protesty

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

protesty

Terminy równoznaczne

protesty

Powiązane terminy

protesty

24 Opis archiwalny results for protesty

24 results directly related Exclude narrower terms

Wyrok sądu

Wyrok Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie dot. zakłóceń transportu kołowego w Wołowie spowodowanych przez członków podziemnej Solidarności, którzy w dn. 10.11.1982 r., w ramach akcji protestacyjnej,  rozrzucili na szosie metalowe kolce, Wrocław 4.02.1983.

Sąd Wojewódzki we Wrocławiu

OFIAROM GRUDNIA 1970

zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia '70 w Gdańsku, grudzień 1980 r., fot. Stanisław Gębczak

Niezależna Samorządna Otwarta Galeria Fotografii Korytarz

OFIAROM GRUDNIA 1970

zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia '70 w Gdańsku, grudzień 1980 r., fot. Stanisław Gębczak

Niezależna Samorządna Otwarta Galeria Fotografii Korytarz

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowia. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa oraz dach kościoła pw. św Stanisława, św. Doroty, św. Wacława. Z prawej stron widoczny fragment Domu Handlowego Łada.

Szachnowski Jerzy

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowotnej. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa, dach kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Z prawej stron widoczny fragment Domu Handlowego Łada.

Szachnowski Jerzy

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowotnej. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa. Z prawej stron widoczny fragment Głównego Urzędu Statystycznego, obok Dom Handlowy Łada.

Szachnowski Jerzy

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowotnej. Wśród protestujących jedzie również ambulans Nysa 522 S. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa, dach kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Z prawej stron widoczny fragment Głównego Urzędu Statystycznego, obok Dom Handlowy Łada.

Szachnowski Jerzy

Dziewczynka stojąca pod tablicą ogłoszeń

Dziewczynka stojąca pod tablicą ogłoszeń na ul. Świdnickiej (Wrocław). Na tablicy przywieszone są plakaty, m.in. informacja o proteście grupy opozycjonistów na pl. F. Dzierżyńskiego (obecnie pl. Dominikański) potępiających masakrę z Tien-An-Men (Chiny).

Szachnowski Jerzy

Dziewczynka stojąca pod tablicą ogłoszeń

Dziewczynka stojąca pod tablicą ogłoszeń na ul. Świdnickiej (Wrocław). Na tablicy przywieszone są plakaty, m.in. informacja o proteście grupy opozycjonistów na pl. F. Dzierżyńskiego (obecnie pl. Dominikański) potępiających masakrę z Tien-An-Men (Chiny).

Szachnowski Jerzy

Uznać niepodległość Litwy

Wrocław, 15-01-1991. Rynek. Marsz protestacyjny w sprawie uznania niepodległości Litwy zorganizowany przez Komitet Solidarności z Litwa, skład Komitetu: KPN, Partia Wolności, Porozumienie Centrum, Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna, Unia Demokratyczna. N/z w środku Bogdan Zdrojewski, prezydent Wrocławia. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Protest Federacji Zielonych

Wrocław, Rynek, plac koło pręgierza, 1990. Demonstracja zorganizowana przez Federację Zielonych, w proteście przeciwko poborowi uczniów do wojska. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Rocznica Porozumień Sierpniowych – 31 sierpnia 1983

Wrocław, 31-08-1983, ul. Grabiszyńska. N/z kordon milicji blokujący dostęp do cmentarza Grabiszyńskiego, gdzie znajduje się grób Kazimierza Michalczyka zastrzelonego przez milicje podczas demonstracji 31 sierpnia 1982. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Uwolnić więźniów politycznych

Marsz zorganizowany przez NZS i Solidarność jako protest przeciwko uwięzieniu liderów KPN (Tadeusza Jandziszaka, Leszka Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego i Romualda Szeremietiewa). W marszu uczestniczyli między innymi: Władysław Frasyniuk, Włodzimierz Biały i Rafał Guzowski. Manifestacja rozpoczęła się mszą w katedrze, a nastepnie podążyła przez rynek i okrężną trasą ruszyła w kierunku ulicy Mazowieckiej. Zdjęcie manifestacji wykonane na ulicy Wita Stwosza.

Wróblewski Stanisław