internowania

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

internowania

Terminy równoznaczne

internowania

Powiązane terminy

internowania

134 Opis archiwalny results for internowania

134 results directly related Exclude narrower terms

1944-1982 1 sierpień

Koperta ozdobiona pieczątkami wytworzonymi przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie: 1) POZA CENZURĄ 2) Solidarność 3) POCZTA INTERNOWANYCH GRODKóW 4) stylizowana na znaczek: symboliczny rysunek powstańca warszawskiego oraz napisy POCZTA OBOZOWA GRODKóW, 20 zł,  1944-1982 1 SIERPIEŃ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

68 rocznica wymarszu I komp kadrowej

Koperta z trzema pieczątkami: 1) orzełek strzelecki oraz karabin z czasów I wojny światowej oraz napis: 68 ROCZNICA WYMARSZU I KOMP KADROWEJ 2) okrągła pieczątka ze znakiem Polski Walczącej i datą  6.VIII.82 w środku oraz napisami GRODKóW, POCZTA OBOZOWA 3) stylizowana na znaczek: orzełek strzelecki oraz napisy: POCZTA OBOZOWA GRODKóW, 6 VIII 1914-1982, 5 zł

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

8 miesięcy przemocy - terroru - kajdan - krat

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie; po prawej nadruk: cyfra 8 stylizowana na kajdany z napisem MIESIĘCY poniżej, wewnątrz obręczy płot z drutem kolczastym oraz znak Solidarności Walczącej, wokół napis PRZEMOCY - TERRORU - KAJDAN, poniżej napis OBóZ INTERNOWANYCH W GRODKOWIE; po lewej okrągła pieczątka z datą 13.08.82 i napisami GRODKóW OBóZ INTERNOWANYCH oraz znakiem Solidarności Walczącej; w lewym górnym rogu przyklejony znaczek poczty internowanych w Ośrodku Odosobneinia w Grodkowie z motywami rocznicowymi Sierpnia '80

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

1944-1982 1 sierpień

Koperta ozdobiona pieczątkami wytworzonymi przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie: 1) POZA CENZURĄ 2) Solidarność 3) POCZTA INTERNOWANYCH GRODKóW 4) stylizowana na znaczek: wieżyczka strażnicza i fragmenty murów oraz napisy POCZTA OBOZOWA GRODKóW, 20 zł, 5) symboliczny rysunek powstańca warszawskiego oraz napisy 1944-1982 1 SIERPIEŃ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

13.XII.1981-?

Koperta ozdobiona nadrukami wykonanymi przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie: 1) w prostakątnej ramce napis 13.XII.1982-?; 2) płot z drutem kolczastym z wpisanym znakiem zapytania, powyżej napis solidarycą INTERNOWANY z krzyżem w miejsce litery T; 3) okrągła pieczątka z datą 31.08.82 po środku, znakiem Solidarności Walczącej oraz napisem OBóZ INTERNOWANY GRODKóW. W lewym górnym rogu przyklejony znaczek poczty internowanych z motywami rocznicowymi Sierpnia '80

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

1944-1982 1 sierpień

Koperta ozdobiona pieczątkami wytworzonymi przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie: 1) POZA CENZURĄ 2) Solidarność 3) POCZTA INTERNOWANYCH GRODKóW 4) stylizowana na znaczek: symboliczny rysunek powstańca warszawskiego oraz napisy POCZTA OBOZOWA GRODKóW, 20 zł,  1944-1982 1 SIERPIEŃ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

W Lubinie padły strzały - socjalizm salwą grzmiał - generałom trzeba krwi - Lubin 31.VIII.1982

Koperta wykonana przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie ozdobiona nadrukiem z motywem związanym ze Zbrodnią Lubińską (postrzelony człowiek na tle kopalni, napisy: W LUBINIE PADŁY STRZAŁY - SOCJALIZM SALWĄ GRZMIAŁ - GENERAŁOM TRZEBA KRWI - LUBIN 31.VIII.1982), okrągłą pieczątką z datą 31.VIII.82 i znakiem Polski Walczącej po środku oraz napisami GRODKOW OBóZ INTERNOWANYCH oraz - w prawym górnym rogu - przyklejonym znaczkiem wykonanym z motywem Zbrodni Lubińskiej 

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Czas przyjdzie gdy nie będzie krat niewoli zniknie cień. Uwięzionym internowani - obóz Grodków

Koperta wykonana przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, ozdobiona nadrukiem przedstawiającym literę S w zakratowanym więziennym oknie z podpisem CZAS PRZYJDZIE GDY NIE BĘDZIE KRAT NIEWOLI ZNIKNIE CIEŃ i poniżej UWIĘZIONYM INTERNOWANI - OBOZ GRODKóW, okrągłą pieczątka ze znakiem Solidarności Walczącej i datą 08 10 82 po środku oraz napisem GRODKOW OBóZ INTERNOWANYCH oraz znaczkiem z motywem świeczki w więziennym oknie w lewym górnym rogu

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Gen. Władysław Sikorski

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, ozdobiona nadrukami: 1) w prawym górnym rogu stylizowanym na znaczek wizerunkiem gen. Władysława Sikorskiego z napisami 1881-1943, POCZTA OBOZOWA GRODKóW, zł20; 2) wizerunkiem młyna z podpisem GRODKóW; 3) prostokąntą pieczątką POZA CENZURĄ 4) okrągłą pieczątką z orłem w koronie i napisem POCZTA INTERNOWANYCH GRODKóW 

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Józef Piłsudski

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie ozdobiona w prawym górnym rogu nadrukiem stylizowanym na znaczek z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i napisami  POCZTA OBOZOWA GRODKóW 20zł oraz dwoma pieczątkami - prostokątną POZA CENZURĄ i okrągłą z orłem w koronie i napisem POCZTA INTERNOWANYCH GRODKóW

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Poczta obozowa Grodków 13 VI 1982 Solidarność

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, ozdobiona nadrukami: w prawym górnym rogu - owalną z napisami POCZTA OBOZOWA GRODKóW 13 VI 1982 oraz SOLIDARNOŚĆ pośrodku; w lewym dolnym rogu - SOLIDARNOŚĆ oraz I GRODKóW '82 

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Nie płacz... Naród cały ku wolności zmierza... 1982 obóz Grodków

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie ozdobiona znaczkiem poczty podziemnej oraz trzema pieczątkami: 1) z lewej strony prostokątna z napisem NIE PŁACZ... CAŁY NARóD KU WOLNOŚCI ZMIERZA 1982 OBóZ GRODKóW z zarysem obejmujących się mężczyzny i kobiety na tle krat więziennych, 2) u góry prostokątna pieczątka z napisem 300 DNI STANU WOJENNEGO po środku, 3) z prawej strony okrągła pieczątka z napisami GRODKóW OBóZ INTERNOWANYCH znakiem SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ oraz datą 08 10 82 po środku.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Poczta internowanych Grodków

Kartka pocztowa ozdobiona okrągłą pieczątką z napisem POCZTA INTERNOWANYCH GRODKóW i zerwanymi kratami pośrodku, wytworzoną przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Poczta internowanych Nysa 13 11 82

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona dwoma pieczątkami: 1) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA 13 11 82, 2) w lewym górnym rogu stylizowana na znaczek pocztowy z konturem granic Polski i dwoma rękoma w kajdanach oraz napisami: POCZTA OBOZOWA NYSA i 3zł

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Królowa Solidarności Nysa '82

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona wizerunkiem Matki Boskiej i napisami KRóLOWA SOLIDARNOŚCI NYSA '82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Statua Wolności

Koperta wykonana przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona wizerunkiem Statuy Wolności trzymającej w ręku flagę z napisem SOLIDARNOŚĆ, z lewej strony napisy INTERNOWANI NYSA II i data 13.12.82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Cześć poległym!

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona z lewej strony prostokątną pieczątką POZA CENZURĄ, z prawej prostąkątnym nadrukiem z napisami: SOLIDARNOŚĆ (solidarycą), 31.VIII.82, +CZEŚĆ+ POLEGŁYM! , INTERNOWANI II OBóZ w NYSIE

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Płaczące dziecko

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z lewej strony ozdobiona pieczątką przedstawiającą płaczące dziecko na tle więziennych krat i dwóch zaciśniętych na prętach rąk wraz z napisami: 1 VI 1982, SOLIDARNOŚĆ (solidarycą), DZIEŃ DZIECKA, OBóZ INTERNOWANYCH NYSA  

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta obozowa Nysa - 82

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona dwoma pieczątkami: w prawym górnym rogu stylizowana na znaczek pocztowy z napisami POCZTA 13.06.82 OBOZOWA NYSA - 82 oraz kwiatem wpisanym w więzienne kraty po środku; poniżej okrągła z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA oraz świeczką i znakiem Polski Walczącej wpisanymi w więzienne kraty

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Obóz poczta internowanych - Nysa

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie ozdobiona dwiema pieczątkami: trójkątną z napisem OBóZ POCZTA INTERNOWANYCH - NYSA ze znakiem Polski Walczącej oraz świeczką wpisanymi w kraty więzienne pośrodku i datą 13.06.1982; okrągła z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA oraz świeczką i znakiem Polski Walczącej wpisanymi w więzienne kraty

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Jeszcze Polska nie zginęła

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona znaczkiem pocztowym z wizerunkiem W.I. Lenina oraz trzema pieczątkami: 1) prostąkątną NIE CENZUROWANO, 2) okrągłą POCZTA OBOZOWA NYSA ze znakiem Polski Walczącej po środku, 3) prostokątną z napisem OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 1982 oraz trójkątem z napisem JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA i literką "i" po środku, wpisanym w więzienne kraty

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Solidarność ocenzurowano

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona pieczątkami: 1) w lewym górnym rogu prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z wizerunkiem Wincentego Witosa lub Lecha Wałęsy oraz napisami POCZTA INTERNOWANYCH NYSA, 3zł oraz datą 10 XI 1982; 2) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty, z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA i datą 13 11 82 pośrodku; 3) napisem SOLIDARNOŚĆ (solidarycą) oraz OCENZUROWANO poniżej

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta internowanych Nysa 1982

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona pięcioma pieczątkami: 1) POCZTA INTERNOWANYCH "NYSA" 1982 z literą S wpisaną w kotwicę zakończoną polską flagą; 2) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty, z napisem POCZTA INTERNOWANYC NYSA oraz datą 13 11 82 pośrodku; 3) SOLIDARNOŚĆ (solidarycą); 4) OCENZUROWANO; 5) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z wizerunkami kopalni i krzyża oraz napisami LUBIN, 31-VIII-1982, POCZTA INTERNOWANYCH NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

CDN

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona czterema pieczątkami: 1) SOLIDARNOŚĆ (solidarycą); 2) OCENZUROWANO; 3) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty POCZTA INTERNOWANYCH NYSA z datą 13 11 82 pośrodku; 4) kwadratową, stylizowaną na znaczek pocztowy ze znakiem CDN oraz napisami POCZTA OBOZOWA NYSA, SIERPIEŃ '80 i ceną 1zł

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Lista artykułów żywnościowych przekazanych w darze świątecznym dla skazanych z Zakładu Karnego w Nysie od internowanych w nyskim ośrodku odosobnienia

Narysowana niebieskim długopisem tabela z darami wielkanocnymi od internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie dla więźniów kryminalnych osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie (ten sam kompleks więzienny), opatrzona nagłówkiem, pod którym znajduje się skład komisji i trzy odręczne podpisy

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Modlitwa internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie lub w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Boże zbaw Polskę

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobny tytuł BOŻE ZBAW POLSKĘ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Grodków 31.8.82

Ulotka wytrworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie z odbitą okrąglą pieczątką stylizowaną na drut kolczasty z napisem GRODKóW i datą 31.8.82 pośrodku 

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Poczta internowanych Nysa 11 04 82

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z odbitą okrągłą pieczątką z napisami POCZTA INTERNOWANYCH NYSA i datą 11 04 82 pośrodku

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Bo jeszcze nie zginęła

Odbitka fotograficzna pieśni napisanej przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie w maju 1982 r.; złożona z trzech części - na dwóch pierwszych zapis nutowy pieśni, na trzeciej słowa

Stemple z Ośrodka Odosobnienia w Nysie

Druk ulotny wytworzony przez internowanych w Ośrodku Odosobniania w Nysie, ozdobiony dziewięcioma odbitymi pieczątkami: 1) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z wizerunkiem Wincentego Witosa lub Lecha Wałęsy oraz napisem POCZTA OBOZOWA NYSA, ceną 3zł i datą 10 XI 82; 2) w kształcie tarczy, z napisami POCZTA INTERNOWANYCH "NYSA" 1982 oraz kotwicą z wpisaną literą S pośrodku; 3) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z zarysami kopalni oraz krzyża, datą 31-VIII-1982 oraz napisami LUBIN, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA oraz ceną 1zł; 4) okrąglą, stylizowaną na drut kolczasty, z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA oraz datą 13 11 82 pośrodku; 5) SOLIDARNOŚĆ (solidarycą); 6) OCENZUROWANO; 7) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z napisami SIERPIEŃ 82, POCZTA OBOZOWA NYSA oraz znakiem CDN po środku i ceną 1zł; 8) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z napisami LUBIN, POCZTA INTERNOWANYCH oraz wizerunkiem krzyża (pozostałe napisy zamazane); 9) prostokątną z napisami: SOLIDARNOŚĆ (solidarycą), 31.VIII.82, +CZEŚĆ+ POLEGŁYM!, INTERNOWANI, II OBóZ W NYSIE

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

6 sierpnia 1914-1982

Okolicznościowa ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie z nadrukiem przedstawiającym żołnierza oraz napisy: 6 SIERPNIA 1914-1918 68 ROCZNICA WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ, "Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam Was jako Pierwszą Kadrową Kompanię." Józef Piłsudski oraz pionowym napisem GRODKóW z lewej strony

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Orzeł Biały w koronie

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Orła Białego w koronie z wpisanym trójkątem z literką i, zarysem murów więziennych oraz napisami NYSA 1982 OBóZ INTERNOWANYCH

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Jezus Chrystus

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i odrecznie dopisanym niebieskim długopisem numerem 190

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

W Lubinie padły strzały - socjalizm salwą grzmiał - generałom trzeba krwi - Lubin 31.VIII.1982

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie ozdobiona nadrukiem z motywem związanym ze Zbrodnią Lubińską (postrzelony człowiek na tle kopalni, napisy: W LUBINIE PADŁY STRZAŁY - SOCJALIZM SALWĄ GRZMIAŁ - GENERAŁOM TRZEBA KRWI - LUBIN 31.VIII.1982 oraz okrągłą pieczątką z napisami: GRODKóW OBóZ INTERNOWANYCH, 31 08 82 oraz znakiem Solidarności Walczącej

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

6 sierpnia 1914-1982

Okolicznościowa ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie z nadrukiem przedstawiającym żołnierza oraz napisy: 6 SIERPNIA 1914-1918 68 ROCZNICA WYMARSZU I KOMPANII KADROWEJ, "Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam Was jako Pierwszą Kadrową Kompanię." Józef Piłsudski oraz pionowym napisem GRODKóW z lewej strony

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Królowa Internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej i napisami: KRóLOWA INTERNOWANYCH, NYSA '82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

3 maja - witaj majowa jutrzenko

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Orzeł Biały w koronie na czerwonej tarczy z biało-czerwonymi flagami, poniżej literka i wpisana w trójkąt, znak Polski Walczącej oraz napisy: 3 MAJA 1791 1982 WITAJ MAJOWA JUTRZENKO NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matka Boża Częstochowska

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej pośrodku oraz fragmentami inwokacji "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza po bokach

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

13 XII 81 VI 82

Ulotka wytworozna przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca postać - najprawdopodobniej milicjanta - od pasa w dół, depczącego napis SOLIDARNOŚĆ oraz polskie godło

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Radom 1976

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca milicyjną pałę uderzającą w napis RADOM  oraz but depczący datę1976

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Ave crux spes unica

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, na pierwszym planie: głowa Orła Białego w koronie i krzyż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa; w tle krzyże; po bokach napisy: AVE CRUX  SPES UNICA oraz OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Czy płaczesz Polonio, twych nieszczęsnych synów? - Powstrzymaj łzy gorzkie!

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem ukrzyżowanego i spętanego kajdanami Orła Białego w koronie oraz napisami: NYSA, 13 GRUDNIA 1981 13 CZERWCA 1982 oraz CZY PŁACZESZ, POLONIO, TWYCH NIESZCZĘSNYCH SYNóW? - POWSTRZYMAJ ŁZY GORZKIE! 

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pomnik Ofiar Czerwca 1956

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca poznański Pomnik Ofiar Czerwca 1976 z napisami: POZNAŃ 1956, RADOM 1976,  1982 NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pod Twoją opiekę uciekamy się

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisami: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pod Twoją opiekę uciekamy się

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisami: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Płaczące dziecko

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona pieczątką przedstawiającą płaczące dziecko na tle więziennych krat i dwóch zaciśniętych na prętach rąk wraz z napisami: 1 VI 1982, SOLIDARNOŚĆ solidarycą, DZIEŃ DZIECKA, OBóZ INTERNOWANYCH NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Błogosław ojczyźnie swojej

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Jana Pawła II oraz napisami: POLSKI LUD Z NADZIEJĄ CZEKA NA CIEBIE + OBóZ INTERNOWANYCH W NYSIE 1982 oraz 600 LAT OBRAZU N.M.P BŁOGOSŁAW OJCZYŹNIE SWOJEJ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Oni już zwyciężyli

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej (?) płaczącej nad zabitym górnikiem, napisy: ONI JUŻ ZWYCIĘŻYLI... OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 16.VIII.1982 oraz motyw kopalni z napisami: 16.XII.81 KOP WUJEK

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Św. Józef - patron pracujących

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca wizerunek św. Józefa oraz napisy: Św. JóZEF - PATRON PRACUJĄCYCH oraz POCZTA INTERNOWANYCH 1 MAJ z prawej strony odręczna adnotacja niebieskim długopisem: egz 40

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

100 dni internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, przedstawiająca orła za kratami na biało-czerwonym tle, napisy: SOLIDARNOŚĆ solidarycą, 100 DNI INTERNOWANYCH oraz odręczny podpis drukowanymi literami: ROMAN KOWAL NR 101 NYSA 15.04.82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Dlaczego mamy sie nienawidzieć? sic

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca kulę zięmską (z zarysem kontynentów) oraz napisami: POCZTA INTERNOWANYCH DLACZEGO MAMY SIE NIENAWIDZIEĆ? niewyraźnie NAS SOLIDARNOŚĆ NIESIE TA SAMA PLANETA NYSA 05 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Internowani '81/'82

Podziemny znaczek pocztowy, z motywem świeczki w więziennym oknie, wytworzony przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Poczta obozowa

Podziemny znaczek pocztowy wytworzony przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Koperta

Koperta zaadresowana do Haliny Lazarowicz ozdobiona pieczątkami wytworzonymi w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. Na odwrociu tymczasowy adres nadawcy, Przemysława Lazarowicza

Lazarowicz Przemysław

Wniosek o zatwierdzenie przeszukania

Wniosek Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu do Prokuratora Garnizonowej Prokuratury Wojskowej we Wrocławiu o zatwierdzenie przeszukania dokonanego w mieszkaniu Przemysława Lazarowicza przy okazji jego zatrzymania w dniu 26.04.1982. Na odwrociu uzasadnienie autorstwa podprokuratora Ryszarda Pindera

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Wielkanoc internowanych: Solidarność 1982: Nysa 11 04

Pieczęć z napisem "Wielkanoc internowanych: Solidarność 1982" z wizerunkiem symboli wielkanocnych (kurczak, pisanka, gałązka), życzenia wielkanocne  i podziękowania za pamięć dla pracowników Zakł. Prod. Spoż. we Wrocławiu.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

8 miesięcy przemocy - terroru - kajdan - krat... Poczta internowanych

Grafika linorytowa - kajdany ułożone w formie cyfry "8", na górnym ogniwie data 13 XII 81, wewnątrz ogniwa fragment ogrodzenia z drutem kolczastym, na dolnym ogniwie data 13 VIII 82 wewnątrz ogniwa litery "SW" w formie kotwicy z pazurami; kajdany-ósemka opisane tekstem miesięcy przemocy - terroru - kajdan - krat pod spodem Obóz internowanych w Grodkowie znaczek poczty internowanych: dwie polskie flagi, na górnej napis Strajk sierpień '80 na dolnej, stylizowanej na flagę ze znaku "Solidarność" litery "SW" w formie kotwicy z pazurami i napis sierpień '82 wartość znaczka: 1zł, pod spodem podpis Poczta internowanych 1982 obóz Grodków znaczek podbity pieczęcią okrągłą z datą 13 08 82, literami SW w formie kotwicy z pazurami i napisem Obóz internowanych Grodków

N.N.

Do generałów, oficerów i dowódców. Do milicjantów i pracowników SB

Odezwa do generałów, oficerów i dowódców Ludowego Wojska Polskiego oraz milicjantów i pracowników SB, opisująca represje, jakie spadły na członków "Solidarności", działaczy nauki i robotników po wprowadzeniu stanu wojennego; wspomniana jest m. in. masakra w kopalni "Wujek", przy czym znacznie zawyżono liczbę ofiar, a także słowa premiera Wojciecha Jaruzelskiego, wzywającego służby mundurowe do "strzeżenia... ludzi pracy przed bezprawiem i przemocą"; tekst kończy cytat z Cz. Miłosza umieszczony na Pomniku Poległych Stoczniowców oraz wezwanie do czytającego ulotkę do przekazania jej przełożonym

N.N.

I Rocznica Zjazdu

Kopertówka wydana z okazji I Rocznicy Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność.

Internowani w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach

Decyzja o internowaniu

Awers: decyzja o internowaniu Sotyrisa Paskosa, telefonisty Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", w oparciu o art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w Zakładzie Karnym we Wrocławiu; 2 pieczęcie Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu - tekstowa i okrągła, nieczytelny podpis Komendanta Wojewódzkiego MORewers: Pouczenie dla internowanego

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Poczta internowanych Grodków

Kopertówka ozdobiona okrągłą pieczątką z napisem POCZTA INTERNOWANYCH GRODKÓW i zerwanymi kratami pośrodku, wytworzoną przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Matko internowanych, uwięzionych, niewinnie skazanych módl się za nami

Kartka wysłana z podziękowaniami za modlitwę przez internowanych z Nysy Wiktora Haratyka, Benedykta Pawlaka, Wiesława Matuszewskiego, Mieczysława Hornika i Henryka Grochulskiego dla parafian i kapłanów z parafii św. Klemensa Dworzaka z Alei Pracy we Wrocławiu.Na pierwszej stronie znajduje sie odcisk pieczęci z wizerunkiem Matki Boskiej Matki Internowanych.

Haratyk Wiktor

200: cegiełka

Cegiełka na fundusz związkowy NSZZ Solidarność.

Tajna Komisja Zakładowa KS NSZZ "Solidarność" Hutmen Wrocław

Decyzja o internowaniu

Decyzja o internowaniu Stanisłąwa Ryczka wydana przez Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu dn. 13.11.1982.

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Droga do Nieba

7 stron wydanej w 1980 r. książeczki do nabożeństwa Droga do Nieba, opatrzonych podpisami internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

Decyzja o internowaniu nr 1668

Decyzja o internowaniu Przemysława Lazarowicza. Inc.: Uznając, że pozostawienie na wolności obywatela...  

Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu

Koperta

Koperta zaadresowana do Haliny Lazarowicz ozdobiona pieczątkami wytworzonymi w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. Na odwrociu tymczasowy adres nadawcy, Przemysława Lazarowicza

Lazarowicz Przemysław

Wyniki 1 do 100 z 134