II Rzeczpospolita

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

II Rzeczpospolita

Terminy równoznaczne

II Rzeczpospolita

Powiązane terminy

II Rzeczpospolita

189 Opis archiwalny results for II Rzeczpospolita

189 results directly related Exclude narrower terms

Anna Czerwonko - relacja

 • Wspomnienia Anny Czerwonko z okresu swojej młodości w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej. Wywózkę na Sybir wraz z rodziną z Januszkiewicz. Szczegółowo opisuje podróż, warunki podczas niej panujące i represje, którymi NKWD traktowało deportowanych. Z pobytu w Wołodarce dowiadujemy się o warunkach życia dorosłych i dzieci, o edukacji jaką można było otrzymać na miejscu w radzieckiej szkole. Następnie opisuje powrót do kraju i losy swojej rodziny aż do momentu śmierci ojca w 1987 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1987
 • Miejsca wydarzeń: Januszkiewicze (woj. nowogródzkie), Łomża, Kokczetaw (Kazachstan), Akmolińsk (dziś Astana - Kazachstan), Workuta (Rosja), Wołodarka (Ukraina), Wrocław, Kowary.

Czerwonko Anna

Zofia Kowalczyk o Krystynie Kazimierskiej - relacja

 • Opowieść Zofii Kowalczyk o dziejach Krystyny Kazimierskiej. Opowieść ciągnie się od czasów dzieciństwa Pani Krystyny w II Rzeczpospolitej poprzez szczegółowo opisane wydarzenia II wojny światowej. Szczegółowo opowiada ona o momencie wywózki, podróży i przyjeździe na miejsce do Kazachstanu. Większą część poświęca opisowi życia codziennego na miejscu, sposobów pracy, nauki i zdobywania żywności. W końcowej części opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1938 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Брэст (Brześć, Białoruś), Мінск (Mińsk, Białoruś), Астана (Akmolińsk, Astana, Kazachstan), Bierutów (woj. dolnośląskie).

Kowalczyk Zofia

Zbigniew Rzyski - relacja

 • Wspomnienia Zbigniewa Rzyskiego, w których opowiada o życiu swojej rodziny w II RP. Następnie wspomina moment wybuchu wojny, chwile kiedy zostali zesłani na Syberię. Opisuje podróż, przyjazd na miejsce, warunki pracy i życia. Opowiada między innymi o tym jak z bratem wypasał owce i jak razem polowali na susły.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1925-1946
 • Miejsca wydarzeń: Барнаул (Barnauł, Rosja)

Rzyski Zbigniew

Julian Małecki - relacja

 • Wspomnienia katorgi Juliana Małeckiego odtworzone przez jego przyjaciela Stanisława Starowicza. Opowieśc zaczyna się od wspomnień jego najwcześniejszej młodości, nauki, utraty rodziców i następnie udziału w obronie Lwowa jako jednego z Orląt. W dalszej części relacji opowiada o udziale w wojnie polsko-bolszewickiej i o życiu i pracy w II RP. Następnie wspomina wybuch wojny, moment w którym wraz z rodziną zostają wysiedleni wgłąb ZSRR. Kolejno opisuje warunki pracy, mieszkaniowe i żywieniowe jakie zgotowało im NKWD. Opowiada w jaki sposób interweniował u ambasady polskiej w Moskwie w sprawie okrutnych warunków życiowych Polaków po amnestii. W ten sposób został mężem zaufania i organizował dostawy żywności, środków medycznych i pierwszej potrzeby dla rodaków na zesłaniu. Następnie jego historia zatoczyła koło i znów stał sie obiektem represji NKWD. Został wielokrotnie aresztowany i pobity, odmawiano mu wydania dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju. Do kraju wrócił w 1956 roku jako wrak człowieka, zmarł zapomniany i nigdy nikt nie odpłacił mu za jego cierpienia.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1915-1956
 • Miejsca wydarzeń: Lwów, Chodorów (Ходорів, Ukraina), Irkuck (Иркутск, Rosja), Bodajbo (Rosja), Moskwa (Rosja).

Starowicz Stanisław, Małecki Julian

Zaświadczenie o odznaczeniu

informacja o przyznaniu Gerhardowi Kaeberowi, asesorowi na stacji kolejowej Toruń Mokredziś: Toruń Wschód, Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości;

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku

Poświadczenie obywatelstwa odpis

odpis z 25.07.1936 r. poświadczenia obywatelstwa z 15.06.1931 r. Walerii Falkowskiej ur. w Dużych Brudzawach dziś: Brudzawy, gm. Bobrowo, pow.brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie;

Starosta Powiatowy Toruński

Zaświadczenie o zatrudnieniu

dokument zaświadczający, iż Kazimierz Zając był pracownikiem Zakładów Chemiecznych w Częstochowie, podpisany przez tamtejszego dyrektora technicznego;

Spółka Akcyjna Zakładów Chemicznych w Częstochowie

Świadectwo urodzenia

Świadectwo urodzenia wydane przez urzędnika Stanu Cywilnego parafii Bełchatów... wydane dla Selerowicz Stefan. W dolnej części pieczęć wystawcy

Urzędnik Stanu Cywilnego parafii Rz. Kat. w Bełchatowie

Świadectwo Szkoły Powszechnej

Świadectwo Szkoły Powszechnej Pudłowski Tadeusz dane i oceny ucznia, w dolnej części podpisy wychowawcy i dyrektora oraz pieczęć szkoły

Publiczna Szkoła Powszechna drugiego stopnia w Stojańcach

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy drugiej klasy w dwuklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1935/1936

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy czwartej klasy w czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1935/1936 

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 1936/1937 uczennicy czteroklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 193/1937 uczennicy dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefani Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły powszechnej stopnia III w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1938/1939

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Dowód osobisty Ser. A. No. 724495

dowód odobisty, którego okazicelem Halina Maria Mirecka, ur. 14.10.1910 r. w Rewlu dziś Tallinn w Estonii, absolwentka gimnazium, zam. w m. Jarówka w gminie Siehniewicze właśc. Siechniewicze, dziś Sìgnevìčy na Białorusi w pow. prużańskim, woj. poleskim na dokumencie pieczęcie gminy Międzylesie, która rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 27.02.1932 r. została zniesiona, a z jej obszaru utworzono gminę Siechniewicze 

Zarząd Gminy Siechniewicze

Wykaz postępów

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogoźnie właśc. Rogożewie, pow. rawicki, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Kałuszu wówczas miasto powiatowe w woj. stanisławowskim, dziś na Ukrainie

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Kałuszu

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, w ówczesnym woj. poznańskim, dzisiejszym woj. wielkopolskim, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia klasy siódmej w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim woj. stanisławowskie; dziś na Ukrainie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej

świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim ówczesne woj. stanisławowskie - dziś na Ukrainie przez Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Dwaj ułani polscy l. 20.-30. XX w.

Portret zbiorowy dwóch żołnierzy 22. Pułku Ułanów Podkarpackich, widoczne tylko popiersia, pierwszy z lewej w stopniu plutonowego w furażerce na głowie, drugi w stopniu wachmistrza w czapce okrągłej i kurtce dwurzędowej

Michał Todt

Niepodległość 1918-1939

Ulotka zawiera krótkie biogramy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego.

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Niepodległość 1918-1939

Ulotka zawiera krótkie biogramy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego.

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Niepodległość 1918-1939

Ulotka zawiera krótkie biogramy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego.

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Niepodległość 1918-1939

Ulotka zawiera krótkie biogramy Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego.

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

U spomni rukopoložennâ ì peršoї službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: rysunek barwny, Maryja siedzi na kamiennej ławce z małym Jezusem pokazując mu otwartą księgę, za ławką stoi św. Józef, obok ławki kwitną lilieRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Księgi Psalmów, 27, 4; poniżej: U spomni / rukopoložennâ / ì peršoї / službi božoì / o. Volodimir V. Gajduk / Čina sv. Vasiliâ Veликoгo Ležajs'k, dnâ 30 serpnâ 1931.

N.N.

Na spomni rukopoložennâ ta peršoї službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: obraz przedstawiający Chrystusa leżącego pod ciężarem krzyżaRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Mądrości Syracha, 7, 39; poniżej: Na spomni / rukopoložennâ / ta peršoї / službi božoì / âku vidpraviv / v lipni 1937 r. / o. Andrej Maksimûk w Kolomiї. / Isuse, Mariê, Josife! / (vidpust 7 lit i 7 sorokov za koždij raz)

N.N.

Na spomni rukopoložennâ ta peršoї sv. službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: obraz głowy Chrystusa w koronie cierniowejRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Ewangelii Jana, 15, 13; poniżej: Na spomni / rukopoložennâ / ta peršoї / svâtij službi božoì / âku vidpraviv / dnâ 5. lipnâ 1936 roku / o. Volodimir Berezûk / w Kolomiї / Isuse v Presvâtij Ewharistiї pomiluj nas (300 dniv za kožn. raz. Papa Pij XI. 20. 5. 1911

N.N.

Św. Zyta

Awers: obraz św. Zyty z dzbanem, pojącej pielgrzyma, podpis Św. ZytaRewers:informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez członków Stowarzyszenia św. Zyty, modlitwa do św. Zyty, imprimatur biskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny, częściowo nieczytelny podpis ręczny: Lwów 27/4. 1931. Ks. ?

kuria biskupia

Zawiadomienie o ślubie

Stanisława z Kulków i Ludwik / Wilczkowie / mają zaszczyt zawiadomić, że ślub ich / odbył się w kościele parafialnym w Samborze / dnia 26-go grudnia 1938 r. o godzinie 7:30. / w grudniu 1938 r.

Wilczek Ludwik

Poświadczenie obywatelstwa

Poświadczenie obywatelstwa wydane przez starostę powiatowego samborskiego, dra Kaszubskiego, na nazwisko Kulka Stanisława Kazimiera, data urodzenia, imiona rodziców, rubryka poświęcona małżonkowi i dzieciom przekreślona; adnotacja "Prawem ubogich"; pieczęć okrągła starosty, pieczęć imienna starosty, podpis starosty, pieczęć władz radzieckich: Pazport vydan w 1940? godu

Starostwo Powiatowe

Dowód osobisty

Dowód osobisty wydany przez burmistrza Sambora, Wajdę, na nazwisko Kulka Stanisława Kazimiera; dane osobowe, zawód, data wydania, podpisy burmistrza i Stanisławy Kulki; seria i numer dowodu, podstawa prawna wydania dokumentu, wyciąg z Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16.03.1928 r. O Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności (Dz. U. R. P. Nr 32 poz. 309.)

Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta Sambora

Dowód osobisty

Dowód osobisty poświadczający obywatelstwo polskie pani Klaudii Żytko.

Starosta Grodzki Śródmiejski Warszawski

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ucznia klasy trzeciej na pierwsze półrocze roku szkolnego 1937/1938.

Publiczna Szkoła Powszechna w Sarnach

Dowód osobisty

Dowód osobisty na nazwisko (...) wydany przez Komisariat Policji Państwowej w Łodzi na podstawie rosyjskiej księgi meldunkowej, paszportu i karty powołaniowej; dane właściciela; 2 pieczęcie I Komisariatu PP w Łodzi; zdjęcie właściciela dowodu; wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 30.11.1918 dot. obowiązku posiadania dowodu osobistego; 7 pieczęci tekstowych notujących zameldowanie, ostatnia z datą 20.01.1931 r.; na 1 s. pieczęć owalna, zatarta, z ręczną adnotacją 7331; na 12 s. pieczęć tekstowa: 50513

Policja Państwowa

Europa w rodzinie: Ziemiaństwo polskie w XX wieku

Zaproszenie na wystawę czasową organizowaną przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", IPN oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Partnerem wydarzenia był Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Europa w rodzinie: Ziemiaństwo polskie w XX wieku

Zaproszenie na wystawę czasową organizowaną przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", IPN oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Partnerem wydarzenia był Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Stała Przepustka

Przepustka upoważniająca do wejścia na teren Głównej Składnicy Łączności pracownika fizycznego, z datą ważności do 15.09.1939. Podpisana przez zarządcę obiektu, majora Franciszka Domurata.

Główna Składnica Łączności

Zaświadczenie mobilizacyjne

Zaświadczenie mobilizacyjne wydawane osobom nie posiadającym karty mobilizacyjnej jako wkładka do książeczki wojskowej, na nazwisko Stanisław Jaroń; pieczęcie wystawcy - tekstowa i okrągła, pieczęć imienna kapitana Klaga, z ramienia Powiatowego Komendanta Uzupełnień; przy prawej krawędzi odręczny dopisek ołówkiem Aleja Wolności 55 GebretNa rewersie pouczenie dla posiadacza zaświadczenia

Powiatowa Komenda Uzupełnień

Bilet okręgowy

Fragment biletu okręgowego na pociągi PKP pośpieszne i osobowe normalnotorowe.

Polskie Koleje Państwowe

100 złotych: banknot z 1932 roku

Banknot o nominale 100 zł, na awersie wizerunek ks. Józefa Poniatowskiego, na rewersie dąb i bóstwa greckie (Hermes i prawdopodobnie Saturn). Znak wodny z podobizną królowej Jadwigi.

Bank Polski SA

50 złotych: banknot z 1929 roku

Banknot o nominale 50 zł, na awersie wizerunek Hermesa i prawdopodobnie Demeter, na rewersie przedstawienie budynków Giełdy i Banku Polskiego. Znak wodny z podobizną Stefana Batorego.

Bank Polski SA

Kontrakt kupna

Umowa kupna-sprzedaży ratalnej maszyny do szycia marki Singer, określająca wysokość pierwszej wpłaty, rat miesiecznych wraz z terminem wpłaty pierwszej z nich oraz określeniem praw i obowiązków stron.

Singer Sewing Machine Company

Odpowiedź na podanie dot. urlopu zdrowotnego

Odpowiedź pozytywna na podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego na okres 4 tygodni, z adnotacją, że w razie konieczności jego przedłużenia należy złożyć podanie do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych za pośrednictwem zarządu okręgowego.

Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych we Lwowie

Dowód osobisty

Dowód osobisty wystawiony na nazwisko Józef Godwod przez Komisarza Rządu na Miasto Wilno, Wilno 1925.

Komisarz Rządu na Miasto Wilno

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy drugiej klasy w dwuklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1935/1936

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy czwartej klasy w czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1935/1936 

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 1936/1937 uczennicy czteroklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 193/1937 uczennicy dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefani Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Akt nadawczy Nr 137

Akt nadania 12,5 ha ziemi w majątku Widiut` w gminie Olesk, powiecie Włodzimierz Wołyński, województwie wołyńskim, na podst. ustawy z dn. 17.12.1920 O nadaniu ziemi żołnierzom W. P. oraz innych aktów prawnych dla Andrzeja Albingiera; na s. 1 nagłówek: Rzeczpospolita Polska, w bordiurze z liści akantu godło II Rzeczpospolitej i napis: Akt Nadawczy; na s. 4 tekst ww. ustawy; pieczęcie: tekstowa, częściowo zatarta, tusz czerwony: Powiatowy Komitet Nadawczy we Włodzimierzu; okrągła, tusz czerwony: godło II Rzeczpospolitej, w legendzie napis: Powiatowy Komitet Nadawczy we Włodzimierzu; tekstowa, tusz fioletowy, wypełnieny ręczne: Akt powyższy wciągnięty do Księgi Hipotecznej Nr 9163 Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Łucku i zatwierdzony decyzją Wydziału Hipotecznego z/d 8 lutego 1930 r. Pisarz Hipoteczny nieczytelny podpis pisarza hipotecznego; na 4 s. zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy, wypełnienie ręczne: Sporządzono odpis Nr. rep. 3622/64... w dn. 29 II 1964 r. Państwowe Biuro... we Wrocławiu nieczytelny podpis

Powiatowy Komitet Nadawczy

ocalić od zapomnienia polskich socjalistów

Plakat przypomina nazwiska działaczy socjalistycznych z okresu II Rzeczpospolitej: Kazimierza Pużaka, Adama Ciołkosza, Ignacego Daszyńskiego, Mieczysława Niedziałkowskiego, Adama Pragiera, Zygmunta Żuławskiego.

NSZZ Solidarność

Europa w rodzinie: Ziemiaństwo polskie w XX wieku = Europe in the family: the polish landed gentry in the 20th century

Plakat zapraszający na wystawę czasową organizowaną przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", IPN oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu (kurator wystawy: dr Agnieszka Łuczak) oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Partnerem wydarzenia był Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Na plakacie podano autorów wystawy oraz informacje na temat wykorzystanego zdjęcia.

Rogaliński Piotr

Europa w rodzinie: Ziemiaństwo polskie w XX wieku = Europe in the family: the polish landed gentry in the 20th century

Plakat zapraszający na wystawę czasową organizowaną przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", IPN oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu (kurator wystawy: dr Agnieszka Łuczak) oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Partnerem wydarzenia był Związek Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu. Na plakacie podano autorów wystawy oraz informacje na temat wykorzystanego zdjęcia.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Scena teatralna w Poniewieżu

Widok sceny teatralnej w Poniewieżu na Litwie, prawdopodobnie w świetlicy polonijnej - scenografia przedstawiająca wnętrze bogatego domu, ze stołem, krzesłami neorokoko, bordiurami i obrazami na ścianach, przeszklonymi drzwiami wychodzącymi rzekomo na taras

Zitkaus J.

Czesław Sowa

Czesław Sowa, urodzony 5 lipca 1917 roku w Porębach Nowych, w lutym 1939 roku powołany do wojska, stacjonował w Brześciu nad Bugiem. Brał udział w kampanii wrześniowej.

Ablamski Pavel

Rodzina Sulimów

Od lewej: Marianna Sulima (z d. Szczepankowska), Tadeusz Sulima, Jan Sulima, Stanisław Sulima.

N.N.

Wycieczka szkolna w Zakopanem

Uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego im. Augusta Witkowskiego w Skażysku-Kamiennej na wycieczce w Zakopanem. Na werandzie trzeci od lewej stoi Tadeusz Sulima.

N.N.

Wyniki 1 do 100 z 189