Sybir

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Sybir

Terminy równoznaczne

Sybir

Powiązane terminy

Sybir

139 Opis archiwalny results for Sybir

139 results directly related Exclude narrower terms

Janina Gądko - relacja

 • Krótki biogram Janiny Gądko oraz dwie strony ręcznie zapisanych wspomnień, w których opowiada o wywózce do Kazachstanu i katorżniczej pracy na miejscu. W dalszej części czytamy o powrocie do kraju po II wojnie światowej.]
 • Zakres chronologiczny: 1931-1969
 • Miejsca wydarzeń: Ostrów (pow. Kowel), Archangielsk, Kirył, Bystrzyca Kłodzka, Krzyżowice

Gądko Janina

Maria Emilianowicz - relacja

 • Relacja Emilii Emilianowicz, w której opisuje losy swojej rodziny podczas II wojny światowej, deportację wgłąb Związku Radzieckiego. Opowiada o ciężkich warunkach panujących na miejscu, a także o powrocie do kraju i dalszych losach w powojennej Polsce.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1950
 • Miejsca wydarzeń: Mogilice (woj. nowogródzkie), Kobierzyce, obłast archangielska.

Emilianowicz Maria

Stefania Fenc - relacja

 • Wspomnienia Stefanii Fenc wysłuchane i spisane przez Edwarda Kruk. Relacja opowiada o losach rodziny Pani Stefanii podczas II wojny światowej. O deportacji wgłąb Związku Radzieckiego i pracy przymusowej na miejscu. następnie po amnestii i wcieleniu męża do armii opisuje ucieczkę z Syberii w kierunku Iranu, Indii docelowo do Afryki. Na końcu relacji znajdujemy opowieśc o powrocie do kraju i śmierci męża z powodu chorób i pobytu w Związku Radzieckim.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1950
 • Miejsca wydarzeń: Poznań, Obłast Swierdłowska, Uzbekistan,  Teheran (Iran), Bombaj (Indie), Neapol (Włochy), Żary, Wrocław

Fenc Stefania, Kruk Edward

Franciszka Burysz - relacja

 • Wspomnienia Franciszki Burysz, w których opisuje życie codzienne w rodzinnej wsi na dzień przed wybuchem II wojny światowej. Następnie opowiada o wywózce wraz z rodziną do kirowskiej obłasti. W relacji znajdują się informacje o zyciu codziennym na Syberii, warunkach tam panujących i o pracy, którą wykonywali deportowani. W tekście znajduje się także opis represji stosowanych przez NKWD.]
 • Zakres chronologiczny: 1928-1961
 • Miejsca wydarzeń: Majdan (woj. tarnopolskie), obłast kirowska, Rudniki, Iżewsk, Bełżec

Burysz Franciszka

Jakub Gordon - relacja

 • Wspomnienia Jakuba Gordon, w których opowiada o swojej młodości spędzonej w Wilnie, następnie o wywózce do ZSRR. Następnie opisuje ciężkie warunki pracy i dalszą podróż do Kazachstanu gdzie zaczął pracować w kopalni. W ostatniej części znajdujemy opowieść o powrocie do kraju i organizacji życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1978
 • Miejsca wydarzeń: Wilno, archangielska obłast, Kazachstan, Łódź, Wrocław

Gordon Jakub, Kruk Edward

Anna Czerwonko - relacja

 • Wspomnienia Anny Czerwonko z okresu swojej młodości w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej. Wywózkę na Sybir wraz z rodziną z Januszkiewicz. Szczegółowo opisuje podróż, warunki podczas niej panujące i represje, którymi NKWD traktowało deportowanych. Z pobytu w Wołodarce dowiadujemy się o warunkach życia dorosłych i dzieci, o edukacji jaką można było otrzymać na miejscu w radzieckiej szkole. Następnie opisuje powrót do kraju i losy swojej rodziny aż do momentu śmierci ojca w 1987 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1987
 • Miejsca wydarzeń: Januszkiewicze (woj. nowogródzkie), Łomża, Kokczetaw (Kazachstan), Akmolińsk (dziś Astana - Kazachstan), Workuta (Rosja), Wołodarka (Ukraina), Wrocław, Kowary.

Czerwonko Anna

Maria Homerska - relacja

 • Wspomnienia Marii Homerskiej z okresu przedwojennego. Następnie opisuje losy swojej rodziny z okresu II wojny światowej. Przymusową deportację z Rzeczpospolitej na Syberię, warunki życia na miejscu, pracę przymusową. Opowiada o chorobach i niedoli na miejscu, a także o represjach ze strony NKWD. Następnie opisuje powrót do kraju i zamieszkanie w Dusznikach Zdrój, a także organizację życia po wojnie.]
 • Zakres chronologiczny: 1930-1974
 • Miajsca wydarzeń: Husaki (woj. podlaskie), Połoneczka (Białoruś), Nieśwież (Białoruś), Nowogródek (Białoruś), Horodziej (Białoruś), Archangielsk (Rosja), Duszniki Zdrój.

Homerska Maria

Mirosława Kociuba - relacja

 • Wspomnienia Mirosławy Kociuba z okresu wywózki z okolic Brześcia nad Bugiem na Syberię w okolice Tajszetu do obozu pracy. Następnie opisuje podróż do Kazachstanu w okolice jeziora Kusmuryn. Opisuje trudne warunki panujące na miejscu, głód i niewygody.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1965
 • Miejsca wydarzeń: Brześć (Litewski, Brześć nad Bugiem aktualnie Białoruś), Tajszet (Rosja, obwód irkucki), Udacznaja (Rosja obwód irkucki), okolice jeziora Kusmuryn (Kazachstan).

Kociuba Mirosława

Andrzej Łęczycki - relacja

 • Łęczycki Andrzej urodzony 18 maja 1929 roku w Piotrkowie. Wywieziony z Trembowli 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Do kraju powrócił w 1946 roku.
 •  
 • We wspomnieniach opisuje pobieżnie moment wywózki, pobytu i powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1929 - 1952.
 •  
 • Miejsca wydarzeń: Piotrków Trybunalski, Теребовля (Trembowla - ukr.),  Семипалатинск (Siemipałatinsk – miasto w północno-wschodnim Kazachstanie), Wrocław.

Łęczycki Andrzej

Bohdan Wróblewski - relacja

 • Krótki opis wspomnień Bohdana Wróblewskiego, w którym wspomina moment wywózki do Kazachstanu, warunki życia na miejscu, wyżywienie więźniów oraz choroby nękające towarzyszy niedoli. Opisuje także rozłąkę z rodziną i powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1932 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Białystok, Осташков Ostaszkow - miasto w Rosji), Kazachstan, Копейск (Kopiejsk - miasto w Rosji), Warszawa, Wrocław.

Wróblewski Bohdan, Palka Mateusz

Emilia Lech - relacja

 • Wspomnienia Emilii Lech z okresu drugiej wojny światowej, w których opisuje wywózkę do Kazachstanu wraz z rodziną. Opisuje pracę na miejscu przy wyrębie lasów.]
 • Zakres chronologiczny: 1940 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Омельне (Omelne - wieś położona na Ukrainie), obwód archangielski.

Lech Emilia

Zdzisław Karpowicz - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Karpowicza spisane przez niego w 60 lat po powrocie do kraju. W szczegółowy sposób opisuje w nich swoje dzieje od samego poczatku, przedstawia swoją rodzinę przed wywózką. We wprowadzeniu opisuje początek wojny i okupację sowiecką. Moment, w którym NKWD przy pomocy zołnierzy zesłało ich na tułaczkę na daleką Syberię. Dokładnie przybliża nam podróż, warunki w jakich podróżowali więźniowie (zarówno podczas podróży lądowej jak i później - rzecznej). Wiele czasu poświęca, aby rok po roku przybliżyć czytelnikowi okres pobytu na zesłaniu. Zagłębia się w każda dziedzinę życia, od warunków bytowania, wyzywienia, chorób aż po szkołę i dziecięce zabawy. Opisuje proces technologiczny powstawania jednostek pływających budowanych w głębi syberyjskiej tajgi. Następnie przechodzi do opisu podróży powrotnej, problemów na kolei, aż wreszcie do momentu osiedlenia na miejscu i próby podjęcia normalnego życia na nowo.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1933 - 2007
 • Miejsca wydarzeń: Ваўкавыск (Wołkowysk, Białoruś), Новосибирск (Nowosybirsk, Rosja), Баранавічы (Baranowicze, Białoruś), Мінск (Mińsk, Białoruś), Куйбышев (Kujbyszew, Rosja), Омск (Omsk, Rosja), Томск (Tomsk, Rosja), Асино (Asino, Rosja), Warszawa, Wrocław

Karpowicz Zdzisław

Jan Kozakowski - relacja

 • Wspomnienia Jana Kozakowskiego z okresu po drugiej wojnie światowej. Rozpoczynają się w 1952 roku kiedy to wraz z rodziną został wywieziony z rodzinnej miejscowości do Uzbekistanu, gdzie przebywał do 1956 roku. We wspomnieniach opisuje okoliczności wywózki, podróż oraz życie na miejscu zesłania. Szczegółowo opowiada o swojej nauce w miejscowej szkole oraz o okolicznościach powrotu do ojczyzny.
 • Zakres chronologiczny: 1952 - 1989
 • Miejsca wydarzeń: Pietraszuńce (wieś w dawnym powiecie Lida, woj. Nowogródzkie), Ліда, Орал (Uralsk, Kazachstan), Ақтөбе (Aktiubińsk, Kazachstan), Арал (Arał, Aralsk, Kazachstan), Қызылорда (Kyzyłorda, Kazachstan), Toshkent (Taszkent, Uzbekistan).

Kozakowski Jan

Janina Łaba - relacja

 • Wspomnienia Janiny Łaby, spisane i zredagowane przez Annę Kuźlak, w których pokrótce opisuje jej tułaczkę podczas wywózki wgłąb ZSRR, życie na miejscu i powrót do kraju.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Husaki (wieś w pow. bielskim, woj. podlaskim), Нясвіж (Nieśwież, Białoruś), Гарадзея (Horodziej, Białoruś), Duszniki Zdrój.

Łaba Janina, Kuźlak Anna

Zofia Kowalczyk o Krystynie Kazimierskiej - relacja

 • Opowieść Zofii Kowalczyk o dziejach Krystyny Kazimierskiej. Opowieść ciągnie się od czasów dzieciństwa Pani Krystyny w II Rzeczpospolitej poprzez szczegółowo opisane wydarzenia II wojny światowej. Szczegółowo opowiada ona o momencie wywózki, podróży i przyjeździe na miejsce do Kazachstanu. Większą część poświęca opisowi życia codziennego na miejscu, sposobów pracy, nauki i zdobywania żywności. W końcowej części opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1938 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Брэст (Brześć, Białoruś), Мінск (Mińsk, Białoruś), Астана (Akmolińsk, Astana, Kazachstan), Bierutów (woj. dolnośląskie).

Kowalczyk Zofia

Aurelia Merczańska - relacja

 • Wspomnienia Aurelii Merczańskiej z lat 1941-1946. Opowiada w nich o zsyłce na Syberię do Kraju Ałtajskiego całej swojej rodziny. W relacji opisuje moment pojmania, okoliczności wywózki, warunkach podróży, pracy na miejscu i wreszcie o powrocie do kraju.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1925 - 1989
 • Miejsca wydarzeń: Свір (Świr, Białoruś), Барнаул (Barnauł, Rosja, Kraj Ałtajski), Katowice, Starachowice (powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie), Wrocław

Merczańska Aurelia

Lacyk - relacja

 • Wspomnienia pisane pod pseudonimem Lacyk, w których autor opisuje swoje dzieje z lat 1945 - 1948 kiedy to był robotnikiem przymusowym w kopalni w Austrii. Następnie został aresztowany i wywieziony wgłąb ZSRR. Opisuje warunki podróży oraz wyżywienia, choroby które nękały współwięźniów i represje dotykające ich ze strony NKWD. Do kraju powrócił w 1948 roku.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1945 - 1948
 • Miejsca wydarzeń: Austria, Budapest (Budapeszt, Węgry), Находка (Nachodka, Rosja), Нижанковичі (Niżankowice, Ukraina), Самбір (Sambir, Sambor, Ukraina), Львів (Lwiw, Lwów, Ukraina), Магадан (Magadan, Rosja), grupa obozów Kołyma (ZSRR).

Lacyk

Romualda Wieligda-Czerepak - relacja

 • Wspomnienia Romualdy Wieligdy-Czerepak  z okresu drugiej wojny światowej i okresu po jej zakończeniu, w których opisuje swoją tułaczkę wraz z rodziną. W pierwszej części relacji opisuje zesłanie do Kazachstanu i Uzbekistanu, podróż, pracę i warunki panujące na miejscu. Opowiada o trudnej sytuacji rodzinnej, która doprowadziła do śmierci ojca i rozłąki z matką. Następnie kontynuuje opowieść, kiedy to opuściła Syberię wraz z Armią Andersa i udała się w podróż do Afryki. Opowiada jak wyglądały obozy przejściowe wojska polskiego i towarzyszących im cywili na obczyźnie. Wspomnienia kończy opis drogi powrotnej do ojczyzny.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940 - 1947
 • Miejsca wydarzeń: Tajkury (dawna gmina Zdołbice, powiat Zdołbunów, województwo wołyńskie), Wołogda (Rosja), Омск (Omsk, Rosja), Karkin Batasz (po uzbecku "Dolina Śmierci"), Türkmenbaşy (Turkmenbaszy, dawniej Krasnowodzk, Krasnowodsk, Красноводск, Turkmenistan), Bandar-e Anzali (dawniej Pahlevi, Iran), تهران (Teheran, Iran), Mombasa (Kenia), Koja (osiedle polskie w Ugandzie), Genova (Genua, Włochy).

Wieligda-Czerepak Romualda

Jadwiga Szlakowicz - relacja

 • Wspomnienia Jadwigi Szlakowicz z okresu II wojny światowej. Opisuje w nich pokrótce co stało się z poszczególnymi członkami jej rodziny. Osią relacji jest wywózka do Kazachstanu, którą to przedstawia szczegółowo - zarówno samą podróż jak i warunki życiowe jakich doświadczyli na miejscu. Opowiada o pracy, którą musiała wykonywać, o wyżywieniu jakie dostawało się na miejscu w zamian za niewolniczą harówkę. Następnie opisuje trudności z odnalezieniem zaginionych członków rodziny i problemy związane z powrotem do ojczyzny. Na koniec opisuje lata bezpośrednio po powrocie, o zawirowaniach rodzinnych, które na sam koniec zaprowadziły ją do Wrocławia.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1952
 • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwów, Ukraina), Obwód Semipałatyński (Rosja), Аягөз (Ajagoz, Kazachstan), Куйбышев (Kujbyszew, Rosja), Leżajsk (pow. leżajski, woj. podkarpackie), Wrocław, Szczecin

Szlakowicz Jadwiga

Czesław Steiner - relacja

 • Wspomnienia Czesława Steinera, w których opowiada pokrótce historię swojego życia, od wczesnych lat młodości do dnia, w którym spisana została jego relacja. Przedstawia ogólnie swoją rodzinę, następnie bardziej szczegółowo skupia się na zesłaniu. Zajmująco opisuje warunki podróży i niewygody jakich doświadczyli podczas jazdy wagonem towarowym w zimie. Następnie zapoznaje nas z warunkami jakie zastali na miejscu. Opisuje mieszkanie, pracę, choroby, sposoby zdobywania żywności oraz to jak drastycznie zmniejszała się populacja Polaków wywiezionych na wschód. Pod koniec we wspomnieniach znajdujemy opis powrotu do ojczyzny, oraz lat po wojnie. Relacja kończy się podsumowaniem zysków i strat poniesionych podczas tych burzliwych dziejów.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-2001
 • Miejsca wydarzeń: Mieczyszczów (Ukraina), А́бан (Aban, wieś w Rosji), Луганськ (Ługańsk - dawniej Woroszyłowgrad, Ukraina), Wrocław.

Steiner Czesław

Wanda Nowakowska - relacja

 • Wspomnienia Wandy Nowakowskiej z okresu wywózki do ZSRR. Autorka wspomnień została wywieziona 13 kwietnia 1940 roku ze Lwowa najpierw do Kirgistanu, nastepnie do Kazachstanu skąd powróciła do kraju w 1946 roku. Jej obszerna relacja dotyczy w całości pobytu na zesłaniu. Szczegółowy opis podzielony jest chronologicznie i datowany pod koniec każdego z rozdziałów. We wspomnieniach opowiada o warunkach podróży, przyjeździe na miejsce i ulokowaniu ich w kirgiskiej wiosce gdzie przez długi okres miała okazję poznac miejscowe wierzenia i zwyczaje. Następnie przeniesiono ją wraz z bratankiem do osiedla na terenie Kazachstanu gdzie miała spędzić następne 5 lat. Pani Wanda szczegółowo opisuje pomoc w postaci paczek, które otrzymywali z kraju i zazdrość Rosjanek ogladających wydobywane skarby. Opisuje wzruszającą historię pieska, którego udało jej sie na miejscu udomowić, który był jej pocieszeniem w trudnych momentach. Nastepnie opowiada dramatyczny okres uwięzienia w rosyjskim obozie za odmowę przyjęcia paszportu ZSRR. Dzięki Pani Wandzie dowiadujemy się jak wyglądało życie w rosyjskim wiezieniu podczas II wojny światowej. Po odbyciu dwuletniej kary powraca do wioski, w której została aresztowana. Wykończona długą karą dochodzi do siebie i wraz z resztą towarzyszy niedoli czeka na pozwolenie powrotu do kraju. Na samym końcu szczegółowo opisuje podróż powrotną do kraju i nastroje wśród towarzyszy podróży.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Львів (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów, teraz Lviv, Ukraina), Kirgistan, Kazachstan, Ко́тлас (Kotłas, Rosja), Свердловская область (Obwód Swirdłowski, Rosja).

Nowakowska Wanda

Elżbieta Seminowicz - relacja

 • Wspomnienia Elżbiety Seminowicz - nauczycielki pochodzącej ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej (z okolic Lwowa), w których opisuje ona swoje dzieje od wybuchu II wojny światowej, poprzez przymusową wywózkę wgłąb ZSRR aż do momentu powrotu do powojennej Polski. Bardzo szczegółowo opowiada o samym momencie kiedy to zostali aresztowani i zmuszeni do wyjazdu, o zachowaniu funkcjonariuszy NKWD w stosunku do niej i siostry. Następnie przybliża nam w jaki sposób stłoczeni w bydlęcych wagonach podążali w kierunku Syberii. Dalsza część wspomnień zawiera informacje na temat zakwaterowania na miejscu, warunków życiowych, wyżywienia i pracy, do której byli zmuszani aby przeżyć. Podróż powrotną opisuje pobieżnie, ale na koniec relacji dodaje osobiste przemyślenia i losy swoje, oraz swojej rodziny w okresie powojennym.]Zakres chronologiczny: 1939-1970
 • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwiw, Ukraina, dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), Kirgistan, ZSRR, Poznań (woj. Wielkopolskie)

Seminowicz Elżbieta

Helena Paniok - relacja

Relacja Heleny Paniok zd. Miciak, w której opisuje ona swoje dzieciństwo w II RP, następnie wydarzenia z przebiegu II wojny światowej, których była uczestniczką (ofensywa Niemców, represje ze strony ZSRR, wywózka na Sybir). Z jej wspomnień z okresu zesłania dowiadujemy się po kolei: jak wyglądało wysiedlenie, w jaki sposób traktowani byli Polacy, warunki jakie zastali na miejscu, ciężką pracę jaką trzeba było wykonywać aby przeżyć i niedole jakie ją spotkały. Następnie opisuje moment powrotu w granice "nowej" Polski, poszukiwanie miejsca dla siebie i świeżo założonej rodziny. Dalsza część wspomnień dotyczy życia we Wrocławiu po II wojnie światowej aż po czasy dzisiejsze.Zakres chronologiczny: 1927-2006Miejsca wydarzeń: Мостиська (Mościska - Ukraina), Қостанай (Kustanaj - Kazachstan), Wiszniówka (Ukraina), Przemyśl, Nowa Ruda, Wrocław.

Kowalczyk Włodzimierz, Paniok Helena

Urszula Piskunowicz - relacja

 • Wspomnienia Urszuli Piskunowicz, w których krótko, ale zwięźle opowiada historię swojego życia. Skupia się na okresie spędzonym na Syberii, pokrótce opowiada o niedolach życia na zesłaniu. Opowieść kończy opisem powrotu do Polski i osiedleniem się w Dusznikach.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1922-1946Miejsca wydarzeń: Obł. Aktiubińska, Новороссийск (Noworosyjsk, ZSRR), Duszniki Zdrój.

Piskunowicz Urszula

Maria Sobiecka - relacja

 • Relacja Marii Sobieckiej, w której opowiada historię swojego życia podczas II wojny światowej. Opisuje moment zsyłki, warunki podczas podróży, jak musieli sobie radzić po przybyciu na miejsce. Szczegółowo opisuje brak pożywienia, problemy w jego zdobyciu, choroby i chłód, nękające rodzinę pani Marii. Opowieść kończy się opisem powrotu do kraju, odnalezieniem ojca i osiedleniem się w Kątach Wrocławskich.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1950
 • Miejsca wydarzeń: Раде́хів (Radziechów - Ukraina), Чортків (Czortków - Ukraina), Павлодар (Pawłodar - Rosja), Kraków, Kąty Wrocławskie.

Sobiecka Maria

Regina Sikorska - relacja

 • Wspomnienia Reginy Sikorskiej z okresu wywózki do Kazachstanu, gdzie spędziła wraz z rodziną 8 długich lat. Opisuje w nich warunki podróży, pracę, do wykonywania której zmuszono ich na miejscu. Nastepnie opisuje powrót do kraju i wielkie wzruszenie, które ja ogarnęło gdy zobaczyła Wrocław i usłyszała ludzi mówiących po polsku.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1949-1957
 • Miejsca wydarzeń: Województwo wileńskie, Kazachstan, Wrocław.

Sikorska Regina

Stanisław Stadnik - relacja

 • Trzy wersje wspomnień spisanych przez Stanisława Stadnika, w których pokrótce opisuje swoje losy podczas zesłania do Kazachstanu. Opowiada o podróży, chorobach i ciężkiej pracy, którą musiała wykonywac jego 11-osobowa rodzina aby przeżyć w niegościnnym kraju. Do ojczyzny nie powrócili w komplecie, zmarła jego babcia i malutka siostra.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Kazachstan, Jordanów Śląski.

Stadnik Stanisław

Cecylia Różalska - relacja

 • Wspomnienia Cecylii Różalskiej, w których opisuje losy swoje i swojej rodziny podczas zsyłki na Syberię. Opisuje w nich szczegółowo w jaki sposób zostali wygonieni z rodziną z domu, jak wyglądała podróż. Opowiada o ciężkiej pracy na miejscu, o osobistych tragediach związanych ze śmiercią najbliższych członków rodziny.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Wojnica(gmina Kisielin, powiat Horochów, woj. wołyńskie), Astrachań (Rosja), Алматы (Ałma Ata, Kazachstan).

Różalska Cecylia

Zbigniew Rzyski - relacja

 • Wspomnienia Zbigniewa Rzyskiego, w których opowiada o życiu swojej rodziny w II RP. Następnie wspomina moment wybuchu wojny, chwile kiedy zostali zesłani na Syberię. Opisuje podróż, przyjazd na miejsce, warunki pracy i życia. Opowiada między innymi o tym jak z bratem wypasał owce i jak razem polowali na susły.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1925-1946
 • Miejsca wydarzeń: Барнаул (Barnauł, Rosja)

Rzyski Zbigniew

Helena Rokita - relacja

 • Wspomnienia Heleny Rokickiej, w których opowiada ona o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej. W tekście zaznacza represje NKWD, które dotknęły jej ojca, a ona sama z matką i rodzeństwem została zesłana do Kazachstanu. Następnie opowiada o pobycie na miejscu i próbie dostania się do formującej się Armii Andersa. Wspomnienia kończy opis powrotu do kraju oraz lista osób wysiedlonych ze Śniatynia.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Снятин (Śniatyń, Ukraina), Okolice Semipałatyńska (Семей, Kazachstan), Тараз (do 1995 roku Dżambuł, Kazachstan)

Rokita Helena

Antoni Sergiej - relacja

 • Wspomnienia "Sybiraka Antka" Antoniego Sergieja z okresu dzieciństwa, kiedy to wraz z rodziną został zesłany na Syberię. Opisuje represje NKWD, jakimi została dotknięta jego rodzina. Opowiada o podróży do Kraju Krasnojarskiego, o pracy na miejscu i warunkach jakie zastali wraz z rodziną. Opisuje wszechobecny głód, choroby i nędzę nękające współwięźniów. Opowieść kończy relacją z powrotu do kraju i życia po wojnie w odbudowywanym kraju.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1930-2000
 • Miejsca wydarzeń: Минусинск (Minusińsk, miasto w azjatyckiej części Rosji), Abakan (Rosja).

Sergiej Antoni

Edward Kruk - relacja

 • Wspomnienia Edwarda Kruka z okresu zsyłki do ZSRR, a nastepnie po amnestii z podróży do Kazachstanu. W swoich wspomnieniach autor skupia się na opisie podróży, warunków w jakich Polacy byli transportowani wgłąb Rosji sowieckiej. Opisuje nieludzkie warunki zakwaterowania na miejscu, pracy, którą zesłańcy mieli wykonywac na miejscu w zamian za śmiesznie małe racje żywieniowe. Opisuje także moment powrotu do kraju i ponowne zjednoczenie rodziny z ojcem.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Luboml (obecnie Ukraina), Арха́нгельск (Archangielsk, Rosja), Ust'-Pinega (Rosja), Kazachstan.

Kruk Edward

Julian Małecki - relacja

 • Wspomnienia katorgi Juliana Małeckiego odtworzone przez jego przyjaciela Stanisława Starowicza. Opowieśc zaczyna się od wspomnień jego najwcześniejszej młodości, nauki, utraty rodziców i następnie udziału w obronie Lwowa jako jednego z Orląt. W dalszej części relacji opowiada o udziale w wojnie polsko-bolszewickiej i o życiu i pracy w II RP. Następnie wspomina wybuch wojny, moment w którym wraz z rodziną zostają wysiedleni wgłąb ZSRR. Kolejno opisuje warunki pracy, mieszkaniowe i żywieniowe jakie zgotowało im NKWD. Opowiada w jaki sposób interweniował u ambasady polskiej w Moskwie w sprawie okrutnych warunków życiowych Polaków po amnestii. W ten sposób został mężem zaufania i organizował dostawy żywności, środków medycznych i pierwszej potrzeby dla rodaków na zesłaniu. Następnie jego historia zatoczyła koło i znów stał sie obiektem represji NKWD. Został wielokrotnie aresztowany i pobity, odmawiano mu wydania dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju. Do kraju wrócił w 1956 roku jako wrak człowieka, zmarł zapomniany i nigdy nikt nie odpłacił mu za jego cierpienia.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1915-1956
 • Miejsca wydarzeń: Lwów, Chodorów (Ходорів, Ukraina), Irkuck (Иркутск, Rosja), Bodajbo (Rosja), Moskwa (Rosja).

Starowicz Stanisław, Małecki Julian

Regina Gągała - relacja

 • Wspomnienia Reginy (Ragini) Gągały z domu Kazimierskiej, spisane przez Leokadię Małaszewską. W krótkim tekście wspomina dzieciństwo w II RP, wybuch wojny i wywózkę na Syberię. Następnie pokrótce opisuje zesłanie i warunki jakie zastali na miejscu. Relacja kończy się powrotem do kraju.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1923-1946
 •  

Małaszewska Leokadia, Gągała Regina

Leokadia Małaszewska - relacja

 • Wspomnienia Leokadii Małaszewskiej z okresu II wojny światowej. Autorka skupia sie w nich na tułaczce rodziny związanej z represjami, których doświadczyła jej rodzina. Opisuje szczegółowo wyjazd, do którego zostali zmuszeni, warunki zycia, pracę, do wykonywania której zostali zmuszeni.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939-1946

Małaszewska Leokadia

Barbara Ciesielska - relacja

 • Wspomnienia Barbary Ciesielskiej z okresu II wojny światowej. Opisuje losy swoje i swojej rodziny podczas zesłania przez NKWD wgłąb ZSRR. Opowiada o podróży, warunkach zakwaterowania, wyżywieniu i pracy, którą musieli wykonywać na miejscu, by przeżyć. Opowiada losy swojego rodzeństwa zmuszonego do walki na froncie, oraz rozstania się z ojcem i odnalezienia go po wojnie. Relacja kończy się opisem powrotu brata z zesłania w 1958 roku.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939-1958
 • Miejsca wydarzeń: Białystok, Abakan

Małaszewska Leokadia, Ciesielska Barbara, Fendorf Halina

Helena Adamczyk - relacja

 • Wspomnienia Heleny Adamczyk z okresy zsyłki na Syberię podczas II wojny światowej. Opowiada w nich o całym okresie spędzonym poza Polską, najpierw w ZSRR, a następnie w Kazachstanie. Relacja kończy się na poworcie do ojczyzny i zamieszkaniu w Kudowie Zdrój.
 • Zakres chronologiczny: 1939-1946
 • Miejsca wydarzeń: Kotłas (Rosja), Ałmaty (Ałma-Ata, Kazachstan)

Adamczyk Helena

Attestat zrelosti/ Świadectwo szkolne

Kserokopia świadectwa szkolnego Róży Kuczery ze szkoły podstawowej w Ust-Abakanie, do której chodziła po wywiezieniu jej ze Lwowa w 1951; trzy pieczęcie tekstowe Związku Sybiraków potwierdzające autentyczność świadectwa; dwie parafki Heleny Kamińskiej, Prezes Zarządu Koła Wałbrzych Związku Sybiraków Oddział Wałbrzych

Związek Sybiraków

Helena Goldman - relacja

 • Relacja Heleny Goldman, w której opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej, zesłania na Syberię. Opisuje warunki podczas podróży i te, które zastali na miejscu w nowosybirskiej obłasti. W relacji znajduje się także opis powrotu do kraju.]Zakres chronologiczny: 1939-1968
 • Miejsca wydarzeń: Bystra, obłast nowosybirska, Wrocław.

Goldman Helena

Zdzisław Głąb - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Głąb, w których opowiada o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Losy podczas wywózki rodziny na Syberię, mieszkania tam i warunków pracy. Opisuje także powrót do Polski w 1946 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1948
 • Miejsca wydarzeń: Wólka Piotrowska, Podgórna, Odessa, Posiołem Chołm, Wrocław

Głąb Zdzisław

Michał Hubacz - relacja

 • Wspomnienia Michała Hubacz, w których opisuje przymusową wywózkę z rodzinnej wsi Monasterz do Mołdawii. W relacji znajduje się szczegółowy opis podróży oraz warunków życia i pracy na miejscu. W końcowej części znajduje się opis powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1941-1947
 • Miejsca wydarzeń: Monasterz, Biała Góra, Surochów, Romanówka (woj. lubelskie), Tarutino (dawniej Mołdawia, aktualnie Ukraina), Rumunia, Wałbrzych, Wrocław, Oława.

Hubacz Michał

Kazimierz Krzywiński - relacja

 • Wspomnienia Kazimierza Krzywińskiego z okresu II wojny światowej. W swoich wspomnieniach opisuje on początek wojny, agresję ludności ukraińskiej na Polaków. Następnie opisuje wywózkę wgłąb ZSRR, warunki podróży. Opisuje warunki życia na miejscu, w jaki sposób zdobywano pożywienie, jak wyglądała praca i warunki mieszkalne. Następnie opisuje powrót do kraju.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939 - 1946Miejsca wydarzeń: Уфа (Ufa, Rosja), Красноярск (Krasnojarsk, Rosja), Минусинск (Minusińsk, Rosja), Abakan (Rosja), Poznań, Wrocław

Krzywiński Kazimierz, Kruk Edward

Tadeusz Kulik - relacja

 • Relacja Tadeusza Kulika, w której opowiada swoje przeżycia wojenne. Od dzieciństwa, aż po moment wywózki na Syberię, nastepnie po amnestii wraz z rodziną udaje się do Kazachstanu. Do kraju powrócił w 1946 roku.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1930 - 1947
 • Miejsca wydarzeń: Ко́тлас (Kotłas, Rosja), Бузулук (Buzułuk, Rosja), Uzbekistan, Turkiestan, Warszawa, Opole Zachodnie, Wrocław.

Kruk Edward, Kulik Tadeusz

Czesław Kwiatek - relacja

 • Wspomnienia Czesława Kwiatka z okresu II wojny światowej, w których opisuje on wywózkę swojej rodziny wgłąb ZSRR i pobyt na miejscu. W swojej relacji skupia się na opisie podróży. Bardzo szczegółowo opisuje pobyt na miejscu, sposoby pozyskiwania żywności oraz ciężką pracę przy wyrębie i spławianu drewna. Opis wspomnień kończy się przed powrotem do kraju.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1938 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Архангельская область (Obwód archangielski, Rosja), Товсте (Touste, Ukraina), Гримайлiв (Hrymajliw, Grzymałów, Ukraina).

Kwiatek Czesław

Anna Ziober - relacja

 • Wspomnienia Anny Ziober, w których opisuje swoje dzieje z okresu II wojny światowej kiedy to została zesłana wraz z rodziną na Syberię. Opisuje pokrótce podróż na miejsce. Skupia się na warunkach bytowania jakie zastali na miejscu, szczegółowo opisuje zadania jakie były jej zlecane. Największą wagę autorka przywiązuje do dwóch spraw: dramatycznej historii utraty całej rodziny, oraz rozpaczliwej walce z głodem, z którym walczyła przez cały okres zesłania. Do kraju powróciła sama, odnajdując córkę i brata, z którymi była rozdzielona przez okres zsyłki.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1947
 • Miejsca wydarzeń: Мостиська (Mościska dawniej Mostyszcza, Mostycze, Ukraina), Львів (Lwów, Ukraina), Қостанай (Kustanaj, Kazachstan), Севастополь (Sewastopol, Ukraina), Київ (Kijów, Ukraina).

Ziober Anna

Eugenia Woźna - relacja

 • Wspomnienia Eugenii Woźnej z okresu zsyłki na Syberię podczas drugiej wojny światowej. W swojej relacji opisuje ona moment aresztowania, podróż do miejsca zesłania, pracę na miejscu, warunki życiowe i problemy z głodem na miejscu. Szeroko opisuje nieludzkie traktowanie sybiraków przez przedstawicieli aparatu władzy. Następnie opowiada o powrocie do kraju i bardzo krótko o swojej sytuacji po wojnie.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Қостанай (Kustanaj, Kazachstan), Алматы (Ałma-Ata, Kazachstan), Полтава (Połtawa, Ukraina), Корсунь-Шевченківський (Korsuń Szewczenkowski, Ukraina)?, Wrocław

Woźna Eugenia

Władysława Pawłowska - relacja

 • Wspomnienia Władysławy Pawłowskiej, w których kolejno opowiada o momencie aresztowania, zesłaniu najpierw do Kazachstanu, a później na Ukrainę, następnie opisuje powrót do kraju i swoje życie, aż do emerytury.
 • Skupia się głównie na opisie niedoli, ogólnie opisuje podróż wagonem bydlęcym, za to szczegółowo opowiada o warunkach panujących na miejscu. Z relacji dokładnie dowiadujemy się jak ciężko musiała pracować by otrzymać strawę, jak trudne były warunki mieszkaniowe. Opowiada o praktycznym braku możliwości zachowania higieny (brak wody do umycia się) co sprzyjało rozprzestrzenianiu sie chorób. Po wyjeździe na Ukrainę powodziło im sie lepiej, jednak wszelkie objawy Polskości nadal były tępione. Na koniec opowiada o powrocie do kraju, swoich studiach, pracy i podróży do Ameryki.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1981Miejsca wydarzeń: Kazachstan, Ukraina, Wrocław

Pawłowska Władysława

Eugenia Czyljewicz - relacja

 • Wspomnienia Eugenii Czyljewicz, w których opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opisuje ze szczegółami moment deportacji do ZSRR i do Kazachstanu. Pracę w tartaku i warunki panujące na miejscu. Następnie szczegółowo opisuje swój pobyt w więzieniu za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. W końcowej części relacji opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Borów (woj. wołyńskie), Kotłas (ZSRR), Archangielsk (ZSRR), Buzułuk (ZSRR), Buchara (Uzbiekistan), Kalinin (dawniej Twer miasto w ZSRR), Wrocław

Czylewicz Maria

Zofia Pęcherek - relacja

 • Wspomnienia Pani Zofii Pęcherek z okresu zesłania do Kazachstanu. Autorka została skazana na 5 lat zesłania, we wspomnieniach opisuje farsę związaną z procesem, dalsze losy - czyli utratę prawa do opieki nad dziećmi i apelację. Pokrótce opisuje niedolę, którą cierpiała na miejscu, perypetie związane z próbą uzyskania zgody na powrót do kraju.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1946-1957
 • Miejsca wydarzeń: Харків (Charków - Ukraina), Петропавл (Pietropawłowsk - Kazachstan).

Pęcherek Zofia

Brygida Chodorska - relacja

 • Wspomnienia Brygidy Chodorskiej, w których opisuje swoje przeżycia od lat dziecięcych w przedwojennej Polsce, poprzez wywózkę do Kazachstanu, pracę i edukację na miejscu. W relacji znajdujemy opis pobytu w domach dziecka w ZSRR, warunki zycia na obczyźnie oraz pracę na miejscu. Następnie opisuje powrót do kraju i jak wyglądała organizacja życia po wojnie w PRL.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-1992
 • Miejsca wydarzeń: Suwałki, Czyżew, Andrzejewo, Raczki, Piezmog (ZSRR), Komi (Republika w ZSRR), Kotłas (ZSRR), Kowalewo, Gdańsk, Białystok, Wrocław.

Chodorska Brygida

Feliks Fluda - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca jego dzieciństwa, wkroczenia Armii Czerwonej, stosunków polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich na Kresach, wywózki na Syberię i życia codziennego na Syberii, przesiedlenia na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i stosunku do mienia poniemieckiego w Jaworze.   Zakres chronologiczny: 1935-1972   Miejsca wydarzeń: Olesza (d. woj. stanisławowskie, ob. Ukraina), Abakan (Syberia, Rosja), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Buczacz (obwód tarnopolski, Ukraina), Przeworsk (woj. podkarpackie), Lwów (Ukraina), Kransk (Rosja), Kransnojarsk (Rosja),Kujbyszew (Rosja), Paszowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie)

Fluda Feliks

Tadeusz Szostak - relacja

Relacja przesiedleńca, dotycząca wywózki na Syberię, przyjazdu na Dolny Śląsk, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego i zwyczajów oraz stosunku Polaków do mienia poniemieckiego.   Zakres chronologiczny: 1939-1957   Miejsca wydarzeń: Kadełby (ob. Białoruś), Barnauł (Syberia, Rosja), Stary Jawor (ob. część Jawora, woj. dolnośląskie), Piotrowice (woj. dolnośląskie), Maćkowice (Ukraina), Chmielnicki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)

Szostak Tadeusz

Weronika Najwer - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP, dotycząca dzieciństwa, wywózki na Syberię, organizacji życia po wojnie, stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich, życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1933-1978   Miejsca wydarzeń: Mały Jadwisk (d. woj. nowogródzkie, ob. Białoruś), Abakan (Syberia, Rosja), Minusińsk (Syberia, Rosja), Kłaczyna (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Najwer Weronika

Romuald Gryko - relacja

Relacja sybiraka, dotycząca pobyty na Syberii, życia codziennego na Kresach Wschodnich II RP, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i organizacji zycia po wojnie.   Zakres chronologicnzy: 1940-1954   Miejsca wydarzeń: Czyczerniki (ob. Białoruś), Stepniak (Kazachstan), Ukrainka (Ukraina), Piotrowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląski), Mściwojów (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Luboradz (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Drzymałowice (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Gryko Romuald

Irena Mrówczyńska - relacja

Relacja sybiraczki, dotycząca jej dzieciństwa, wywózki na Syberię i życia tamże, repatriacji, stosunków polsko-rosyjskich i polsko-żydowskich oraz powojennej pracy w bibliotece i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1936-1980   Miejsca wydarzeń: Kowel (ob. Ukraina, d. woj. wołyńskie), Kujbyszew (Syberia, Rosja), Chełm (woj. lubelskie), Rejowiec (pow. chełmski, woj. lubelskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Bojarka (Ukraina), Ałmaty / Ałma-Ata (Kazachstan), Przeworsk (woj. podkarpackie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Oświęcim (woj. małopolskie), Berlin (Niemcy), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Mińsk (Białoruś), Legnica (woj. dolnośląskie), Moskwa (Rosja), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie)

Mrówczyńska Irena

Alicja Skowrońska - relacja

Relacja przewodniczącej oddziału żarskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce dot. losów jej rodziny podczas II wojny światowej, życia na ziemiach zachodnich po 1945 r. oraz funkcjonowania społeczności żydowskiej w Nowej Soli, Żarach i Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1941-2011   Miejsca wydarzeń: Czelabińsk (Rosja), Przemków (pow. polkowicki, woj. dolnośląskie), Nowa Sól (woj. lubuskie), Żary (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Ostrołęka (woj. mazowieckie), Bolków (pow. jaworski, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)

Skowrońska Alicja

Marian Chodor - relacja

Relacja Sybiraka dot. II wojny światowej, relacji z ludnością ukraińską, pobytu na Syberii, powrótu wraz z 1 Armią Wojska Polskiego, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, relacji z ludnością niemiecką i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1919 - 1956.   Miejsca wydarzeń: Żydatycze (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kargasok (Rosja), Moskwa (Rosja), Nowosybirsk (Rosja), Brzeg (woj. opolskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie)  

Chodor Marian

Julian Popiel - relacja

Relacja Sybiraka dot. II wojny światowej, relacji z ludnością ukraińską, pobytu na Syberii, kontaktów z osobami pochodzenia żydowskiego, powrotu do Polski i osiedlenia się na ziemiach zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1923 - 1981   Miejsca wydarzeń: Bukaczowce (Ukraina), Rohatyn (Ukraina), Korolówka (Ukraina), Lwów (Ukraina), Jekaterynburg (obw. swierdłowski, Rosja), Szczecinek (woj. zachodniopomorskie), Chmielno (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Jawor (woj. dolnośląskie), Sandomierz (woj. świętokrzyskie), Gródek Jagielloński (Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Świerzawa (pow. złotoryjski, woj. dolnoślaskie), Stara Kraśnica (pow. złotoryjski, woj. dolnoślaskie), Żytomierz (Ukraina), Kamienna Góra (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Złocieniec (pow. drawski, woj. zachodniopomorskie), Łódź (woj. łódzkie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Pielgrzymka (pow. złptoryjski, woj. dolnośląskie), Zabrze (woj. ślaskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Smoleńsk (Rosja)

Popiel Julian

Maria Krzywicka - relacja

Relacja mieszkanki Legnicy dot. życia codziennego w trakcie oraz po zakończeniu II wojny światowej na Wileńszczyźnie, kontaktów z żołnierzami niemieckimi i radzieckimi, kontaktów z partyzantami, przyjazdu do Polski podczas tzw. drugiej repatriacji i osiedlenia się wraz z rodziną na Dolnym Śląsku   Zakres chronologiczny: 1930 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Hołowieńczyce, Sopoćkinie (Białoruś), Grodno (Białoruś), Legnica (woj. dolnośląskie), Kalety (Białoruś), Berlin (Niemcy), Moskwa (Rosja), Dąborowa (woj. opolskie), Pątnówek (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Miłkowice (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Krzywicka Maria

Ludwik Jasinowski - relacja

Relacja Ludwika Jasinowskiego dot. wywiezienia rodziny na Sybir, ciężkich warunków życia, następnie przeniesienia się rodziny wraz małym autorem relacji do Kazachstanu, głodu i śmierci bliskich, powrotu po zakończonej wojnie do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1939- 1960.   Miejsca wydarzeń: Archangielsk (Rosja), Kazachstan, Poznań (woj. wielkopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Kraków (woj. małopolskie), Choszczno (woj. zachodniopomorskie), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)

Jasinowski Ludwik

Helena Kowal - relacja

Relacja Heleny Kowal dot. zesłania i pobytu w ZSRR, okoliczności powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich oraz edukacji we Wrocławiu. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Skała Podolska, Kraj Ałtajski (ZSRR), Penza (ZSRR), Prudnik (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Chorostków (Ukraina), Kijów (Ukraina), Tarnopol, Nysa (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie), Tarnopol (Ukraina), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Moszczanka (pow. prudnicki, woj. opolskie), Katyń (obw. smoleński, Rosja)

Kowal Helena

Gustaw Skibiński - relacja

Relacja Gustawa Skibińskiego dot. wywózki na Sybir, warunków życia rodziny, powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich. Świadek opowiada dodatkowo historię brata, który walczył z UB, za co później został skazany na 9 lat więzienia. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Wola Ostrowiecka (dziś nieistniejąca, Wołyń, Ukraina), Kraj Stawropolski (ZSRR), Maciejowice (pow. nyski, woj. opolskie), Borkowice (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Lwówek Śląski (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. lubelskie), Strzelcach Opolskich (woj. opolskie), Rawicz (woj. wielkopolskie)

Skibiński Gustaw

Teofila Cios - relacja

Relacja przesiedleńca z Kresów Wschodnich II RP dot. początków II wojny światowej, przemocy ze strony Ukraińców, wywózki na Syberię, warunków życia, pracy, głodu i chorób dotykajacych Polaków, którzy się tam znaleźli, zmiany sytuacji po układzie Sikorski - Majski, transportu w rejon Kujbyszewa, spotkania z gen. Sikorskim, wcielenia mężczyzn do Armii Andersa, powrotu do Polski i osiedlenia się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Mickiewicze (Wołyń), Bieriezniki (rzeka Kama, obwód permski, d. ZSRR), Kujbyszewo (Syberia, obw. Nowosybirski), Człuchów (woj. pomorskie), Leśna (pow. żywiecki, woj. śląskie), Zawiercie (woj. śląskie)

Cios Teofila

Jan Żak - relacja

Krótka relacja Jana Żaka dot. wywiezienia jego rodziny na Syberie, ciężkiej pracy przy wydobywaniu złota oraz wycinki lasów, powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich oraz życia codziennego. Zakres chronologiczny: 1939 - 2008. Miejsca wydarzeń:  Chełm (woj. lubelskie), Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Irkuck (Rosja), Jenisej, Nowosybirsk (Rosja), Podhajce (Białoruś), Poznań (woj. wielkopolskie), Żółkiew (Ukraina)

Żak Jan

Stanisława Kurasz - relacja

Relacja Stanisławy Kurasz dot. II wojny światowej, wywózki na Syberię, pracy przy wyrębie lasów, biedy, głodu, długiej drogi powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1926 -1950.   Miejsca wydarzeń: Rejówka, Krasnojarski Kraj (Rosja), Jenisejsk (Rosja), Stargard (woj. zachodniopomorskie), Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Wilno (Litwa), Lwów (Ukraina)

Kurasz Stanisław

Adam Żarski - relacja

Relacja Adam Żarski dot. II wojny światowej, pobytu na Syberii, pracy przymusowej, powrotu do Polski, osiedlenia się na Dolnym Śląsku, pracy i działalności w strukturach Solidarności.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Borysław (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie), Karabas (Kazachstan), Dżezkazgan (Kazachstan), Moskwa (Rosja), Przemyśl (Przemyśl)

Żarski Adam

Feliks Chmielewski - relacja

Relacja Feliksa Chmielewskiego urodzonego w 1926 r. na terenie ówczesnej Ukraińskiej Republiki Radzieckiej nieopodal granicy z Polską dot. wywózki wraz z innymi rodzinami polskimi do Kazachstanu (1936 r.), trudu życia tam, pracy, relacji z ludnością zamieszkującą te tereny, bodowy kołchozu, terroru NKWD, służby w Armii Czerwonej, pracy przy budowie torów w Kraju Ałtajskim, wcielenia do Wojska Polskiego, udziału w operacjach wojennych aż do zakończenia II wojny światowej, osiedlenia się na ziemiach zachodnich, organizacji życia po wojnie, pracy w tzw. "Służbie Polsce", problemów z władzami PRL w związku z użyciem w życiorysie sformułowania "przesiedlony", pracy w zakładach gastronomicznych w Świdnicy.   Zakres chronologiczny: 1926 - 2008.   Miejsca wydarzeń: Maraczówka, Komsomolsk, Kujbyszew, Kursk, Czelabińsk (Rosja), Czernigowka (Rosja), Omsk (Rosja), Tarnopol (Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Otwock (woj. mazowieckie), Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Berlin (Niemcy), Wrocław (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Władywostok (Rosja), Moskwa (Rosja), Jawor (woj. dolnośląskie), Kobylnica (pow. słupski, woj. pomorskie), Chełm (woj. lubelskie), Łódź (woj. łódzkie), Wołgograd (Rosja)

Chmielewski Feliks

Irena Gałązkiewicz - relacja

Relacja Ireny Gałązkiewicz dot. wywózki całej rodziny na Sybir w trakcie II wojny światowej, biedy, głodu, ciężkiej pracy rodziców w kopalni, aresztowania ojca, jego ucieczki z radzieckiego więzienia, przedostania się do tworzących się polskich jednostek wojskowych, zorganizowanego wyjazdu Polaków w 1946 r., przyjazdu do Warszawy a następnie osiedlenia się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 2008. Miejsca wydarzeń: Boruny, Antonowo, Wilejka, Omsk, Tomsk, Czelabińsk, Krasnojarsk, Rudnik Andriejewski, Magadan, Minusińsk (Rosja), Brześć (Białoruś), Warszawa (woj. mazowieckie), Szczecinek( woj. zachodniopomorskie), Czapilnek (woj. zachodniopomorskie)

Gałązkiewicz Irena

Teresa Gala - relacja

Krótka relacja Teresy Gali dot. wywózki całej rodziny w głąb ZSRR w trakcie II wojny światowej, śmierci rodziców, ciężkie sytuacji materialnej, głodu, pobytu w domu dziecka, przyjazdu do Polski i rozpoczęciu dorosłego życia. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Makowiszcze, obwód swierdłowski (ZSRR), Wrocław (woj. dolnośląskie), Środa Śląska (pow. średzki, woj. dolnośląskie), Duszanbe (Tadżykistan), Gostyń (woj. wielkopolskie)

Gala Teresa

Maria Janczak - relacja

Relacja Marii Janczak dot. życia przed II wojną światową, relacji z ludnością ukraińską, wywózki całej rodziny na Syberię, wspomnień głodu i zimna oraz ciężkiej, katorżniczej pracy ojca i starszego rodzeństwa, przedostania się do Iranu, powrotu do Polski i decyzji o osiedleniu się na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1947. Miejsca wydarzeń: Dmytrów, Chołojów, Kotłas (ZSRR), Teheran (Iran), Taszkient, Aczasaj (Kazachstan), Medyka, Opole (woj. opolskie), Międzylesie (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Bystrzyca Kłodzka (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Janczak Maria

Józefa Krawczyk - relacja

Relacja Józefy Krawczyk dot. wywozu całej rodziny z terenów okupowanych przez wojska radzieckie na Syberię, ciężkiej pracy rodziców i starszego rodzeństwa, głodu, biedy i zimna, śmierci ojca, powrotu na tereny Wschodnich Kresów a następnie przesiedlenia na tzw. Ziemię Odzyskane. Zakres chronologiczny: 1939 - 1950. Miejsca wydarzeń: Chociwel (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie), Jenisejsk, Łódź (woj. łódzkie), Poznań (woj. wielkopolskie), Stargard Szczecieński (woj. zachodniopomorskie), Tarnopol (Ukraina)

Krawczyk Józefa

Róża Kuczera - relacja

Relacja Róży Kuczery dot. deportacji wraz z rodzicami na Sybir w 1951 r., ciężkie sytuacji materialnej, pracy rodziców, edukacji w ZSRR, przyjazdu do Polski, studiów farmaceutycznych, relacji z ludnością żydowską i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1950 - 1970.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Abakan (Rosja), Ust-Abakan (Rosja), Tomsk (Rosja), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Świebodzice (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie)

Kuczera Róża

Maria Kujda - relacja

Relacja Marii Kujdy dot. wywozu całej rodziny na Sybir w trakcie II wojny światowej, śmierci ojca, ciężkiej pracy, choroby matki, biedy, zimna i głodu, powrotu do Polski, osadnictwa na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: 1939 - 1946. Miejsca wydarzeń: Chodaczków Wielki (obw. tarnopolski, dziś Ukraina), Krasnojarsk (Rosja), Poznań (woj. wielkopolskie), Stargard Szczeciński (woj. zachodniopomorskie), Gorzanów (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie)

Kujda Maria

Zofia Daniszewska - relacja

Relacja Zofii Daniszewskiej dot. wywozu wraz z matką na Sybir, ciężkich warunków bytowych, głodu, wędrówki za Armią Andersa, choroby matki, pobytu w domu dziecka i wędrówki wraz z opiekunami do Afryki (Uganda, Kenia), warunków życia dzieci w tamtejszych sierocińcach, nauki i wycieczek, ponownego spotkania po zakończonej wojnie z rodziną, osadnictwa na ziemiach zachodnich, nauki, pracy w banku, studiów wyższych we Wrocławiu i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 – 2014.   Miejsca wydarzeń: Równe (Ukraina), Masindi (Uganda), Ongata Rongai (Kenia), Wenecja (Włochy), Dziedzice (pow. słupecki, woj. wielkopolskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Strzelinko (pow. słupski, woj. pomorskie), Słupsk (woj. pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Daniszewska Zofia

Danuta Zawko - relacja

Relacja Danuty Zawko dot. II wojny światowej, ojca - żołnierza polskiego, który zginął w trakcie obrony Lwowa, wywózki wraz z matką i bratem na Syberię, ciężkich warunków bytowych, głodu, biedy, zimna, pobytu w domu dziecka i przyjazdu do Polski razem z innymi sierotami, odnalezienia matki, życia w powojennym Wrocławiu, nauki, pracy i działalności w Związku Sybiraków.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Sądowa Wisznia (Ukraina), Władywostok (Rosja), Kazachstan, Wrocław (woj. dolnośląskie), Piława Górna (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Kijów (Ukraina), Berlin (Niemcy), Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Zawko Danuta

Emilia Kowalczyk - relacja

Relacja Emilii Kowalczyk dot. wybuchu II wojny światowej, aresztowania ojca - wójta Podkamienia (woj. tarnopolskie), wywózki wraz z siostrą i matką na Sybir, ciężkiej pracy, głodu i biedy, ciężkich warunków życia, relacji z ludnością rosyjską, a później ukraińską, przeniesienia i pracy w kopalni w okolicach Kijowa, odnalezienia ojca, przyjadą do Polski i osiedlanie się we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Podkamień (Ukraina), Brody (Ukraina), Kunstaj (Kazachstan), Kijów (Ukraina), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Kowalczyk Emilia

Józef Salamon - relacja

Relacja Józefa Salamona dot. życia codziennego żydowskiej rodziny w przedwojennej Polsce, ucieczki przed Niemcami, wywózki na Sybir w związku z odmówieniem przejęcia obywatelstwa radzieckiego, ciężkiej pracy, powrotu do Polski w 1946 r., osiedlenia się na ziemiach zachodnich, edukacji w szkole średniej a następnie podjęcia studiów we Wrocławiu, życia kulturalnego studentów, wyjazdu do Izraela, kontynuacji studiów, życia codziennego i spaw osobistych.   Zakres chronologiczny: 1935 - 2014.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Lwów (Ukraina), Sybir, Kazachstan, Ziębice (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Tel Awiw (Izrael), Hajfa (Izrael), Jerozolima (Izrael), Kraków (woj. małopolskie), Berlin (Niemcy), Częstochowa (woj. śląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Bejrut (Liban), Otwock (woj. mazowieckie)

Salamon Józef

Inessa Wereszczagina - relacja

Relacja Inessy Wereszczaginy, żydówki urodzonej w Rosji dot. dzieciństwa i młodości spędzonej w Moskwie, historii rodziny matki i ojca, II wojny światowej, nauki, pracy, relacji osobistych, stosunku do religii, przyjazdu do Polski w latach '60, życia codziennego i relacji z Polakami.   Zakres chronologiczny: 1937 - 1990.   Miejsca wydarzeń: Moskwa (Rosja), Odessa (Ukraina), Berlin (Niemcy), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Biszkek (Kirgistan), Jelec (Rosja), Kazań (Rosja), Magdeburg (Niemcy), Nowy Jork (Stany Zjednocozne Ameryki), Kiszyniów (Mołdawia), Sewastopol (Ukraina), Lwów (Ukraina), Kijów (Ukraina)

Wereszczagina Inessa

Rita Schorr - relacja

Relacja Rity Schorr, żydówki urodzonej w przedwojennym Gdańsku dot. wybuchu II wojny światowej, wywózki na Sybir wraz z matką i braćmi, ciężkiej pracy i głodu, powrotu do Polski w 1946 r. i osiedlenia się we Wrocławiu, nauki i życia kulturalnego w mieście, studiów filozoficznych w Warszawie, wyjazdu w 1959 r. do Izraela, życia codziennego i osobistych relacji.   Zakres chronologiczny: 1935 - 2014   Miejsca wydarzeń: Gdańsk (woj. pomorskie), Gdynia (woj. pomorskie), Sambor (Ukraina), Jakuck (Rosja), Saratów (Rosja), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Holon (Izrael), Barcelona (Hiszpania), Łódź (woj. łódzkie), Hamburg (Niemcy), Boston (Stany Zjednoczone Ameryki), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki), Wiedeń (Austrai), Tel Awiw (Izrael), Jerozolima (Izrael), Afula (Izrael)

Schorr Rita

Luta Brachfeld - relacja

Relacja Luty Brachfeld, żydówki urodzonej w przedwojennej Warszawie dot. ucieczki ze stolicy we wrześniu 1939 r. na terany okupowane przez Związek Radziecki, wywózki na Ural, ciężkiej pracy rodziców, głodu, powrotu do Polski w 1946 r. osiedlenia się na Dolnym Śląsku, relacji pomiędzy Żydami a ludnością polską, edukacji, wyjazdu do Izraela w 1956 r., decyzji o porzuceniu studiów i całego życia w Polsce i pozostaniu w Izraelu, życia codziennego, historii członków rodziny oraz przyjaciół.   Zakres chronologiczny: 1936 - 2014   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Białystok (woj. podlaskie), Pierwouralsk (Rosja), Ukraina, Złotoryja (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Tel Awiw (Izrael), Hajfa (Izrael), Goteborg (Szwecja), Kfar Vitkin (Izrael), Kraków (woj. małopolskie), Wieliczka (woj. małopolskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Buenos Aires (Argentyna), Berlin (Niemcy)

Brachfeld Luta

Szaul Meydav - relacja

Relacja Shaul Meydav dot. narodzin i dzieciństwa w Rosji (okolice Nowosybirska) ciężkich warunków bytowych rodziny polskich żydów, przyjazdu do kraju po zakończeniu II wojny światowej, osadnictwa na Dolnym Śląsku, edukacji i wyglądu powojennego Wrocławia. Autor relacji opowiada o swoich dziecięcych przygodach i zabawach, ulicy na której mieszkał, miejsc, które utkwiły mu pamięci, wycieczce do Auschwitz, wyjeździe do Izraela w 1957 r. i towarzyszących temu okolicznościach.   Rozmowa została przeprowadzona w języku angielskim.   Zakres chronologiczny: 1942 - 2014   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Kamień nad Obem (Rosja), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Hajfa (Izrael), Żelechów (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), Nowosybirsk (Rosja), Herclijja (Izrael), Częstochowa (woj. śląskie), Netanja (Izrael), Garwolin (woj. mazowieckie)

Shaul Meydav

Berta Turzyńska - relacja

Relacja Berty Turzyńskiej, żydówki urodzonej przed II wojną światową w Zamościu dot. ucieczki rodziny we wrześniu 1939 r. do Lwowa, następnie wywiezienia na Sybir, powrotu do Polski (przez Uzbekistan), osiedlenia się we Wrocławiu, nauki w szkole polskiej, życia kulturalnego miasta, relacji z rówieśnikami i wyjazdu do Izraela. Świadek opowiada również historię rodziny męża, o tym jak był pod opieką polskich księży katolickich w trakcie okupacji niemieckiej a także o uhonorowaniu tych osób odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2014   Miejsca wydarzeń: Zamość (woj. lubelskie), Lwów (Ukraina), Sybir, Uzbekistan, Wrocław (woj. dolnośląskie), Hajfa (Izrael), Bejrut (Liban), Darłówko (pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie), Międzywodzie (pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Łódź (woj. łódzkie), Rozwadów (Stalowa Wola, woj. podkarpackie), Jerozolima (Izrael), Paryż (Francja), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Łomża (woj. podlaskie)

Turzyńska Berta

Mirosław Kosowski - relacja

Relacja Mirosława Kosowskiego dot. II wojny światowej, wywozu wraz z całą rodziną w głąb ZSRR, ciężkich warunków życia na Syberii, organizowaniu się polskich wojsk, przewiezienia transportem wodnym w dół Wołgi, rusyfikacji i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1946.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Moskwa (Rosja), Kudymkar (Rosja), Saratów (Rosja), Rot-Front (Kirgistan), Wrocław (woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Berlin (Niemcy), Kopenhaga (Dania), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)

Piechel Michał

Jan Szymon - relacja

Relacja Jana Szymona dotycząca wywózki jego rodziny do obozu pracy w rejonie Archangielska, następnie do obwodu Nukus nad Amu-darią i do sowchozu na Zaporożu na Ukrainie; świadek szczegółowo opisuje warunki życia w obozie i sowchozie, racje żywnościowe, wygląd baraków, ocenia ilość osób, opisuje pracę i podaje niektóre szczegóły dotyczące miejscowej ludności, następnie opowiada skrótowo historię swego brata, który wstąpił do oddziałów gen. Władysława Andersa oraz siostry zaginionej w Azji Środkowej i odnalezionej przez brata   Zakres chronologiczny: 1939-1945   Miejsca wydarzeń: kresy wschodnie II Rzeczpospolitej, Kujbyszew (obwo nowosybirski), Archangielsk (obwód archangielski Rosyjska FSRR), obwód nukuski (Uzbecka SRR), obwód zaporoski (Ukraińska SRR), Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie)

Szymon Jan

Aleksander Dowgiałło-Wierbil - relacja

Relacja Aleksandra Dowgiałło-Wierbila, dotycząca wywiezienia na Syberię, pobytu w kołchozie w okolicach Irkucka, pracy jako kontroler wydajności, następnie repatriacji i próbach znalezienia sobie stałego miejsca zamieszkania oraz pracy w biurze inżyniera strzałowego w kopalni w Jastrzębiu; świadek wspomina też lata swojego wczesnego dzieciństwa, śmierć rodziców, życie w domu dziecka w Wilnie w czasie II Wojny Światowej; najwięcej uwagi poświęca epizodowi syberyjskiemu, organizacji wywozu, pracy w kołchozie, życiu codziennemu, relacjom z napotkanymi ludźmi a także szczegółom przyrodniczym; pozostałe części relacji również nasycone są szczegółami.   Zakres chronologiczny: 1936-1970   Miejsca wydarzeń: Vilnius (Wilno, Litwa), Surgieliszki (?, Litwa), okolice Irkucka (Syberia, ZSRR), Gdańsk (woj. pomorskie), Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie), Kuźnica Żelichowska (pow.czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie), Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Katowice (woj. śląskie), Wieluń (woj. łódzkie)

Dowgiałło-Wierbil Aleksander

Genowefa Moś - relacja

Genowefa Moś, z domu Turoń, opisuje początek wojny na Kresach Wschodnich, wywiezienie w głąb Syberii, lata powojenne na Ziemiach Zachodnich, zwyczaje religijne, kulinarne oraz relacje rodzinne i rówieśnicze, zarówno na Syberii, jak i w powojennej Opolszczyźnie.   Zakres chronologiczny: 1935-1989   Miejsca wydarzeń: Marianka (dziś Marjaniwka, Ukraina), Krasnojarsk (Rosja), Warszawa (woj. mazowieckie), Namysłów (woj. opolskie), Olkusz (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Bibice (pow. krakowski, woj. małopolskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Tarnopol (Ukraina), Chodaczków Wielki (obw. tarnopolski, Ukraina), Poznań (woj. wielkopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wieliczka (woj. małopolskie), Włoszczowa (woj. świętokrzyskie), Rychtal (pow. kepiński, woj. wielkopolskie), syców (pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie), Kępno (woj. wielkopolskie)

Moś Genowefa

Tadeusz Leniar - relacja

Tadeusz Leniar opisuje wywózkę na Syberię, pobyt na Półwyspie Krymskim, osadnictwo na ziemiach zachodnich i życie codzienne na tym terenie.   Zakres chronologiczny: 1936-1989   Miejsca wydarzeń: Podkamień (Ukraina), Kluczbork (woj. opolskie), Żagań (woj. lubuskie), Skorzynice (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Lwówek Śląski (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie), Syberia, Krym, Wołczyn (pow. kluczborski, woj. opolskie), Skorzynice (pow. lwówecki, woj. dolnośląskie)

Leniar Tadeusz

Zuzanna Majak - relacja

Zuzanna Majak opisuje wywózkę na Syberię, wyjście z armią gen. Władysława Andersa do Persji, następnie przez Indie, do obozu dla polskich dzieci w Nowej Zelandii;  powrót do Polski; życie codzienne na Ziemiach Zachodnich, relacje między ludnością autochtoniczną a napływową oraz stan wojenny w Kluczborku.   Zakres chronologiczny: 1938-2000   Miejsca wydarzeń: Sybiera, Kazachstan, Isfahan (Iran), Bombaj (Indie), Pahiatua (Nowa Zelandia), Kluczbork (woj. opolskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie)

Majak Zuzanna

Anna Popowicz - relacja

Anna Popowicz z domu Grzesik, opisuje życie codzienne podczas zesłania na Syberię z perspektywy dziecka, a także powojenne życie codzienne na Ziemiach Zachodnich.   Zakres chronologiczny: 1933-1990   Miejsca wydarzeń: Meducha (Ukraina), Woronica (Ukraina), Budzów (pow. suski, woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Kluczbork (woj. opolskie), Syberia, Kropywnycki (Ukraina), Nysa (woj. opolskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnoślaskie), Warszawa (woj. dolnośląskie), Olesno (woj. opolskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Biadacz (pow. kluczborski, woj. opolskie), Poręba Spytkowska (pow. brzeski, woj. małopolskie)

Popowicz Anna

Jan Piech - relacja

Jan Piech opisuje życie w powojennym Oleśnie, integrację ludności polsko i niemieckojęzycznej oraz tradycje religijne i zwyczaje kulinarne.   Zakres chronologiczny: 1939-2016   Miejsca wydarzeń: Olesno (woj. opolskie), Świercze (pow. oleski, woj. opolskie), Wachowice (pow. oleski, woj. opolskie), Pasawa (Niemcy), Częstochowa (woj. śląskie)

Piech Jan

Mieczysław Maćkała- relacja

Mieczysław Maćkała, kresowianin opisuje relacje pomiędzy trzema grupami narodowościowymi (Polakami, Ukraińcami, Żydami) w okresie XX-lecia międzywojennego oraz w trakcie II wojny światowej na terenach wschodnich. Świadek opowiada o okupacji sowieckiej, a następnie o wkroczeniu wojsk niemieckich na Kresy. Wspomina przy tym o grabieżach, wywózkach na Syberie oraz o rzeziach dokonywanych przez Ukraińców na Polakach. Ostatnie minuty relacji skupiają się na czasach powojennych kiedy to rodzina Świadka przyjeżdża na Ziemie Zachodnie.   Zakres chronologiczny: 1932- lata 50-te XX w.   Miejsca wydarzeń: Rychcice, Drohobycz (dwa. woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Strzelin (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. lubelskie), Workuta (Rosja), Bronica (Ukraina), Sambor (Ukraina)

Maćkała Mieczysław

Antoni Marcinko- relacja

Antoni Marcinko,opisuje życie podczas wojny w rodzinnej wsi, okupacje: niemiecką i radziecką, warunki życia i głód, traktowanie przez okupantów, wywózki na Syberie, napady i mordy dokonywane przez ludność Ukraińską, przyjazd na tzw. Ziemie Odzyskane, warunki mieszkaniowe, życie codzienne i rodzinne. Zakres chronologiczny: 1939-1955   Miejsca wydarzeń: Winniki (woj. lwowskie, obecnie Ukraina), Oświęcim (woj.małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Jarosław (woj. podkarpackie), Kluczbork (woj. opolskie), Kraków (woj. małopolskie), Lwów (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie)

Marcinko Antoni

Helena Gryśkowa- relacja

Helena Gryśkowa, opisuje sytuacje Polaków na Wołyniu po wybuchu II wojny światowej, relacje z ludźmi narodowości ukraińskiej, wywózka całej rodziny na Syberie i ich życie codzienne w tym miejscu. Reakcje ludności polskiej na pakt Sikorski- Majski.Wstąpienie do I Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater oraz przystąpienie do szkolenia oficerskiego, po paru miesiącach przeniesienie do Szkoły Oficerskiej w Murom. W 1943 r. świadek został skierowany do I Korpusu Wojska Polskiego, a następnie do III Zapasowego Pułku Piechoty w 1944 r. Dostanie rozkazu wyjazdu do Rzeszowa by sformować X Dywizje Wojska Polskiego i przejście z nim aż po Breslau.Zakres chronologiczny: 1939 - 1945Miejsca wydarzeń: Murom (Rosja), Wrocław (woj. dolnośląskie), Włodzimierz Wołyński (daw. woj. wołyńskie, obecnie Ukraina), Lublin (woj. lubelskie), Chełm (woj. lubelskie), Katowice (woj. śląskie), Hrubieszów (woj. lubelskie), Smoleńsk (Rosja), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Rzeszów (woj. podkarpackie)

Gryśkowa Helena

Wyniki 1 do 100 z 139