relacje Polaków z Ukraińcami

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

relacje Polaków z Ukraińcami

Terminy równoznaczne

relacje Polaków z Ukraińcami

Powiązane terminy

relacje Polaków z Ukraińcami

165 Opis archiwalny results for relacje Polaków z Ukraińcami

165 results directly related Exclude narrower terms

Odezwa OUN do Polaków

wezwanie Polaków do opuszczenia Dublan w II RP pow. samborski, woj. lwowskie wystosowane przez Komendę Ukraińskich Nacjonalistów poprzedzające czystki etniczne przeprowadzane przez Ukraińską Powstańczą Armię

Orhanizacija Ukrajinśkich Nacjonalistiw (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów)

Święty Jerzy o niepodległość Ukrainy... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku pomnik Świętego Jerzego z soboru św. Jura we Lwowie, w lewym górnym rogu herb Ukrainy - trójząb - zamalowany barwami żółtą i niebieską, obok niebieską czcionką wartość znaczka: 70zł; pod herbem żółty znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka tekst w jęz. polskim i ukraińskim Św. Jerzy o niepodległość Ukrainy prosimy ciebie patronie nasz / CBЯTИЙ ЮPİЙ O CAMOCTİЙHY YKPAЇHY ПPOCИMO TEƂE ПOKPOBИTEΛЮ HAШ znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Polsce - z Matką Bożą Częstochowską

Solidarność Walcząca

Święty Jerzy o niepodległość Ukrainy... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku pomnik Świętego Jerzego z soboru św. Jura we Lwowie, w lewym górnym rogu herb Ukrainy - trójząb - zamalowany barwami żółtą i niebieską, obok niebieską czcionką wartość znaczka: 70zł; pod herbem żółty znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka tekst w jęz. polskim i ukraińskim Św. Jerzy o niepodległość Ukrainy prosimy ciebie patronie nasz / CBЯTИЙ ЮPİЙ O CAMOCTİЙHY YKPAЇHY ПPOCИMO TEƂE ПOKPOBИTEΛЮ HAШ u dołu napis Poczta Solidarności Walczącej Wrocław 1985  znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Boską Ostrobramską - i Polsce - z Matką Boską Częstochowską

Solidarność Walcząca

Święty Jerzy o niepodległość Ukrainy... poczta Solidarności Walczącej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, na rysunku pomnik Świętego Jerzego z soboru św. Jura we Lwowie, w lewym górnym rogu herb Ukrainy - trójząb - zamalowany barwami żółtą i niebieską, obok niebieską czcionką wartość znaczka: 70zł; pod herbem żółty znak Solidarności Walczącej; wzdłuż lewej i prawej krawędzi znaczka tekst w jęz. polskim i ukraińskim Św. Jerzy o niepodległość Ukrainy prosimy ciebie patronie nasz / CBЯTИЙ ЮPİЙ O CAMOCTİЙHY YKPAЇHY ПPOCИMO TEƂE ПOKPOBИTEΛЮ HAШ znaczek jest częścią serii, którą uzupełniają znaczki poświęcone Litwie - z Matką Bożą Ostrobramską - i Polsce - z Matką Bożą Częstochowską

Solidarność Walcząca

Zi svatoâ Velikodna = z okazji Świąt Wielkanocnych

Awers: pisanka z ukraińskimi literami "hv", pod nią napis ukraińskim alfabetem Zi svatoâ VelikodnaRewers Hristos voskres iz mertvih smertìû smert' zdolav, ì tim, ŝo v grobah, žittâ daruvav! / Hudožnik: G. V. Malakov / SP "H. G. S" Z. 1-2086. Cina dogovirna. T. 50 000 prim. = Chrystus wstał z martwych, śmierci śmierć zadał i tym, co w grobach, życie darował!; malarz: G. V. Malakov; cena umowna

Malakov G. V.

Zi svatoâ Velikodna = z okazji Świąt Wielkanocnych

Awers: pisanka z ukraińskimi literami "hv", pod nią napis ukraińskim alfabetem Zi svatoâ VelikodnaRewers Hristos voskres iz mertvih smertìû smert' zdolav, ì tim, ŝo v grobah, žittâ daruvav! / Hudožnik: G. V. Malakov / SP "H. G. S" Z. 1-2086. Cina dogovirna. T. 50 000 prim. = Chrystus wstał z martwych, śmierci śmierć zadał i tym, co w grobach, życie darował!; malarz: G. V. Malakov; cena umowna

Malakov G. V.

Władysława Pawłowska - relacja

  • Wspomnienia Władysławy Pawłowskiej, w których kolejno opowiada o momencie aresztowania, zesłaniu najpierw do Kazachstanu, a później na Ukrainę, następnie opisuje powrót do kraju i swoje życie, aż do emerytury.
  • Skupia się głównie na opisie niedoli, ogólnie opisuje podróż wagonem bydlęcym, za to szczegółowo opowiada o warunkach panujących na miejscu. Z relacji dokładnie dowiadujemy się jak ciężko musiała pracować by otrzymać strawę, jak trudne były warunki mieszkaniowe. Opowiada o praktycznym braku możliwości zachowania higieny (brak wody do umycia się) co sprzyjało rozprzestrzenianiu sie chorób. Po wyjeździe na Ukrainę powodziło im sie lepiej, jednak wszelkie objawy Polskości nadal były tępione. Na koniec opowiada o powrocie do kraju, swoich studiach, pracy i podróży do Ameryki.
  •  
  • Zakres chronologiczny: 1940-1981Miejsca wydarzeń: Kazachstan, Ukraina, Wrocław

Pawłowska Władysława

Spotkanie towarzyskie nauczycieli szkół ukraińskiej i polskiej [w Białym Borze]

Nauczyciele szkół ukraińskiej i polskiej, prawdopodobnie w Białym Borze (z relacji świadek nie wynika to dokładnie), zebrani na spotkaniu towarzyskim, podczas spożywania posiłku w niezidentyfikowanym wnętrzu; druga od lewej Eugenia Koziej (Kowalczyk), czwarty od lewej prawdopodobnie Oleksy Kotyński, piąta prawdopodobnie Stefania Szulhan

Gawan Jan

Relacja Anny Hryholuk

Relacja Anny Hryhoruk dotyczy życia w Obertynie w ukraińskiej rodzinie przed wojną, obertyńskich Żydów i Polaków, którzy mieszkali w pobliżu jej rodzinnego domu, pierwszej okupacji sowieckiej, Holocaustu, wyznaczenia do wyjazdu na roboty przymusowe do Niemiec oraz uniknięcia wywiezienia, pracy w kołchozie w Obertynie po wojnie.

Hryholuk Anna

Stanisław Minor - relacja

Relacja członka ZWZ/AK dot. inwazji radzieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r., realiów okupacji radzieckiej i niemieckiej, działalności konspiracyjnej, walk polsko-ukraińskich na Lubelszczyźnie oraz okoliczności osiedlenia się w powojennym Wrocławiu. Zakres chronologiczny: 1939-1947. Miejsca wydarzeń: Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), Wrocław (woj. dolnośląskie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Zwierzyniec (pow. zamojski, woj. lubelskie),  Biłograj (woj. lubelskie),  Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Kraków (woj. małopolskie), Sahryń (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), Chełm (woj. lubelskie), Mościce (woj. małopolskie), Zbaraż (Ukraina), Lwów (Ukraina), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Krasnobród (pow. zamojski, woj. lubelskie), Poczajów (Ukraina), Rawa Ruska (Ukraina), Kamionka Strumiłowa (Ukraina)

Minor Stanisław

Feliks Fluda - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca jego dzieciństwa, wkroczenia Armii Czerwonej, stosunków polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich na Kresach, wywózki na Syberię i życia codziennego na Syberii, przesiedlenia na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i stosunku do mienia poniemieckiego w Jaworze.   Zakres chronologiczny: 1935-1972   Miejsca wydarzeń: Olesza (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Abakan (Syberia, Rosja), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Buczacz (obwód tarnopolski, Ukraina), Przeworsk (woj. podkarpackie), Lwów (Ukraina), Kransk (Rosja), Kransnojarsk (Rosja),Kujbyszew (Rosja), Paszowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie)

Fluda Feliks

Jan Kobes - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca życia codziennego we wsi na Kresach Wschodnich II RP, stosunków polsko-ukraińskich, polsko-żydowski i ukraińsko-żydowskich, przeżyć wojennych oraz nauce w szkole oficerskiej. Relacja zawiera też fragment dotyczący pierwszej defilady wojskowej zorganizowanej w Warszawie po II wojnie światowej.   Zakres chronologiczny: 1923-1950   Miejsca wydarzeń: Lisiec (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Modlin (ob. część Nowego Dworu Mazowieckiego, woj. mazowieckie), Jawor (woj. dolnośląskie), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kobes Jan

Romuald Gryko - relacja

Relacja sybiraka, dotycząca pobyty na Syberii, życia codziennego na Kresach Wschodnich II RP, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i organizacji zycia po wojnie.   Zakres chronologicnzy: 1940-1954   Miejsca wydarzeń: Czyczerniki (ob. Białoruś), Stepniak (Kazachstan), Ukrainka (Ukraina), Piotrowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląski), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Luboradz (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Drzymałowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Gryko Romuald

Leontyna Szymanowicz - relacja

Relacja kresowiaczki, dotycząca zbrodni UPA, hospitalizacji w warunkach wojennych oraz organizacji życia po wojnie. Świadek wspomina także o swojej działalności w Armii Krajowej. Na nagraniu znajdują się także wypowiedzi osoby trzeciej - Albina Szymanowicza, męża świadka.   Zakres chronologiczny: 1937-1957   Miejsca wydarzeń: Doszno (d. woj. wołyńskie, ob. Ukraina), Kowel (d. woj. wołyńskie, ob. Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Ratno, Jawor (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szymanowicz Leontyna

Michał Suda - relacja

Relacja kresowiaka, dotycząca stosunków polsko-ukraińskich na Kresach Wschodnich II RP, zbrodni UPA, eskpatriacji i organizacji życia po wojnie na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1938-1991   Miejsca wydarzeń: Presowce (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Cecówka (d. woj. tarnopolskie, ob. Ukraina), Lwów (ob. Ukraina), Krzepielów (woj. lubuskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Suda Michał

Czesława Szwaluk - relacja

Relacja kresowiaka i przesiedleńca, dotycząca życia codziennego na wsi na kresach wschodnich II RP w dwudziestoleciu międzywojennym, relacjach polsko-ukraińskich, przesiedleniu i osiedleniu się na Dolnym Śląsku, organizacji życia i życiu codziennym po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1929-2011   Miejsca wydarzeń: Łysiec (d. woj. stanisławowskie, ob.Ukraina), Stanisławów (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Tarnobrzeg (wok. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie). Ząbkowice Śląskie (woj. dolnośląskie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)    

Jakimowicz Marcelina

Janina Bilewicz-Berezowska - relacja

Relacja mieszkanki Kłodzka przybyłej do tego miasta w sierpniu 1945 r. dot. wojny i okupacji na Kresach Wschodnich, a także wysiedlenia i przyjazdu na ziemie zachodnie oraz pierwszych miesięcy i lat życia tamże. Zakres chronologiczny: lata 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Stryj (obw. lwowski, Ukraina),Skole (obw. lwowski, Ukraina) , Kłodzko (woj. dolnośląskie)

Bilewicz-Berezowska Janina

Lidia Bednarska - relacja

Relacja mieszkanki wsi Siedlce dotycząca losów jej i jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z Kresów wschodnich na Dolny Śląsk, powojennego życia i pracy na roli oraz powodzi w 1997 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1997   Miejsca wydarzeń: Dolina (dawne woj. stanisławowskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Stryj (obw. lwowski, Ukraina), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Durok (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Lizawice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Stanowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie)

Bednarska Lidia

Janina Madejska - relacja

Relacja mieszkanki Siedlec dot. losów jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z kresów wschodnich na ziemie zachodnie i północne oraz powojennego życia w Siedlcach i pracy w tamtejszej szkole podstawowej.   Zakres chronologiczny: 1939-1991.   Miejsca wydarzeń: Piszczatyńce (Ukraina), Borszczów (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Zaleszczyki (Ukraina), Czerniowce (Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Madejska Janina

Emilia Siedlecka - relacja

Relacja byłej mieszkanki wsi Siedlce dot. losów jej i jej rodziny podczas II wojny światowej, przesiedlenia z kresów wschodnich na ziemie zachodnie oraz powojennego życia na dolnośląskiej wsi. Zakres chronologiczny: lata 40. i 50. XX w. Miejsca wydarzeń: Obertyn (obw. iwanofrankiwski, Ukraina), Siedlce (woj. mazowieckie), Zadubrowce (obw. iwanofrankiwski, Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie)

Siedlecka Emilia

Jan Koprowski - relacja

Relacja dot. życia w przedwojennym Przemyślu, udziału świadka w kampanii wrześniowej, ucieczki z niewoli oraz walk we Francji w 1940 r. Zakres chronologiczny: lata 30. XX w. Miejca wydarzeń: Przemyśl i dawne województwo lwowskie, Węgry, d. Jugosławia, Francja, Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Lwów, Sambor (obw. lwowski, Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Split (Chorwacja), Zagrzeb (Chorwacja)

Koprowski Jan

Adam Gajda - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, dotycząca jego przeżyć wojennych, represji po 1945 r., stosunków polsko-ukraińskich, ucieczki na Dolny Śląsk, organizacji zycia po wojnie, studów i praca zawodowa oraz działalności w ramach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Lwów (woj. lwowskie, ob. Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. gliwicki, woj. śląskie), Gliwice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bytom (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Rzeszów (woj. podkarpackie)

Kowal Grzegorz

Bolesław Bednarski - relacja

Relacja mieszkańca wsi Siedlce w pow. oławskim dot. dzieciństwa na kresach wschodnich, rzezi wołyńskiej, osiedlenia się na Dolnym Śląsku oraz życia codziennego w nowej "małej ojczyźnie" i powodzi w 1997 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1997.   Miejsca wydarzeń: Dalnicz (inna nazwa: Herawiec, Ukraina), Kamionka Bużańska (wcześniej: Kamionka Strumiłowa, Ukraina), Bełżec (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), Stanowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Bednarski Bolesław

Emil Róziewicz - relacja

Relacja kresowiaka, odznaczonego medalem "Sprawiedliwy wśród narodów świata", dot. ratowania Żydów przez jego rodzinę podczas II wojny światowej, pracy na kolei podczas okupacji oraz wysiedlenia z kresów wschodnich, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i pierwszych powojennych latach życia w nowej "małej ojczyźnie".   Zakres chronologiczny: 1939-1950   Miejsca wydarzeń: dawne województwo stanisławowskie, Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kałusz (Ukraina), Jawor (woj. dolnośląskie), Tel Aviv (Izrael), Oława (woj. dolnośląskie), Bolechów (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Brzeg (woj. opolskie), Niemodlin (pow. opolski, woj. opolskie), Dolina (Ukraina), Kijów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Stryj (Ukraina), Paczków (pow. nyski, woj. opolskie)

Róziewicz Emil

Genowefa Kruk - relacja

Relacja kresowianki dot. życia pod sowiecką i niemiecka okupacją, rzezi Polaków dokonywanych przez UPA, wysiedlenia z rodzinnych stron i osiedlenia się na Dolnym Śląsku oraz pierwszych lat życia w nowej "małej ojczyźnie".   Zakres chronologiczny: 1939-1950.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Brochów (dziś dzielnica Wrocławia), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Śniatyn (Ukraina), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Dżurków (Ukraina), Zbaraż (Ukraina), Żytomierz (Ukraina), Zadubrowce (Ukraina)

Kruk Genowefa

Kazimiera Rusińska - relacja

Relacja kresowianki dot. życia pod okupacją niemiecką oraz wysiedlenia z rodzinnych stron i osiedlenia na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: lata 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Kołomyja (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Berlin (Niemcy), Lwów (Ukraina), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Mielno (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Siedlce, Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Rusińska Kazimiera

Kazimierz Ilnicki - relacja

Relacja mieszkańca wsi Siedlce (w rozmowie wzięła też udział jego matka, Genowefa, oraz brat) dot. losów jego rodziny na kresach wschodnich podczas II wojny światowej, wysiedlenia z rodzinnych stron, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i pierwszych lat życia w nowej "małej ojczyźnie" oraz wyjazdów na Ukrainę w latach powojennych.   Zakres chronologiczny: 1939-2011.   Miejsca wydarzeń: Żywaczów (Ukraina), Obertyn (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Tłumacz (Ukraina), Niezwiska (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie)  

Ilnicki Kazimierz

Ludwik Seniuk - relacja

Relacja kresowiaka dot. życia w rodzinnych stronach przed wojną i w czasie okupacji oraz okoliczności wysiedlenia i przyjazdu na Dolny Śląsk w 1945 r.   Zakres chronologiczny: lata 30. i 40. XX w.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Żuków (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Gwoździec (Ukraina)

Seniuk Ludwik

Maria Romańczukiewicz - relacja

Relacja kresownianki wywodzącej się z mieszanej, polsko-ukraińskiej rodziny dot. życia pod niemiecką okupacją, powstawania kołchozów po zakończeniu II wojny światowej oraz przyjazdu do Polski w latach 70. XX w. Zakres chronologiczny: lata 40.-70. XX w. Miejsca wydarzeń: Harasimów (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Żywaczów (Ukraina), Obertyn (Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie)

Romańczukiewicz Maria

Jerzy Filc - relacja

Relacja pół-Żyda, pół-Ukraińca dot losów jego i jego rodziny podczas II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu. Zakres chronologiczny: 1939-1945. Miejsca wydarzeń: Łódź (woj. łódzkie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Bochnia (woj. małopolskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Filc Jerzy

Józefa Flis - relacja

Relacja Kresowianki dotycząca II wojny światowej i okupacji, terroru UPA wobec Polaków, przesiedlenia na ziemie zachodnie i północne oraz życia na tym obszarze w pierwszym powojennym okresie, a także wyjazdów zagranicznych w okresie PRL.   Zakres chronologiczny: 1939-1997.   Miejsca wydarzeń: Załucz (dziś: Horisznie Załyczczia, Ukraina), Śniatyn (dziś Sniatyn, Ukraina), Lublin (woj. lubelskie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Biskupice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Bystrzyca (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Toronto (Kanada), Kołomyja (Ukraina), Lwów (Ukraina), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Żywiec (woj. śląskie)

Flis Józefa

Józef Czerniatowicz - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka, terroru UPA wobec ludności Polskiej, przesiedlenia na Dolny Śląsk oraz życia studenckiego we Wrocławiu w latach 50. XX w. Zakres chronologiczny: 1941-1959. Miejsca wydarzeń: Budzanów (dziś Budaniw, Ukraina), Mościsko (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Czerniatowicz Józef

Ryszard Barański - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej i powojennych przesiedleń widzianych z perspektywy dziecka. Zakres chronologiczny: 1939-1946. Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Chodorów (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Barański Ryszard

Adam Pałka - relacja

Relacja repatrianta z Rohatyna dot. wyjazdu, relacji z Ukraińcami, przyjazdu jego rodziny na Dolny Śląsk, osadnictwa w Złotoryi, wpływu Kościoła Katolickiego, stosunków z ludnością niemiecką oraz życia i pracy.   Zakres chronologiczny: 1926 - 1960.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Rohatyn (Ukraina), Sambor (Ukraina), Rzeszów (woj. podkarpackie), Tarnów (woj. małopolskie), Dębica (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koźle (woj. opolskie), Mysłowice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Poczdam (Niemcy), Bożków (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie)

Pałka Adam

Czesława Sowińska - relacja

Relacja repatriantki z Kresów Wschodnich (pow. Buczacz) dot. czasów II wojny światowej, przesiedleń, osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską oraz niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w gminie Zagrodno a także życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1937 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Medwedowce (obw. tarnopolski, Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Zagrodno (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Uniejowice (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie)

Sowińska Czesława

Józefa Suchecka - relacja

Relacja mieszkanki Pielgrzymki (woj. dolnośląskie) dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu wraz z rodziną i osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, roli Kościoła Katolickiego, pracy nauczycielki oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1934 - 1980. Miejsca wydarzeń: Gontowa (obw. tarnopolski, Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wojcieszyn (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Pielgrzymka (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Twardocice (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie)

Suchecka Józefa

Maria Socha, z d. Chmielowska - relacja

Relacja mieszkanki Zagrodna (woj. dolnośląskie) dot. powojennych przesiedleń, przyjazdu wraz z rodziną i osadnictwa na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, wpływu Kościoła Katolickiego na społeczność wiejską oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1940-1990.   Miejsca wydarzeń: Buczacz (Ukraina), Barysz (Ukraina), Pyszkowce (Ukraina), Zagrodno (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Bardo (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnoślaskie), Hrubieszów (woj. lubelskie)

Socha Maria

Wanda Łyżwa - relacja

Relacja mieszkanki Sędzimirowa (woj. dolnośląskie) dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, niemiecką, wpływów Kościoła Katolickiego na mieszkańców wsi, normalizowania życia po wojnie oraz kultywowania tradycji kresowych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Usowo (Białoruś), Szczepanów (woj. dolnośląskie), Mazury na Krasnej Górze, Złotoryja (Woj. dolnośląskie), Lubomierz (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Pielgrzymka (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Raciborowice, Lubań (woj. dolnoślaskie), Lwów (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Starobielsk (Ukraina), Sobótka (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnoślaskie), Essen (Niemcy), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Drohobycz (Ukraina), Workuta (Rosja), Sędzimierz (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Nowa Wieś Grodziska (pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie), Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie)

Łyżwa Wanda

Wanda Worsztynowicz - relacja

Relacja mieszkanki Złotoryi (woj. dolnośląskie), pracownicy Urzędu Miejskiego dot. przesiedleń, przyjazdu jej rodziny na Dolny Śląsk, relacji z ludnością ukraińską, rosyjską i niemiecką, roli Kościoła Katolickiego w życiu repatriantów, normalizowania życia po wojnie oraz pamięci o pochodzeniu kresowym.   Zakres chronologiczny: 1929 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Kołomyja (Ukraina), Sumy (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Poznań (woj. wielkopolskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Buczacz (Ukraina), Głogów (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie)

Worsztynowicz Wanda

Franciszka Kozdraś - relacja

Relacja mieszkanki Jawora dot. II wojny światowej, wspomnień z czasów okupacji, relacji polsko-ukraińskich i ucieczek przed atakami UPA, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, pracy i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1938 - 2011.   Miejsca wydarzeń: Przemyślany (Ukraina), Kosina (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), Dębno (pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie), Sady Dolne (pow. jawoski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Łańcut (woj. podkarpackie), Tarnopol (Ukraina), Lwów (Ukraina), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)

Kozdraś Franciszka

Marian Chodor - relacja

Relacja Sybiraka dot. II wojny światowej, relacji z ludnością ukraińską, pobytu na Syberii, powrótu wraz z 1 Armią Wojska Polskiego, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością niemiecką i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1919 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Żydatycze (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kargasok (Rosja), Moskwa (Rosja), Nowosybirsk (Rosja), Brzeg (woj. opolskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)  

Chodor Marian

Julian Popiel - relacja

Relacja Sybiraka dot. II wojny światowej, relacji z ludnością ukraińską, pobytu na Syberii, kontaktów z osobami pochodzenia żydowskiego, powrotu do Polski i osiedlenia się na ziemiach zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1923 - 1981   Miejsca wydarzeń: Bukaczowce (Ukraina), Rohatyn (Ukraina), Korolówka (Ukraina), Lwów (Ukraina), Jekaterynburg (obw. swierdłowski, Rosja), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Chmielno (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Gródek Jagielloński (Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Świerzawa (pow. złotoryjski, woj. dolnoślaskie), Stara Kraśnica (pow. złotoryjski, woj. dolnoślaskie), Żytomierz (Ukraina), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Złocieniec (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Pielgrzymka (pow. złptoryjski, woj. dolnośląskie), Zabrze (woj. ślaskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Smoleńsk (Rosja)

Popiel Julian

Helena Król - relacja

Relacja repatriantki z okolic Buczacza dot. konfliktów polsko ukraińskich w trakcie II wojny światowej, ucieczki przed atakami UPA, życia codziennego, religijnego, osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1936 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Monasterzyska (Ukraina), Berezówka Dolna (Ukraina), Jawor (woj. dolnośląskie), Sichów (pow. jawroski, woj. dolnośląskie), Sawałuski/Seweliwka (Ukraina), Puźniki (Ukraina), Opoczno (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Olesza (Ukraina), Stadthagen (Niemcy)

Król Helena

Janina Szczypczyk - relacja

Relacja repatriantki z okolic Lwowa dot. II wojny światowej, relacji z Ukraińcami, pomocy ludności żydowskiej, ucieczek przed bandami UPA, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji, osiedlenia się i pracy na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2011.   Miejsca wydarzeń: Zborów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Jezierna (Ukraina), Futory (Ukraina), Kluczbork (woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Byczyna (pow. kluczborski, woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kijów (Ukraina), Petersburg (Rosja)

Szczypczyk Janina

Ignacy Woźniakiewicz - relacja

Relacja repatrianta z Sokolnik (obw. lwowski, Ukraina) dot. życia codziennego, początku II wojny światowej, okupacji niemieckiej i rosyjskiej, wędrówki na zachód po zakończeniu działań wojennych oraz osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1921 - 1984.   Miejsca wydarzeń: Sokolniki (Ukraina), Lwów (Ukraina), Sambor (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Jawor (woj. dolnośląskie), Grzegorzów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie), Terespol (pow. bialski, woj. lubeslkie), Oświęcim (woj. małopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Snowidza (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Woźniakiewicz Ignacy

Antoni Baczmański - relacja

Relacja mieszkańca Legnicy dot. życia codziennego przed i w trakcie II wojny światowej w pod lwowskiej wsi Gańczary, przyjazdu wraz z rodziną na Dolny Śląski, relacji z żołnierzami radzieckimi, pobytu w wojsku w latach 50-tych XX wieku.   Zakres chronologiczny: 1933 - 1965.   Miejsca wydarzeń: Gańczary (Ukraina), Lwów (Ukraina), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Kalwaria Zebrzydowska (pow. wadowicki, woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Dawidów (Ukraina), Wyszków (woj. mazowieckie), Głogów (woj. dolnośląskie), Wołów (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Winniki (Ukraina), Zaleszczyki (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Pułtusk (woj. mazowieckie),  Przasnysz (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie)

Baczmański Antoni

Józef Gulewicz - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas radzieckiej i niemieckiej okupacji, relacji z ludnością ukraińską oraz żydowską, akcji przesiedleńczej, osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wilno (Litwa), Stanisławów (Ukraina), Opole (woj. opolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie)

Gulewicz Józef

Romana Sechidewicz - relacja

Relacja repatriantki z Dawidowa (woj. lwowskie) dot. życia codziennego podczas II wojny światowej, relacji z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, czasu i warunków przesiedlenia na tzw. ziemie odzyskane i osiedlenia się na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1934 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Szehidewicz Romana

Józef Kuśnierzewski - relacja

Relacja Józefa Kuśnierzewskiego dot. II wojny światowej przeżytej na Wołyniu, ucieczki przed nacjonalistami ukraińskimi, przesiedlenia z całą rodziną na ziemie zachodnie, osiedlania się na Dolnym Śląsku, życia codziennego, nauki, pracy, służby w Ludowym Wojsku Polskim, relacji z ludnością niemiecką przed ich wyjazdem do Niemiec, kontaktów z żołnierzami sowieckimi, którzy stacjonowali w Polsce, obchodów uroczystości 1 maja, wyjazdów turystycznych na Ukrainę oraz wizyty papieża Jana Pawła II we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2007.   Miejsca wydarzeń: Radzichów, Lwów (Ukraina), Kamiona Strumiłowa (Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Kosina (pow. łańcucki, woj. podkarpackie), Przeworsk (woj. podkarpackie), Wołów (woj. dolnośląskie), Gliniany (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Lubiąż (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Józef Kuśnierzewski

Edward Głowacz - relacja

Relacja Edwarda Głowacza dot. II wojny światowej, życia rodzinnego, codziennego oraz przyjazdu na ziemie zachodnie w 1946 r.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Chłopy, Lwów, Kazimierzów, Sambor, Strzelin

Głowacz Edward

Zofia Korzeniowska - relacja

Relacja Zofii Korzeniowskiej dot. dzieciństwa i młodości na terenie Ukraińskiej SRR, II wojny światowej, przyjazdu do Polski w 1946 roku, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1922 - 1981.   Miejsca wydarzeń: Januszpol (Ukraina), Żytmierz (Ukraina), Malczyce (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Berdyczów (Ukraina), Kijów (Ukraina), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Leszno (woj. wielkopolskie), Wschowa (woj. lubuskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie)

Korzeniowska Zofia

Stefania Szumlakowska - relacja

Krótka relacja Stefanii Szumlakowskiej dot. II wojny światowej, ataków ukraińskich band na ludność polską, ucieczki z rodzinnej wsi a później przyjazdu na zachód. Zakres chronologiczny: 1939- 1960. Miejsca wydarzeń: Zaleszczyki (obw. tarnopolski, Ukraina), Tłuste (obw. tarnopolski, Ukraina), Dolny Śląsk.

Szumlakowska Stefania

Teofila Cios - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP dot. początków II wojny światowej, przemocy ze strony Ukraińców, wywózki na Syberię, warunków życia, pracy, głodu i chorób dotykajacych Polaków, którzy się tam znaleźli, zmiany sytuacji po układzie Sikorski - Majski, transportu w rejon Kujbyszewa, spotkania z gen. Sikorskim, wcielenia mężczyzn do Armii Andersa, powrotu do Polski i osiedlenia się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Mickiewicze (Wołyń), Bieriezniki (rzeka Kama, obwód permski, d. ZSRR), Kujbyszewo (Syberia, obw. Nowosybirski), Człuchów (woj. pomorskie), Leśna (pow. żywiecki, woj. śląskie), Zawiercie (woj. śląskie)

Cios Teofila

Józef Biliński - relacja

Relacja Józefa Bilińskiego dot. II wojny światowej, okupacji zarówno niemieckiej jaki i radzieckiej, relacji z ludnością ukraińską, mordów dokonywanych na Polakach przez UPA, wyjazdu na ziemie zachodnie, pracy w gospodarstwie wiejskim a później na kolei.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2008.   Miejsca wydarzeń: Kamionka Wielka (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Bytom (woj. śląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Witnica (pow. gorzowski, woj. lubuskie), Kostrzyn nad Odrą (woj. lubuskie), Korszów (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Słobódka Leśna (Ukraina), Stanisławów (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Wilno (Litwa), Przemyśl (woj. podkarpackie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Biliński Józef

Jerzy Brzeszczak - relacja

Relacja Jerzego Brzeszczaka dot. sytuacji osobistej w trakcie II wojny światowej, mordów dokonywanych na Polakach przez Ukraińców, przesiedlenia na ziemie zachodnie, niemieckich żołnierzy ukrywających się w lasach na Dolnym Śląsku, edukacji, pracy w hucie w Wałbrzyskim Okręgu Przemysłowym, wspierania ruchu "Solidarności", zatrzymania w przez Milicję Obywatelską w trakcie stanu wojennego oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1993.   Miejsca wydarzeń: Tłumacz (Ukraina), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Walim (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Brzeszczak Jerzy

Joanna Damaszewska - relacja

Relacja Joanny Damaszewskiej dot. II wojny światowej, działalności w strukturach ZWZ i AK. Świadek opowiada sytuacje, które ją spotkały gdy wykonywała zadania łączniczki, opowiada o strukturze i funkcjonowaniu organizacji, o mordowaniu ludności polskiej przez Ukraińców, problemach z odnalezieniem się w sytuacji powojennej i aresztowaniach członków Polskiego Państwa Podziemnego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Stare Sioło (Ukraina), Bóbrka (Ukraina), Drohobycz (Ukraina) , Siemianówka (pow. hajnowski, woj. podlaskie) , Sichów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Mościska (Ukraina) , Gliwice (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie), Kepno (woj. wielkopolskie), Kluczbork (woj. opolskie), Nysa (woj. opolskie)

Damaszewska Joanna

Janusz Jakubowicz - relacja

Relacja Janusza Jakubowicza dot. II wojny światowej spędzonej w przemysłowej miejscowości w dawnym woj. stanisławowskim, życia codziennego pod okupacją radziecką a następnie niemiecką, sytuacji Żydów, likwidacji getta, stosunków Ukraińców względem ludności polskiej, braku żywności oraz odzieży, próby osiedlenia się w wiosce zamieszkanej przez Łemków, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, pracy w fabryce guzików i edukacji w szkole, nadrabiania straconych przez wojnę lat. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Bitków (Ukraina), Nadwórna (Ukraina), Delatyn (Ukraina), Weleśnica Leśna (Ukraina), Stryj (Ukraina), Łańcut (woj. podkarpackie), Bonarówka (pow. strzyżowski, woj. podkarpackie), Wołów (woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Stanisławów (Ukraina), Gdańsk (woj. pomorskie), Lwów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Ploeszti (Rumunia), Strzyżów (woj. podkarpackie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Jakubowicz Janusz

Maria Janczak - relacja

Relacja Marii Janczak dot. życia przed II wojną światową, relacji z ludnością ukraińską, wywózki całej rodziny na Syberię, wspomnień głodu i zimna oraz ciężkiej, katorżniczej pracy ojca i starszego rodzeństwa, przedostania się do Iranu, powrotu do Polski i decyzji o osiedleniu się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1947. Miejsca wydarzeń: Dmytrów, Chołojów, Kotłas (ZSRR), Teheran (Iran), Taszkient, Aczasaj (Kazachstan), Medyka, Opole (woj. opolskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Bystrzyca Kłodzka (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Janczak Maria

Ignacy Jakubowski - relacja

Relacja Ignacego Jakubowskiego dot. II wojny światowej, ciężkiej sytuacji materialnej pod okupacją niemiecką, ataków Ukraińców na Polaków, wyjazdu z rodzinnych stron, osiedlenie się na Ziemiach Zachodnich, "Służby w Polsce", służby w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dot. sytuacji zagrożenia życia w trakcie wykonywania obowiązków.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Niskołyzy (Ukraina), Koropiec (Ukraina), Peszkowce, Dębin (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Siedlce (woj. mazowieckie), Jelcz Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Barysz (Ukraina)

Jakubowski Ignacy

Eugeniusz Kapusta - relacja

Krótka relacja Eugeniusza Kapusty dot. śmierci ojca, zamorodwanego przez Ukraińców w 1945 r., przesiedlenie rodziny, organizacji życia po II wojnie światowej, pracy w zakładach w Jelczu-Laskowicach i życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1945 - 1990. Miejsca wydarzeń: Nałuże (Ukraina), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Piekary Śląskie (woj. śląskie), Kołomyja (Ukraina)

Kapusta Eugeniusz

Henryka Klonowska - relacja

Krótka relacja Henryki Klonowskiej dot. okupacji radzieckiej w trakcie II wojny światowej, stosunków pomiędzy ludnością polską a ukraińską, przesiedleń i ucieczki do Polski.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1946.   Miejsca wydarzeń: Pełtew (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Jaszkowa Góra (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Klonowska Henryka

Stanisława Kuchta - relacja

Relacja Stanisławy Kuchty dot. II wojny światowej, prześladowań ludności polskiej w d. woj. stanisławowskim przez ukraińskich nacjonalistów, mordowania ludzi, palenia domów i pomieszczeń gospodarczych, ucieczki Polaków z obszarów wiejskich do większych miast, przesiedleń, podróży na zachód. Zakres chronologiczny: 1939 - 1946. Miejsca wydarzeń: Głubczyce (woj. opolskie), Katowice (woj. śląskie), Stanisławów (Ukraina), Wysoka.

Kuchta Stanisława

Alfred Kwarciak - relacja

Relacja Alfreda Kwarciaka dot. II wojny światowej w pod lwowskiej wsi, napadów na ludność polską, ukraińskich band UPA, przesiedleń oraz osadnictwa na ziemiach zachodnich, rozminowywania terenów w okolicy Bolesławca, prac społecznych i życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 1989. Miejsca wydarzeń: Dubno (Ukraina), Kleszczycha (Wołyń, Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Lublin (woj. lubelskie), Lwów (Ukraina), Namysłów (woj. opolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Skierniewice (woj. łódzkie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie)

Kwarciak Alfred

Maria Kawińska - relacja

Relacja Marii Kawińskiej dot. II wojny światowej, ciężkich przeżyć podczas okupacji zarówno niemieckiej jak i rosyjskiej, przemarszu wojsk przez wioskę Obertyn, ataków Ukraińców na polską ludność, wyjazdu po zakończonej wojnie na tereny należące do Polski, złych warunków w trakcie drogi, osadnictwa na ziemiach zachodnich, relacji z ludnością Niemiecką, organizacji życia po wojnie, pracy i nakłaniania do oddawania głosów w wyborach w 1947 r. hasłem "3 x TAK".   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Żuków (Ukraina), Hańkowice (Ukraina), Turki, Przemyśl (woj. podkarpackie), Wrocław (Woj. dolnośląskie), Stara Studnica (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Kalisz Pomorski (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Mielno (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Białogard (woj. zachodniopomorskie), Kutno (woj. łódzkie)

Kawińska Maria

Lidia Barczak-Rozwadowska - relacja

Relacja Lidii Barczak-Rozwadowskiej dot. przeżyć wojennych, narastającego nacjonalizmu ukraińskiego na terenach wiejskich w d. woj. tarnopolskim, przesiedlenia na ziemie zachodnie, edukacji, życia codziennego, nauki na Akademii Medycznej we Wrocławiu, współpracy z kadrą naukową, stażów zawodowych, pracy i życia osobistego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990   Miejsca wydarzeń: Borszczów (Ukraina), Michałowice (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Leśna (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Miłoszów (pow. lubański, woj. dolnośląskie), Lubań (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. dolnośląskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Ziębice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie)

Barczak-Rozwadowska Lidia

Emilia Kowalczyk - relacja

Relacja Emilii Kowalczyk dot. wybuchu II wojny światowej, aresztowania ojca - wójta Podkamienia (woj. tarnopolskie), wywózki wraz z siostrą i matką na Sybir, ciężkiej pracy, głodu i biedy, ciężkich warunków życia, relacji z ludnością rosyjską, a później ukraińską, przeniesienia i pracy w kopalni w okolicach Kijowa, odnalezienia ojca, przyjadą do Polski i osiedlanie się we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Podkamień (Ukraina), Brody (Ukraina), Kunstaj (Kazachstan), Kijów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Kowalczyk Emilia

Józefa Wójcik - relacja

Relacja Józefy Wójcik dot. dzieciństwa i życia codziennego w wielkodzietnej rodzinie na Kresach Wschodnich, tradycji, sytuacji materialnej, relacji z Żydami oraz Ukraińcami przyjazdu do Polski w ramach tzw. II fali repatriacyjnej, osadnictwa na Dolnym Śląsku, życia rodzinnego, pracy oraz tego jak wyglądał Jugów, jak żyło się mieszkańcom w latach '50 i '60.   Zakres chronologiczny: 1930 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Rzadkowice (Ukraina), Mościska (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Łeba (pow. lęborski, woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Tychy (woj. śląsk)

Wójcik Józefa

Tadeusz i Wanda Schima - relacja

Relacja Tadeusza i Wandy Schima. Małżonkowie wspominają skąd pochodzą, jaka była sytuacja materialna ich rodzin, jak przeżyli II wojnę światową, w jakich okolicznościach przyjechali i osiedlili się na Dolnym Śląsku oraz jak wyglądało ich życie codzienne w powojennej Polsce. Szerzej relacja dot. Tadeusza Schima, który jest repatriantem z Kresów Wschodnich, opowiada o zmieniających się okupantach, w jaki sposób zachowywali się Żydzi i Ukraińcy wobec ludności polskiej, przerwanej edukacji, osiedleniu się w poniemieckich domach, organizacji życia po wojnie, ukończenia szkoły oraz życia codziennego w rejonie Gór Sowich.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014   Miejsca wydarzeń: Delatyn (Ukraina), Nowa Ruda (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Ryga (Łotwa), Stanisławów (Ukraina), Donieck (Ukraina), Krajanów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Praga (Republika Czeska), Berlin (Niemcy), Olchowiec (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Jugów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Włodowice (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Londyn (Wielka Brytania), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Ludwikowice Kłodzkie (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Walim (woj. dolnośląskie)

Schima Wanda

Szczepan Siekierka - relacja

Relacja Szczepana Siekierki dot. II wojny światowej, sytuacji ludności polskiej pod okupacją rosyjską i niemiecką na terenach południowo wschodnich II RP, nacjonalizmu ukraińskiego, ucieczki atakami Ukraińskiej Powstańczej Armii, przesiedleń, przyjazdu na Ziemie Zachodnie, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. Świadek opowiada o wpływie harcerstwa na jego patriotyczne wychowanie, tradycji kresowych kultywowanych na ziemiach po niemieckich, edukacji, pracy i działalności w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2014   Miejsca wydarzeń: Tustobaby (Ukraina), Monasterzyska (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Dżuryn (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Czortków (Ukraina), Strzelin (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wyszanowice (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Pieszyce (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Gliwice (woj. śląskie)

Siekierka Szczepan

Monika Śladewska - relacja

Obszerna i szczegółowa relacja Moniki Śladewskiej dot. życia przed 1939 r. na Wołyniu, relacji z Ukraińcami, żydami oraz Czechami zamieszkującymi te tereny, wybuchu II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, ataków nacjonalistów ukraińskich z UPA, rzezi wołyńskiej. Świadek dokładnie opowiada obronę ludność cywilnej, ucieczki z poszczególnych wsi, pamięta daty i nazwiska osób, opisuje sytuacje rodziny, własną działalność w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, formowaniu się pomocy medycznej na froncie wojennym, następnie marszu wraz z II Armią Wojska Polskiego aż do Berlina, powrotu do Polski, edukację wojskową, osiedlenie się na Dolnym Śląsku, życie codzienne w poniemieckim mieście oraz późniejszych wyjazdów na Wołyń.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2014   Miejsca wydarzeń: Laskowizna (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), kol. Ostrów (pow. Kowel), kol. Zasmyki (pow. Kowel), Kowel (Ukraina), Kupiczów (Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Lublin (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Kiwerce (Ukraina), Teheran (Iran), Żytomierz (Ukraina), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Łódź (woj. łódzkie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)

Śladewska Monika

Weronika Gospodarska - relacja

Relacja Weroniki Gospodarskiej dot. II wojny światowej na Wołyniu, okrutnych morderstw na ludności polskiej, których dopuszczali się ukraińscy nacjonaliści z UPA. Świadek opowiada o konkretnych morderstwach swoich sąsiadów i krewnych, ucieczce Polaków przed banderowcami, strachu i ciężkiej sytuacji materialnej, przesiedleniu się za Bug a następnie na Dolny Śląsk, edukacji, pracy i relacjach osobistych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2013.   Miejsca wydarzeń: Rudnia (Ukraina), Jamki (Ukraina), Krzemieniec (Ukraina), Troczyn (Ukraina), Antonówka (Ukraina), Hrubieszów (woj. lubelskie), Robkowice, Kłodzko (woj. dolnośląskie), Krosnowice (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Kisielówka (Ukraina)

Gospodarska Weronika

Tadeusz Szewczyk - relacja

Relacja Tadeusza Szewczyka dot. II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, sytuacji ludności cywilnej w małych miejscowościach na Podolu, stosunków społecznych między Polakami, Ukraińcami i Żydami. Świadek opowiada o mordach jakich dokonywali ukraińscy nacjonaliści na Polakach, wspomina konkretne przypadki ze swojej rodziny oraz najbliższych znajomych.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1945   Miejsca wydarzeń: Jagielnica, miasteczka i wsie na Podolu w większości już nieistniejące, Brzeg Dolny (pow. wołowski, woj. dolnośląskie), Zaleszczyki (Ukraina), Czortków (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Bereza Kartuska (obw. brzeski, Białoruś), Skole (Ukraina), Sopot (woj. pomorskie)

Szewczyk Tadeusz

Kazimiera Toporowska - relacja

Relacja Kazimiery Toporowskiej dot. II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, ataków ukraińskich nacjonalistów na Polaków, organizowania samoobrony i samopomocy, przejścia wojsk, sytuacji Żydów, ucieczki z miejsca zamieszkania, przesiedlenia się na ziemię zachodnie i organizacji życia na Dolnym Śląsku.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1960.   Miejsce wydarzeń: Podłużne (Ukraina), Kostopol (Ukraina), Janowa Dolina (Ukraina), Kwidzyn (woj. pomorskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wągrodno (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Tyniec Legnicki (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Toporowska Kazimiera

Tadeusz Sochacki - relacja

Wspomnienia Tadeusza Sochackiego dotyczące konfliktów polsko-ukraińskich w czasie II Wojny Światowej, okupacji radzieckiej i pracy przymusowej ojca świadka, przyjazdu na Ziemie Odzyskane, pierwszych lat życia i stosunków z zastałymi na miejscu Niemcami, niepokojów społecznych związanych m. in. z rozdziałem dóbr materialnych i prowokacjami UB, wciągnięcia autora do struktur Związku Młodzieży Polskiej, życia codziennego na Ziemiach Odzyskanych   Zakres chronologiczny: 1939-1947   Miejsca wydarzeń: Helenków (Ukraina), Kozowa (Ukraina), Kozłów (Ukraina), Zaleszczyki (Ukraina), Wrocław-Brochów (woj. dolnośląskie), Wiry (pow. Sobótka, woj. dolnośląskie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Witnica (pow. gorzowski, woj. lubuskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie), Olesno (woj. opolskie). Bystrzyca Kłodzka (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Jagodnik (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Maniów (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Mietków (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Niemcza (woj. dolnośląskie)

Sochacki Tadeusz

Genowefa Skiba - relacja

Wspomnienia Genowefy Skiby dotyczące życia codziennego na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, repatriacji, osadnictwa i życia codziennego na Ziemiach Odzyskanych, stosunków z miejscową ludnością, nauki i pracy w szkolnictwie, kresowych tradycji kulinarnych.   Zakres chronologiczny: 1937-1989   Miejsca wydarzeń: Barisz (Barysz, Ukraina), Kulin (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Cesarzowice (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Piersno (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Rakoszyce (pow. Środa Śl., woj. dolnośląskie), Szczepanów (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Kożuchów (pow. nowosolski, woj. lubuskie)

Skiba Genowefa

Antoni Wojtaszek - relacja

Relacja Antoniego Wojtaszka dotycząca losów podczas II Wojny Światowej i czasów powojennych - ucieczki z Kępna do Poczajowa, warunków codziennego życia pod okupacją sowiecką, pobytu u przechowującego jego rodzinę Ukraińca, powrotu do Kępna i pracy tamże pod okupacją niemiecką, przyjazdu do Wrocławia po wojnie i pracy w tamtejszych zakładach energetycznych, życia codziennego w powojennym Wrocławiu i relacji z pozostałymi w nim Niemcami, wstąpienia do konspiracyjnej organizacji "Kresowiak", przemianowanej później na "Rzeczpospolita Polska Walcząca", działalności antykomunistycznej, m. in. w akcjach ulotkowych, odbiciu więźniów politycznych i zamontowaniu radiostacji na wieży kościoła uniwersyteckiego, aresztowania, brutalnego śledztwa i represjonowania podczas odsiadywania wyroku, następnie pracy w Zakładzie Sieci Elektrycznych we Wrocławiu po wyjściu z więzienia i działalności w stowarzyszeniu kombatanckim; świadek wymienia nazwiska współpracowników w konspiracji, szczegółowo opowiada przebieg akcji konspiracyjnych, a także o warunkach pobytu w więzieniach i represjach, jakimi był dotknięty, wspomina też nazwiska funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, prowadzących jego sprawę w latach 50. XX w., z którymi po części spotkał się w latach 90. XX w.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2009   Miejsca wydarzeń: Gola (pow. Kępno, woj. wielkopolskie), Kremjaneć (Krzemieniec, Ukraina), Počaїv (Poczajów, Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Kępno (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wronki (woj. wielkopolskie), Sztum (woj. pomorskie), Ostrzeszów (woj. wielkopolskie), Końskie (woj. świętokrzyskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Malbork (woj. pomorskie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie)

Wojtaszek Antoni

Elżbieta Dobiejewska - relacja

Relacja Elżbiety Dobiejewskiej, wykładowcy Politechniki Wrocławskiej, członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego i Fundacji im. św. Jadwigi, głównie skoncentrowana na działalności na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, w które zaangażowała się świadek w ww. organizacjach, które współtworzyła; opisywane są poszczególne inicjatywy, kształt współpracy polsko-niemieckiej, głównie z Bensberger Kreis, a następnie z niemieckimi parafiami, zaangażowanymi w pomoc humanitarną dla Polski w czasie stanu wojennego, a później w wymianę językową młodzieży z obu krajów; świadek porusza też temat pomocy dla internowanych podczas stanu wojennego oraz powstania Towarzystwa Opieki nad Więźniami; mówi też o problemie pojednania polsko-ukraińskiego i opowiada o niektórych inicjatywach z tym związanych; mniejszą część relacji zajmuje historia życia świadek i jej refleksje dotyczące różnic w mentalności Polaków z różnych regionów kraju   Zakres chronologiczny: 1946-2015   Miejsca wydarzeń: Poznań (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Dortmund (Niemcy), Lwów (Ukraina), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Krzywaniec (pow. zielonogórski, woj. lubuskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Nysa (woj. opolskie), Grodków (woj. opolskie)

Dobiejewska Elżbieta

Stefan Hnat - relacja

Relacja Stefana Hnata, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotycząca jego rodzinnej miejscowości Grąziowa i relacjach pomiędzy zamieszkującymi ją Ukraińcami i Polakami, następnie czasów okupacji radzieckiej i niemieckiej, wydarzeń z marca 1945 roku, kiedy to na wieś napadali partyzanci polscy i ukraińscy, świadek opowiada też o próbach uniknięcia wysiedlenia, a następnie o życiu na Pomorzu, gdzie został przesiedlony: służbie wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, układaniu stosunków z ludnością polską, początkach życia religijnego grekokatolików na Pomorzu, zawiązywaniu wspólnoty ukraińskiej (Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne).   Zakres chronologiczny: 1938-1970   Miejsca wydarzeń: Grąziowa (pow. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie), Łomna (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie, wieś nieistniejąca), Grabowo (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Prabuty (pow. Kwidzyn, woj. warmińsko-mazurskie), Bytów (woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Miastko (pow. Bytów, woj. pomorskie), Lwów (Ukraina), Bircza (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Chmielewo (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Łubno (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Olszanica (pow. leski, woj, podkarpackie), Lesko (woj. podkarpackie), Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Tomaszów Lubelski (woj. lubelski), Trzebiatów (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie)

Hnat Stefan

Wiktoria Roman - relacja

Relacja Wiktorii Roman, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", opowiadającej o swojej rodzinnej wsi Nowosiółki, zamieszkujących ją nacjach (Ukraińcy, Polacy, Żydzi) i relacjach między nimi, następnie o czasie wojny i powojennych napięciach, akcjach partyzantów polskich i ukraińskich, następnie szczegółowo mówi o przesiedleniu w ramach Akcji "Wisła" i organizowaniu sobie życia na nowym terenie - relacjach z zastaną ludnością miejscową, relacjach z przywiezionymi Polakami, organizacji wspólnoty religijnej, której przewodniczył ks. Dziubyna; świadek wspomina też swoją pracę w PGR.   Zakres chronologiczny: 1939-1970   Miejsca wydarzeń: Nowosiółki (pow. leski, woj. podkarpackie), Hoczew (pow. leski, woj. podkarpackie), Zahoczewie (pow. leski, woj. podkarpackie), Dziurdziów (pow. leski, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Bińcze (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Międzybórz (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Dzików (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Lubaczów (woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Słupsk (woj. pomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Tczew (woj. pomorskie), Oleszyce (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie)

Roman Wiktoria

Katarzyna Melnykewycz - relacja

Relacja Katarzyny Melnykewycz, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", w której poruszono następujące tematy: rodzina i wieś rodzinna, wyjazdy zarobkowe ojca do USA, stosunki pomiędzy różnoetnicznymi mieszkańcami wsi, szkoła, czasy II Wojny Światowej, okupacja radziecka i niemiecka, działania UPA podczas wojny i zaraz po jej zakończeniu, działalność polskiej partyzantki, uniknięcie wywózki do ZSRR, Akcja "Wisła", przyjazd na Ziemie Zachodnie, organizowanie się ludności ukraińskiej w nowym miejscu zamieszkania, organizowanie lokalnego Kościoła grekokatolickiego, dylematy i obawy przesiedlonych Ukraińców.   Zakres chronologiczny: 1914-1970   Miejsca wydarzeń: Rakowa (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Nowe Gonne (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Przybyszówka (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Brzeźnica (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Mrzygłód (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Tyrawa Wołoska (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Świdwin (woj. zachodniopomorskie), Hamburg (Niemcy), Ropienka (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Bytów (woj. pomorskie), Stare Wierzchowo (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie)

Melnykewycz Katarzyna

Eugenia Kowalczyk - relacja

Relacja Eugenii Kowalczyk, Ukraińki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", opowiadającej o czasie wojny w rodzinnej wsi Futory, okupacji niemieckiej i radzieckiej, o powojennych napięciach pomiędzy Ukraińcami i Polakami, wspomina też Żydów mieszkających w okolicy; następnie mówi o przesiedleniu w ramach Akcji "Wisła" i organizowaniu sobie życia na nowym terenie, relacjach z zastaną ludnością miejscową i z przywiezionymi zza Buga Polakami, opowiada też o swojej edukacji i pracy jako nauczycielka w szkole polskiej i ukraińskiej.   Zakres chronologiczny: 1939-2015   Miejsca wydarzeń: Futory (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie), Oleszyce (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie), Dzików (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Międzybórz (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Słupsk (woj. zachodniopomorskie), Rzeczenica (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Lwów (Ukraina), Szczyrk (pow. bielski, woj. śląskie), Tarnów (woj. małopolskie), Narol (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie), Bełżec (woj. lubelskie)

Kowalczyk Eugenia

Stefan Łajkosz - relacja

Relacja Stefana Łajkosza, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", wspominającego rodzinną wieś Hołuczków, relacje między Polakami a Ukraińcami, okres II Wojny Światowej, okupację radziecką i próby tworzenia kołchozu, okupację niemiecką, przy czym pojawił się wątek służby Ukraińców w armii niemieckiej; świadek opowiada też o ukraińskiej partyzantce (przynależność jednego z członków rodziny do UPA, powieszenie jednego z mieszkańców wsi za donoszenie na partyzantów), następnie wysiedleniu w 1947 i wywózce na zachód Polski oraz internowaniu części Ukraińców w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie; następnie o pierwszych latach na nowym terenie i konfliktach z miejscową ludnością niemiecką i kaszubską, o późniejszej pracy na roli; świadek wspomina przejawy życia wspólnotowego Ukraińców - uczestnictwo w nabożeństwach grekokatolickich, działanie chóru "Wierchowyna"; w narracji często przewija się motyw tożsamości narodowej Ukraińców, świadek zauważył - choć nie nazwał wprost - nieustanny proces asymilacji.   Zakres chronologiczny: 1938-2015   Miejsca wydarzeń: Hołuczków (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Tyrawa Wołoska (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Poczajiw (Poczajów, Ukraina), Jaworzno (woj. śląskie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Międzybórz (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Bielica (daw. międzyleski, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Sanok (woj. podkarpackie), Koczały (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Drohobycz (Ukraina), Mrzygłód (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Człuchów (woj. pomorskie), Koczała (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Kuźmina (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Słupsk (woj. pomorskie), Koszlain (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Mościska (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie)

Łajkosz Stefan

Michał Szydywar - relacja

Relacja Michała Szydywara, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", wspominającego rodzinną wieś Dołżyce, grupy etniczne (Ukraińcy, Cyganie, rodzina polska, rodzina żydowska), stosunki między nimi, kontakty z Rusią Zakarpacką, czasy okupacji niemieckiej i radzieckiej, partyzantkę działającą w okolicy, rozstrzelanie swego wujka oskarżonego o współpracę z UPA, następnie wywózkę na Pomorze, adaptowanie się do nowych warunków, pracę w PGR i początki życia religijnego grekokatolików; świadek nie prowadzi ciągłej narracji, a zdawkowo odpowiada na pytania, podaje jednak dużo szczegółów, np. nazwiska rodzin wysiedlonych, nazwisko proboszcza, gwarowe określenia grup etnicznych.   Zakres chronologiczny: 1938-1980   Miejsca wydarzeń: Dołżyca (pow. lesko, woj. podkarpackie), Nowy Łupków (pow. sanok, woj. podkarpackie), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Stępień (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Łopienka (pow. leski, woj. podkarpackie), Baligród (pow. leski, woj. podkarpackie), Wola Michowa (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Trzebiatów (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie), Bytów (woj. pomorskie), Bobolice (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Drzonowo (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie), Pustkowo (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie)

Szydywar Michał

Stefania Myc - relacja

Relacja Stefanii Myc, Ukrainki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", wspominającej rodzinną wieś Kreców, pracę, szkołę, polskich dziedziców dworu we wsi, relacje między Polakami a Ukraińcami, okupację radziecką i niemiecką, wysiedlenia w 1945, podczas których część jej rodziny wyjechała na radziecką Ukrainę, następnie wysiedlenie w 1947, w czasie którego część Polaków dobrowolnie dołączyła do ukraińskich sąsiadów, organizowanie sobie życia na nowym miejscu, w tym układanie stosunków z Polakami; świadek dużo miejsca poświęca problemom społeczności ukraińskiej na okolicznym terenie, wspomina też kształtowanie się Kościoła grekokatolickiego, w którym najważniejszą rolę grał ks. Stepan Dziubyna; mówiąc o okupacji niemieckiej świadek przekazała historię swojego brata, powołanego do WehrmachtuZakres chronologiczny: 1930-1970Miejsca wydarzeń: Kreców (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie), Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Koczała (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Linowo (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Sanok (woj. podkarpackie), Człuchów (woj. pomorskie), Salzburg (Austria), Tyrawa Wołoska (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Boblice (pow. koszaliński, woj. zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie)

Myc Stefania

Rozalia Maciupa - relacja

Relacja Rozalii Maciupy, Ukrainki przesiedlonej w ramach Akcji "Wisła", wspominającej rodzinną wieś Wańkową, jej społeczeństwo i relacje między grupami etnicznymi (Ukraińcy, Polacy, Żydzi), pobliską kopalnię ropy w Ropience i życie codzienne przed wojną, następnie okres II Wojny Światowej, okupację niemiecką i mord na Żydach w Ropience, walki partyzantów polskich (oddział, którym dowodził "Dach") i ukraińskich, następnie dwie akcje wysiedleńcze, w 1946 i 1947, w wyniku których rodzina została rozdzielona; świadek opowiada też o pierwszych latach na nowym miejscu zamieszkania i trudnościach w układaniu sobie stosunków z Polakami.   Zakres chronologiczny: 1930-1990   Miejsca wydarzeń: Wańkowa (pow. leski, woj. podkarpackie), Ropienka (pow. leski, woj. podkarpackie), Syberia, Pieniężnica (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Brzeźnica (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Drohobycz (Ukraina), Oświęcim (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Sobótka (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Maciupa Rozalia

Danuta Paziuk-Zipser - relacja

Relacja prof. Danuty Paziuk-Zipser, wykładowcy Akademii Muzycznej we Wrocławiu i sopranistki Opery Wrocławskiej, dotyczace jej kariery muzycznej i działalności w sztuce operowej; świadek wspomina wiele osobistości polskiej i międzynarodowej sceny muzycznej, poszczególne występy, a także swoich uczniów z Akademii; niewielką część wywiadu zajmuje wątek autobiograficzny, w którym świadek poruszyła tematy okupacji niemieckiej w Śniatyniu podczas II Wojny Światowej, napadów Ukraińskiej Powstańczej Armii, przesiedlenia na Śląsk i początków nauki śpiewu, a także związku z Januszem Zipserem, tenorem Opery Wrocławskiej.   Zakres chronologiczny: 1939-2015   Miejsca wydarzeń: Śniatyn (daw. woj. stanisławowskie, Ukraina); Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Białystok (woj. podlaskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Monachium (Niemcy), Wiedeń (Austria), Warszawa (woj. mazowieckie), Bonn (Niemcy), Paryż (Francja), Edynburg (Wielka Brytania), Lądek Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój   (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kudowa Zdrój j (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Paziuk-Zipser Danuta

Eugeniusz Sąsiadek - relacja

Relacja prof. Eugeniusza Sąsiadka, wykładowcy i byłego rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dotycząca jego życia oraz działalności pedagogicznej, muzycznej i naukowej; świadek porusza wiele wątków, począwszy od relacji polsko-ukraińskich w rodzinnej wsi Żyrawa, ucieczki z Ukrainy, wrażeń ze zniszczonego Wrocławia, poprzez edukację podstawową, gimnazjalną i wyższą, skończywszy na działalności pedagogicznej, społecznej i karierze muzycznej; świadek wspomina swoich nauczycieli, wymienia uczniów, zespoły, w których śpiewał i które prowadził, mówi o swoim zacięciu organizatorskim i przywołuje wydarzenia naukowo-kulturalne, które zainicjował; mniej uwagi poświęca protestom studenckim w latach 80. XX w. oraz przewodniczeniu Komitetowi Kultury przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej.   Zakres chronologiczny: 1932-2015   Miejsca wydarzeń: Żyrowa (Żyrawa, daw. woj. lwowskie, Ukraina), Chodorów, (daw. woj. lwowskie, Ukraina), Połomia (pow. strzyżowski, woj. podkarpackie) Strzyżów (woj. podkarpackie), Racibórz (woj. śląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lwów (Ukraina), Mościska (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Rzeszowa (woj. podkarpackie), Trembowla (Ukraina), Kędzierzyn-Koźle (Woj. opolskie), Henryków (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Rzym (Włochy), Gdańsk (woj. pomorskie), Katowice (woj. śląskie), Tarnowskie Góre (woj. śląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórskie, woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Sąsiadek Eugeniusz

Irena Szpindor - relacja

Relacji Ireny Szpindor dotycząca losów jej rodziny przed i w czasie II Wojny Światowej - świadek wspomina swoich niemieckich przodków przybyłych na Wołyń około przełomu XIX i XX wieku, opisuje przyjazne relacje pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Żydami zamieszkałymi w okolicy, ostatnie przedwojenne wakacje, wkroczenie wojsk niemieckich a później radzieckich do Rawy Ruskiej, wywózkę części rodziny do ZSRR, ucieczkę przed UPA, przyjazd i pierwsze lata we Wrocławiu; opowiada też historię tej części rodziny, która wywieziona do ZSRR opuściła jego teren po układzie Sikorski-Majski i znalazła się w obozie dla polskich uchodźców w Tengeru w Afryce.   Zakres chronologiczny: lata 30. XX w. - 1948 Miejsca wydarzeń: Rava-Ruska (Rawa Ruska, daw. woj. lwowskie, Ukraina), Aktyubinska Oblast (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka), Tengeru (Tanzania), Brzesko (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jastarnia (pow. pucki, woj. pomorskie), Lwów (Ukraina), Rawicz (woj. wielkopolskie), Okocim (pow. brzeski, woj. małopolskie), Wieliczka (woj. małopolskie), Tarnowskie Góry (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie)

Szpindor Irena

Aniela Sławik - relacja

Relacja Anieli Sławik dotycząca czasu II Wojny Światowej w Łopusznej na Ukrainie, zbrodni ukraińskich popełnianych na ludności polskiej, zakończenia wojny, ucieczki przed banderowcami, drogi na tzw. Ziemie Odzyskane i pierwszych lat w nowym miejscu zamieszkania.   Zakres chronologiczny: 1939-1955 Miejsca wydarzeń: Lopušna (Łopuszna, daw. woj. lwowskie, Ukraina), Krynica-Zdrój (woj. małopolskie), Chomiąża (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Malczyce (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Nowy Sącz (woj. małopolskie), Legnica (woj. dolnośląskie)

Sławik Aniela

Edward Skubisz - relacja

Relacja Edwarda Skubisza, teologa i założyciela Fundacji Dom Pokoju, syna polskiego żołnierza I Polskiej Dywizji Pancernej generała Maczka, która wyzwalała Holandię, opisuje dzieje życie ojca świadka, jego naukę u Brunona Szulca, drogę ojca urodzonego w Drohobyczu do Bredy w Holandii z oddziałami generała Maczka, ofensywę w Normandii, wyzwalanie Holandii, a także odebrane wychowanie w duchu tolerancji.   Zakres chronologiczny: 1939-2010   Miejsca wydarzeń: Drohobycz (Ukraina), Breda (Holandia), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Antwerpia (Belgia), Arnhem (Holandia), Londyn (Wielka Brytania), Poznań (woj. wielkopolskie)

Skubisz Edward

Bolesław Wiśniewski - relacja

Relacja Bolesława Wiśniewskiego, pracownika Zakładu Naprawy Nadwozi Samochodowych w Jelczu, urodzonego na Kresach Wschodnich II RP, wspominającego swą rodzinną wieś (kolonię) Alfredówkę, położoną tuż przy granicy z Ukraińską SRR, przejście żołnierzy radzieckich w 1944 r., wysiedlenie i transport na tzw. Ziemie Odzyskane, pierwsze lata w Laskowicach i pracę przy budowie i naprawie ciężarowych samochodów pożarniczych; świadek szczegółowo opisuje warunki transportu, wspomina zamieszkałych w Laskowicach Niemców, wysiedlonych w 1948 r., wspomina też niektóre wydarzenia z pracy i mówi o swoim stosunku do niej.   Zakres chronologiczny: 1939-1960   Miejsca wydarzeń: Alfredówka (Ukraina, kolonia nieistniejąca); Podrałówka (kolonia nieistniejąca, Ukraina); Moczulanka (Močulânka, obw. Równe, Ukraina); Laskowice Oławskie (dziś Jelcz-Laskowice, pow. Oława, woj. dolnośląskie)

Kowalska Danuta

Józef Ikało - relacja

Relacja Józefa Ikało, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotycząca jego rodzinnej wsi Krajnia, stosunków polsko-ukraińskich przed i w czasie wojny, wypadków związanych z przejściem frontu w 1945 r., wysiedleń w 1946 i 1947 r., podróży i przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, nauki i pracy zawodowej oraz życia kulturalnego Ukraińców w Białym Borze (zespół muzyczny, kino, cerkiew, zwyczaje, zabawy); świadek mówi też o ustosunkowaniu się części przesiedleńców do swojej ukraińskiej tożsamości; wspomina też współżycie grup etnicznych w Białym Borze (Niemcy, Ukraińcy, Kaszubi, Białorusini).   Zakres chronologiczny: 1939-1992   Miejsca wydarzeń: Krajna (daw. pow. Dobromil, woj. lwowskie, wieś nieistniejąca), Bińcze (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Lędyczek (pow. Złotów, woj. wielkopolskie), Słupsk (woj. pomorskie), Bircza (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Arłamów (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie), Koczała (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Chojnice (woj. pomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Kaliska (pow. starogardzki, woj. pomorskie), Drzonowo (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), Stepień (pow.szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Pieniężnica (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Komańcza (pow. sanocki, woj. podkarpackie)

Ikało Józef

Michał Kowalczyk - relacja

Relacja Michała Kowalczyka, Ukraińca przesiedlonego w ramach Akcji "Wisła", dotycząca jego rodzinnej wsi Krajna, czasów II Wojny Światowej i działań okupanta niemieckiego i rosyjskiego, wywózki na tzw. Ziemie Odzyskane i zakwaterowania w Białym Borze, działań zmierzających do nawiązania kontaktów z rozproszoną rodziną, organizowania szkoły ukraińskiej i parafii grekokatolickiej w Białym Borze oraz społeczności ukraińskiej tamże; świadek opowiada szczegółowo kilka wątków, np. ukrycie się w Krajni Ukraińców uciekających przed polskim wojskiem, poszukiwanie domu w Białym Borze, dużo miejsca poświęca, wraz z żoną, obsadzie personalnej i ocenie kierownictwa szkoły ukraińskiej w Białym Borze; na końcu przytacza opowieść świadka zabójstwa gen. Karola Świerczewskiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1965   Miejsca wydarzeń: Krajna (daw. pow. Dobromil, woj. lwowskie, wieś nieistniejąca), Bińcze (pow. Człuchów, woj. pomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Toronto (Kanada), Bircza (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Sydney (Australia), Katowice (woj. śląskie), Olszanica (pow. leski, woj. podkarpackie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Lędyczek (pow. złotowski, woj. wielkopolskie), Białogard (woj. zachodniopomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Zegrze (pow. legionowski, woj. mazowieckie), Warszawa (woj. mazowieckie), Brzeżawa (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Olszanowo (pow. człuchowski, woj. pomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Czaplinek (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Drohobycz (Ukraina), Sokal (Ukraina), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Kowalczyk Michał

Zofia Skoczypiec - relacja

Relacja Zofii Skoczypiec, Ukraińki przesiedlonej podczas Akcji "Wisła", dotycząca jej rodzinnej wsi Trójca, życia codziennego tuż po wojnie, wysiedlenia w 1947 r. i pierwszych lat pobytu na tzw. Ziemiach Odzyskanych, relacjach z ludnością polską, organizowania się ludności ukraińskiej wokół cerkwi, szkoły i stowarzyszenia kulturalnego, przełamywania wraz z Polakami wzajemnych uprzedzeń i ucieczek na Zachód w latach późniejszych; świadek czyni też pewne refleksje na temat tożsamości Ukraińców i małżeństw mieszanych, opowiada też historię swojego ojca, który przed II Wojną Światową wyjeżdżał do Francji, aby zarobić na warsztat tkacki.   Zakres chronologiczny: 1936-2015   Miejsca wydarzeń: Trójca (pow. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie), Rybotycze (pow. Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie), Wybudowanie (dziś Biały Dwór, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Kreców (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Sanok (woj. podkarpackie), Lesko (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Tarnów (woj. małopolskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Gdynia (woj. pomorskie)

Skoczypiec Zofia

Józef Dobosz - relacja

Relacja Józefa Dobosza, Ukraińca, dotycząca jego rodzinnej wsi Krecowa, tamtejszych stosunków narodowościowych i społecznych przed II Wojną Światową, okupacji niemieckiej i radzieckiej, pracy w niemieckiej organizacji junackiej, ucieczki i wstąpienia do Ukraińskiej Powstańczej Armii, aresztowania i więzienia Sanoku, Sztumie oraz w obozach w Jaworznie i Strzelcach Opolskich, pracy w Powiatowym Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych w Miastku, życia ukraińskiej diaspory w Białym Borze i kontaktów z rodziną przesiedloną na Ukrainę i przebywającą w Kanadzie; świadek szczegółowo opowiada wiele epizodów ze swojego życia, zarówno przed wojną jak i w jej czasie i w latach powojennych.   Zakres chronologiczny: 1937-1990   Miejsca wydarzeń: Kreców (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie), Kuźmina (pow. Przemyśl, woj. podkarpackie), Sanok (woj. podkarpackie), Jaworzno (woj. śląskie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Miastko (woj. zachodniopomorskie), Czortków (Čortkìv, Ukraina), Toronto (Kanada), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Sztum (woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Wałcz (woj. zachodniopomorskie), Człuchów (woj. pomorskie), Chojnice (woj. pomorskie), Konin (woj. wielkopolskie), Łódź (woj. łódzkie), Sieradz (woj. łódzkie), Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Piła (woj. wielkopolskie), Tyrwa Wołoska (woj. podkarpackie), Żurawica (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Oświęcim (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Pruszcz Gdański (woj. pomorskie), Dyminek (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie), Tarnopol (Ukraina), Jarosław (woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie), Edmonton (Kanada)

Dobosz Józef

Ołena Skoczypiec - relacja

Relacja Ołeny Skoczypiec, Ukraińki przesiedlonej podczas wojny do Besarabii a następnie podczas Akcji "Wisła"; świadek porusza temat relacji Ukraińców z Polakami w rodzinnej wsi i następnie na przesiedleniu w Besarabii i na tzw. Ziemiach Odzyskanych, opowiada też o warunkach życia i pracy nauczyciela w szkole polskiej i ukraińskiej po II Wojnie Światowej, dużo miejsca poświęca kwestii organizowania cerkwi grekokatolickiej w Białym Borze i relacjom z księżmi rzymskokatolickimi; świadek często opowiada ogólnie, zasłania się niepamięcią.   Zakres chronologiczny: 1939-2015   Miejsca wydarzeń: Miłków (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie, wieś nieistniejąca), Mandża (Besarabia), Oleszyce (pow. Lubaczów, woj. podkarpackie), Kaliska (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Biały Bór (pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), Drzewiany (pow. koszaliśki, woj. zachodniopomorskie), Koszalin (Woj. zachodniopomorskie), Katowice (woj. śląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Białystok (woj. podlaskie), Załuż (pow. sanocki, woj. podkarpackie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Skoczypiec Ołena

Wyniki 1 do 100 z 165