nauka

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Terminy równoznaczne

nauka

Powiązane terminy

nauka

1624 Opis archiwalny results for nauka

250 results directly related Exclude narrower terms

Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z: dr Teresa Suleja (z lewej), prof. Grzegorz Strauchold (w najniższym środkowym rzędzie ławek), prof. Marek Winiarczyk (w drugim środkowym rzędzie, pierwszy z prawej), Ewa Kłapcińska (z trzecim środkowym rzędzie ławek, pierwsza z prawej); w czwartym środkowym rzędzie ławek od lewej: prof. Adam Galos, prof. Edward Czapiewski, prof. Grażyna Pańko, prof. Marek Czapliński; piąty rząd od lewej: NN, ks. prof. Józef Pater, NN, dr Przemysław Wiszewski. W rzędzie ławek przy oknie siedzą: dr Joanna Dufrat i dr Lucyna Harc (w pierwszym rzędzie), prof. Wiesław Suder (w drugim rzędzie), dr Tomasz Głowiński (w trzecim rzędzie), prof. Grzegorz Hryciuk i dr Aleksander Srebrakowski

Pater Mieczysław

Uroczystości urodzinowe w auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

N/z: prof. Mieczysław Pater witający ks. prof. Józefa Patera; w trzecim rzędzie ławek przy ścianie widoczni: prof. Zbigniew Kwaśny i prof. Elżbieta Kościk obok ławki stoi prof. Krzysztof Kawalec; w czwartym rzędzie ławek przy ścianie widoczni: Mirosława Sztark z Archiwum UWr., prof. Krystyn Matwijowski, NN; w w piątym rzędzie ławek przy ścianie pracownicy Biblioteki Instytutu Historycznego: NN, Iwona Mrozowicz, NN; w szóstym rzędzie ławek przy ścianie: pracownicy Biblioteki Instytutu Historycznego; w środkowym rzędzie widoczni: Ewa Kłapcińska (drugi rząd, pierwsza z prawej), prof. Grażyna Pańko (trzeci rząd, w środku), dr Przemysław Wiszewski (piąty rząd, pierwszy z prawej)

Pater Mieczysław

Uroczystości urodzinowe w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Ewa Kłapcińska składa życzenia urodzinowe prof. Mieczysławowi Paterowi, w tle za nią po prawej Wiesława Głąb, pracownik archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Zbigniew Kwaśny, w tle po lewej widoczny prof. Krzysztof Kawalec. Na dalszym planie od lewej prof. Teresa Kulak, prof. Elżbieta Kościk, prof. Rościsław Żerelik oraz Iwona Mrozowicz.

Pater Mieczysław

Opinia o studencie

Opinia prof. Józefa Oberca o studencie Janusze Lasce, w kontekście jego starania się o posadę pracownika naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim

Józef Oberc

Wigilia geologów

Zaproszenie na spotkanie wigijne studentów geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, nawiązanie graficzne do zabitych górników w KWK Wujek

Rezolucja uchwalona na 48 godzinnym wiecu okupacyjnym studentów Uczelni Wrocławskich

rezolucja uchwalona przez uczestników wiecu okupacyjnego studentów uczelni wrocławskich 14.03.1968 r. wiece odbyły się na: Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, w Wyższej Szkole Rolniczej (dziś Uniwersytet Przyrodniczy), na Akademii Medycznej, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pieknych (dziś Akademia Sztuk Pieknych), Wyższej Szkole Muzycznej (dziś Akademia Muzyczna) oraz Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (dziś Akademia Wychowania Fizycznego)

Studenci Wyższych Uczelni Miasta Wrocławia

Uchwała końcowa

uchwała końcowa strajku okupacyjnego studentów wrocławskich uczelni 14-16.03.1968 r.: Uniwerytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, WSR Wyższej Szkoły Rolniczej - dziś Uniwersytet Przyrodniczy, AM Akademii Medycznej, PWSSP Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych - dziś Akademia Sztuk Pięknych, WSM Wyższej Szkoły Muzycznej - dziś Akademia Muzyczna) oraz WSWF Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego - dziś Akademia Wychowania Fizycznego

Komisja Organizacyjna Wieców Uczelni

Komunikat dr. Ryszarda Krasnodębskiego/Wykładowcy matematyki na Politechnice Wrocławskiej ...

komunikat informujący o rozpoczęciu 17.03.1968 r. przez Ryszarda Krasnodębskiego, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej, głodówki w geście poparcia dla postulatów studentów wrocławskich uczelni wysuniętych podczas wieców okupacyjnych, które odbyły się w dniach 14-16.03.1968 r.

Krasnodębski Ryszard

Zaproszenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na uroczystość wręczenia nagród 40-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Zaproszenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia na uroczystość wręczenia nagród 40-lecia Ryszardowi Badurze, Wacławowi Kasprzakowi, Hugonowi Kowarzykowi i Kazimierzowi Urbankowi, mającej się odbyć 10.06.1985 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego

Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia

Kryterium zaufania polemika z SZSP

Odpowiedź Roberta Rychlickiego z Komisji Informacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej na ulotki Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, podważająca wiarygodność deklaracji SZSP

Rychlicki Robert

Informacja o fałszywym numerze Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej"

Informacja o rozpowszechnianiu na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 29.01.1979 fałszywego siódmego numeru Biuletynu Informacyjnego "Podaj dalej" Studenckiego Komitetu Solidarności, podpisanego imionami członków SKS i szkalującego innego członka, Leszka Budrewicza. Informacja o tym, że prawdziwy biuletyn rozprowadzany jest nie anonimowo, a przez kolporterów i wezwanie do wykrycia sprawców fałszerstwa, wśród których są według autorów ulotki pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Cetwiński i Kamil Różewicz. Inc.: Dnia 29 I 79r. na terenie szeregu obiektów Uniwersytetu Wr. rozpowszechniano...

Studencki Komitet Solidarności

Studencki Komitet Solidarności o zawieszeniu w prawach studenta autorów informacji o fałszywym numerze "Podaj dalej"

Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności ws. zawieszenia w prawach studenta Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej i Mariusza Wilka przez Komisję Dyscyplinarną Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego ws. znieważenia dwóch pracowników UWr, mających rozpowszechniać fałszywy numer "Podaj dalej", która to decyzja obarczona być miała błędami proceduralnymi i wezwanie do ponownego rozważenia sprawy przez władze Uniwersytetu; w prawym dolnym rogu dopisek ołówkiem 150 - od 10:00 - 14:00

Studencki Komitet Solidarności

Studencki Komitet Solidarności o zawieszeniu w prawach studenta autorów informacji o fałszywym numerze "Podaj dalej"

Oświadczenie Studenckiego Komitetu Solidarności ws. zawieszenia w prawach studenta Wiktora Grotowicza, Jacka Malca, Jerzego Ochmana, Renaty Otolińskiej i Mariusza Wilka przez Komisję Dyscyplinarną Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego ws. znieważenia dwóch pracowników UWr, mających rozpowszechniać fałszywy numer "Podaj dalej", która to decyzja obarczona być miała błędami proceduralnymi i wezwanie do ponownego rozważenia sprawy przez władze Uniwersytetu; u góry dopisane długopisem: 2

Studencki Komitet Solidarności

Studencki Komitet Solidarności do studentów i pracowników naukowych uczelni warszawskich

Informacja o powstaniu i celach Towarzystwa Kursów Naukowych oraz szczegółowa relacja o szykanach Służby Bezpieczeństwa wobec uczestników kursów - przerywania wykładów, obelgach rzucanych wobec prelegentów, niszczeniu mienia w mieszkaniu, w którym odbywał się wykład, pobiciu próbujących dostać się na wykład ludzi

Studencki Komitet Solidarności

Literatura jako wyraz świadomości społecznej

Program cyklu wykładów pt. Literatura jako wyraz świadomości społecznej, prowadzonych przez Tomasza Burka, najprawdopodobniej w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, z zarysowaną problematyką wykładów - napięciem pomiędzy postawami i strukturami społecznymi jako tworzywem kolejnych dzieł literackich

Burek Tomasz

Literatura jako wyraz świadomości społecznej

Program cyklu wykładów pt. Literatura jako wyraz świadomości społecznej, prowadzonych przez Tomasza Burka, najprawdopodobniej w ramach Towarzystwa Kursów Naukowych, z zarysowaną problematyką wykładów - napięciem pomiędzy postawami i strukturami społecznymi jako tworzywem kolejnych dzieł literackich

Burek Tomasz

Zaproszenie na koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80

Studenci Politechniki Wrocławskiej mają przyjemność zaprosić na uroczysty koncert inaugurujący rok akademicki 1979/80 który odbędzie się dnia 5 października 1979 r. o godz. 17.00 a Auli Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1) życzymy dobrej zabawy zatarta pieczęć okrągła, tusz fioletowy, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Rady Uczelnianej Politechniki Wrocławskiej

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Komunikat do Koleżanek i Kolegów Studentów Wrocławia

Informacja o decyzjach podjętych na spotkaniu przedstawicieli Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych; podjęto decyzje o kontynuowaniu protestu wokół dotychczasowych postulatów, niepodejmowaniu samodzielnych dodatkowych akcji a także działań z użyciem przemocy, utrzymywaniu kontaktu między Komitetami; podano informację o liczbie protestujących na poszczególnych uczelniach: UWr - ok. 3000; PWr - ok. 4000, AM - ok. 1200, WSR - ok. 1500, PWSSP - ok. 160

Przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni wrocławskich

Książeczka legitymacyjna 1948/1949

Indeks Urszuli Smalcówny; ostatni wpis 18.10.1952; na s. 2 i 3 identyczny tekst w języku łacińskim i polskim, informujący o wpisie U. Smalcówny na Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu; pieczęć okrągła uczelni

Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu

Instytut Śląski w Opolu - Upoważnienie

Dyrekcja Instytutu Śląskiego w Opolu upoważnia dra Władysława Świrskiego do zebrania materiału dotyczącego rozmieszczenia ludności na Opolszczyźnie; dwie pieczęcie Instytutu Śląskiego w Opolu - tekstowa i okrągła, pieczęć dyrektora IŚ, doc. dra Romana Lutmana, podpis dyrektora

Instytut Śląski w Opolu

Polska Akademia Nauk - Upoważnienie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk upoważnia dra Władysława Świrskiego do badań socjologicznych wśród pracowników PGR na Ziemiach Zachodnich; pieczęć tekstowa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, podpis dyrektora, prof. dra Jana Szczepańskiego

Polska Akademia Nauk

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

Walne zebranie delegatów

Na ulotce umieszczono datę, godzinę i miejsce spotkania oraz nazwiska i podpisy sekretarza Wojciecha Weymana i przewodniczącego Jerzego Webera.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Do mieszkańców Wrocławia

Oświadczenie Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego z Wrocławia w składzie: Janusz Dziaczko, Marek Burak, Zbigniew Nadański, Wojciech Wojnarowicz, Włodzimierz Biały, Zbigniew Filipczak, Tadeusz Hoppe, Wojciech Kończal w sprawie przyczyn wybuchu strajku okupacyjnego uczelni wrocławskich jako wyrazu solidarnosci ze strajkującymi studentami w Łodzi i postulatów strajkowych.

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

II Niezależny Dzień Chemika

Zaproszenie na mszę świętą z okazji II Niezależnego Dnia Chemika w kościele pw. św. Klemensa przy Al. Pracy we Wrocławiu dnia 02.06.1985 o godz. 13; celem mszy jest modlitwa w intencji Ojczyzny, więźniów politycznych, byłych internowanych oraz w intencji własnej; na zaproszeniu wymieniono zakłady: Chemitex, Polifarb, Super-Fosfat, Pollena, Chemia oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Operę i Operetkę Wrocławską; z prawej strony postać Maryi z Dzieciątkiem i profil Jana Pawła II z opisem "I pielgrzymka Ojca św. J. P. II do Ojczyzny 79-06-02

NSZZ Solidarność

Proces

Program spektaklu teatralnego wystawionego przez Teatr Mimu Gest.

Politechnika Wrocławska

List otwarty prof. Zbigniewa Wójcika do Ministra Kultury i Sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego

List prof. Zbigniewa Wójcika do Ministra Kultury i Sztuki prof. Kazimierza Żygulskiego w odpowiedzi na przyznanie mu nagrody literackiej za biografię Jana Sobieskiego; Z. Wójcik dziękuje ministrowi za wyróżnienie i odmawia jego przyjęcia ze względu na działania polityczne i inne władz komunistycznych, z którymi Z. Wójcik nie może się zgodzić

Wójcik Zbigniew

Kartka reglamentacyjna typu P-2 1983 r.

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-2 napis C 1226885 niewypełnione pola: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Akademia Rolnicza we Wrocławiu Dział Spraw Studenckich telefon 22-32-21, 22-66-61 wewnętrzny. 146 ul. Norwida nr 25 50-375 Wrocław

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą / Uniwersytet Wrocławski g. 8:00 6.05.88 rysunek dłoni uniesionej w geście "victorii" w stylistyce nawiązującej do odwróconego do góry nogami znaku pacyfistycznegoNa odwrocie odręczna adnotacja Podaj dalej

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Komunikat nr. 2

Komunikat Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego informujący o rozpoczęciu strajku solidarnościowego z hutnikami i stoczniowcami i wyjaśniający motywy protestu - brak innej drogi do wywalczenia demokratyzacji uczelni, wolności słowa i obrony interesów ekonomicznych studentów oraz solidarność ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, Gdańska i Szczecina

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Zaświadczenie o studiowaniu

Zaświadczenie potwierdzające że student eksternista studiuje historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wydane w celu przedstawienia odnośnym władzom.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wrocław - Uniwersytet

Awers: zdjęcie fragmentu gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego z Bramą CesarskąRewers: formularz karty pocztowej, w lewym górnym rogu: Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, jedno z najwybitniejszych dzieł monumentalnego baroku na śląsku, dawne kolegium jezuickie, wzniesione w latach 1728-1740. / Fot. Dr. T. Przypkowski / Nr 619.

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa"

Wrocław - Uniwersytet

Zdjęcie gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego od strony Odry, na odwrocie odbity pieczęcią formularz karty pocztowej

Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy "Foto-Art" we Wrocławiu

Po raz dziesiąty mistrzami Polski

Folder wydany z okazji zdobycia po raz dziesiąty z rzędu tytułu Mistrza Polski przez szermierzy KM AZS Politechnika; fotografie, wykaz zwycięzców z lat 1967-1986 

Politechnika Wrocławska

Wyniki 1 do 100 z 1624