Kościół katolicki

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Kościół katolicki

Terminy równoznaczne

Kościół katolicki

Powiązane terminy

Kościół katolicki

2848 Opis archiwalny results for Kościół katolicki

2721 results directly related Exclude narrower terms

Wizyta papieża Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.

Przybycie papieża do Gdańska podczas trzeciej pielgrzymki do Polski. 12 maja o 14.45 Jan Paweł II przyjechał na Zaspę, gdzie miał przewodniczyć w mszy św. pontyfikalnej. Był to główny i zarazem ostatni punkt wizyty w Gdańsku. Na spotkanie przybyło milion osób (najwięcej w historii miasta). Wysłuchali oni homilii poświęconej pracy. Papież odleciał helikopterem o 18.05 na lotnisko w Rębiechowie, skąd udał się samolotem do Częstochowy. Rozchodzący się tłum po mszy św. został gwałtownie rozpędzony przez ZOMO.

II Niezależny Dzień Chemika

Zaproszenie na mszę świętą z okazji II Niezależnego Dnia Chemika. Inc.: W Kościele sw. Klemensa przy Al. Pracy we Wrocławiu-przed obliczem MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA...

NSZZ Solidarność

Jan Paweł II

Podziemny znaczek pocztowy z wizerunkiem Jana Pawla II wydany przez Solidarność Walczącą z okazji II pielgrzymki papieża do Polski

Solidarność Walcząca

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Cegiełka na odbudowę kościoła parafialnego w Lubaniu

na rycinie kościół św. Trójcy w Lubaniu wzniesiony w latach 1857-1861 i poważnie uszkodzony w 1945 r.; odbudowa tej świątyni prowadzona była etapami w latach 1945-1946, 1948-1949, 1958-1962; na pieczęci błędna nazwa miasta - Lubań Śląski (właśc. Lubań)

Parafia Świętej Trójcy w Lubaniu

Triduum Deo

Program Triduum Deo zorganizowanego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Kłodzku

Klub Inteligencji Katolickiej

Wigilia Siedemnastki

Ulotka informująca o spotkaniu wigilijnym studentów skupionych wokół tzw. Siedemnastki (studenckiej grupy pielgrzymkowej)

Grupa studencka Siedemnastka

Wyciąg z metryki urodzenia

wyciąg z metryki urodzenia Edwarda Jaremki, ur. 01.10.1929 r. we Lwowie, wystawiony przez urząd parafialny obrządku łaińskiego św. Elżbiety we Lwowie dziś obrządku bizantyjsko-ukraińskiego św. Elżbiety i św. Olgi, podpisany przez ks. Nowaka;

Parafia obrządku łacińskiego św. Elżbiety we Lwowie

Poświadczenie chrztu

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko został ochrzczony 10.11.1929 r. w kościele św. Elżbiety we Lwowie; chrztu udzielił proboszcz parafii rzymsko-katolickiej św. Elżbiety dziś obrządku bizantyjsko-ukraińskiego św. Elżbiety i św. Olgi we Lwowie, ks. Adolf Sigmunt;

Urząd parafialny obrządku łacińskiego św. Elżbiety we Lwowie

Testimonium ortus et baptismi

świadectwo urodzin i chrztu Stanisławy Kazimiery Kulki, ur. 22.03.1908 r., córki Protazego Kulki i Marii Teodory z d. Futyma, podpisane przez ówczesnego proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Samborze, ks. Wojciecha Szafrańskiego

Parafia rzymsko-katolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Samborze

Odpis. świadectwa narodzin i chrztu

odpis świadectwa urodzin i chrztu Stanisławy Kazimiery Kulki, ur. 22.03.1908 r., wystawionego przez parafię rzymsko-katolicką pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Samborze dziś Sambir, Ukraina; zob. AZO-MF-535, poświadczony pieczęcią Biura Zatrudnienia i Płac DOKP we Wrocławiu i nieczytelnym podpisem urzędnika

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego.

Ulotka reklamująca wydawnictwo Ośrodka "Pamięć i Przyszłość", którego redaktorem jest Wojciech Kucharski i Grzegorz Strauchold. Partnerami wydawnictwa były: Miasto Wrocław, Narodowe Centrum Kultury, Zaczęło się w Polsce 1989 i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie na pokaz filmu dokumentalnego: Zostań z nami...

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego Jana Jakuba Kolskiego "Zostań z nami..." w 30. rocznicę wizyty bł. Jana Pawła II we Wrocławiu. Film pochodzi ze zbiorów Osrodka Audiowizualnego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej - ks. Jerzego Rasiaka. 22 czerwca 2013 r. (sobota), godzina 21:30 Stary Refektarz klasztoru oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Zaproszenie na pokaz filmu dokumentalnego: Zostań z nami...

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego Jana Jakuba Kolskiego "Zostań z nami..." w 30. rocznicę wizyty bł. Jana Pawła II we Wrocławiu. Film pochodzi ze zbiorów Osrodka Audiowizualnego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej - ks. Jerzego Rasiaka. 22 czerwca 2013 r. (sobota), godzina 21:30 Stary Refektarz klasztoru oo. Dominikanów we Wrocławiu.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Cegiełka na sztandar duszpasterstwa ludzi pracy

cegiełka na sztandar duszpasterstwa ludzi pracy przy parafii rzymskokatolickiej przy Alei Pracy we Wrocławiu o wartości 100 zł; na cegiełce reprodukcja grafiki przedstawiającej Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku

Parafia św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu

Zaproszenie na mszę rocznicową na Akademii Rolniczej

Na czarnym tle z białym asymetrycznym krzyżem dotykającym brzegów tła zaproszenie na mszę świętą w kościele św. Wawrzyńca z okzaji 5-tej rocznicy pierwszej mszy świętej na Akademii Rolniczej. W ramiona krzyża wpisane czerwonym flamastrem skróty: NZS, AR

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Papież Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II w geście pozdrowienia, pod fotografią przedrukowany jego podpis Jan Paweł II, papież; na odwrocie Pamiątka pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II w dniu 21 czerwca 1983 r. do Wrocławia; pieczęć okrągła, z tuszu fioletowego, wizerunek papieża w stroju pontyfikalnym, w legendzie częściowow zatarty napis + Papież Jan Paweł II we Wrocławiu + 21 czerwca 1983

N.N.

Wrocławski Komitet Pomocy Społecznej apeluje o pomoc dla opozycjonistów

Wezwanie do opieki nad uczestnikami oddolnych inicjatyw społecznych mających zwiększyć zakres swobód demokratycznych powstałych po 13 grudnia, prawdopodobnie 1981 r., oraz wyliczenie sposobów pomocy: ukrywanie, wsparcie finansowe, informowanie Polskiego Czerwonego Krzyża o zatrzymanych, ułatwianie młodzieży zatrudnienia na terenie Wrocławia, organizowanie aptek osiedlowych, podejmowanie pracy w szpitalach, PCK i innych instytucjach niosących pomoc bliźnim

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Akademickie wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w katedrze

Akademickie wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w katedrze 23-28.III.1981, cytat z Jana Pawła II, pytania zachęcające do uczestnictwa w rekolekcjach, wykaz poruszanych tematów, podpis C.O.D.A rysunek greckiej litery omega z opisanym wyrazem "ewangelia", logo Ruchu Światło-Życie i krzyżujące się słowa: prawda wyzwolenie

Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego

Komunikat o mszy za twórców Związku Harcerstwa Polskiego

Zawiadomienie o mszy św. w intencji zmarłych twórców harcerstwa Andrzeja i Olgi Małkowskich oraz zmarłych harcerek i harcerzy byłych Chorągwi Dolnośląskich w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w 70. rocznicę istnienia Związku Harcerstwa Polskiego, dnia 08.05.1988 r. o godz. 18:30, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ks. Adama Dyczkowskiego

N.N.

Odpis z aktu zaślubionych

Odpis aktu małżeństwa Józefa Szymańskiego i Marianny Łobody, zawartego w dn. 16.05.1921, w obecności świadków Stanisława Kolasy i Józefa Łobody; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice na odwrocie podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka --- Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika

Parafia rzymsko-katolicka

Odpis z aktu urodzonych

Odpis aktu urodzenia Heleny Szymańskiej, urodzonej 16.02.1921, rodzice: Józef i Marianna Szymańscy, chrzestni: Andrzej Wołosz i Józefa Łoboda; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice u dołu dokumentu podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika; na odwrocie późniejszy dopisek długopisem: Niedziela

Parafia rzymsko-katolicka

Udzielam... misji kanonicznej do nauczania religii...

Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej udziela misji kanonicznej ks. Janowi Tympalskiemu do nauczania religii w szkołach średnich i podstawowych w Świdnicy; numer pisma: 131/N/58; podpisy Kanclerza Kurii i Wikariusza Generalnego; pieczęć fioletowa kurii wrocławskiej

Kuria Arcybiskupia Wrocławska

Udzielam... misji kanonicznej do nauczania religii...

Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej udziela misji kanonicznej ks. mgrowi Stanisławowi Kluzowi do nauczania religii w Średniej Szkole Muzycznej we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej, jednocześnie anulując misję dla ks. mgra Lisowskiego; numer pisma: 533N/57; podpisy Kanclerza Kurii i Wikariusza Generalnego; pieczęć fioletowa kurii wrocławskiej

Kuria Arcybiskupia Wrocławska

Pielgrzymka kolejarzy do Bieżanowa

Rysunek pociągu, kościoła p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie, niezidentyfikowanej wieży i znaku kolejarskiego - uskrzydlone koło, na skrzydłach napis: Bieżanów 9.IX.1984; ponad rysunkiem napis Mimo wielu trudności, solidarnie wraz z całym ludem bożym, zdążają do Ciebie Matko Ukochana zawsze wierni kolejarze

N.N.

Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Awers: rysunek pociągu, kościoła p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie, niezidentyfikowanej wieży i znaku kolejarskiego - uskrzydlone koło, na skrzydłach napis: Bieżanów 9.IX.1984; ponad rysunkiem napis Mimo wielu trudności, solidarnie wraz z całym ludem bożym, zdążają do Ciebie Matko Ukochana zawsze wierni kolejarzeRewers: dwie pieczęcie tekstowe, pierwsza Kolejarze w "Solidarności" / "Solidarność" z kolejarzami druga, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85

N.N.

Z testamentu prymasa Polski

Awers  Z testamentu prymasa Polski krótki tekst mówiący o służbie Kościołowi i warstwom robotniczym w duchu społecznych encyklik Papieży ! oraz deklarujący cześć i miłość do Ojczyzny, zakończony stwierdzeniem o niezakończonym procesie przemian społeczncyh i ustrojowo-politycznychRewers: portret Stefana kard. Wyszyńskiego w sutannie kardynalskiej, z krzyżem na piersi, w piusce, ze złożonymi do modlitwy rękami; pod portretem faksymile podpisu Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

N.N.

Wielkanoc '87 - Duszpasterstwo ludzi pracy

Rysunek barwy bordowej, kościoła p.w. św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy we Wrocławiu w konturze naśladującym granice Polski, u góry napis gotykiem Wielkanoc '87 u dołu rysunek gałązki wierzbowej - "bazi" - z podpisem Duszpasterstwo Ludzi Pracy / Wrocław / Parafia św. Klemensa Dworzaka

N.N.

Wesołych Świąt 1983

Rysunek barwy bordowej, zająca z wzniesioną do góry łapką w geście "victorii", siedzącego na pisance z napisem Wesołych Świąt obok wazon z gałązkami wierzbowymi "baziami" stojący na postumencie z napisem "Solidarność"; ponad wazonem data "1983"

NSZZ Solidarność

Żądamy... Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Awers: żądania głodujących w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie: zaprzestania propagandowych ataków na Kościół katolicki, zaprzestania represjonowania za przekonania, nie stosowania kary banicji, realizacji wolności gwarantowanych konstytucjąRewers: trzy pieczęcie, pierwsza imitująca znaczek pocztowy z widokiem wieży kościoła w Bieżanowie, z datą 1985, podpisem "Bieżanów", "Poczta"; druga - okrągła, w legendzie napis Protest głodowy Bieżanów w środku Solidarność trzecia tekstowa, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85

N.N.

Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki - koperta

Strona adresowa: trzy pieczęcie, pierwsza imitująca znaczek pocztowy z widokiem wieży kościoła w Bieżanowie, z datą 1985, podpisem "Bieżanów", "Poczta"; druga - okrągła, w legendzie napis Protest głodowy Bieżanów w środku Solidarność trzecia tekstowa, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85Klapa: napis w kolorze wiśniowym "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Od 27 lutego głodowali Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Awers: nazwiska biorących udział w głodówce od 27.02.1985Rewers: siedem pieczęci, pierwsza tekstowa Zaraz wracam / NSZZ "Solidarność" druga imitująca znaczek pocztowy z widokiem wieży kościoła w Bieżanowie, z datą 1985, podpisem "Bieżanów", "Poczta"; trzecia imitująca znaczek pocztowy z krzyżem, kielichem i koroną cierniową, datą 19.02.1985, znakiem Solidarności Walczącej i podpisem "Protest głodujących; czwarta okrągła, zatarta, w legendzie napis Protest głodowy Bieżanów w środku Solidarność piata tekstowa "Solidarność" szósta tekstowa, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85 siódma tekstowa ul. Ks. J. Popiełuszki

NSZZ Solidarność

Ostatnia msza święta księdza Jerzego Popiełuszki...

Na stronie awersowej 3 zdjęcia i jeden rysunek z podpisami, pierwsze zdjęcie: ks. Jerzy Popiełuszko modli się przy ołtarzu podczas mszy świętej, podpis Ostatnia msza święta księdza Jerzego Popiełuszki po której odmówił z ludem bożym różaniec Bydgoszcz 19 października 1984 roku godzina 18 na drugim zdjęciu pogrzeb ks. Jerzego, wokół grobu zgromadzonych ponad stu kapłanów w albach ze stułami, widać część wiernych po drugiej stronie grobu, grób bogato przystrojony kwiatami, podpis Od 14 do 19 X różaniec g. 18, msza św. g. 19 kościół św. St. Kostki Warszawa grafika przedstawiająca różaniec ułożony w kontur Polski, wewnątrz konturu daty 19 październik 1984 / 1985, obok cytat "Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro" Jan Paweł II zdjęcie krzyża w Górsku, podpis Górsk miejsce uprowadzenia ks. Jerzego PopiełuszkiNa stronie rewersowej rozważania ks. Jerzego na tajemnice bolesne różańca, z podpisem Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 X Bydgoszcz

N.N.

Pielgrzymka do Neviges 21 czerwca 1981

Skierowane do parafian ogłoszenie pielgrzymki do Neviges na niedzielę 21 czerwca 1981, opis sanktuarium w Neviges, wspomnienie Jana Pawła II, który sprawował tam mszę świętą 23.09.1978 oraz prymasa Polski, Stefana kard. Wyszyńskiego, głoszącego wtedy kazanie; program pielgrzymki, opis lokalizacji Neviges; adresy kościołów w nieodległym Düsseldorfie, w których sprawowana jest msza święta po polsku; adres duszpasterstwa rzymsko-katolickiego w MettmannPiesza pielgrzymka Polonii z Essen i okolicznych miast do Neviges - trudno datować początek tej powojennej tradycji

Śliwa Walenty

Umowa przechowania obrazów Hanny Krzetuskiej-Geppertowej

Hanna Krzetuska-Geppertowa oddaje 50 obrazów olejnych swojego autorstwa na przechowanie Arcybiskupiemu Komitetowi Charytatywnemu we Wrocławiu, który zobowiązuje się do zabezpieczenia i konserwacji tych obrazów; z ramienia AKCh pieczę nad obrazami będą mieć ks. bp. Adam Dyczkowski, Bogdan Górecki, Aranka Ostrihansky-Kiszyna i Elżbieta Popławska-Dobiejewska; po śmierci H. Krzetuskiej-Geppertowej obrazy przypaść mają AKCh, a ewentualny dochód z ich sprzedaży ma zostać przekazany dla osób represjonowanych z powodów politycznych, dla bezdomnych i potrzebujących pomocy oraz dla Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami; podpisy reprezentantów stron umowy

Krzetuska-Geppertowa Hanna

Wokół Orędzia: kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego

Ulotka reklamująca wydawnictwo Ośrodka "Pamięć i Przyszłość", którego redaktorem jest Wojciech Kucharski i Grzegorz Strauchold. Partnerami wydawnictwa były: Miasto Wrocław, Narodowe Centrum Kultury, Zaczęło się w Polsce 1989 i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Z testamentu prymasa Polski

Rewers Z testamentu prymasa Polski krótki tekst mówiący o służbie Kościołowi i warstwom robotniczym w duchu społecznych encyklik Papieży ! oraz deklarujący cześć i miłość do Ojczyzny, zakończony stwierdzeniem o niezakończonym procesie przemian społeczncyh i ustrojowo-politycznychAwers: portret Stefana kard. Wyszyńskiego w sutannie kardynalskiej, z krzyżem na piersi, w piusce, ze złożonymi do modlitwy rękami; pod portretem faksymile podpisu Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski

N.N.

II Niezależny Dzień Chemika

Zaproszenie na mszę świętą z okazji II Niezależnego Dnia Chemika w kościele pw. św. Klemensa przy Al. Pracy we Wrocławiu dnia 02.06.1985 o godz. 13; celem mszy jest modlitwa w intencji Ojczyzny, więźniów politycznych, byłych internowanych oraz w intencji własnej; na zaproszeniu wymieniono zakłady: Chemitex, Polifarb, Super-Fosfat, Pollena, Chemia oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Operę i Operetkę Wrocławską; z prawej strony postać Maryi z Dzieciątkiem i profil Jana Pawła II z opisem "I pielgrzymka Ojca św. J. P. II do Ojczyzny 79-06-02

NSZZ Solidarność

Św. Zyta

Awers: obraz św. Zyty z dzbanem, pojącej pielgrzyma, podpis Św. ZytaRewers:informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez członków Stowarzyszenia św. Zyty, modlitwa do św. Zyty, imprimatur biskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny, częściowo nieczytelny podpis ręczny: Lwów 27/4. 1931. Ks. ?

kuria biskupia

6 lat po grudniu '81

6 lat po grudniu '81 / 12 XII spotkanie z W. Frasyniukiem / DA "Dominik" pl. Dzierżyńskiego godz. 11:00 / Międzyszkolny Komitet Oporu / Wrocław 4-ta cicha przerwa 16.12.87rysunek odwzorowany ze zdjęcia kilku milicjantów w hełmach, z pałkami i tarczami; w prawym górnym rogu ręczny dopisek A-61  Pl. Dzierżyńskiego - dziś pl. Dominikański; Międzyszkolny Komitet Oporu organizował w każdą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego tzw. milczące przerwy

Międzyszkolny Komitet Oporu

"Nigdy z królami nie będziem w aliansach (...)" - Obóz Grodków

Awers: rysunek okna w więziennym murze, z krat pozostał tylko fragment przypominający krzyż, na nim płonąca świeca; podpis Obóz Grodków fragment Pieśni Konfederatów Barskich "Nigdy z królami nie będziem w aliansach nigdy przed mocą nie ugniemy szyi"Rewers: znaczek z podobizną o. Maksymiliana Kolbe w więziennym "pasiaku", z datą jego beatyfikacji 10 X 82pieczęć okrągła z datą 13 11 82 kotwicą nawiązującą do znaku Polski Walczącej i legendą Grodków Obóz Internowanych

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Wesołych Świąt 1983

Rysunek barwy bordowej, zająca z wzniesioną do góry łapką w geście "victorii", siedzącego na pisance z napisem Wesołych Świąt obok wazon z gałązkami wierzbowymi "baziami" stojący na postumencie z napisem "Solidarność"; ponad wazonem data "1983"

NSZZ Solidarność

Indywidualna karta uczestnictwa w uroczystości kościelnej... Służba liturgiczna

Awers Karta indywidualna uczestnictwa w uroczystości kościelnej z udziałem Jego Świątobliwości Ojca Św. Jana Pawła II dnia 21 czerwca 1983 r. od godz. 9.00 na hipodromie Partynice we Wrocławiu / Służba liturgiczna / Strefa zerowa 00 herb papieża Jana Pawła IIRewers: formularz z danymi osobowymi, wypełniony na nazwisko Zofia Lewandowska, adres, numer dowodu osobistego; pieczęć okrągła z herbem biskupstwa wrocławskiego, w legendzie napis: Kuria Metropolitalna Wrocławska

Kuria Metropolitalna Wrocławska

Mowa ks. Adama Wiktora na zakończenie Mszy św. za Ojczyznę 28.VI.1987

Awers: tekst przemówienia, jakie ks. Adam Wiktor wygłosił na koniec mszy świętej za Ojczyznę 28.06.1987, w której podziękował za dotychczasowe spotkania w kościele św. Klemensa Dworzaka, wspólną modlitwę w intencji Ojczyzny, świata pracy i osób represjonowanych w stanie wojennym, za obecność działaczy NSZZ "Solidarność", zapewnił o modlitwie i pamięci, polecił opiece Matki Bożej i zarządził poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Solidarność WalczącąRewers: informacja o mszy pożegnalnej ks. Wiktora, mającej się odbyć 22.07.1987, krótki tekst pożegnalny zachęcający do uczestnictwa i wyrażenia wdzięczności za posługę księdza; zdjęcie ks. Wiktora przy ołtarzu podczas Podniesienia

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Polak potrafi wystawa artystyczna

Polak Potrafi / Pomarańczowa Alternatywa Wrocław / Galeria na Ostrowie ul. Św. Marcina kościół / 9-16 Maja 1988 ekspozyzja od 16:00 do 1:00 / Otwarcie 9 Maja 22:00 zdjęcie kościoła św. Marcina z doklejonym zdjęciem rozradowanego tłumu w kształcie chorągwi na dachu Ogłoszenie wystawy zorganizowanej przez Pomarańczową Alternatywę w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu z okazji happeningu Dzień Niepodległości

Pomarańczowa Alternatywa

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Wyniki 1 do 100 z 2848