecniedo parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; tablica nagrobna w j. rosyjskim [Anna Żygała, 1903-1955; zob. F-946]

Jachym Henryk

Sobocisko

nagrobek na cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość należy obecniedo parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]; tablica nagrobna w j. rosyjskim [Anna Żygała, 1903-1955]

Jachym Henryk

Sobocisko

nagrobek Aloisa Viewegera [ur. 23.09.1894 r., zm. 21.06.1915 r. w lazarecie w m. Isterburg - dziś Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim - w wyniku ran odniesionych w walce] na cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość należy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach

Jachym Henryk

Sobocisko

nagrobek Thekli Schölzel [ur. w 1892 r., zm. przed 1945 r.] na cmentarzu parafialnym w Sobocisku [miejscowość należy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 69 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek gospodarczy, w czasie kiedy wykonano fotografię pełniący funkcję bazy spółdzielni rolniczej w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

widok na Sobocisko od południa; za drzewami widoczny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sobocisku [naleążcy obecnie do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach]

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. transformator w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

budowa świetlicy wiejskiej w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

budowa świetlicy wiejskiej w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

drewniany krzyż z metalową figurką Jezusa przy drodze w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

drewniany krzyż z blaszanym wizerunkiem Jezusa w Sobocisku [ustawiony obok domu nr 40]

Jachym Henryk

Sobocisko

budynek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sobocisku; na parkingu Polski Fiat 125 p, obok widoczny fragment Polskiego Fiata 126p

Jachym Henryk

Sobocisko

remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobocisku; drogą przejeżdża Ford Taunus

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek nr 64 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesione przed 1945 r. zabudowania gospodarcze przy budynku nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek gospodarczy w gospodarstwie nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

budynek mieszkalny nr 57 w Sobocisku [przed 1945 r. gospoda oraz sklep kolonialny Josepha Wagnera]

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiona przed 1945 r. stodoła przy budynku mieszkalnym nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiona przed 1945 r. obora przy budynku mieszkalnym nr 57 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 77 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

obraz przedstawiający Św. Trójcę nad portalem domu nr 77 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 77 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 68 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 39 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalno-gospodarczy nr 56 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 23 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 74 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 73 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny nr 71 w Sobocisku

Jachym Henryk

Sobocisko

portal budynku mieszkalnego nr 71 w Sobocisku

Jachym Henryk

Stanowice

pochodzące sprzed 1945 r. zabudowania Stanowic

Jachym Henryk

Stanowice

wzniesiony po 1945 r. [przypuszczalnie w latach 70. bądź 80. XX w.] budynek mieszkalny w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalny w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

wzniesiony przed 1945 r. budynek mieszkalno-gospodarczy w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

wzniesiony przed 1945 r. budynek gospodarczy w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

kapliczka z figurką Matki Boskiej w Stanowicach

Jachym Henryk

Stanowice

drewniany krzyż z metalową figurą Chrystusa w Stanowicach; poniżej kapliczka z figurkami niezidentyfikowanych świętych

Jachym Henryk

Stanowice

budowa kościoła w Stanowicach [obecnie kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych należący do parafii rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie]

Jachym Henryk

Stanowice

drewaniany krzyż z figurą Chrystusa w Stanowicach; w dolnej części kapliczka z figurą Matki Boskiej; w tle budowany kościół [obecnie kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, filialny - należący do parafii rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Oławie]

Jachym Henryk

Zabardowice

fragment elewacji pałacu [wzniesionego w XVI w., przebudowanego w XIX w.] w Zabardowicach

Jachym Henryk

Zabardowice

przypuszczalnie renesansowe obramowanie okienne w pałacu w Zabardowicach [wzniesionym w XVI w., przebudowanym w XIX w.]

Jachym Henryk

Zabardowice

elewacja frontowa pałacu w Zabardowicach [wzniesionego w XVI w., przebudowanego w XIX w.]

Jachym Henryk

Zabardowice

fragment elewacji pałacu w Zabardowicach [wzniesionego w XVI w., przebudowanego w XIX w.]

Jachym Henryk

Zabardowice

lukarny na poddaszu pałacu w Zabardowicach [wzniesionego w XVI w., przebudowanego w XIX w.]

Jachym Henryk

Wyniki 1 do 100 z 481