NSZZ Solidarność

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

NSZZ Solidarność

Terminy równoznaczne

NSZZ Solidarność

Powiązane terminy

NSZZ Solidarność

1136 Opis archiwalny results for NSZZ Solidarność

1136 results directly related Exclude narrower terms

Głos głodujących kolejarzy

Głos głodujących kolejarzy broszura zawierająca wiersze, wydana na znak protestu przeciwko przerwaniu rozmów w Lokomotywowni Wrocław Główny pomiedzy NSZZ "Solidarność", Miedzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy, a Komisją Rządową

Wydawnictwo Semafor

Dyplom z okazji jubileuszu 35-lecia pracy

Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe NSZZ SOLIDARNOŚĆ składa ob. CHROBOT JULIAN wyrazy uznania i podziękowanie za długoletnią pracę oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, społecznej oraz pomyślności w życiu osobistym

NSZZ Solidarność

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli...

Informacja o powstaniu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu jako ugrupowania wystawiającego kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, zachęta do udziału w wyborach i prośba o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej - chętni mogą zgłaszać się w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pl. K. Marksa 22; podpisano 30-toma nazwiskami członków KO "Solidarność"

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Apel do społeczeństwa Dolnego Śląska, do wszystkich ludzi dobrej woli...

Informacja o powstaniu Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" we Wrocławiu jako ugrupowania wystawiającego kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych, zachęta do udziału w wyborach i prośba o pomoc w zorganizowaniu kampanii wyborczej - chętni mogą zgłaszać się w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, pl. K. Marksa 22; podpisano 30-toma nazwiskami członków KO "Solidarność"

Komitet Obywatelski Solidarność we Wrocławiu

Referendum 5 x tak

Awers: pytania o woloność zrzeszania się, chęć uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, o wolność informacji, reformę gospodarczą niekrępowaną sztywnymi więzami nomenklatury, zgodę na podwyżkę cen przy instytucjonalnych gwarancjach, że przyczynią się one do poprawy stanu gospodarki, wezwanie głosujmy 5 x tak - w dyskusjach, w wolnej prasie, na murach, w ulotkach, w zakładach pracy; Rewers: hasło nasze referendum 5 x tak podpis "Solidarność" reg. Dolny Śląsk

RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Stanowisko "NSZZ Solidarność" w sprawie referendum

Awers: Stanowisko Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" wobec ogłoszonego przez władze referendum - przypomnienie dążenia społeczeństwa do demokracji i gospodarki rynkowej, obietnic rządu wprowadzenia reform, niedotrzymanie tych obietnic, ogólnikowość pytań referendalnych, wezwanie do bojkotu referendum, jako podpis wymienienie 9 członków KKW NSZZ "Solidarność" wraz z adresami ich zamieszkania; rewers: przypomnienie dążeń społeczeństwa do demkoracji i wprowadzenie stanu wojennego jako reakcji władz, przedstawienie pięciu konkurencyjnych pytań: o woloność zrzeszania się, chęć uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi, o wolność informacji, reformę gospodarczą niekrępowaną sztywnymi więzami nomenklatury, zgodę na podwyżkę cen przy instytucjonalnych gwarancjach, że przyczynią się one do poprawy stanu gospodarki, wezwanie: głosujmy 5 x tak - w dyskusjach, w wolnej prasie, na murach, w ulotkach, w zakładach pracy; podpisy osób, Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność", Międzyszkolnego Komitetu Oporu, Ruchu "Wolność i Pokój", grupy "Wrocławskiego Studenta"

RKW NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Wolność więźniom sumienia

Wolność więźniom sumienia / ich nazwiska: K. Bzdyl / Z. Goławski / T. Jandziszak / L. Moczulski / T. Stański / T. Stychut / W. Ziębiński / To nie oni nasz dom przywiedli do ruiny... "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Solidarna

Ulotka imitująca banknot o nominalne 200zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret papieża Jana Pawła II z mottem ..."Solidarność" należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie... 1.01.1982r. w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Solidarna, po bokach portretu Jana Pawła II herb Watykanu i orzeł w koronie z napisem: "Solidarność" i datami 1980 i 1983. Rewers: kontur Polski z wpisanym napisem "Solidarność" i zaznaczonymi największymi miastami, po bokach dwa orły w koronach, w pozycji chwytającej ofiarę, powyżej konturu napis: Rzeczpospolita solidarna, poniżej napis: v zwycięży, pomiędzy literami daty: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 19...

NSZZ Solidarność

Informator Wrocławskie Zakłady Graficzne - numer świąteczny

Awers: logo biuletynu, grafika: róża, której płatki przechodzą w protestujących ludzi i sztandary narodowe i religijne, napis Alleluja wielkanoc 1989 / Z okazji Świąt Wielkanocnych Polski jaka żyje w naszych myślach i pragnieniach wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja rewers: krzyżówka z dwoma wypełnionymi hasłami, stopka redakcyjna

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wrocławskich Zakładach Graficznych

Polonia - Solidarność - 11 XI 1918

Grafika: orzeł w koronie zamkniętej stojący i rozpościerający skrzydła na brzegu grobowca z napisem: Polonia i zdobionym wieńcem laurowym w centrum i rózgami liktorskimi, w tle słońce przebijające się przez chmury i krajobraz wiejski; u dołu po prawej stronie napis Solidarność 11XI1918

NSZZ Solidarność

Komunikat Nr 4 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Sprawozdanie z przyjęcia delegatów kolejnych strajkujących na Dolnym Śląsku zakładów, deklaracja kontynuowania strajku do czasu objęcia porozumieniami ze Szczecina wszystkich ludzi pracy w całym kraju, apel do wszystkich strajkujących na Dolnym Śląsku o podporządkowanie się MKS we Wrocławiu, stwierdzenie, że zakończenie strajku może ogłosić jedynie MKS, informacja o fałszywych ulotkach rozprowadzanych we Wrocławiu, szkalujących dziaczy MKS i informujących o powstaniu drugiego komitetu robotniczego, informacje o możliwości sprawdzania autentyczności dokumentów MKS pod podanym numerem telefonu oraz o mszy mającej się odbyć następnego dnia na terenie siedziby MKS, apel do społeczeństwa o wtrwałość i podziękowanie za solidarną postawę

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Subskrypcja: Myśl polityczna i ideologiczna Narodowej Demokracji

Stwierdzenie subskrypcji na książkę Myśl polityczna i ideologiczna Narodowej Demokracji, t. I-II, stwierdzenie dokonania wpłaty, dwie pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy: Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" (1) 50-412 Wrocław ul. Mazowiecka 17 tel. 333-20, 322-55, 30-011, data, podpis osoby przyjmującej subskrypcję

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Przykazania na dziś dla samorządu pracowniczego

Rady i zalecenia dla przedstawicieli samorządów pracowniczych ws. postępowania wobec administracji zakładowej i współpracowników, wezwanie do przekonywania współpracowników, współpracy z siłami opozycyjnymi i konsekwencji w  działaniu

Grupa Robocza na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych

Struktura organizacyjna Grupy Roboczej

Spis punktów konsultacyjnych Grupy Roboczej z adresami, obowiązki głównego koordynatora, charakterystyka Grupy Roboczej - kryteria przyjęcia, obowiązki uczestnika, terminy zebrań, deklaracja współpracy z Komitetami Zakładowymi NSZZ Solidarność oraz każdą autentyczną inicjatywą samorządową, formy współpracy ustalone mają być w Rzeszowie 14.08.1981

Grupa Robocza na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych

Wesołego Alleluja - Solidarność

Motyw zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wychodzącego z grobu i trzymającego w rękach chorągiew białą z czerwonym krzyżem, do której dołączono wstęgę z napisem: Solidarność; ponad głową Chrystusa Duch Święty w postaci gołębicy, obok grobu trzy postacie młodych aniołów, w lewym dolnym rogu napis: Wesołego Alleluja; przy lewej krawędzi zdjęcia portretowe ks. Jerzego Popiełuszki i papieża Jana Pawła II

NSZZ Solidarność

Uwolnić politycznych!

rysunek kraty więziennej z oczami i odnóżami zakończonymi kleszczami kraba, poniżej napis Uwolnić politycznych!

NSZZ Solidarność

Akcja protestacyjna NSZZ "Solidarność" 22.05.1991

Informacja o zaplanowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" na 22.05.1991 na godz. 10:00 akcji protestacyjnej, polegającej na przerwaniu pracy na 2 godziny, wezwanie Komisji Zakładowych do podporządkowania się decyzji Komisji Krajowej, informacja o koordynacji protestów, jakiej dokonały Komisje Zakładowe byłego powiatu oleśnickiego, wypisane postulaty regionalne, które dołącza się do postulatów ogólnokrajowych 1/ przyspieszenie weryfikacji kadr kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania; 2/ wzmocnienie nadzoru i zobowiązanie urzędów prokuratorskich do rozliczenia byłych prominentów, celem pozbawienia możliwości dlaszego bogacenia się komunistycznych elit; 3/ żądanie zmian prawnego systemu gospodarczego w celu powiązania płacy z wykonywaną pracą; 4/ przedstawienie programu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Niepodległa

Cegiełka imitująca banknot o nominalne 250zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret Józefa Piłsudskiego z mottem podkreślającym patriotyzm i wytrwałość marszałka, w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Niepodległa, po bokach portretu kontur Polski z rysunkiem pomnika poległych stoczniowców w Gdańsku oraz orzeł w koronie zamalowany zielonymi literami: SZ; Rewers: rysunek X Pawilonu cytadeli warszawskiej, powyżej napis: Rzeczpospolita Niepodległa, poniżej tekst informujący o roli X Pawilonu i liczbie przetrzymywanych tam więźniów politycznych; w rogach ulotki 4 pola ze skrótem NSZZ narysowanym w formie znicza (u góry) i napisem "Solidarność" (u dołu)

NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - Rzeczpospolita Solidarna

Ulotka imitująca banknot o nominalne 200zł, nawiązująca do stylistyki dolara. Awers: portret papieża Jana Pawła II z mottem ..."Solidarność" należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy w mojej ojczyźnie... 1.01.1982r. w bordiurze u góry napis: Niezależny Bank Polski, poniżej: Rzeczpospolita Solidarna, po bokach portretu Jana Pawła II herb Watykanu i orzeł w koronie z napisem: "Solidarność" i datami 1980 i 1983. Rewers: kontur Polski z wpisanym napisem "Solidarność" i zaznaczonymi największymi miastami, po bokach dwa orły w koronach, w pozycji chwytającej ofiarę, powyżej konturu napis: Rzeczpospolita solidarna, poniżej napis: v zwycięży, pomiędzy literami daty: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 19...

NSZZ Solidarność

Oświadczenie KKP w sprawie wolnych sobót, z dn. 08.01.1981r.

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność wyjaśnia przyczyny impasu w rozmowach ze stroną rządową w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, wskazując na jednostronne wprowadzenie przez rząd przedłużenia czasu pracy w pozostałe dni tygodnia oraz odmowę dostępu do danych gospodarczych i środków masowego przekazu, a także zaostrzenie cenzury, unikanie możliwości porozumienia z NSZZ Solidarność, ataki propagandowe na Związek i przetrzymywanie więźniów politycznych

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa - odezwa strajkowa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Wezwanie Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność we Wrocławiu do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w związku z działaniami rządu PRL odmawiającego rejestracji chłopskiego niezależnego związku zawodowego, uregulowań finansowych i prawnych dotyczących wolnych sobót, a także blokującemu "Solidarności" dostęp do mediów i wprowadzającego ograniczenia prawa do strajku; MKZ wyraża też poparcie dla strajkujących w Jeleniej Górze, domagających się usunięcia skompromitowanych przedstawicieli władz i przekazania na cele społeczne Domu Wczasowego KC PZPR "Granit" i sanatorium MSW; na odwrocie komunikat z 07.02.1981, w którym MKSy: głogowski, legnicki, lubiński, wałbrzyski, wrocławski i zielonogórski zapowiadają wysłanie delegacji do Jeleniej Góry, zwołują tamże posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej na dzień następny i decydują o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w razie niepomyślnego zakończenia rozmów ze stroną rządową.; w imieniu MKS Głogów wystąpił Czesław Dobropolski, MKS Legnica - Jerzy Węglarz, MKS Lubin - Ryszard Sawicki, MKS Wałbrzych - Jerzy Szulc, MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski, MKS Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Miejski Komitet Założycielski NSZZ Solidarność

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa - odezwa strajkowa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Wezwanie Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność we Wrocławiu do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w związku z działaniami rządu PRL odmawiającego rejestracji chłopskiego niezależnego związku zawodowego, uregulowań finansowych i prawnych dotyczących wolnych sobót, a także blokującemu "Solidarności" dostęp do mediów i wprowadzającego ograniczenia prawa do strajku; MKZ wyraża też poparcie dla strajkujących w Jeleniej Górze, domagających się usunięcia skompromitowanych przedstawicieli władz i przekazania na cele społeczne Domu Wczasowego KC PZPR "Granit" i sanatorium MSW; na odwrocie komunikat z 07.02.1981, w którym MKSy: głogowski, legnicki, lubiński, wałbrzyski, wrocławski i zielonogórski zapowiadają wysłanie delegacji do Jeleniej Góry, zwołują tamże posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej na dzień następny i decydują o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w razie niepomyślnego zakończenia rozmów ze stroną rządową.; w imieniu MKS Głogów wystąpił Czesław Dobropolski, MKS Legnica - Jerzy Węglarz, MKS Lubin - Ryszard Sawicki, MKS Wałbrzych - Jerzy Szulc, MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski, MKS Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Miejski Komitet Założycielski NSZZ Solidarność

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" przedstawia działania strony rządowej jako łamanie ustaleń Porozumienia Gdańskiego, wyszczególniając m. in. wstrzymanie prac nad ustawami o cenzurze, związkach zawodowych i samorządzie robotniczym,blokowanie "Solidarności" dostępu do mediów, aresztowanie szeregu działaczy związkowych, konflikt o wolne soboty; wzywa do koordynacji lokalnych akcji strajkowych; zapowiada przedstawienia całemu związkowi szczegółowego programu działania; określa wstrzymania represji przez władze jako warunek pokoju społecznego; deklaruje gotowości do dialogu; popiera postulatu legalizacji związku zawodowego rolników; zapowiada podjęcie walki o postulowane rozwiązania drogą strajku i wzywa do niepodejmowania strajków bez konsultacji z sobą

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław / Uchwała Prezydium MKZ NSZZ we Wrocławiu

Awers: Komisja Strajkowa NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław postanawia zastosować się do apelu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" i przerwać strajk oraz odpowiedzieć na apel premiera Wojciecha Jaruzelskiego o 90 dni spokoju; Komisja przekształca się ponadto w w Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław; przerwanie strajku nie oznacza zaprzestanie walki o zwolnienie więźniów politycznych; apel do członków "Solidarności" przy MPK Wrocław o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego.Rewers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie objętym działaniem MKZ; podziękowanie dla członków "Solidarności" przy MPK Wrocław; stwierdzenie nadużycia prawa przez władze prokuratorskie poprzez aresztowanie działaczy opozycyjnych oraz uznanie działań prokuratury za prowokacyjne

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Społeczeństwo polskie w warunkach stanu wyjątkowego / List otwarty - Do związkowców państw i narodów świata! Do wszystkich ludzi pracy!

Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu analizuje przemiany zachodzące w obozie rządzącym, wskazuje zaostrzenie polityki wobec NSZZ "Solidarność", prognozuje wprowadzenie stanu wyjątkowego lub obcej interwencji w Polsce i nawołuje w obu tych przypadkach do strajku powszechnego, przedstawiając plan działań i zachowań; część wypowiedzi poświęca żołnierzom Wojska Polskiego, milicjantom i pracownikom Służby Bezpieczeństwa, nawołując ich do niewystępowania przeciwko narodowi polskiemu.W Liście Otwartym NSZZ "Solidarność" Region Dolnego Śląska sprzeciwia się obarczaniu "Solidarności" odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy w Polsce, wyjaśnia, że dąży do realizacji idei socjalizmu, nie dąży do władzy, a jedynie kontroli społecznej władzy, nie dąży do konfrontacji, jednak nie pozwoli na obcą ingerencję w sprawy wewnętrzne Polski

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Atak na Związek! Oświadczenie Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Region "Dolny Śląsk"

Relacja z zatrzymania przez funkcjonariuszy MO członków Solidarności - Waldemara Białeckiego i Olgierda Zasztowta z ekipy Radia Solidarność, Zenona Pałki z Zarządu Regionu oraz pomagającemu im Andrzeja Sochy; radiowcy nadawali własny serwis informacyjny w związku z blokadą dostępu do środków masowego przekazu, stosowaną wobec "Solidarności" przez stronę rządową; Zarząd Regionu wzywa do niepoddawania się prowokacjom i niepodejmowania indywidualnych działań; o niezbędnych krokach w obronie zatrzymanych zadecyduje Zarząd Regionu w dniu 22.10.1981

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Nadzieja. Solidarność. Wolność.

Awers: na biało-błękitno-szarym tle hasło Nadzieja. Solidarność. Wolność. Każde słowo pisane inną czcionką, pod spodem data: 31 sierpnia; znak Instytutu Pamięci Narodowej;rewers: tekst przypominający obalenie systemu komunistycznego w Polsce i rolę NSZZ "Solidarność" w tym wydarzeniu; awers ulotki projektował Jerzy Janiszewski, twórca logo "Solidarności"

NSZZ Solidarność

Polityka wasza - bieda nasza

Awers: hasła wzywające do udziału w manifestacji antyrządowej, mającej się odbyć w dniu 25 maja; przy prawej krawędzi czarno białe, ziarnowane portrety Donalda Tuska - premiera RP -  i Jacka Rostowskiego - ministra finansów od 16.11.2007 do 27.11.2013rewers: grafika informująca o cenach cukru i paliwa oraz wysokości opłat mieszkaniowych wraz z hasłem Polityka wasza - bieda nasza. Poprzyj postulaty NSZZ "Solidarność" poniżej postulaty: czasowej obniżki akcyzy na paliwa, zwiększenia nakładów na walkę z bezrobociem i opiekę społeczną, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej, podwyższenia płacy minimalnej

NSZZ Solidarność

Euro-manifestacja - Tak dla europejskiej solidarności...

Awers Tak dla europejskiej solidarnośc. Tak dla miejsc pracy i praw pracowniczych. Nie dla polityki cięć. Euro-manifestacja Wrocław >17.09.2011 logo: Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, poniżej: NSZZ Solidarność i OPZZ;rewers: tekst nawiązujący do tematyki nieformalnego spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych Unii Europejskiej, wskazujący na konieczność wprowadzania rozwiązań wspomagających stabilizację i odbudowę gospodarczą, odwołujący się do europejskiej solidarności, postulujący budowę Europy Socjalnej i wyszczególniający protesty i żądania autorów ulotki - poruszono kwestie wpływu agencji ratingowych na politykę UE, bezpieczeństwa zatrudnienia, gwarancji zatrudnienia i wynagrodzenia na odpowiednim poziomie, pomocy społecznej, dialogu społecznego ws. warunków pracy, podatków od transakcji finansowych, likwidacji tzw. rajów podatkowych itp.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ

80 milionów. Numer stulecia

Ulotka promująca film "80 milionów" w reżyserii Waldemara Krzystka, dystrybuowany od 25.11.2011 r. przez Kino Świat, opowiadający historię ukrycia kasy NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk (tytułowe 80 mln zł) przez działaczy w przededniu wprowadzenia stanu wojennego; na awersie trójka głównych bohaterów filmu w postawach protestujących demonstrantów na tle milicyjnych radiowozów i tytułu filmu; informacje dotyczące filmu i logo sponsorów; na rewersie tekst streszczający fabułę, cztery kadry filmu i adres strony internetowej poświęconej filmowi

Krzystek Waldemar

80 milionów. Numer stulecia

Ulotka promująca film "80 milionów" w reżyserii Waldemara Krzystka, dystrybuowany od 25.11.2011 r. przez Kino Świat, opowiadający historię ukrycia kasy NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk (tytułowe 80 mln zł) przez działaczy w przededniu wprowadzenia stanu wojennego; na awersie trójka głównych bohaterów filmu w postawach protestujących demonstrantów na tle milicyjnych radiowozów i tytułu filmu; informacje dotyczące filmu i logo sponsorów; na rewersie tekst streszczający fabułę, cztery kadry filmu i adres strony internetowej poświęconej filmowi

Krzystek Waldemar

Podnieśmy Polakom płacę minimalną

Ulotka promująca projekt obywatelskiej ustawy o podniesieniu płacy minimalnej w Polsce do poziomu 50 proc. wynagrodzenia przeciętnego; na awersie hasło, tekst informujący o inicjatywie i wypunktowane korzyści płynące z proponowanego rozwiąznia; na rewersie porównanie płacy minimalnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, informacja o wysokości płacy minimalnej w Polsce, stwierdzenie dorównywania poziomu cen w Polsce do cen w najdroższych krajach Unii, przez co 12 proc. pracowników na pełnym etacie żyje wraz z rodzinami na granicy minimum egzystencji; apel o poparcie projektu ustawy, informacja o możliwym miejscu podpisania projektu - odpowiednia Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" lub odpowiedni Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność"

NSZZ Solidarność

NSZZ "Solidarność" - Godnych i pogodnych świąt

Rysunek barwy ciemnoniebieskiej, przedstawiający wykluwającego się z jaja orła w koronie, którego prawe skrzydło ma kontur Polski i napis "NSZZ Solidarność"; jajo okute jest łańcuchem, którego kłódkę stanowi napis "PZPR"; pod rysunkiem napis Godnych i pogodnych świąt

NSZZ Solidarność

Oświadczenie RKS NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk

Tekst informujący o podpisaniu porozumienia między opozycją i stroną rządową dotyczącą przeprowadzenia częściowych wolnych wyborów oraz analizujący argumenty za i przeciw udziale obywateli w mającym nadejść głosowaniu - z jednej strtony wejście do Sejmu posłów niezależnych miałoby wpłynąć pozytywnie na postawy pozostałych posłów, stanowiłoby szkołę polityczną i umożliwiłoby zwiększony przepływ informacji do społeczeństwa, z drugiej - autorzy tekstu nie wierzą w urzeczywistnienie możliwości, które przedstawili ze względu na dotychczasowe doświadczenia, w związku z czym zalecają bojkot wyborów

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Poczta uśmiechu. Marks jest...

Nadruk w kolorze jasnozielonym: rysunek Andrzeja Mleczki, przedstawiający Karola Marksa żebrzącego pod murem o pieniądze, ujęty w formie znaczka pocztowego z napisem Marks jest... / Poczta uśmiechu obok dopisek ...a gdzie kapitał? / "Solidarność" / Poczta Polska 250zł / Poczta uśmiechu

NSZZ Solidarność

8 marca 1986

Rysunek trzech żonkili, napisy 8 marca 1986 / zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo słońca i radości wszystkim Paniom życzy: / "Solidarność" wrocław

NSZZ Solidarność

Rejestracja NSZZ "Solidarność" - poczta Solidarność

Znaczek pocztowy, barwy czerwonej, o wartości 60zł, podpisany RKW Toruń 1984, rysunek w ramce: wizerunek trójki sędziów, asymetrycznie przekreślony napisem Rejestracja NSZZ Solidarność u góry ramki napis Poczta Solidarność u dołu 10 listopada 1980

NSZZ Solidarność

"Solidarność" - Polska Walcząca

Na obu stronach ulotki znaczek Solidarności: napis Solidarność; oraz "kotwiczka" - znak Polski Walczącej, używany przez podziemie niepodległościowe podczas II Wojny Światowej

NSZZ Solidarność

Godnie uczcij sierpień...

Rysunek pomnika Poznańskiego Czerwca, ponad nim napis, litera N z flagą ze znaku "Solidarności" 31 sierpień pod rysunkiem tekst Godnie uczcij sierpień / Poznań godz. 14-16 pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca odbywały się manifestacje opozycyjne

NSZZ Solidarność

WRONie NIE...

Awers WRONie NIERewers Solidarność / Wolność / Samorządność / Niepodległość w słowie "Solidarność" flaga polska na literze "N", zaś litera S tworzy z literą "W" słowa "Wolność" znak Polska Walcząca - "kotwiczkę"; w prawym górnym rogu słabo czytelny rysunek, prawdopodobnie głowa orła w koronie

NSZZ Solidarność

Ulotka nr 20 - Oni za nas, my za nich

Ulotka informująca o aresztowaniu i skazaniu na 2 miesiące aresztu działaczy NSZZ "Solidarność" Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora po złożeniu przez nich kwiatów pod Tablicą Solidarności przy Zajezdni MPK nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu; cytowane jest oświadczenie Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność", żądające uwolnienia ww. działaczy i wzywające ludność do manifestacyjnego składania kwiatów pod ww. tablicą, modlitwy o uwolnienie działaczy w kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu i wpłacaniu dodatkowych składek na Fundusz Pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; poparcie żądań "Solidarności" przez Solidarność Walczącą i przypomnienie władzom o odpowiedzialności za niesprawiedliwy wyrok; wezwanie do pisania na murach i w windach "Frasyniuk-Pinior" i do przekazania ulotki innym; za Radę Solidarności Walczącej podpisali: Kornel Morawiecki i Andrzej Lesowski - to drugie nazwisko było pseudonimem używanym zamiennie przez Wojciecha Myśleckiego, Andrzeja Zaracha i Andrzeja Myca

Solidarność Walcząca

Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Awers: rysunek pociągu, kościoła p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie, niezidentyfikowanej wieży i znaku kolejarskiego - uskrzydlone koło, na skrzydłach napis: Bieżanów 9.IX.1984; ponad rysunkiem napis Mimo wielu trudności, solidarnie wraz z całym ludem bożym, zdążają do Ciebie Matko Ukochana zawsze wierni kolejarzeRewers: dwie pieczęcie tekstowe, pierwsza Kolejarze w "Solidarności" / "Solidarność" z kolejarzami druga, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85

N.N.

Wolność stale trzeba zdobywać - Boże Narodzenie '84

Na rysunku: podobizna papieża Jana Pawła II w geście modlitwy, pod spodem kontur tłumu zaopatrzonego w znaczną ilość polskich flag; w lewym górnym rogu napisy "Wolność stale trzeba zdobywać" / Jan Paweł II / Boże Narodzenie '84 Wyd. Solidarność Dolny Śląsk

NSZZ Solidarność

Jesteśmy z Wami - Solidarność

Na rysunku: bombki choinkowe wraz z pojedynczą świecą, w największej bombce podobizny Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza, aresztowanych jesienią 1982 i do lata 1984 przetrzymywanych w więzieniach; dwie mniejsze bombki barwione na kolor zielony; pod spodem hasło Jesteśmy z Wami Solidarność

NSZZ Solidarność

Wesołych Świąt 1983

Rysunek barwy bordowej, zająca z wzniesioną do góry łapką w geście "victorii", siedzącego na pisance z napisem Wesołych Świąt obok wazon z gałązkami wierzbowymi "baziami" stojący na postumencie z napisem "Solidarność"; ponad wazonem data "1983"

NSZZ Solidarność

Żądamy... Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Awers: żądania głodujących w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie: zaprzestania propagandowych ataków na Kościół katolicki, zaprzestania represjonowania za przekonania, nie stosowania kary banicji, realizacji wolności gwarantowanych konstytucjąRewers: trzy pieczęcie, pierwsza imitująca znaczek pocztowy z widokiem wieży kościoła w Bieżanowie, z datą 1985, podpisem "Bieżanów", "Poczta"; druga - okrągła, w legendzie napis Protest głodowy Bieżanów w środku Solidarność trzecia tekstowa, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85

N.N.

Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki - koperta

Strona adresowa: trzy pieczęcie, pierwsza imitująca znaczek pocztowy z widokiem wieży kościoła w Bieżanowie, z datą 1985, podpisem "Bieżanów", "Poczta"; druga - okrągła, w legendzie napis Protest głodowy Bieżanów w środku Solidarność trzecia tekstowa, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85Klapa: napis w kolorze wiśniowym "Solidarność"

NSZZ Solidarność

Od 27 lutego głodowali Protest głodowy w Krakowie-Bieżanowie po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Awers: nazwiska biorących udział w głodówce od 27.02.1985Rewers: siedem pieczęci, pierwsza tekstowa Zaraz wracam / NSZZ "Solidarność" druga imitująca znaczek pocztowy z widokiem wieży kościoła w Bieżanowie, z datą 1985, podpisem "Bieżanów", "Poczta"; trzecia imitująca znaczek pocztowy z krzyżem, kielichem i koroną cierniową, datą 19.02.1985, znakiem Solidarności Walczącej i podpisem "Protest głodujących; czwarta okrągła, zatarta, w legendzie napis Protest głodowy Bieżanów w środku Solidarność piata tekstowa "Solidarność" szósta tekstowa, z bordiurą i wizerunkiem schematycznym kościoła w Bieżanowie, kotwiczką "Polska Walcząca" oraz napisem Kraków-Bieżanów / "Solidarność" / Protest głodowy 18 II.85 siódma tekstowa ul. Ks. J. Popiełuszki

NSZZ Solidarność

Odezwa / Oświadczenie

Awers: Informacja o planowanej przez rząd podwyżce cen mięsa, wezwanie do ogólnopolskiego, 1-godzinnego strajku w pierwszym dniu obowiązywania podwyżki, żądanie zamrożenia cen i wprowadzenia dodatku do wynagrodzeń oraz reform gospodarczych; podpisano 7 maja 1985 r. TKK NSZZ "S" Bogdan Borusewicz (region Gdańsk), Zbigniew Bujak (r. Mazowsze), Tadeusz Jedynak (r. Śląsko-Dąbrowski), Marek Muszyński (r. Dolny Śląsk) oraz przedstawiciel reg. Małopolska ?Rewers: Oświadczenie Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk o ogłoszeniu gotowości strajkowej w związku z niespełnieniem przez władze żądań RKS z 12 marca 1985; w czasie gotowości strajkowej mają być przeprowadzone przygotowania do 1-godzinnego strajku powszechnego w momencie wprowadzenia podwyżek cen mięsa; podpisano Wrocław 16 maja 1985 RKS NSZZ "S" r. Dolny Śląsk

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

W 6-tą rocznicę NSZZ "Solidarność"

Awers: tekst na 6-tą rocznicę powstania NSZZ "Solidarność", zawierający wezwanie do dalszej wytrwałej działalności i podziękowanie dla szeregowych działaczy, dzięki którym "nasz" związek funkcjonujeRewers: zaproszenie na rocznicową mszę świętą w robotniczym sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka przy Al. Pracy o godz. 13, a także do składania kwiatów na grobie Kazimierza Michalczyka - zastrzelonego przez ZOMO podczas demonstracji 31.08.1982 na ul. Legnickiej - i pod Tablicą "Solidarności" przy zajezdni autobusowej nr 7 na ul. Grabiszyńskiej; podpisano: RKS NSZZ "S" reg. Dolny Śląsk

RKS Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

2 lata wojny z narodem

Rysunek falującej polskiej flagi, do której od góry zbliżają się lufy karabinów zaopatrzone w bagnety, zaś od dołu dłonie wyciągnięte w geście "victorii"; na styku barw na fladze napis 2 lata wojny z narodem

NSZZ Solidarność

Niezależny Bank Polski - ks. Jerzy Popiełuszko

Cegiełka imitująca banknot 200-złotowy;Awers: portret ks. Jerzego Popiełuszki, u góry napis Niezależny Bank Polski na środku nominał oraz data i miejsce śmierci księdza Toruń 19 października 1984Rewers: wizerunek Pomnika Poległych Stoczniowców, obok wypisane ofiary stanu wojennego Górnicy Kopalni "Wujek" / Górnicy Zagłębia Miedziowego / Piotr Bartoszcze / Kazimierz Michalczyk / Grzegorz Przemyk / ks. Jerzy Popiełuszko u góry i dołu nominał i napis Niezależny Bank Polski / dwieście złotych

NSZZ Solidarność

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", piętnująca stronę rządową za złe wyniki gospodarcze, zatrzymanie prac nad ustawami o związkach zawodowych, cenzurze i samorządzie robotniczym, niedotrzymywanie Porozumień Gdańskich, groźby zaostrzania represji na KSS "KOR" i działaczy ruchu rolników indywidualnych; KKP przestrzega Międzyzakładowe Komitety Założycielskie przed nieskoordynowanymi akcjami strajkowymi i zapowiada przedstawienie planu działania oraz postulatów dotyczących spraw socjalno-bytowych i zmian prawno-instytucjonalnych; żąda zaprzestania represji karnych i administracyjnych wobec działaczy KSS "KOR" i ruchu rolników indywidualnych; potępia uchwałę antystrajkową rządu Józefa Pińkowskiego i deklaruje gotowość współpracy z nowym rządem Wojciecha Jaruzelskiego; popiera aspiracje ruchu rolników indywidualnych, ale zapowiada wstrzymanie się od strajku solidarnościowego w tej materii; naciska na realizację ustaleń z 30 stycznia br. dotyczących dostępu "Solidarności" do mediów, w przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie ogólnokrajowego strajku; w związku z tym KPP zwraca się do MKZ-ów o konsultacje każdej planowanej akcji strajkowej, w przeciwnym wypadku KPP odetnie się od niekoordynowanych działań

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Oświadczenie Rzecznika Prasowego KKP NSZZ "Solidarność"

Rzecznik Prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" inforrmuje o wspólnych ustaleniach KKP i rządu ws. dostępu "Solidarności" do mediów - radia i telewizji; szczegóły techniczne miały być dopracowane na spotkaniu delegacji "Solidarności" z prezesem Komitetu do spraw Radia i Telewizji Zdzisławem Balickim, który nie zgodził się na udział kilku członków delegacji Związku, będących pracownikami Komitetu; Związek uznaje ingerencję w skład delegacji za niedopuszczalną, oznaczającą sabotowanie postanowień porozumienia i celowe podsycanie napięć społecznych Rzecznikiem Prasowym Krajowej Komisj Porozumiewawczej był od listopada 1980 do kwietnia 1981 Karol Modzelewski

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Oświadczenie Rzecznika Prasowego KKP NSZZ "Solidarność"

Rzecznik Prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" inforrmuje o wspólnych ustaleniach KKP i rządu ws. dostępu "Solidarności" do mediów - radia i telewizji; szczegóły techniczne miały być dopracowane na spotkaniu delegacji "Solidarności" z prezesem Komitetu do spraw Radia i Telewizji Zdzisławem Balickim, który nie zgodził się na udział kilku członków delegacji Związku, będących pracownikami Komitetu; Związek uznaje ingerencję w skład delegacji za niedopuszczalną, oznaczającą sabotowanie postanowień porozumienia i celowe podsycanie napięć społecznych Rzecznikiem Prasowym Krajowej Komisj Porozumiewawczej był od listopada 1980 do kwietnia 1981 Karol Modzelewski

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Uchwała Prezydium MKZ / Komunikat Komisji Strajkowej przy MPK Wrocław

Awers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie podlegającym MKZ - w związku z zakończeniem strajku przez pracowników MPK Wrocław; MKZ dziękuje załodze MPK za dojrzałość i dyscyplinę, a swoim związkowym kolegom drukującym i kolportującym prasę za podjęcie strajku zastępczego, co zapobiegło roznieceniu groźniejszych form protestu; MKZ podkreśla swój sprzeciw wobec więzieniu za przekonania i ocenia działalność strony rządowej w czasie strajku MPK za prowokacyjnąRewers: Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław, informujący o zakończeniu strajku w związku z powołaniem nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego i apelem tegoż rządu o 90 spokojnych dni; Komisja Strajkowa przekształca się w Komisję Zakładową; Komisja deklaruje dalszą chęć obrony więźniów politycznych i stwierdza, że argumenty, jakie rząd wytacza przeciw Konfederacji Polski Niepodległej nie mogą być traktowane poważnie; tekst kończy apel do członków "Solidarności" o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu, licząc na bezkonfilktowe rozwiązanie problemów

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Prezydium MKZ / Komunikat Komisji Strajkowej przy MPK Wrocław

Awers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie podlegającym MKZ - w związku z zakończeniem strajku przez pracowników MPK Wrocław; MKZ dziękuje załodze MPK za dojrzałość i dyscyplinę, a swoim związkowym kolegom drukującym i kolportującym prasę za podjęcie strajku zastępczego, co zapobiegło roznieceniu groźniejszych form protestu; MKZ podkreśla swój sprzeciw wobec więzieniu za przekonania i ocenia działalność strony rządowej w czasie strajku MPK za prowokacyjnąRewers: Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław, informujący o zakończeniu strajku w związku z powołaniem nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego i apelem tegoż rządu o 90 spokojnych dni; Komisja Strajkowa przekształca się w Komisję Zakładową; Komisja deklaruje dalszą chęć obrony więźniów politycznych i stwierdza, że argumenty, jakie rząd wytacza przeciw Konfederacji Polski Niepodległej nie mogą być traktowane poważnie; tekst kończy apel do członków "Solidarności" o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu, licząc na bezkonfilktowe rozwiązanie problemów

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie KKP NSZZ "Solidarność w sprawie wolnych sobót

Sprawozdanie z rozmów przedstawicieli NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami strony rządowej z 20-21.01.1981 i później, w sprawie wprowadzenia wolnych sobót, jako realizacji prawa pracowników do 40-godzinnego tygodnia pracy; kompromisowa propozycja "Solidarności" została przez rząd zignorowana, w związku z czym "Solidarność" oświadcza, że rząd bierze na siebie odpowiedzialność za następstwa tej decyzji

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Do wszystkich! Uchwała KKP NSZZ "Solidarność" w sprawie wolnych sobót

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność", wobec wstrzymania przez cenzurę wszelkich informacji na temat jej stanowiska w sprawie wolnych sobót, podaje do wiadomości uchwałę z dnia 07.01.1981, uznającą wszystkie soboty i niedziele za wolne, z wyjątkiem prac w systemie czterobrygadowym i prac w ruchu ciągłym; poniżej komentarz prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu nawołujący do solidarnego poparcia stanowiska KKP; u góry zatarta pieczątka tekstowa: Komisja Wydziałowa NSZZ "Solidarność" Warsztaty Autobusowe VII

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Uchwała ZR Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu Ustawy o nadzwyczajnych środkach działania

Awers: uchwała Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" krytykująca projekt ustawy o nadzwyczajnych środkach działania jako cofający rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą do stanu sprzed Porozumień Sierpniowych; autorzy uchwały domagają się demokratyzacji politycznej i reform gospodarczych, wzmacniania roli Sejmu, zachowania prawa do strajku i publicznej informacji nt. projektu ustawyRewers: tekst informujący o zmianach, jakie rzad chce wprowadzić ustawą o nadzwyczajnych środkach działania, wzywający do obrony Porozumień Sierpniowych, dostępu do środków masowego przekazu i stwierdzający utratę społecznego zaufania przez Sejm w razie udzielenia poparcia rządowi; poniżej 5 punktów opisujących skutki przyszłego uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych kompetencjach rządu - dla NSZZ "Solidarność", dla szeregowych pracowników, dla ogółu obywateli i dla państwa; obok hasło Przeciw zrywaniu porozumień społecznych

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Oświadczenie niezależnych wydawnictw w sprawie nowej ustawy o cenzurze

Awers: protest niezależnych wydawnictw przeciwko represjom Służby Bezpieczeństwa oraz przeciw nowej ustawy o cenzurze; apel o "szczególną czujność w obronie niezależnego ruchu wydawniczego" do społeczeństwa; u dołu adresy punktów kolportażu wydawnictw niezależnychRewers: protest Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa przeciwko wprowadzeniu nowej ustawy o cenzurze, konfiskacie niezależnych wydawnictw dokonanej przez Milicję Obywatelską u pracowników biura Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także przeciw aresztowaniu Roberta Gryziaka i Włodzimierza Stańczyka; apel o niedopuszczenie do zahamowaniu wolności słowa w Polsce

Oficyna Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Przyjmuję do wiadomości, że... utworzył się Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych

Przyjmuję do wiadomości, że w dniu 1 września 1980 r. utworzył się Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych mający na celu powołanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych na Dolny Śląsk - Z-ca Dyrektora Wydziału mgr Krzysztof Kornafel na oryginale podpis; u góry numer urzędowy: Nr SA.II-6010/18/80; dwie pieczęcie: tekstowa: Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Województwa Wrocławskiego; i okrągła: Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia

Urząd Województwa Wrocławskiego - Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"... zwraca się... o przydzielenie pomieszczenia...

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław zwraca się do dyrektora MPK o przyzanie lokalu dla Zakładowej Organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki w Zakładowym Domu Kultury "Pantograf"; u góry pieczęć tekstowa Komisji Zakładowej

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Wyniki 1 do 100 z 1136