dzieci

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

dzieci

Terminy równoznaczne

dzieci

Powiązane terminy

dzieci

986 Opis archiwalny results for dzieci

986 results directly related Exclude narrower terms

Maria Homerska - relacja

 • Wspomnienia Marii Homerskiej z okresu przedwojennego. Następnie opisuje losy swojej rodziny z okresu II wojny światowej. Przymusową deportację z Rzeczpospolitej na Syberię, warunki życia na miejscu, pracę przymusową. Opowiada o chorobach i niedoli na miejscu, a także o represjach ze strony NKWD. Następnie opisuje powrót do kraju i zamieszkanie w Dusznikach Zdrój, a także organizację życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1974
 • Miajsca wydarzeń: Husaki (woj. podlaskie), Połoneczka (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Nowogródek (Białoruś), Horodziej (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Duszniki Zdrój.

Homerska Maria

Wanda Nowakowska - relacja

 • Wspomnienia Wandy Nowakowskiej z okresu wywózki do ZSRR. Autorka wspomnień została wywieziona 13 kwietnia 1940 roku ze Lwowa najpierw do Kirgistanu, nastepnie do Kazachstanu skąd powróciła do kraju w 1946 roku. Jej obszerna relacja dotyczy w całości pobytu na zesłaniu. Szczegółowy opis podzielony jest chronologicznie i datowany pod koniec każdego z rozdziałów. We wspomnieniach opowiada o warunkach podróży, przyjeździe na miejsce i ulokowaniu ich w kirgiskiej wiosce gdzie przez długi okres miała okazję poznac miejscowe wierzenia i zwyczaje. Następnie przeniesiono ją wraz z bratankiem do osiedla na terenie Kazachstanu gdzie miała spędzić następne 5 lat. Pani Wanda szczegółowo opisuje pomoc w postaci paczek, które otrzymywali z kraju i zazdrość Rosjanek ogladających wydobywane skarby. Opisuje wzruszającą historię pieska, którego udało jej sie na miejscu udomowić, który był jej pocieszeniem w trudnych momentach. Nastepnie opowiada dramatyczny okres uwięzienia w rosyjskim obozie za odmowę przyjęcia paszportu ZSRR. Dzięki Pani Wandzie dowiadujemy się jak wyglądało życie w rosyjskim wiezieniu podczas II wojny światowej. Po odbyciu dwuletniej kary powraca do wioski, w której została aresztowana. Wykończona długą karą dochodzi do siebie i wraz z resztą towarzyszy niedoli czeka na pozwolenie powrotu do kraju. Na samym końcu szczegółowo opisuje podróż powrotną do kraju i nastroje wśród towarzyszy podróży.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Львів (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów, teraz Lviv, Ukraina), Kirgistan, Kazachstan, Ко́тлас (Kotłas, Rosja), Свердловская область (Obwód Swirdłowski, Rosja).

Nowakowska Wanda

Elżbieta Seminowicz - relacja

 • Wspomnienia Elżbiety Seminowicz - nauczycielki pochodzącej ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej (z okolic Lwowa), w których opisuje ona swoje dzieje od wybuchu II wojny światowej, poprzez przymusową wywózkę wgłąb ZSRR aż do momentu powrotu do powojennej Polski. Bardzo szczegółowo opowiada o samym momencie kiedy to zostali aresztowani i zmuszeni do wyjazdu, o zachowaniu funkcjonariuszy NKWD w stosunku do niej i siostry. Następnie przybliża nam w jaki sposób stłoczeni w bydlęcych wagonach podążali w kierunku Syberii. Dalsza część wspomnień zawiera informacje na temat zakwaterowania na miejscu, warunków życiowych, wyżywienia i pracy, do której byli zmuszani aby przeżyć. Podróż powrotną opisuje pobieżnie, ale na koniec relacji dodaje osobiste przemyślenia i losy swoje, oraz swojej rodziny w okresie powojennym.]Zakres chronologiczny: 1939-1970
 • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwiw, Ukraina, dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), Kirgistan, ZSRR, Poznań (woj. Wielkopolskie)

Seminowicz Elżbieta

Helena Paniok - relacja

Relacja Heleny Paniok zd. Miciak, w której opisuje ona swoje dzieciństwo w II RP, następnie wydarzenia z przebiegu II wojny światowej, których była uczestniczką (ofensywa Niemców, represje ze strony ZSRR, wywózka na Sybir). Z jej wspomnień z okresu zesłania dowiadujemy się po kolei: jak wyglądało wysiedlenie, w jaki sposób traktowani byli Polacy, warunki jakie zastali na miejscu, ciężką pracę jaką trzeba było wykonywać aby przeżyć i niedole jakie ją spotkały. Następnie opisuje moment powrotu w granice "nowej" Polski, poszukiwanie miejsca dla siebie i świeżo założonej rodziny. Dalsza część wspomnień dotyczy życia we Wrocławiu po II wojnie światowej aż po czasy dzisiejsze.Zakres chronologiczny: 1927-2006Miejsca wydarzeń: Мостиська (Mościska - Ukraina), Қостанай (Kustanaj - Kazachstan), Wiszniówka (Ukraina), Przemyśl, Nowa Ruda, Wrocław.

Kowalczyk Włodzimierz, Paniok Helena

Leokadia Małaszewska - relacja

 • Wspomnienia Leokadii Małaszewskiej z okresu II wojny światowej. Autorka skupia sie w nich na tułaczce rodziny związanej z represjami, których doświadczyła jej rodzina. Opisuje szczegółowo wyjazd, do którego zostali zmuszeni, warunki zycia, pracę, do wykonywania której zostali zmuszeni.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939-1946

Małaszewska Leokadia

Helena Adamczyk - relacja

 • Wspomnienia Heleny Adamczyk z okresy zsyłki na Syberię podczas II wojny światowej. Opowiada w nich o całym okresie spędzonym poza Polską, najpierw w ZSRR, a następnie w Kazachstanie. Relacja kończy się na poworcie do ojczyzny i zamieszkaniu w Kudowie Zdrój.
 • Zakres chronologiczny: 1939-1946
 • Miejsca wydarzeń: Kotłas (Rosja), Ałmaty (Ałma-Ata, Kazachstan)

Adamczyk Helena

Karmienie gołębi

Waleria Falkowska, Juta Lindemann i Gerhard Kaeber [przypuszczalnie na wrocławskim Rynku];

Kaeber Gerhard Jerzy

Dzieci pracowników cukrowni w Pustkowie Żurawskim

od lewej stoją (pisownia wg oryginalnego podpisu zdjęcia; nazwiska nieznane): Isia, Hanka, Magda, Krysia, Gabrysia, Ala, [NN], [NN], Róża Lindemann, Hanka, Basia, Małgosia; fotografia wykonana obok domu Hanny Drożdżyńskiej;

Kaeber Gerhard Jerzy

Wyciąg z metryki urodzenia

wyciąg z metryki urodzenia Edwarda Jaremki, ur. 01.10.1929 r. we Lwowie, wystawiony przez urząd parafialny obrządku łaińskiego św. Elżbiety we Lwowie dziś obrządku bizantyjsko-ukraińskiego św. Elżbiety i św. Olgi, podpisany przez ks. Nowaka;

Parafia obrządku łacińskiego św. Elżbiety we Lwowie

Poświadczenie chrztu

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko został ochrzczony 10.11.1929 r. w kościele św. Elżbiety we Lwowie; chrztu udzielił proboszcz parafii rzymsko-katolickiej św. Elżbiety dziś obrządku bizantyjsko-ukraińskiego św. Elżbiety i św. Olgi we Lwowie, ks. Adolf Sigmunt;

Urząd parafialny obrządku łacińskiego św. Elżbiety we Lwowie

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Świadectwo szkolne Edwarda Jaremki

świadectwo ukończenia klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 8 im. św. Marii Magdaleny dziś: polskojęzyczna Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny przez Edwarda Jaremkę, podpisane przez opiekuna oddziału podpis nieczytelny oraz kierownika szkoły, Mieczysława Opałkę;

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 8 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Świadectwo szkoły powszechnej Edwarda Jaremki

świadectwo ukończenia I półrocza roku szkolnego 1938/1939 przez Edwarda Jaremkę, ucznia klasy trzeciej Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego Nr 8 im. św. Marii Magdaleny dziś: polskojęzyczna Szkoła średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, podpisane przez opiekuna klasy podpis nieczytelny oraz kierownika szkoły, Mieczysława Opałkę;

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 8 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Externistenprüfungszeugnis=Świadectwo egzaminu nadzwyczajnego Edwarda Jaremki

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko zdał egzamin eksternistyczny z zakresu siódmej klasy szkoły powszechnej, poświadczony podpisami członków komisji egzaminacyjnej oraz pieczęcią okrągłą Starosty Miasta Lwowa Der Stadthauptmann in Lemberg;

Państwowa Komisja Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach Powszechnych we Lwowie

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy drugiej klasy w dwuklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1935/1936

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy czwartej klasy w czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1935/1936 

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 1936/1937 uczennicy czteroklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 193/1937 uczennicy dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefani Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły powszechnej stopnia III w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1938/1939

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Zaproszenie: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu "Oczami dziecka" ukazującego historię Zbigniewa Nowaka - fotografa i wieloletniego współpracownika "Wieczoru Wrocławia", który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie prezentujące książkę "Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej". Spotkaniu będzie towarzyszyć dyskusja o działaniach i aktywności młodzieży na terenach Ziem Zachodnich po II wojnie światowej oraz projekcja filmu "Oczami dziecka" ukazującego historię Zbigniewa Nowaka - fotografa i wieloletniego współpracownika "Wieczoru Wrocławia", który jako dziecko był świadkiem powstań: Warszawskiego oraz w Getcie Warszawskim, a następnie przeniósł się wraz z rodzicami do jeszcze należącego do Niemiec Wrocławia. Film przedstawia świat wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu widziany z perspektywy dziecka.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne. Szkoła powszechna III stop nia N 3. L. p. katalogu głównego 9. Uczennica Kłusek Zofia. Urodzona dnia - roku 1939 w Bojanówka, powiat Równe, wojew. Wołyń. Wyznania rzymkat, narodowości polskiej. Córka Franciszka i Julii uczęszczała w roku 1943 do klasy trzeciej ....

Szkoła powszechna III stopnia nr 3 w Masindi

Świadectwo szkolne

... Świadectwo. Zofia Kłusek urodzona dnia 5 lutego w roku 1932 w Bojanówce, województwa wołyńskiego, religii/wyznania rzymskokatolickiej. Uczennica klasy piatej b otzrymała za rok szkolny 1945/46 oceny nastepujące:lista osiągnięć Zofii Kłusek. Na odwrocie podpisy opiekuna klasy i kierownika szkoły.

Publiczna Szkoła Powszechna w Rongai

... Wolność, Całość, Niepodległość!

Rysunek autorstwa Zosi Kłusek (obecnie Zofii Kłusek-Daniszewskiej), uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej w Rongai z okazji Święta Niepodległości. Rysunek ten powstał w Afryce pod koniec II wojny światowej.

Daniszewska Zofia

Znaczek-cegiełka na sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce

Znaczek pocztowy ze schematycznym rysunkiem barwy biało-zielonej, na rysunku jeden z nowoczesnych budynków sanatorium w Rabce na tle gór, w lewym górnym rogu znaczek Spółdzielni Kółek Rolniczych - schematyczny kłos z literami KR wpisanymi w literę S; przy dolnej krawędzi napis czarną czcionka Na Sanatorium dla Dzieci Wiejskicj w Rabce w prawym górnym rogu wartość znaczka - 200zł

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Dzień dziecka - obóz internowanych

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / Nysa pod rysunkiem adnotacja długopisem: 1.06.82, nieczytelna parafka

NSZZ Solidarność

List matki

Apel anonimowej matki do rządu PRL o podwyższenie zasiłku rodzinnego do wysokości tych przyznawanych pracownikom resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojska PolskiegoPodpisano przez matki i Obywatelki Kolejowego szpitala i zapewne przez wszystki ! matki w Polsce

N.N.

Dzień dziecka - obóz internowanych

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / Nysa pod rysunkiem adnotacja długopisem: 1.06.82, nieczytelna parafka

NSZZ Solidarność

Dzień dziecka - obóz internowanych z życzeniami

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / NysaNa s. 3 życzenia długopisem: Dużo szczęścia i radości z poza więziennych bram Kochanej córeczce zasyła tatuś. / NYSA 1.06.82r

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Dzień dziecka - obóz internowanych

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / Nysa pod rysunkiem adnotacja długopisem: oby nasze dzieci, nie zaznały już więcej takich "radosnych dni"; miejsce, data, parafka

Haratyk Wiktor

Urlop macierzyński

Pismo w sprawie udzielenia pracownicy urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego.

Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Jeleniej Górze

Schwarza Gesamtansicht =Schwarza - widok ogólny

Awers: panorama miejscowości Schwarza z zakładem przemysłowym nad rzeką na pierwszym planie, w tle niewysokie góry; podpis Schwarza Gesamtansicht Foto E. Glaser Rewers: list od Wasyla Litke dla córki / adresat Frau Leokadja Litke Litzmannstadt niemiecka okupacyjna nazwa Łodzi Lejmanstrasse 8 adres przekreślony, dopisane innym narzędziem i innym charakterem pisma Schwarza Saale nieczytelneu góry adnotacja Empfänger und an strasse? 8 Unbekant adresat i numer na ulicy? nieznany 20/XI podpis listonoszaczęsciowo uszkodzony zielony znaczek z napisem Deutsches Reich 6 Pfennige, stempel poczty w Schwarza z datą 16.6.1940

Litke Wasyl

Bezpieczeństwo drogowe - naklejki

Naklejki w górnym rzędzie: 1) na tle trójkąta ostrzegawczego dziecko idące z teczką w ręce, wokół trójkąta opisany napis Dziękujemy / ci kierowco! / WRD WUSW / Wrocław 2) rysunek przedstawiający trójkę dzieci przechodzących przez pasy, obok zatrzymana ciężarówka, kierowca pozdrawiający dzieci, symbol milicji drogowej, znak drogowy "dzieci", w otoku napis Stop! Dziecko na drodzeNaklejki w dolnym rzędzie: 1) na czarnym tle przedstawienie trójkąta i okrągłej plakietki odblaskowej w formie chłopca i dziewczynki z plecakami, znaczkiem milicji drogowej i napisem "Wrocław", w otoku napis Jestem widoczny Jestem bezpieczny 2) rysunek dziecka idącego z teczką w ręce zwielokrotniony 3 razy, znaczek milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Stop! Dziecko na drodze Wrocław Stare Miasto

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Bezpieczeństwo drogowe - naklejki

Naklejki w górynym rzędzie: 1) i 2) rysunek mężczyzny na przejściu dla pieszych, w zatrzymanym samochodzie drugi pokazuje dłonią wolne przejście, znaczki milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Ostrożność - Kultura - Bezpieczeństwo - Klub Motorowy Starówka 3) znak ostrzegawczy, zakazu i informacyjny nałożone na siebie, ze skrótem BRD, opisane Okręgowa Komisja / Bezpieczeństwa / Ruchu Drogowego / PZM we Wrocławiu Stare MiastoNaklejki w dolnym rzędzie: 1) rysunek dziecka idącego z teczką w ręce zwielokrotniony 3 razy, znaczek milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Stop! Dziecko na drodze Wrocław Stare Miasto 2) rysunek wrocławskiego ratusza, znaczki milicji drogowej, Polskiego Związku Motorowego, herb Wrocławia z lat 1948-1990, napis w otoku Klub Motorowy Starówka Bądź życzliwy na drodze 3) jak w górnym rzędzie

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Bezpieczeństwo drogowe - naklejki

Naklejki w górynym rzędzie: 1) i 2) rysunek mężczyzny na przejściu dla pieszych, w zatrzymanym samochodzie drugi pokazuje dłonią wolne przejście, znaczki milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Ostrożność - Kultura - Bezpieczeństwo - Klub Motorowy StarówkaNaklejki w dolnym rzędzie: 1) rysunek dziecka idącego z teczką w ręce zwielokrotniony 3 razy, znaczek milicji drogowej i Polskiego Związku Motorowego, w otoku napis Stop! Dziecko na drodze Wrocław Stare Miasto 2) rysunek wrocławskiego ratusza, znaczki milicji drogowej, Polskiego Związku Motorowego, herb Wrocławia z lat 1948-1990, napis w otoku Klub Motorowy Starówka Bądź życzliwy na drodze 3) znak ostrzegawczy, zakazu i informacyjny nałożone na siebie, ze skrótem BRD, opisane Okręgowa Komisja / Bezpieczeństwa / Ruchu Drogowego / PZM we Wrocławiu Stare Miasto

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, nieczytelny podpis właściciela, adres, zachowane 3 kupony i 1 kupon rezerwowy, pieczęć okrągła z napisem Komisja socjalna 3Rewers: częściowo widoczna pieczęć wystawcy, druga pieczęć częściowo nieczytelna Sklep... Przemysłu M... we Wrocławiu Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, podpis właściciela, adres, adnotacja liczbowa, zachowane 6 kuponów i 1 kupon rezerwowy, pieczęć okrągła z napisem Komisja socjalna 3Rewers: częściowo widoczna pieczęć wystawcy, druga pieczęć częściowo nieczytelna Sklep... Okręgowy... Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, zachowane 7 kuponów, 1 kupon rezerwowy i kupon rejestracyjny, pieczęć okrągła z napisem Komisja socjalna 3Rewers: częściowo widoczna pieczęć wystawcy Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, nieczytelny podpis właściciela, adres, adnotacja liczbowa, zachowane 6 kuponów, pieczęć okrągła z napisem Komisja socjalna 3Rewers: pieczęć wystawcy, druga pieczęć nieczytelna Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, adnotacja liczbowa, zachowane 7 kuponów, pieczęć okrągła z napisem Komisja socjalna 3Rewers: pieczęć wystawcy, druga pieczęć częściowo nieczytelna Okręgowe Przedsiębiorstwo... Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, podpis właściciela, adnotacja liczbowa, zachowane 2 kupony, nieczytelna pieczęć okrągła w tuszu zielonymRewers: pieczęć wystawcy w tuszu zielonym, druga pieczęć częściowo nieczytelna, w tuszu czerwonym Sklep... / Okręgowe Przedsiębiorstwo... Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D

Kartka reglamentacyjna typu M-1-D, adnotacja liczbowa, zachowane 7 kuponów, kupon rezerwowy i kupon pusty, pieczęć okrągła z napisem Komisja socjalna 3Rewers: pieczęć wystawcy, druga pieczęć częściowo nieczytelna Sklep 9 / Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu... Kartki typu M-1-D przyznawano na dzieci pracującym umysłowo.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna typu M-2-D

Kartka reglamentacyjna typu M-2-D, zachowany 1 kupon i 1 kupon rezerwowy, podpis i adres właściciela, adnotacja ręczna, na odwrocie częściowo widoczne pieczęcie wystawców Kartki typu M-2-D przyznawano na dzieci pracującym fizycznie.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy drugiej klasy w dwuklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1935/1936

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy czwartej klasy w czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1935/1936 

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 1936/1937 uczennicy czteroklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 193/1937 uczennicy dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefani Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Głosuj na Solidarność

na plakacie bohaterowie "Mikołajka w szkole PRL-u" (książka dla dzieci autorstwa Maryny Miklaszewskiej opublikowana w 1986 r. przez nielegalne wówczas Wydawnictwo Rytm; pastisz serii o francuskim Mikołajku) naklejają na murze plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność

Chylak Mikołaj

Niania

Niania. Na zdjęciu: Halina Skarplik oraz trzy córki Stepana Zajonca [nauczyciela z Krotoszyna], którymi opiekowała się podczas wojny, najpierw w Krotoszynie a potem w Kłodzku.

N.N.

Spacer nad Odrą

Spacer nad Odrą - bulwar Xawerego Dunikowskiego (na wysokości Bastionu Ceglarskiego), widok na Kościół NMP na Piasku, Bibliotekę Uniwersytecką na Piasku, Wyspę Piasek, Bulwar Piotra Włostowica i część Ostrowa Tumskiego

Nowak Zbigniew

Sklep dziecięcy Bobo

Przed sklepem dziecięcym "Bobo" znajdującym się w Kamienicy pod Gryfami na wrocławskim Rynku

Nowak Zbigniew

Wyniki 1 do 100 z 986