przemysł

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy równoznaczne

przemysł

Powiązane terminy

przemysł

1833 Opis archiwalny results for przemysł

1679 results directly related Exclude narrower terms

Pracownicy cukrowni w Pustkowie Żurawskim

na samochodzie ciężarowym [prawdopodobnie Chevrolet model 1543 widoczny także na zdjęciu F-274] siedzą niezidentyfikowani pracownicy cukrowni w Pustkowie Żurawskim;

Kaeber Gerhard Jerzy

Manifestacja w Pustkowie Żurawskim

manifestacja koło cukrowni w Pustkowie Żurawskim; na pierwszym planie transparent z napisem: "Przecz z wojną/My chcemy się uczyć";

Kaeber Gerhard Jerzy

Pałac w Pustkowie Żurawskim

niezidentyfikowana osoba przed pałacem w Pustkowie Żurawskim [w którym po 1945 r. mieściła się dyrekcja tamtejszej cukrowni;]

Kaeber Gerhard Jerzy

Pałac w Pustkowie Żurawskim

niezidentyfikowane osoby przed wejściem do pałacu w Pustkowie Żurawskim [w którym po 1945 r. mieściła się dyrekcja tamtejszej cukrowni;]

Kaeber Gerhard Jerzy

Pałac w Pustkowie Żurawskim

niezidentyfikowane osoby przed wejściem do pałacu w Pustkowie Żurawskim [w którym po 1945 r. mieściła się dyrekcja tamtejszej cukrowni;]

Kaeber Gerhard Jerzy

Gospodarstwo w Pustkowie Żurawskim

Róża Lindemann, Genowefa Lindemann i Waleria Falkowska obok jednego z gospodarstw rolnych [w Pustkowie Żurawskim]; na drugim planie widoczne maszyny rolnicze;

Kaeber Gerhard Jerzy

Zakłady Górnicze Lubin

Podseria 13 fotografii z kopalni miedzi w Lubinie powstałej w 1960 r. po odkryciu złóż miedzi w 23 marca 1957 r. przez ekipę Jana Wyżykowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Zdjęcia przedstawiają przede wszystkim górników na terenie pierwszego szybu "Wschodniego" nazywanego później Szybem "Bolesław".

Zaświadczenie o zatrudnieniu w dolnośląskim przemyśle węglowym

okazicielem zaświadczenia Filemon Męciński, zam. przy ul. Dąbrowskiego 18 w Wałbrzychu najprawdopodobniej nie jest to dzisiejsza ul. Jarosława Dąbrowskiego, ta znajduje się bowiem w dzielnicy Biały Kamień, która w momencie wystawienia dokumentu była odrębną miejscowością; dokument wystawiony m.in. w celu ochrony mieszkania okaziciela przed rekwizycją

Państwowy Zarząd Dolnośląskiego Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu

Uznanie kwalifikacji zawodowych

pismo skierowane do Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu uznające kwalifikację Filemona Męcińskiego do pracy na stanowisku sztygara na płóczce w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" od 1964 r. po połęczeniu z KWK "Bolesław Chrobry" - KWK "Wałbrzych"

Okręgowy Urząd Górniczy w Wałbrzychu

Zaświadczenie dot. życiorysu Filomena Męcińskiego

poświadczenie danych osobowych i życiorysu Filomena Męcińskiego, zam. w Wałbrzychu przy ul. Juliana Fałata 36, w latach 1917-1945 pracownika przemysłu naftowego w Borysławiu dziś na Ukrainie, w latach 1945-1951 sztygara w Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" później "Wałbrzych" w Wałbrzychu, od 1951 r. maszynistę w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Thorez" później "Julia", przez Władysława Łobosa, zam. w Wałbrzychu przy ul. Jana Zamojskiego, przed 1945 r. w Schodnicy dziś Schidnyca na Ukrainie i Jana Parylaka, zam. w Wałbrzychu przy ul. Naftalego Botwnia dziś ul. Boczna, przed 1945 r. w Borysławiu, potwierdzone ich podpisami oraz notarialnie przez Emila Korczyńskiego

Łobos Władysław

Świadectwo pracy

dokument zaświadczający, że Filemon Męciński od 09.10.1945 r. do 30.06.1951 r. pracował w Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko" po połączeniu w 1964 r. z KWK "Bolesław Chrobry" - KWK "Wałbrzych" na stanowisku sztygara zmianowego płóczki

Kopalnia Węgla Kamiennego "Mieszko"

Umowa o pracę w KWK "Mieszko"

umowa o zatrudnieniu przez Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu Filemona Męcińskiego na stanowisku dozorcy na płóczce w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko"

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Kwit na pobór żywności Nr.

pusty kwit na pobór żywności wystawiony przez Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe w Gliniku maryampolskim właśc. Gliniku Mariampolskim, dziś w granicach administracyjnych Gorlic; na odwrociu odręcznie sporządzony przepis na ciasto "marmurek"

Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe

Zaproszenie

pusty blankiet firmowego zaproszenia Wrocławskiej Stoczni Rzecznej

Wrocławska Stocznia Rzeczna

Proporczyk Wrocławskiej Stoczni Rzecznej

recto: logo Wrocławskiej Stoczni Rzecznej; verso: motyw z ówczesnego herbu Wrocławia - tarcza dzielona w słup, na prawym polu pół orła białego na czerwonym tle, na lewym polu pół piastowskiego orła czarnego na żółtym tle

Wrocławska Stocznia Rzeczna

500 lat górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku

koperta okolicznościowa dedykowana do zaproszeń na obchody pięćsetlecia górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku (25.09.1978 r.); na kopercie 2 znaczki pocztowe upamiętniające lot w kosmos Mirosława Hermaszewskiego (27.06.1978 r.), znaczek poczty lotniczej oraz pieczątka okolicznościowa

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Projekt Statutu Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego PRL

Do wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych Komisja Statutowa Zarządu Głównego powołana przez XIV Plenum Zarządu Głównego, przesyła w załączeniu projekt Statutu i prosi o konsultacje z aktywem związkowym, przesłanie uwag i deklaruje przedstawienie Krajowemu Zjazdowi Delegatów ostatecznej wersji po zebraniu uwag; podpisał Przewodniczący Komisji Kazimierz Dybka - faksymile podpisu; tekst statutu

Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Przemysł Budowlanego

Uchwała podjęta na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" w dniu 28.1.81r

Treść uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ "Solidarność" w dniu 28.01.1981 r., dotyczącej wprowadzenia w życie ustaleń Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w sprawie 8-godzinnego dnia pracy, zobowiązań Komisji Zakładowej do kontrolowania realizacji postulatów, przedstawienia Związkom Zawodowym struktury organizacyjnej Oddziału "Katowice" Budostalu-8, kwestii płac i pracowników oddelegowanych poza zakład pracy oraz kompetencji dyrektora Oddziału.Ugóry pieczęć tekstowa Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych Budostal-8, Dąbrowa Górnicza Do przełomu lipca i sierpnia 1981 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego nie zdołał się ukonstytuować, w pracach Walnego Zgromadzenia Delegatów na początku roku brała udział tylko część zakładów.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność"

Zaświadczenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu w Zakładach Gazownictwa Okręgu Wałbrzyskiego.

Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego

Opinia

Opinia o pracownicy Wrocławskiej Fabryki Pomp.

Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Budowlanych

"ulotka"

Linioryt przedstawiający kosynierów na tle płonącej ropy naftowej, nawiazuje zarówno do starań o odnowienie i ekspozycję Panoramy Racławickiej oraz do wybuchu ropy naftowej w Karlinie.

Pliniewicz Leszek

Dyplom uznania

Dyplom w podzięce za pomoc przy budowie Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".

Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" w budowie w Rogowcu

Odpis zawiadomienia o nadaniu odznaki przodownika pracy

Odpis zaświadczenia o nadaniu odznaki Przodownika Pracy, wystawionego w Warszawie przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej (Centralny Zarząd Biur Projektów Gospodarki Komunalnej), oznaczony za zgodność z oryginałem przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu

Przepustka tymczasowa nr 8740

Przepustka tymczasowa nr 8740 wydana na nazwisko Władysław Grabowski przez Władysław Grabowski przez Hutę Małapanew Ozimek, Ozimek 8.09.1958.

Huta Małapanew Ozimek

Umowa o pracę w KWK "Mieszko"

umowa o zatrudnieniu przez Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu Filemona Męcińskiego na stanowisku dozorcy na płóczce w tamtejszej Kopalni Węgla Kamiennego "Mieszko"

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Wyniki 1 do 100 z 1833