edukacja

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

edukacja

Terminy równoznaczne

edukacja

Powiązane terminy

edukacja

370 Opis archiwalny results for edukacja

370 results directly related Exclude narrower terms

Anna Czerwonko - relacja

 • Wspomnienia Anny Czerwonko z okresu swojej młodości w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej. Wywózkę na Sybir wraz z rodziną z Januszkiewicz. Szczegółowo opisuje podróż, warunki podczas niej panujące i represje, którymi NKWD traktowało deportowanych. Z pobytu w Wołodarce dowiadujemy się o warunkach życia dorosłych i dzieci, o edukacji jaką można było otrzymać na miejscu w radzieckiej szkole. Następnie opisuje powrót do kraju i losy swojej rodziny aż do momentu śmierci ojca w 1987 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1987
 • Miejsca wydarzeń: Januszkiewicze (woj. nowogródzkie), Łomża, Kokczetaw (Kazachstan), Akmolińsk (dziś Astana - Kazachstan), Workuta (Rosja), Wołodarka (Ukraina), Wrocław, Kowary.

Czerwonko Anna

Włodzimierz Kowalczyk - relacja

 • Szczegółowa relacja Włodzimierza Kowalczyka, w której opowiada on o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opowiada o pracy ojca, na krótko przed wybuchem wojny. Następnie wspomina moment deportacji, represje NKWD, które dotknęły jego rodzinę. Opowiada o warunkach panujących na miejscu po przyjeździe wgłąb ZSRR skupiając się na swoich przeżyciach z okresu kiedy był kilkuletnim chłopcem. Wspomina losywojenne ojca i powstanie polskiej szkoły na miejscu. Opowieść kończy się posłowiem, w którym dowiadujemy się o losach Sybiraków w latach 90.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-2003
 • Miejsca wydarzeń: Bydgoszcz, Kutno, Nałęczów, Mińsk, Moskwa, Krasnogorsk (Rosja, obwód moskiewski), Włodzimierz (Władimir, Rosja, obwód moskiewski), Juriewiec (dawna osada w ZSRR), Sulęcin (woj. lubuskie), Toruń Lubuski (pow. chełmski, woj. lubelskie), Kalisz.

Kowalczyk Włodzimierz

Maria Wierzbicka - relacja

 • Wspomnienia Marii Wierzbickiej z okresu II wojny światowej, w których opowiada o losach swoich i swojej rodziny. Opisuje życie codzienne z przed wybuchu wojny, oraz to czym zajmowała się jej rodzina już po 1 września. Opisuje aresztowania ludzi mieszkających dokoła, represje NKWD, którym padali jej najbliżsi. Wspomina z żalem donosicielstwo, które było wszechobecne, a kończyło sie zazwyczaj zsyłką na Syberię. Jej samej to nie doświadczyło choć bardzo szczegółowo przytacza szeroką listę nazwisk i miejsc zsyłki.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939-1941
 • Miejsca wydarzeń: Борислав (Borysław, Ukraina), Дрогобич (Drohobycz, Ukraina), Бердичів (Berdyczów, Ukraina)

Wierzbicka Maria

Elżbieta Seminowicz - relacja

 • Wspomnienia Elżbiety Seminowicz - nauczycielki pochodzącej ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej (z okolic Lwowa), w których opisuje ona swoje dzieje od wybuchu II wojny światowej, poprzez przymusową wywózkę wgłąb ZSRR aż do momentu powrotu do powojennej Polski. Bardzo szczegółowo opowiada o samym momencie kiedy to zostali aresztowani i zmuszeni do wyjazdu, o zachowaniu funkcjonariuszy NKWD w stosunku do niej i siostry. Następnie przybliża nam w jaki sposób stłoczeni w bydlęcych wagonach podążali w kierunku Syberii. Dalsza część wspomnień zawiera informacje na temat zakwaterowania na miejscu, warunków życiowych, wyżywienia i pracy, do której byli zmuszani aby przeżyć. Podróż powrotną opisuje pobieżnie, ale na koniec relacji dodaje osobiste przemyślenia i losy swoje, oraz swojej rodziny w okresie powojennym.]Zakres chronologiczny: 1939-1970
 • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwiw, Ukraina, dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), Kirgistan, ZSRR, Poznań (woj. Wielkopolskie)

Seminowicz Elżbieta

Helena Paniok - relacja

Relacja Heleny Paniok zd. Miciak, w której opisuje ona swoje dzieciństwo w II RP, następnie wydarzenia z przebiegu II wojny światowej, których była uczestniczką (ofensywa Niemców, represje ze strony ZSRR, wywózka na Sybir). Z jej wspomnień z okresu zesłania dowiadujemy się po kolei: jak wyglądało wysiedlenie, w jaki sposób traktowani byli Polacy, warunki jakie zastali na miejscu, ciężką pracę jaką trzeba było wykonywać aby przeżyć i niedole jakie ją spotkały. Następnie opisuje moment powrotu w granice "nowej" Polski, poszukiwanie miejsca dla siebie i świeżo założonej rodziny. Dalsza część wspomnień dotyczy życia we Wrocławiu po II wojnie światowej aż po czasy dzisiejsze.Zakres chronologiczny: 1927-2006Miejsca wydarzeń: Мостиська (Mościska - Ukraina), Қостанай (Kustanaj - Kazachstan), Wiszniówka (Ukraina), Przemyśl, Nowa Ruda, Wrocław.

Kowalczyk Włodzimierz, Paniok Helena

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu dwóch semestrów studiów medycznych wraz z wykazem zajęć; okaziciel: Jerzy Woźniak

Dekanat fuer medizinischen Fakultaet in Innsbruck

Świadectwo

Świadectwo Chrobot Julian zaświadczenie ukończenia kursu pisania na maszynie dla Chrobot Julian

Drukarnia Archidiecezjalna Wrocław

Świadectwo

Świadectwo Ob. Chrobot Julian podpisy Kierownik Ośrodka Szkolenia (kursu) nieczytelne Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej nieczytelny

PKP Oddział Ruchowo-handlowy we Wrocławiu

Nominacja na stanowisko kierownika szkoły

nominacja Krystyny Siekańskiej na stanowisko kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Inspektorat Szkolny w Ząbkowicach Śląskich

Powołanie do pracy w szkole

powołanie Stanisławy Siekańskiej do pracy w charakterze nauczycielki w szkole PR przyszpuszczalnie Przysposobienia Rolniczego w Zwróconej w pow. ząbkowickim

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Nominacja na stanowisko nauczyciela

mianowanie Stanisławy Siekańskiej stałą nauczycielką w Publicznej Szkole Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim

Inspektorat Szkolny w Ząbkowicach Śląskich

Wyciąg z dokumentów służbowych i osobistych

dokument zawierający informacje dot. życia i kariery zawodowej Stanisławy Siekańskiej, ur. w Gdowie w pow. wielickim dziś w woj. małopolskim, absolwentki Seminarium Nauczycielskiego w Bochnii dziś w woj. małopolskim, nauczycielki w szkołach podstawowych w Miąsowej dziś w pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskim, Chęcinach dziś w pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, Jędrzejowie dziś w woj. świętokrzyskim oraz Zwróconej dziś w pow. ząbkowickim, woj. dolnośląskim

Inspektorat Szkolny w Ząbkowicach Śląskich

Przeniesienie

przeniesienie z dniem 1 września 1945 r. Stanisławy Siekańskiej, nauczycielki w szkole podstawowej w Jędrzejowie dziś w woj. świętokrzyskim podległej Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach do publicznej szkoły podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś w woj. dolnośląskim; dokument wystawiony 5 lat po podjęciu przez S. Siekańską pracy w Zwróconej

Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego we Wrocławiu

Zaświadczenie o złożeniu kolokwium z zakresu wiadomości objętych programem samokształcenia ideologicznego

zaświadczenie o złożeniu przez Stanisławę Siekańską, kierowniczkę Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. dolnośląskie drugiego kolokwium z zakresu wiadomości objętych programem samokształcenia ideologicznego przed Okręgową Komisją Kolokwialną w Ciepłowodach dziś pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Mianowanie na kierownika skoły

mianowanie Stanisławy Siekańskiej kierownikiem Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. dolnośląskie z dniem 01.09.1959 r.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich

Pismo w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

pismo zawiadamiające Stanisławę Siekańską, nauczycielkę w Szkole Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim, dziś w woj. dolnośląskim o udzieleniu jej rocznego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich

Dyplom za pracę w szkolnictwie

dyplom dla Stanisławy Siekańskiej, kierowniczki Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. wrocławskie wystawiony z okazji Dnia Nauczyciela w latach 1947-1971 obchodzonym 20 listopada, poświadczony faksymile podpisu ówczesnego ministra oświaty i szkolnictwa wyższego prof. Henryka Jabłońskiego

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz postępów

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogoźnie właśc. Rogożewie, pow. rawicki, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Kałuszu wówczas miasto powiatowe w woj. stanisławowskim, dziś na Ukrainie

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Kałuszu

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, w ówczesnym woj. poznańskim, dzisiejszym woj. wielkopolskim, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia klasy siódmej w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim woj. stanisławowskie; dziś na Ukrainie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej

świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim ówczesne woj. stanisławowskie - dziś na Ukrainie przez Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Świadectwo Gimnazjum Ogólnokształcącego

świadectwo szkolne Czesławy Łagódki, ur. w Rogożewie w pow. rawickim, od 01.04.1945 r. do 14.07.1945 r. uczennicy pierwszej klasy w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Rawiczu ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie

Państwowe Liceum i Gimnazjum w Rawiczu

Świadectwo Liceum Pedagogicznego

świadectwo szkolne Stanisława Rajczakowskiego, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1946/1947 ucznia Państwowego Liceum Pedagogicznego w Legnicy

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Legnicy

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo szkolne Genowefy Rajczakowskiej, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1946/1947 uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej w Kulinie

Publiczna Szkoła Powszechna w Kulinie

Świadectwo Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego

świadectwo szkolne Genowefy Rajczakowskiej, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1948/1949 uczennicy klasy piątej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Piersnie

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Piersnie

Środek Peerelu '68

Ulotka reklamująca wystawę plenerową na wrocławskim rynku pod tytułem "Środek Peerelu '68.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Środek Peerelu '68

Ulotka zapraszająca na otwarcie wystawy plenerowej na wrocławskim rynku pod tytułem "Środek Peerelu '68.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Środek Peerelu '68

Ulotka zapraszająca na otwarcie wystawy plenerowej na wrocławskim rynku pod tytułem "Środek Peerelu '68.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne. Szkoła powszechna III stop nia N 3. L. p. katalogu głównego 9. Uczennica Kłusek Zofia. Urodzona dnia - roku 1939 w Bojanówka, powiat Równe, wojew. Wołyń. Wyznania rzymkat, narodowości polskiej. Córka Franciszka i Julii uczęszczała w roku 1943 do klasy trzeciej ....

Szkoła powszechna III stopnia nr 3 w Masindi

Świadectwo szkolne

... Świadectwo. Zofia Kłusek urodzona dnia 5 lutego w roku 1932 w Bojanówce, województwa wołyńskiego, religii/wyznania rzymskokatolickiej. Uczennica klasy piatej b otzrymała za rok szkolny 1945/46 oceny nastepujące:lista osiągnięć Zofii Kłusek. Na odwrocie podpisy opiekuna klasy i kierownika szkoły.

Publiczna Szkoła Powszechna w Rongai

Zaproszenie na uroczystą akademię z okazji Dnia Nauczyciela

zaproszenie Bogdana Surdyka na uroczystą akademię z okazji Dnia Nauczyciela w Technikum Górniczym w Zgorzelcu (dziś: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa przy ul. Powstańców Śląskich 1)

Powiatowa Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgorzelcu

Učniws'kij kvitok / Legitymacja uczniowska No. 423

legitymacja szkolna Urszuli Smalec, uczennicy klasy VIa szkoły średniej w Gródku Jagiellońskim, ważna do 31.08.1941; podpis; pieczęć szkoły okrągła, tusz czerwony; tekst w języku ukraińskim z nagłówkiem Pravila Novedinki Učniv tabelka prolongat legitymacji, niewypełniona; na okładce herb Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Nepovna Serednâ Škola

Attestat zrelosti/ Świadectwo szkolne

Kserokopia świadectwa szkolnego Róży Kuczery ze szkoły podstawowej w Ust-Abakanie, do której chodziła po wywiezieniu jej ze Lwowa w 1951; trzy pieczęcie tekstowe Związku Sybiraków potwierdzające autentyczność świadectwa; dwie parafki Heleny Kamińskiej, Prezes Zarządu Koła Wałbrzych Związku Sybiraków Oddział Wałbrzych

Związek Sybiraków

W czasach zniewolenia dowiodłeś, że... Internowani Uherce

Rysunek więziennych krat przechodzących w pęd roślinny, układający się w znak Polski Walczącej; obok napis W czasach zniewolenia / Dowiodłeś, że: / "...można postępować / naprzód tylko za cenę / prawdziwej przemiany / umysłów, woli i serc..." / Jan paweł II - enc. Redemptor hominisponiżej napis "solidarycą" Internowani Uherceponiżej Wolna Wszechnica Więzienna

Internowani w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkole wystawione na nazwisko Aldona Godwod przez Vilniaus Valstybine Prekybos Mokykla  Wileńska Państwowa Szkoła Handlowa, Wilno 1925.

Vilniaus Valstybine Prekybos Mokykla

Świadectwo dojrzałości

Świadctwo dojrzałości wystawione na nazwisko Henryk Konstanty Zakrzewski przez Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem dziś Brześć, Białoruś, 1.07.1922.

Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem

Świadectwo ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia Kursu Przygotowawczego na Rok Wstępny Studiów Wyższych we Wrocławiu wydane na nazwisko Jan Krawiec, 1946.

Kursy Przygotowawcze na Rok Wstępny Studiów Wyższych we Wrocławiu

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych przez Wieczorową Szkołę Inżynierską we Wrocławiu wydany na nazwisko Jan Krawiec, Wrocław 2.04.1954.

Wieczorowa Szkoła Inżynierska we Wrocławiu

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Świadectwo Liceum Pedagogicznego

świadectwo szkolne Stanisława Rajczakowskiego, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1946/1947 ucznia Państwowego Liceum Pedagogicznego w Legnicy

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Legnicy

Świadectwo dojrzałości

Świadctwo dojrzałości wystawione na nazwisko Henryk Konstanty Zakrzewski przez Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem dziś Brześć, Białoruś, 1.07.1922.

Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych przez Wieczorową Szkołę Inżynierską we Wrocławiu wydany na nazwisko Jan Krawiec, Wrocław 2.04.1954.

Wieczorowa Szkoła Inżynierska we Wrocławiu

Z pieśnią do walki i pracy

afisz informujący o widowisku "Z pieśnią do walki i pracy", wystawionym w Teatrze Miejskim w Ząbkowicach Śląskich w dniach 13-14.04.1946 r. siedziba Teatru Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich mieściła się wówczas w budynku dzisiejszego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, Rynek 24

Państwowe Gimnazjum i Liceum w Ząbkowicach

Uczennice w klasie

Uczennice w trakcie przerwy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 we Wrocławiu

Nowak Zbigniew

Wiśniowa nr 81

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zespół Szkół we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 81.

Jodłowiec Paweł

Wiśniowa nr 81

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zespół Szkół we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 81.

Jodłowiec Paweł

Indeks prof. Krzysztofa Migonia

Pierwsza strona indeksu Krzysztofa Migonia, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, wraz z pieczęcią Uniwersytetu i zdjęciem posiadacza

Uniwersytet Wrocławski, Kacprzak Joanna

Rudolf Tauer

Portret Współczesny Świadka Historii

Woźny Juliusz

Adam Nowak

Portret Współczesny Świadka Historii

Kozłowski Marek

Zdjęcie klasowe (klasa 4, szkoła powszechna nr 3 w Masindi w Afryce)

Na zdjęciu: Afryka, Uganda, osiedle w Masindi. Sierociniec, 1943 rok, klasa IV szk. powsz. Nauczyciele - siedzą od lewej: P.P. Dadejowa, Minkowska, Kinasz-Surowiecki, Kwiatkowa, Pomorski, Pomorska /siostra/, Kułakowska. Na odwrocie:1943 r. Masindi. Szkoła N. 3 klasa 4-ta. Dadejowa, Minkowska, Kiniasz, Kwiatek, Pomorska, Pomorka, Kulakowska

N.N.

Wychowawczynie sierocińca w Masindi, Uganda

Na zdjęciu:Afryka, Uganda, osiedle Masindi, 1943 rok. Wychowawczynie sierocińca.Na odwrocie:1943 r. Masindi-Uganda, szkoła nr 3, klasa 4-ta. nauczyciele siedzą od lewej: P. Dadejowa, Minkowska, Kinasz-Surowiecki, Pomorski, Pomorska (siostra), Kułakowska. 

N.N.

Odnowa polskich grobów w Masindi

Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odnawia napis na płycie grobu Polaka pochowanego w Masindi w Ugandzie. Akcja ta odbyła się w październiku i listopadzie 2009 roku w ramach projektu  ,,Pamiętamy. Polskie cmentarze wojenne w Afryce. Uganda – Tanzania 2009”.

N.N.

Odnowa polskich grobów w Masindi

Mieszkaniec Masindi pomaga studentom Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odnawiać polskie groby i tablice pamiątkowe na miejscowym cmentarzu. Akcja ta odbyła się w październiku i listopadzie 2009 roku w ramach projektu ,,Pamiętamy. Polskie cmentarze wojenne w Afryce. Uganda – Tanzania 2009”.

N.N.

Zdjęcie klasowe (klasa 3, sierociniec w Masindi w Afryce)

Uganda, Masindi, 1943 r. Sierociniec, klasa III przeniesiona w całości w czerwcu 1945 r. do Rongai (Kenia). Górny rząd od lewej: Tadek Sapiecha (w hełmie), Giena Niejadlik (z grzywką), Zosia Kłusek, Tereska Kowal, Zosia Ostrowska, Wanda Leniec, Maryska Pilipczuk, Józia Kraus, Jadzia Bechert, Halina Waszkiewicz, Jadzia Kowalczyk, Polusia Gwizdak.Środkowy rząd: Gienek Wdowczyk (w czarnym berecie), Hanka Plackowska (z przepaską na włosach), Staszka Rojek, Jasia Jodkowska, Józka Kasznia, Władka Nowaczyk. Siedzą od lewej: Heńka Dardzińska, Andzia Sikorska, pani Minkowska, wizytator szkolny p. Kinasz-Surowiecki, p. Pomorska, stoi Tereska Kułakowska, kierowniczka szkoły p. Maria Kułakowska, Nastka Witruk. Z lewej strony (nie sa uczniami III klasy) Jagusia Mackiewicz (suknia w paseczki), Zosia Sikorska, Ola Ostrowska, poniżej Danka Rut (nad Wdowczykiem), Gienia Przychodzień (obok Wdowczyka), Sabina Wdowczyk (marynarski kołnierz). P. Kinasz trzyma małą siostrę Hanki Plackowskiej.

N.N.

Zdjęcie zbiorowe (sierociniec w Masindi w Afryce)

Afryka, Uganda, Masindi, 1943 r. Sierociniec przeniesiony w całości w czerwcu 1945 r. do Rongai (Kenia). Siedzą w środku wychowawczynie: p. Śnieżko (z białym kołnierzykiem), p. Elżbieta Lesiak, inspektor szkolny p. Kinasz-Surowiecki, kierownik sierocińca p. Kwiatkowski, wychowawczyni NN, dalej wychowawczynie panie Szmidt i Warchałowa (z białym kołnierzykiem).

N.N.

Polskie dzieci w sierocińcu Cabarega School

Uganda, Afryka, Cabarega School koło Masindi, początek 1943 roku. Sierociniec. Dzieci już odkarmione, ale włosy jeszcze nie odrosły. Dzieci były strzyżone "na glacę" z powodu wszy. Włosy oraz ciuchy z Rosji były palone na stosie i aż skwierczały.

N.N.

Irena Bober - relacja

Relacja lubińskiej nauczycielki, dotycząca pacyfikacji kopalni Rudna w XII 1981 r. (w której pracował jej mąż - Ryszard Bober), Zbrodni Lubińskiej (w tym okoliczności powstania kolekcji zdjęć autorstwa Ryszarda Bobera, dokumentujących to wydarzenie) oraz ukrywania działaczy opozycji (Andrzeja Konarskiej i Krystyny Wójcik).   Miejsca wydarzeń: Ziębice, Lubin

Bober Irena

Jan Kobes - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca życia codziennego we wsi na Kresach Wschodnich II RP, stosunków polsko-ukraińskich, polsko-żydowski i ukraińsko-żydowskich, przeżyć wojennych oraz nauce w szkole oficerskiej. Relacja zawiera też fragment dotyczący pierwszej defilady wojskowej zorganizowanej w Warszawie po II wojnie światowej.   Zakres chronologiczny: 1923-1950   Miejsca wydarzeń: Lisiec (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Modlin (ob. część Nowego Dworu Mazowieckiego, woj. mazowieckie), Jawor (woj. dolnośląskie), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kobes Jan

Romuald Gryko - relacja

Relacja sybiraka, dotycząca pobyty na Syberii, życia codziennego na Kresach Wschodnich II RP, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i organizacji zycia po wojnie.   Zakres chronologicnzy: 1940-1954   Miejsca wydarzeń: Czyczerniki (ob. Białoruś), Stepniak (Kazachstan), Ukrainka (Ukraina), Piotrowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląski), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Luboradz (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Drzymałowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Gryko Romuald

Wyniki 1 do 100 z 370