studenci

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

studenci

Terminy równoznaczne

studenci

Powiązane terminy

studenci

787 Opis archiwalny results for studenci

787 results directly related Exclude narrower terms

Wezwanie do udziału w manifestacji

Inc. W tym roku mija 21 rocznica wydarzeń marcowych.Expl. Liczymy, że prócz młodzieży w manifestacji weźmie udział duża część społeczeństwa, które uważa wolne wybory do Sejmu i innych organów przedstawicielskich za niezbedny warunek wyjścia Polski z obecnego kryzysu.

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Kupon kontrolny

Wyrwany kupon kontrolny opatrzony okrągłą pieczątką Socjalistycznego Związku Studentów Polskich z napisem AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY <PAŁACYK> Wrocław oraz pieczątką z datą 31. PAZDZ. 1981 (rok zamazany)

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Wotum nieufności dla ministra Nawrockiego

recto: votum nieufności wobec Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Jerzego Nawrockiego, wystosowane przez strajkujących studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; verso: opis działań ministra Nawrockiego w związku tzw. sprawy radomskiej

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Opinia o studencie

Opinia prof. Józefa Oberca o studencie Janusze Lasce, w kontekście jego starania się o posadę pracownika naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim

Józef Oberc

Wigilia Siedemnastki

Ulotka informująca o spotkaniu wigilijnym studentów skupionych wokół tzw. Siedemnastki (studenckiej grupy pielgrzymkowej)

Grupa studencka Siedemnastka

Prośba o wystawienie Movement Order'u

Pismo szefa Oddziału Społecznego 2. Korpusu Polskiego z prośbą o wystawienie Jerzemu Woźniakowi Movement Order'u  oraz informacją, że Jerzy Woźniak został przyjęty do Korpusu i pracuje w Wydziale Oświaty; podpisy szefa Wydziału Opieki (nieczytelny) oraz ppr. Bolesława Lutomskiego

Dowództwo 2 Korpusu Oddział Społeczny

Wyciąg z Dod. Pers. Nr 17/46

Pismo dowódcy Polish RAMP Camp Murnau gen. bryg. Franciszka Dindorfa-Ankiewicza, przedłużające Jerzemu Woźniakowi urlop na studia w Innsbrucku do 1 lipca 1946 r.; na odwrociu odręczne notatki ołówkiem z adresem Elisabeth Doemoeduep (?) i zapisanym datą i miejscem spotkania (?)

Polish Ramp Camp Murnau

Rezolucja uchwalona na 48 godzinnym wiecu okupacyjnym studentów Uczelni Wrocławskich

rezolucja uchwalona przez uczestników wiecu okupacyjnego studentów uczelni wrocławskich 14.03.1968 r. wiece odbyły się na: Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, w Wyższej Szkole Rolniczej (dziś Uniwersytet Przyrodniczy), na Akademii Medycznej, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pieknych (dziś Akademia Sztuk Pieknych), Wyższej Szkole Muzycznej (dziś Akademia Muzyczna) oraz Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (dziś Akademia Wychowania Fizycznego)

Studenci Wyższych Uczelni Miasta Wrocławia

Uchwała końcowa

uchwała końcowa strajku okupacyjnego studentów wrocławskich uczelni 14-16.03.1968 r.: Uniwerytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, WSR Wyższej Szkoły Rolniczej - dziś Uniwersytet Przyrodniczy, AM Akademii Medycznej, PWSSP Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych - dziś Akademia Sztuk Pięknych, WSM Wyższej Szkoły Muzycznej - dziś Akademia Muzyczna) oraz WSWF Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego - dziś Akademia Wychowania Fizycznego

Komisja Organizacyjna Wieców Uczelni

Komunikat dr. Ryszarda Krasnodębskiego/Wykładowcy matematyki na Politechnice Wrocławskiej ...

komunikat informujący o rozpoczęciu 17.03.1968 r. przez Ryszarda Krasnodębskiego, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej, głodówki w geście poparcia dla postulatów studentów wrocławskich uczelni wysuniętych podczas wieców okupacyjnych, które odbyły się w dniach 14-16.03.1968 r.

Krasnodębski Ryszard

Informacja o fałszywym numerze Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej"

Informacja o rozpowszechnianiu na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 29.01.1979 fałszywego siódmego numeru Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej" Studenckiego Komitetu Solidarności, podpisanego imionami członków SKS i szkalującego innego członka, Leszka Budrewicza. Informacja o tym, że prawdziwy biuletyn rozprowadzany jest nie anonimowo, a przez kolporterów i wezwanie do wykrycia sprawców fałszerstwa, wśród których są według autorów ulotki pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Cetwiński i Kamil Różewicz. Inc.: Dnia 29 I 79r. na terenie szeregu obiektów Uniwersytetu Wr. rozpowszechniano...

Studencki Komitet Solidarności

Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Wyszczególnienie zjawisk patologicznych występujących w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich przez autorów raportu, członków SZSP, piętnujących dyskryminację światopoglądową, nieskuteczność działań, sprawowanie władzy w przez nie-studentów, pobieranie wynagrodzeń za pełnione funkcje, sposób wyboru władz, brak działań ws. socjalno-bytowych studentów, przekształcanie klubów studenckich w przedsiębiorstwa, ograniczanie działań mediów studenckich, brak dyscypliny i odpowiedzialności za podjęte działania przez działaczy SZSP, brak odpowiedzialności za szkody materialne i zużywanie sprzętu, izolacja działaczy od szeregowych członków i ignorowanie głosów krytycznych; komentarz redakcji "Podaj dalej", opisujący okoliczności powstania raportu i poparcie go przez część studentów i wykładowców

Bator Małgorzata

Raport o stanie Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

Wyszczególnienie zjawisk patologicznych występujących w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich przez autorów raportu, członków SZSP, piętnujących dyskryminację światopoglądową, nieskuteczność działań, sprawowanie władzy w przez nie-studentów, pobieranie wynagrodzeń za pełnione funkcje, sposób wyboru władz, brak działań ws. socjalno-bytowych studentów, przekształcanie klubów studenckich w przedsiębiorstwa, ograniczanie działań mediów studenckich, brak dyscypliny i odpowiedzialności za podjęte działania przez działaczy SZSP, brak odpowiedzialności za szkody materialne i zużywanie sprzętu, izolacja działaczy od szeregowych członków i ignorowanie głosów krytycznych; komentarz redakcji "Podaj dalej", opisujący okoliczności powstania raportu i poparcie go przez część studentów i wykładowców; nad komentarzem dopisek długopisem: sprawa dotycząca ew. rozwiązania SZSP 1979r.

Bator Małgorzata

Do studentów

Awers: deklaracja utrzymania działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów pomimo formalnego rozwiązania go przez władze państwowe, informacja o utworzeniu Wrocławskiego Zarządu Akademickiego Ruchu Oporu jako głównego centrum decyzyjnego ws. studenckiego ruchu oporu, utworzeniu Biura Informacyjnego i gazetki "Biuletyn wrocławski NZS", określenie celów ARO - pomoc aresztowanym i ich rodzinom, zbieranie informacji z zakładów pracy, druk i kolportaż wydawnictw, organizowanie różnych form samokształcenia i propagowanie wśród studentów postaw wolnościowych i demokratycznych; rewers: ten sam tekst, krzywo odbity

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Akademickie wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w katedrze

Akademickie wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w katedrze 23-28.III.1981, cytat z Jana Pawła II, pytania zachęcające do uczestnictwa w rekolekcjach, wykaz poruszanych tematów, podpis C.O.D.A rysunek greckiej litery omega z opisanym wyrazem "ewangelia", logo Ruchu Światło-Życie i krzyżujące się słowa: prawda wyzwolenie

Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego

Apel o umorzenie śledztwa i postępowania karnego ws. Piotra Opozdy i Piotra Szczudłowskiego

Informacja nt. zatrzymania dwóch studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członków Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, przemawiających pod pomnikiem Unii Lubelskiej w Lublinie z okazji 62. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po złożeniu kwiatów i wieńców przez Komitet, rozpoczęcia śledztwa i postępowania karnego w ich sprawie oraz apel o umorzenie ww. działań wymiaru sprawiedliwości; adres do Amnesty International, Konferencji Państw-Sygnatariuszy Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Madrycie i Rady Państwa

N.N.

Karta mieszkaniowa domu studenckiego

U góry zatarta pieczęć Politechniki Wrocławskiej Karta mieszkaniowa Nr / Podpis właściciela karty podpis Janusza Bronclika / Pokój nr 210 nr pokoju wpisany ręcznie / Ważna na rok szkolny 1975/76 rok szkolny wpisany ręcznie fotografia portretowa Janusza Bronclika, obok zatarta pieczęć, prawdopodobnie Przewodniczącego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich; na odwrocie Obywatel Janusz Bronclik Nr albumu student wydziału Budownictwa Lądowego jest mieszkańcem Domu Studenckiego przy ulicy Wittiga nr 6 pokój nr 210 Kierownik Domu Studenckiego pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Politechnika Wrocławska Dom Studencki ul. Wittiga 6 521-628 Wrocław zasady używania Karty i jej ważności, sygnatury drukarni

Politechnika Wrocławska

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Statut Socjalistycznego Związku Studentów Polskich

okładka Statut Socjalistycznego Związku Studedntów Polskich strona 1, inc.: Deklaracja ideowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Jesteśmy ideowo-polityczną i masową organizacją młodzieży akademickiej... w deklaracji ideowej podkeślone długopisem dwa zdania Celem naszego działania jest wyzwolenie energii i aktywności, które w urzeczywistnieniu socjalizmu pozwolą dostrzec pełnię życia. oraz na s. 2 Pragniemy żyć w sposób pełny, autentyczny, mądry i odpowiedzialny wśród ludzi i dla ludzi. treść statutu, na s. 7 podkreślony długopisem fragment par. 1 Celem SZSP jest organizowanie młodzieży akademickiej do aktywnego udziału w budownictwie socjalizmu i przygotowanie jej do twórczego pomnażania społeczno-gospodarczego dorobku Polski Ludowej.

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

International Union of Students - International Student Identity Card

Okładka International Student Identity Card / International Union of Students ten sam tekst w jęz. rosyjskim i francuskim Praha ta sama nazwa w języku rosyjskim i angielskim, logo IUS - na tle globusa otwarta księga i dłoń trzymająca płonącą pochodnię; na s. 2 zdjęcie portretowe Janusza Bronclika podbite pieczęcią okrągła, w tuszu fioletowym, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej, poniżej uprawnienia posiadacza legitymacji - tekst w jęz. ang., ros. i franc.; s. 3: dane osobowe Janusza Bronclika wraz z numerem legitymacji; s. 4: znaczki roczne sygnujące rok ważności legitymacji podbite mniejszymi pieczęciami okrągłymi w tuszu fioletowym SZSP Rady Uczelnianej  PWr, podpisy prezesa i sekretarza IUS, pieczęcie okrągłe w tuszu fioletowym IUS oraz SZSP Rady Uczelnianej PWr; s. 4-5: zobowiązanie do udzielania pomocy okazicielowi legitymacji przez narodowe organizacje-członków IUS, wyciąg z konstytucji IUS nt. celów istnienia organizacji - tekst w jęz., ang. ros. i franc.

International Union of Students

Zaproszenie na koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80

Studenci Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na uroczysty koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80 który odbędzie się dnia 5 października 1979 r. o godz. 17.00 a Auli Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1) życzymy dobrej zabawy zatarta pieczęć okrągła, tusz fioletowy, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Komunikat do Koleżanek i Kolegów Studentów Wrocławia

Informacja o decyzjach podjętych na spotkaniu przedstawicieli Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych; podjęto decyzje o kontynuowaniu protestu wokół dotychczasowych postulatów, niepodejmowaniu samodzielnych dodatkowych akcji a także działań z użyciem przemocy, utrzymywaniu kontaktu między Komitetami; podano informację o liczbie protestujących na poszczególnych uczelniach: UWr - ok. 3000; PWr - ok. 4000, AM - ok. 1200, WSR - ok. 1500, PWSSP - ok. 160

Przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni wrocławskich

Książeczka legitymacyjna 1948/1949

Indeks Urszuli Smalcówny; ostatni wpis 18.10.1952; na s. 2 i 3 identyczny tekst w języku łacińskim i polskim, informujący o wpisie U. Smalcówny na Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu; pieczęć okrągła uczelni

Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu

Cogito ergo sum - Skończyliśmy 20-kilka lat

Członkowie Studenckiej Podstawowej Organizacji Partyjnej na Akademii Medycznej we Wrocławiu wydają odezwę, w której poruszają następujące wątki: materializm współczesnych im ludzi, nierozliczenie odpowiedzialnych za upadek moralny społeczeństwa, stosunki pomiędzy narodami bloku wschodniego w świetle zaszłości historycznych, stosunki pomiędzy władzą a "Solidarnością", napięcia na linii SZSP-NSZ, stosunek wykładowców do studentów; autorzy odwołują się do realizmu w ocenie każdej z tych sytuacji, nawołują do odnowy i aktywności

Studencka Podstawowa Organizacja Partyjna

Do studentów UMK Polska i naród polski...

Odezwa do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zapowiadająca powołanie niezależnej organizacji studenckiej i referendum w sprawie jej kształtu; odezwa rozpoczyna się analizą społeczeństwa polskiego i wezwaniem do odnowy życia moralnego i społecznego; w Post Scriptum Tymczasowy Komitet Założycielski deklaruje samorozwiązanie po powołaniu organizacji; u dołu dokumentu pieczątka tekstowa: Filokartysta Stanisław Chmura 50-034 Wrocława ul. Bałuckiego 10/5

Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich

Do studentów UMK Dnia 14 marca 1981 roku mija 13 rocznica...

Tekst wspominający wydarzenia z marca 1968 r. i postulaty protestujących wtedy studentów; informacja o manifestacji mającej się odbyć 14.03.1981, przypominającej o aktualności postulatów z 1968 r; u dołu dokumentu pieczątka tekstowa: Filokartysta Stanisław Chmura 50-034 Wrocława ul. Bałuckiego 10/5

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Deklaracja podjęcia głodówki

My studenci internowani w Zakładzie Karnym Kamienna Góra podejmujemy w dniach 18 - 20 lutego 1982 r. w rocznicę zalegalizowania NSZ-u głodówkę solidarnościową, aby w ten sposób zamanifestować naszą solidarność ze środowiskami akademickimi w kraju / Jacek Drobny - U. Wr. III rok filozofii / Marek Rospond - U. Wr. II rok fizyki / Jacek Rydecki - KUL II rok filozofii

Drobny Jacek

Do mieszkańców Wrocławia

Oświadczenie Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego z Wrocławia w składzie: Janusz Dziaczko, Marek Burak, Zbigniew Nadański, Wojciech Wojnarowicz, Włodzimierz Biały, Zbigniew Filipczak, Tadeusz Hoppe, Wojciech Kończal w sprawie przyczyn wybuchu strajku okupacyjnego uczelni wrocławskich jako wyrazu solidarnosci ze strajkującymi studentami w Łodzi i postulatów strajkowych.

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Rezolucja popierająca strajk studentów / Komunikat nr 7 protest przeciw bojkotowi strajku przez SZSP

Na jednej karcie 2 różne teksty - pierwszy, z 17.02.1981, uchwalony przez Zespół ds. Służby Zdrowia NSZZ "S" przy MKZ Wrocław, jest rezolucją popierającą strajki studenckie na uczelniach polskich, drugi, z 18.02.1981, jest protestem Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej przeciw rozlepianiu przez działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich plakatów nawołujących do bojkotu strajku; działacze KS podkreślają, że nie występują jako Niezależne Zrzeszenie Studentów i że wśród nich jest członek SZSP

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Wybrano rozwiązanie siłowe

NSZZ "S" H. Cegielski informuje o ataku sił porządkowych na Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, gdzie odbywał się strajk studencki, o blokadzie łączności teleksowej i telefonicznej z opozycyjnymi organizacjami w Warszawie; "Solidarność" Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego w Warszawie grozi złamaniem blokady oraz o zarządzeniu pogotowia w biurach Zarządów Regionalnych przez Przewodniczącego Komisji Krajowej Lecha Wałęsę; poniżej treść teleksu wysłanego przez NSZZ "S" H. Cegielski do premiera Wojciecha Jaruzelskiego wzywającego do odwołania sił porządkowych z terenów szkoły; poniżej wyszczególniono 9 podmiotów, które otrzymują komunikat; u dołu podpisanan drukarnia, po prawej pieczątka NSZZ "S" H. Cegielski

NSZZ Solidarność

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą / Uniwersytet Wrocławski g. 8:00 6.05.88 rysunek dłoni uniesionej w geście "victorii" w stylistyce nawiązującej do odwróconego do góry nogami znaku pacyfistycznegoNa odwrocie odręczna adnotacja Podaj dalej

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Komunikat nr. 2

Komunikat Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego informujący o rozpoczęciu strajku solidarnościowego z hutnikami i stoczniowcami i wyjaśniający motywy protestu - brak innej drogi do wywalczenia demokratyzacji uczelni, wolności słowa i obrony interesów ekonomicznych studentów oraz solidarność ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, Gdańska i Szczecina

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Zaświadczenie o studiowaniu

Zaświadczenie potwierdzające że student eksternista studiuje historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wydane w celu przedstawienia odnośnym władzom.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Upoważnienie

Upoważnienie dla pracownika zakładu (studenta) do zawierania umów i pobierania przedpłat na usługi, ważne do 28.02.1982.

Usługi Mieszkaniowe - Zakład Bohdan Mechowicki

Oddajmy hołd uczestnikom walk...

Awers: ulotka z rysunkiem Orła Wojska Polskiego z symbolem Polski Walczącej, pośrodku znajduję się napis: Oddajmy hołd uczestnikom walk (…) na dole napis: KLUB MYŚLI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ NZS UWr. 11 listopada 1981 r. Rewers: tekst hymnu polskiego 

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Po raz dziesiąty mistrzami Polski

Folder wydany z okazji zdobycia po raz dziesiąty z rzędu tytułu Mistrza Polski przez szermierzy KM AZS Politechnika; fotografie, wykaz zwycięzców z lat 1967-1986 

Politechnika Wrocławska

Tenis stołowy kobiet/ I Liga 1987/88

Informacje dotyczące zawodniczek startujących w piątym sezonie ekstraklasy tenisa stołowego kobiet AZS Politechnika; życiorysy wybranych zawodniczek; wyniki rozgrywek I ligi kobiet w sezonie 1986/1987

Politechnika Wrocławska

Tenis stołowy/ I Liga Kobiet/ II Liga Mężczyzn

Informacje dotyczące zawodników startujących w szóstym sezonie ekstraklasy tenisa stołowego kobiet AZS Politechnika; terminarz zawodów i składy osobowy drużyn; medalowe osiągnięcia sekcji w Mistrzostwach Polski; kalendarium historii tenisa stołowego

Politechnika Wrocławska

Tenis stołowy Kobiet/ 1 Liga/ 1986/87

Informacje dotyczące zawodniczek startujących w rozgrywkach tenisa stołowego; życiorysy drużyny kobiecej; tabela końcowa I ligi kobiet w sezonie 1985/1986; obecny skład wszystkich zawodników sekcji tenisa stołowego, historia sekcji; informacje o juniorach

Politechnika Wrocławska

KM AZS Politechnika Wrocław

Informacje dotyczące IV kadencji klubu, wyborów nowego prezydium i prezesa: prof. Daniela Bema; najważniejsze wyniki sekcji sportowych, kontakty zagraniczne

Politechnika Wrocławska

Wotum nieufności dla ministra Nawrockiego

recto: votum nieufności wobec Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Jerzego Nawrockiego, wystosowane przez strajkujących studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; verso: opis działań ministra Nawrockiego w związku tzw. sprawy radomskiej

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Wyniki 1 do 100 z 787