strajki

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

strajki

Terminy równoznaczne

strajki

Powiązane terminy

strajki

1261 Opis archiwalny results for strajki

1261 results directly related Exclude narrower terms

Wotum nieufności dla ministra Nawrockiego

recto: votum nieufności wobec Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Jerzego Nawrockiego, wystosowane przez strajkujących studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; verso: opis działań ministra Nawrockiego w związku tzw. sprawy radomskiej

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Głos głodujących kolejarzy

Głos głodujących kolejarzy broszura zawierająca wiersze, wydana na znak protestu przeciwko przerwaniu rozmów w Lokomotywowni Wrocław Główny pomiedzy NSZZ "Solidarność", Miedzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy, a Komisją Rządową

Wydawnictwo Semafor

Strajk czynszowy - Warszawa-Praga

Wezwanie do strajku czynszowego w reakcji na podwyżki czynszów wraz z propozycjami organizacyjnymi, dokonane przez grupy Praga Północ i Praga Południe Porozumienia Opozycji Robotniczej

Porozumienie Opozycji Robotniczej

Klepsydra górników z kopalni "Wujek"

Ulotka w formie zawiadomienia o śmierci - "klepsydry". W centrum krzyż z dwoma gałązkami wawrzynu, w ramiona krzyża wpisana data 16 XII 1981, na przecięciu ramion czapka górnicza, u podstawy dopisek długopisem: śp. Ponad krzyżem napis: Górnikom polskim, pod krzyżem nazwiska ofiar pacyfikacji w kopalni "Wujek" - J. Czekalski, K. Giza, J. Gnida, R. Gzik, B. Kopczak, A. Pełka, Z. Wilk, J. Stawisiński, Z. Zając. W prawym dolnym rogu znak "Solidarność". Ulotka słabo czytelna ze względu na złą jakość druku

NSZZ Solidarność

Komunikat Nr 4 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Sprawozdanie z przyjęcia delegatów kolejnych strajkujących na Dolnym Śląsku zakładów, deklaracja kontynuowania strajku do czasu objęcia porozumieniami ze Szczecina wszystkich ludzi pracy w całym kraju, apel do wszystkich strajkujących na Dolnym Śląsku o podporządkowanie się MKS we Wrocławiu, stwierdzenie, że zakończenie strajku może ogłosić jedynie MKS, informacja o fałszywych ulotkach rozprowadzanych we Wrocławiu, szkalujących dziaczy MKS i informujących o powstaniu drugiego komitetu robotniczego, informacje o możliwości sprawdzania autentyczności dokumentów MKS pod podanym numerem telefonu oraz o mszy mającej się odbyć następnego dnia na terenie siedziby MKS, apel do społeczeństwa o wtrwałość i podziękowanie za solidarną postawę

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Akcja protestacyjna NSZZ "Solidarność" 22.05.1991

Informacja o zaplanowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" na 22.05.1991 na godz. 10:00 akcji protestacyjnej, polegającej na przerwaniu pracy na 2 godziny, wezwanie Komisji Zakładowych do podporządkowania się decyzji Komisji Krajowej, informacja o koordynacji protestów, jakiej dokonały Komisje Zakładowe byłego powiatu oleśnickiego, wypisane postulaty regionalne, które dołącza się do postulatów ogólnokrajowych 1/ przyspieszenie weryfikacji kadr kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania; 2/ wzmocnienie nadzoru i zobowiązanie urzędów prokuratorskich do rozliczenia byłych prominentów, celem pozbawienia możliwości dlaszego bogacenia się komunistycznych elit; 3/ żądanie zmian prawnego systemu gospodarczego w celu powiązania płacy z wykonywaną pracą; 4/ przedstawienie programu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Komunikat do Koleżanek i Kolegów Studentów Wrocławia

Informacja o decyzjach podjętych na spotkaniu przedstawicieli Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych; podjęto decyzje o kontynuowaniu protestu wokół dotychczasowych postulatów, niepodejmowaniu samodzielnych dodatkowych akcji a także działań z użyciem przemocy, utrzymywaniu kontaktu między Komitetami; podano informację o liczbie protestujących na poszczególnych uczelniach: UWr - ok. 3000; PWr - ok. 4000, AM - ok. 1200, WSR - ok. 1500, PWSSP - ok. 160

Przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych wieców okupacyjnych uczelni wrocławskich

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa - odezwa strajkowa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Wezwanie Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność we Wrocławiu do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w związku z działaniami rządu PRL odmawiającego rejestracji chłopskiego niezależnego związku zawodowego, uregulowań finansowych i prawnych dotyczących wolnych sobót, a także blokującemu "Solidarności" dostęp do mediów i wprowadzającego ograniczenia prawa do strajku; MKZ wyraża też poparcie dla strajkujących w Jeleniej Górze, domagających się usunięcia skompromitowanych przedstawicieli władz i przekazania na cele społeczne Domu Wczasowego KC PZPR "Granit" i sanatorium MSW; na odwrocie komunikat z 07.02.1981, w którym MKSy: głogowski, legnicki, lubiński, wałbrzyski, wrocławski i zielonogórski zapowiadają wysłanie delegacji do Jeleniej Góry, zwołują tamże posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej na dzień następny i decydują o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w razie niepomyślnego zakończenia rozmów ze stroną rządową.; w imieniu MKS Głogów wystąpił Czesław Dobropolski, MKS Legnica - Jerzy Węglarz, MKS Lubin - Ryszard Sawicki, MKS Wałbrzych - Jerzy Szulc, MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski, MKS Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Miejski Komitet Założycielski NSZZ Solidarność

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa - odezwa strajkowa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Wezwanie Miejskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność we Wrocławiu do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w związku z działaniami rządu PRL odmawiającego rejestracji chłopskiego niezależnego związku zawodowego, uregulowań finansowych i prawnych dotyczących wolnych sobót, a także blokującemu "Solidarności" dostęp do mediów i wprowadzającego ograniczenia prawa do strajku; MKZ wyraża też poparcie dla strajkujących w Jeleniej Górze, domagających się usunięcia skompromitowanych przedstawicieli władz i przekazania na cele społeczne Domu Wczasowego KC PZPR "Granit" i sanatorium MSW; na odwrocie komunikat z 07.02.1981, w którym MKSy: głogowski, legnicki, lubiński, wałbrzyski, wrocławski i zielonogórski zapowiadają wysłanie delegacji do Jeleniej Góry, zwołują tamże posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej na dzień następny i decydują o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego 12.02.1981 w razie niepomyślnego zakończenia rozmów ze stroną rządową.; w imieniu MKS Głogów wystąpił Czesław Dobropolski, MKS Legnica - Jerzy Węglarz, MKS Lubin - Ryszard Sawicki, MKS Wałbrzych - Jerzy Szulc, MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski, MKS Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Miejski Komitet Założycielski NSZZ Solidarność

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" przedstawia działania strony rządowej jako łamanie ustaleń Porozumienia Gdańskiego, wyszczególniając m. in. wstrzymanie prac nad ustawami o cenzurze, związkach zawodowych i samorządzie robotniczym,blokowanie "Solidarności" dostępu do mediów, aresztowanie szeregu działaczy związkowych, konflikt o wolne soboty; wzywa do koordynacji lokalnych akcji strajkowych; zapowiada przedstawienia całemu związkowi szczegółowego programu działania; określa wstrzymania represji przez władze jako warunek pokoju społecznego; deklaruje gotowości do dialogu; popiera postulatu legalizacji związku zawodowego rolników; zapowiada podjęcie walki o postulowane rozwiązania drogą strajku i wzywa do niepodejmowania strajków bez konsultacji z sobą

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław / Uchwała Prezydium MKZ NSZZ we Wrocławiu

Awers: Komisja Strajkowa NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław postanawia zastosować się do apelu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" i przerwać strajk oraz odpowiedzieć na apel premiera Wojciecha Jaruzelskiego o 90 dni spokoju; Komisja przekształca się ponadto w w Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław; przerwanie strajku nie oznacza zaprzestanie walki o zwolnienie więźniów politycznych; apel do członków "Solidarności" przy MPK Wrocław o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego.Rewers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie objętym działaniem MKZ; podziękowanie dla członków "Solidarności" przy MPK Wrocław; stwierdzenie nadużycia prawa przez władze prokuratorskie poprzez aresztowanie działaczy opozycyjnych oraz uznanie działań prokuratury za prowokacyjne

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Stanowisko Rady Uczelnianej SZSP UŁ w sprawie rozmów Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową

Dyrektor Departamentu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Eugeniusz Pietrasik przekazuje rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Kazimierzowi Urbanikowi treść oświadczenia Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Uniwersytetu Łódzkiego, rozkolportowanego oraz przesłanego ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Januszowi Górskiemu; Rada Uczelniania wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia rozmów przez Międzyuczelnianą Komisję Porozumiewawczą z Komisją Międzyresortową w związku ze strajkami studenckimi na przełomie 1980 i 1981 r., a także coraz większym podporządkowaniem MKP Ogólnopolskiemu Komitetowi Założycielskiemu Niezależnego Zrzeszenia Studentów; MKP i KM zobowiązały się do podpisania porozumienia, z czego MKP wycofała się, zaś SZSP stoi na stanowisku, podpierając się wypowiedziami Wojciecha Walczaka z MKP i Jacka Czaputowicza z OKZ NSZ, iż porozumienie winno być podpisane niezależnie od sprawy rejestracji NZS; Rada Uczelniana jest usatysfakcjonowana osiągniętym porozumieniem, wzywa MKP do jego podpisania, uważając, że sprawy sporne winny być rozpatrzone w późniejszym terminie zgodnie z zobowiązaniami KM oraz wzywa do zakończenia akcji strajkowej

Pietrasik Eugeniusz

11 XI 1918 - KORAK - 1970 strajk znaczek poczty podziemnej

Znaczek pocztowy poczty podziemnej, trójpolowy, pola dziurkowane u góry i dołu, przypominają taśmę filmową: w polu pierwszym barwy zielonej napis Bóg Honor Ojczyzna 11 XI 1918 pod spodem schematyczna podobizna Józefa Piłsudskiego; w polu drugim, czarnym, napisy KORAK / SNKPP / DSKPN / PZPR? w polu trzecim, czerwonym, białe przestrzeń z napisem, w którym cyfra 7 ma formę krzyża 1970 Grudzień pod białą przestrzenią napis Strajk Jelenia Góra 22I1981 wartość znaczka: 2,50zł; wzdłuż prawej krawędzi znaczka napis Polska w prawym górnym rogu liczba: 27

NSZZ Solidarność

Odezwa / Oświadczenie

Awers: Informacja o planowanej przez rząd podwyżce cen mięsa, wezwanie do ogólnopolskiego, 1-godzinnego strajku w pierwszym dniu obowiązywania podwyżki, żądanie zamrożenia cen i wprowadzenia dodatku do wynagrodzeń oraz reform gospodarczych; podpisano 7 maja 1985 r. TKK NSZZ "S" Bogdan Borusewicz (region Gdańsk), Zbigniew Bujak (r. Mazowsze), Tadeusz Jedynak (r. Śląsko-Dąbrowski), Marek Muszyński (r. Dolny Śląsk) oraz przedstawiciel reg. Małopolska ?Rewers: Oświadczenie Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk o ogłoszeniu gotowości strajkowej w związku z niespełnieniem przez władze żądań RKS z 12 marca 1985; w czasie gotowości strajkowej mają być przeprowadzone przygotowania do 1-godzinnego strajku powszechnego w momencie wprowadzenia podwyżek cen mięsa; podpisano Wrocław 16 maja 1985 RKS NSZZ "S" r. Dolny Śląsk

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Do wszystkich członków NSZZ Solidarność województwa katowickiego

Przypomnienie represji i szykan, jakie dotykają w ostatnim czasie członków NSZZ Solidarność, podważających czystość intencji premiera Wojciecha Jaruzelskiego, proszącego o "90 spokojnych dni", następnie informacja o pobiciu działaczy NSZZ Solidarność i działaczy chłopskich biorących udział w rozmowach z Wojewódzką Radą Narodową w Bydgoszczy, w związku z czym pozostaje zarządzenie pogotowia strajkowego do dnia 23.03.1981; pod spodem faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

NSZZ Solidarność

Oświadczenie NSZZ "Solidarność" - Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy

Oświadczenie NSZZ "Solidarność" - Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w sprawie rozmów, jakie podjąć mieli ze strajkującymi w Lokomotywowni Wrocław Główny przedstawiciele rządu, zapewniając o ważności Porozumienia Wrocławskiego z 31.10.1980; ponieważ nikt nie przybył, Komisja zdecydowała o rozpoczęciu strajku ostrzegawczego dnia 24 listopada 1980 o godzinie 10:00

NSZZ "Solidarność" - Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy

Uchwała Nr 1/81

Walne Zgromadzenie Przewodniczących Komisji Zakładowych i Komitetów Założycielskich regionu wrocławskiego uchwala odwołanie strajku ostrzegawczego, w związku z porozumieniem strony rządowej ze strajkującymi w Jeleniej Górze; problemy rejestracji związku rolników indywidualnych, dostępu do środków masowego przekazu i zniesienia antystrajkowej uchwały sejmowej, jako problemy ogólnopolskie, winny być rozpatrzone przez Krajową Komisję Porozumiewawczą; nadrzędnym celem NSZZ "Solidarność" jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm PRL nowej ustawy o związkach zawodowych, uwzględniającej postulaty związkowców; utrzymuje się gotowość strajkowa, uchwalona 29.01.1981

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała KKP NSZZ "Solidarność"

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność", piętnująca stronę rządową za złe wyniki gospodarcze, zatrzymanie prac nad ustawami o związkach zawodowych, cenzurze i samorządzie robotniczym, niedotrzymywanie Porozumień Gdańskich, groźby zaostrzania represji na KSS "KOR" i działaczy ruchu rolników indywidualnych; KKP przestrzega Międzyzakładowe Komitety Założycielskie przed nieskoordynowanymi akcjami strajkowymi i zapowiada przedstawienie planu działania oraz postulatów dotyczących spraw socjalno-bytowych i zmian prawno-instytucjonalnych; żąda zaprzestania represji karnych i administracyjnych wobec działaczy KSS "KOR" i ruchu rolników indywidualnych; potępia uchwałę antystrajkową rządu Józefa Pińkowskiego i deklaruje gotowość współpracy z nowym rządem Wojciecha Jaruzelskiego; popiera aspiracje ruchu rolników indywidualnych, ale zapowiada wstrzymanie się od strajku solidarnościowego w tej materii; naciska na realizację ustaleń z 30 stycznia br. dotyczących dostępu "Solidarności" do mediów, w przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie ogólnokrajowego strajku; w związku z tym KPP zwraca się do MKZ-ów o konsultacje każdej planowanej akcji strajkowej, w przeciwnym wypadku KPP odetnie się od niekoordynowanych działań

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Zerwane rozmowy

Awers: komunikat Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego dotyczący rozmów Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MPK Wrocław z przedstawicielami władz regionalnych w sprawie dodatkowych postulatów powstałych po strajkach z sierpnia 1980 r.: uwolnienia wspomagającego strajki sierpniowe Tadeusza Jandziszaka, dostępu przedstawicieli "Solidarności" do mediów, cofnięcia zakazu druku "Solidarności Dolnośląskiej", rejestracji związku zawodowego rolników indywidualnych, zapłaty za wolne soboty 10. i 24.01.1981, innych postulatów; ze względu na postawę władz, rozmowy zostały zerwane; Komisja Zakładowa MPK żąda zwolnienia T. Jandziszaka, jako warunku wznowienia rozmów; w innym przypadku w dniu 28.01.1981 Komitet Strajkowy MPK Wrocław rozpocznie strajk okupacyjny w siedzibie MPK na pl. Solnym 20, zaś w następne dni przyłączać się będą kolejne podmioty MPKRewers: reprodukcja odręcznego pisma wojewody wrocławskiego Janusza Owczarka z 31.08.1980, gwarantującego bezpieczeństwo strajkującym, wspomagającym strajki i ich rodzinom, podpisane przez wojewodę o Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie Rzecznika Prasowego KKP NSZZ "Solidarność"

Rzecznik Prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" inforrmuje o wspólnych ustaleniach KKP i rządu ws. dostępu "Solidarności" do mediów - radia i telewizji; szczegóły techniczne miały być dopracowane na spotkaniu delegacji "Solidarności" z prezesem Komitetu do spraw Radia i Telewizji Zdzisławem Balickim, który nie zgodził się na udział kilku członków delegacji Związku, będących pracownikami Komitetu; Związek uznaje ingerencję w skład delegacji za niedopuszczalną, oznaczającą sabotowanie postanowień porozumienia i celowe podsycanie napięć społecznych Rzecznikiem Prasowym Krajowej Komisj Porozumiewawczej był od listopada 1980 do kwietnia 1981 Karol Modzelewski

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Oświadczenie Rzecznika Prasowego KKP NSZZ "Solidarność"

Rzecznik Prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" inforrmuje o wspólnych ustaleniach KKP i rządu ws. dostępu "Solidarności" do mediów - radia i telewizji; szczegóły techniczne miały być dopracowane na spotkaniu delegacji "Solidarności" z prezesem Komitetu do spraw Radia i Telewizji Zdzisławem Balickim, który nie zgodził się na udział kilku członków delegacji Związku, będących pracownikami Komitetu; Związek uznaje ingerencję w skład delegacji za niedopuszczalną, oznaczającą sabotowanie postanowień porozumienia i celowe podsycanie napięć społecznych Rzecznikiem Prasowym Krajowej Komisj Porozumiewawczej był od listopada 1980 do kwietnia 1981 Karol Modzelewski

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Uchwała Prezydium MKZ / Komunikat Komisji Strajkowej przy MPK Wrocław

Awers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie podlegającym MKZ - w związku z zakończeniem strajku przez pracowników MPK Wrocław; MKZ dziękuje załodze MPK za dojrzałość i dyscyplinę, a swoim związkowym kolegom drukującym i kolportującym prasę za podjęcie strajku zastępczego, co zapobiegło roznieceniu groźniejszych form protestu; MKZ podkreśla swój sprzeciw wobec więzieniu za przekonania i ocenia działalność strony rządowej w czasie strajku MPK za prowokacyjnąRewers: Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław, informujący o zakończeniu strajku w związku z powołaniem nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego i apelem tegoż rządu o 90 spokojnych dni; Komisja Strajkowa przekształca się w Komisję Zakładową; Komisja deklaruje dalszą chęć obrony więźniów politycznych i stwierdza, że argumenty, jakie rząd wytacza przeciw Konfederacji Polski Niepodległej nie mogą być traktowane poważnie; tekst kończy apel do członków "Solidarności" o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu, licząc na bezkonfilktowe rozwiązanie problemów

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Uchwała Prezydium MKZ / Komunikat Komisji Strajkowej przy MPK Wrocław

Awers: Uchwała Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu odwołująca stan gotowości strajkowej na terenie podlegającym MKZ - w związku z zakończeniem strajku przez pracowników MPK Wrocław; MKZ dziękuje załodze MPK za dojrzałość i dyscyplinę, a swoim związkowym kolegom drukującym i kolportującym prasę za podjęcie strajku zastępczego, co zapobiegło roznieceniu groźniejszych form protestu; MKZ podkreśla swój sprzeciw wobec więzieniu za przekonania i ocenia działalność strony rządowej w czasie strajku MPK za prowokacyjnąRewers: Komunikat Komisji Strajkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK Wrocław, informujący o zakończeniu strajku w związku z powołaniem nowego rządu Wojciecha Jaruzelskiego i apelem tegoż rządu o 90 spokojnych dni; Komisja Strajkowa przekształca się w Komisję Zakładową; Komisja deklaruje dalszą chęć obrony więźniów politycznych i stwierdza, że argumenty, jakie rząd wytacza przeciw Konfederacji Polski Niepodległej nie mogą być traktowane poważnie; tekst kończy apel do członków "Solidarności" o spokój, rozwagę i zaufanie do nowego rządu, licząc na bezkonfilktowe rozwiązanie problemów

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie Plenarnego Zebrania Przewodniczących KZ NSZZ "Solidarność" Regionu Dolnośląskiego

Zebranie Plenarne Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Regionu Dolnośląskiego odnosi się do postępowania władz państwowych w ostatnim czasie, zwłaszcza tych spowodowanych listem KC KPZR do KC PZPR z 05.06.1981; odmawia poparcia wszystkim tym, którzy nie akceptują postanowień Porozumień Sierpniowych, nie mają dobrej woli wykonywania ich i tych, którzy odpowiadają za katastrofalny stan kraju; deklaruje chęć negocjacji i dopuszcza możliwość odwołania strajku zapowiedzianego na 11.06.1981, pod warunkiem poważnego traktowania przez władze Porozumień Sierpniowych i zaprzestania pogróżek

Zebranie Plenarne Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność"

Biuro Informacyjne MKZ Wrocław - Serwis Informacyjny Nr 19

Awers: szczegółowa relacja wydarzeń, jakie miały miejsce w Bydgoszczy 19.03.1981 r., kiedy to po przerwaniu sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej i opuszczeniu sali przez część radnych milicja spacyfikowała pozostałych na miejscu, a 3 osoby - Jan Rulewski, Mariusz Łabętowicz i Roman Bartoszcze - trafiły do szpitala; poniżej zamieszczono oświadczenie prezydium Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "S" , w którym odwołuje ona wszystkie rozmowy z władzami i ogłasza ogólnokrajowy stan gotowości strajkowej, stwierdza też, że pobicie działaczy opozycyjnych jest prowokacją wymierzoną w rząd Wojciecha JaruzelskiegoRewers: relacja Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" we Wrocławiu na ten sam temat, podająca nowe szczegóły; MKZ również stwierdza, że pacyfikacja była prowokacją wymierzoną w rząd W. Jaruzelskiego; zarządza stan gotowości strajkowej - oflagowanie i całodobowe dyżury w organizacjach zakładowych - i domaga się od rządu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych; domaga się także uwolnienia więzionych za przekonania

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Zakaz strajków

Zakaz strajków / Zawiesza się prawo do strajków i akcji protestacyjnych cytat z dekretu o stanie wojennym, pod nim dwa dalsze, traktujące o odpowiedzialności karnej organizatorów i uczestników strajków i akcji protestacyjnych; Art. 14. pkt 1., Art. 46. pkt. 2. i Art. 50 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o stanie wojennym, Dziennik Ustaw z 1981 nr 29, poz. 154

N.N.

Do wszystkich ludzi pracy Regionu Wrocławskiego w sprawie sytuacji po prowokacji bydgoskiej

Ulotka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Regionu Wrocławskiego komentująca wydarzenia w Bydgoszczy z dnia 19.03.1981 r., wyrażająca żądanie ukarania winnych, wyjaśniająca przyczyny impasu w rozmowach, analizująca sytuację w PZPR i wzywająca do powszechnego strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa / Komunikat połączonych MKS-ów Regionu Dolnośląskiego

Awers: odezwa strajkowa Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu, krytykująca posunięcia rządu, mającego nierespektować Porozumień Sierpniowych; wezwanie do przeprowadzenia w dniu 12.02.1981 strajku ostrzegawczego z żądaniami: zarejestrowania związku zawodowego rolników indywidualnych, uregulowania sprawy wolnych sobót, dostępu "Solidarności" do mediów, zniesienia antystrajkowych regulacji rządu; wyrazy poparcia dla strajku w Jeleniej GórzeRewers: połączone Międzyzakładowe Komitety Strajkowe informują, że postanowiły wysłać delegację do strajkujących w Jeleniej Górze z wyrazami poparcia, wystąpić o zwołanie posiedzenia Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Jeleniej Górze w dniu 08.02.1981, przeprowadzić w regionie strajk ostrzegawczt "O realizację porozumień i szacunek dla społeczeństwa", jeśli do 11.02.1981 rozmowy w Jeleniej Górze nie zakończą się "pomyślnie"Za MKS Głogów - Czesław Dobropolski; MKS Legnica - Jerzy Węglarz; MKS  Lubin - Ryszard Sawicki; MKS  Wałbrzych - Jerzy Szulc; MKZ Wrocław - Jerzy Piórkowski; MKS  Zielona Góra - Maciej Ołtarzewski

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Dlaczego i o co strajkujemy?

Tekst wyjaśniający przyczynę strajków, jaką jest postawa i działania władz państwowych wobec "Solidarności", nie zaś, jak utrzymują władze, pobicie działaczy Związku w Bydgoszczy 19.03.1981; autorzy utrzymują, że władze dążą do konfrontacji, aby mieć pretekst do prowadzenia represyjnej polityki, domagają się zaprzestania dotychczasowych represji, gwaranowania swobodnej działalności Związku, dostępu Związku do środków masowego przekazu, abolicji dla działaczy opozycyjnych z lat 1976-1980, prawa rolników indywidualnych do zrzeszania się w związki zawodowe i uchylenia uchwały Rady Ministrów z 02.02.1981 r. w sprawie odpłatności za czas strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Stan gotowości strajkowej

Afisz informuje o stanie gotowości strajkowej w związku z prowokacją bydgoską 19.03.1981ogłoszonym dla wszystkich instancji związkowych i członków. Odsyła również do Serwisu Informacyjnego MKZ Wrocław po szczegółowe informacje (numer 19).

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Dlaczego i o co strajkujemy?

Tekst wyjaśniający przyczynę strajków, jaką jest postawa i działania władz państwowych wobec "Solidarności", nie zaś, jak utrzymują władze, pobicie działaczy Związku w Bydgoszczy 19.03.1981; autorzy utrzymują, że władze dążą do konfrontacji, aby mieć pretekst do prowadzenia represyjnej polityki, domagają się zaprzestania dotychczasowych represji, gwarantowania swobodnej działalności Związku, dostępu Związku do środków masowego przekazu, abolicji dla działaczy opozycyjnych z lat 1976-1980, prawa rolników indywidualnych do zrzeszania się w związki zawodowe i uchylenia uchwały Rady Ministrów z 2.02.1981 r. w sprawie odpłatności za czas strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Zerwane rozmowy

Awers: komunikat Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego dotyczący rozmów Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MPK Wrocław z przedstawicielami władz regionalnych w sprawie dodatkowych postulatów powstałych po strajkach z sierpnia 1980 r.: uwolnienia wspomagającego strajki sierpniowe Tadeusza Jandziszaka, dostępu przedstawicieli "Solidarności" do mediów, cofnięcia zakazu druku "Solidarności Dolnośląskiej", rejestracji związku zawodowego rolników indywidualnych, zapłaty za wolne soboty 10. i 24.01.1981, innych postulatów; ze względu na postawę władz, rozmowy zostały zerwane; Komisja Zakładowa MPK żąda zwolnienia T. Jandziszaka, jako warunku wznowienia rozmów; w innym przypadku w dniu 28.01.1981 Komitet Strajkowy MPK Wrocław rozpocznie strajk okupacyjny w siedzibie MPK na pl. Solnym 20, zaś w następne dni przyłączać się będą kolejne podmioty MPKRewers: reprodukcja odręcznego pisma wojewody wrocławskiego Janusza Owczarka z 31.08.1980, gwarantującego bezpieczeństwo strajkującym, wspomagającym strajki i ich rodzinom, podpisane przez wojewodę i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Do mieszkańców Wrocławia

Oświadczenie Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego z Wrocławia w składzie: Janusz Dziaczko, Marek Burak, Zbigniew Nadański, Wojciech Wojnarowicz, Włodzimierz Biały, Zbigniew Filipczak, Tadeusz Hoppe, Wojciech Kończal w sprawie przyczyn wybuchu strajku okupacyjnego uczelni wrocławskich jako wyrazu solidarnosci ze strajkującymi studentami w Łodzi i postulatów strajkowych.

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00; za zgodność: A. Rozpłochowski; faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Ulotka Solidarności Walczącej Nr 4 - Strajk

Awers: informacja o strajku dla I zmiany w dniu 10 listopada - przeciw delegalizacji NSZZ Solidarność, przemocy, bezprawiu i biedzie; znak Solidarności WalczącejRewers: informacja o manifestacji w dniu 10 listopada o godz. 15, z żądaniami chleba i wolności, prawdy i sprawiedliwości i rejestracji NSZZ Solidarność; trasa przemarszu - pl. Czerwony - ul. Mazowiecka; wezwanie do żołnierzy i milicjantów do przyłączenia się; w prawym górnym rogu ręcznie dopisana liczba 24 w okręgu

Solidarność Walcząca

Strajk! / Przed nami lipcowy, ogólnopolski strajk i ...wybory do Sejmu

Awers: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" informuje o zbliżającej się a utajnionej podwyżce cen mięsa i wzywa do ogólnopolskiego strajku w dzień jej wprowadzenia; żąda wprowadzenia dodatku drożyźnianego i opracowania akceptowanej przez społeczeństwo strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego; podpisani członkowie TKK NSZZ "S": Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński oraz nie wymieniony z nazwiska przedstawiciel regionu Małopolska; data 7 V 1985Rewers: Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "S" Regionu Dolny Śląsk wzywa do powszechnego udziału w strajku o zrekompensowanie podwyżek cen oraz w bojkocie wyborów do Sejmu; przypomina, iż Sejm zatwierdza program PZPR, który prowadzi do ucisku i pauperyzacji społeczeństwa; data 4.06.1985 r.

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Strajk! / Przed nami lipcowy, ogólnopolski strajk i ...wybory do Sejmu

Awers: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" informuje o zbliżającej się a utajnionej podwyżce cen mięsa i wzywa do ogólnopolskiego strajku w dzień jej wprowadzenia; żąda wprowadzenia dodatku drożyźnianego i opracowania akceptowanej przez społeczeństwo strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego; podpisani członkowie TKK NSZZ "S": Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Marek Muszyński oraz nie wymieniony z nazwiska przedstawiciel regionu Małopolska; data 7 V 1985Rewers: Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ "S" Regionu Dolny Śląsk wzywa do powszechnego udziału w strajku o zrekompensowanie podwyżek cen oraz w bojkocie wyborów do Sejmu; przypomina, iż Sejm zatwierdza program PZPR, który prowadzi do ucisku i pauperyzacji społeczeństwa; data 4.06.1985 r.

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

Koledzy! Przez ostatnie miesiące i dni awanturnicy z kierownictwa "Solidarności"...

Apel do robotników o nieprzyłączanie się do strajków będących rzekomą przyczyną kryzysu gospodarczego w Polsce, o niedawanie posłuchu liderom "Solidarności", przedstawionych jako "cynicznych graczy" chcących "zaspokoić swoje polityczne ambicje"; przypomnienie, że w kraju obowiązuje stan wojenny, strajki są zakazane, a udział w nich może spowodować konsekwencje karne.U góry kartki dopisek długopisem Huta Katowice

N.N.

Instrukcja Gotowości Strajkowej dla Zakładów pracy.

Instrukcja opisująca w 11 punktach główne działania, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem strajku - kiedy ogłosić pogotowie strajkowe, gdzie umiejscowić siedzibę kierownictwa, jak zorganizować łączność, co zgromadzić itp.; podpisano Zarząd Regionalny NSZZ "Soldiarność" w Katowicac ostatnia litera w podpisie nie odbiła się na papierze

Zarząd Regionu Katowice NSZZ Solidarność

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 29 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku; u dołu 1 s. dopisek długopisem do 21 postulatów: wolne płatne soboty w 81 r.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Komunikat Nr - 2 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podaje listę 51 zakładów pracy, które przyłączyły się do strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, informuje o sytuacji w strajkujących zakładach, pomocy materialnej udzielonej mu przez kilka podmiotów, łącznością ze Szczecinem i Gdańskiem, udostępnieniu informacji mediom i braku reakcji z ich strony, na koniec o bierności władz państwowych, co skłania strajkujące zakłady pracy do powoływania Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych; apel do wszystkucg zakładów pracy Dolnego Śląska o zakładanie Wolnych Związków Zawodowych; doniesienie z ostatniej chwili o delegacji wrocławskich intelektualistów, która przybyła do zajezdni przekazując wyrazy poparcia strajkującym i list otwarty do władz

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Dlaczego i o co strajkujemy?

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ "S" wyjaśnia powody podjęcia strajku w odpowiedzi na twierdzenia władz, jakoby strajki były spowodowane jednorazowym pobiciem działaczy "Solidarności" w Bydgoszczy - nakreśla szersze tło represyjnej polityki władz i uchylanie się od wypełniania Porozumień Sierpniowych; przedstawia 5 żądań: zaprzestania aktów przemocy, gwarancji dla bezpiecznego funkcjonowania Związku, przygotowania aktu abolicyjnego dla działaczy opozycyjnych, prawa rolników indywidualnych do zrzeszania się w związki zawodowe, uchylenia uchwały Rady Ministrów z 02.02.1981 r. o odpłatnościach za czas strajku

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Komunikat nr 1 Krajowego Komitetu Strajkowego ogłaszającego strajk generalny w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego

Krajowy Komitet Strajkowy informuje o wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu działaczy "Solidarności" i w związku z tym ogłasza strajk generalny, zgodnie z podjętymi wcześniej uchwałami; strajk ma trwać do uwolnienia aresztowanych i odwołania stanu wojennego; KKS przypomina o zachowaniu dyscypliny, spokoju, konieczności poszanowania społecznego majątku i unikania zbędnych starć z siłami porządkowymi; za KKS podpisano: Mirosław Krupiński - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej - Andrzej Konarski, Eugeniusz Szumiejko, Jan Waszkiewicz - członkowie prezydium Komisji Krajowej - Aleksander Przygodziński - członek Komisji Krajowej; pieczęcie tekstowe Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Mirosława Krupińskiego i Eugeniusza Szumiejki; podpisy M. Krupińskiego i E. Szumiejki

Krajowy Komitet Strajkowy

Rezolucja popierająca strajk studentów / Komunikat nr 7 protest przeciw bojkotowi strajku przez SZSP

Na jednej karcie 2 różne teksty - pierwszy, z 17.02.1981, uchwalony przez Zespół ds. Służby Zdrowia NSZZ "S" przy MKZ Wrocław, jest rezolucją popierającą strajki studenckie na uczelniach polskich, drugi, z 18.02.1981, jest protestem Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej przeciw rozlepianiu przez działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich plakatów nawołujących do bojkotu strajku; działacze KS podkreślają, że nie występują jako Niezależne Zrzeszenie Studentów i że wśród nich jest członek SZSP

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Wybrano rozwiązanie siłowe

NSZZ "S" H. Cegielski informuje o ataku sił porządkowych na Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, gdzie odbywał się strajk studencki, o blokadzie łączności teleksowej i telefonicznej z opozycyjnymi organizacjami w Warszawie; "Solidarność" Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacyjnego w Warszawie grozi złamaniem blokady oraz o zarządzeniu pogotowia w biurach Zarządów Regionalnych przez Przewodniczącego Komisji Krajowej Lecha Wałęsę; poniżej treść teleksu wysłanego przez NSZZ "S" H. Cegielski do premiera Wojciecha Jaruzelskiego wzywającego do odwołania sił porządkowych z terenów szkoły; poniżej wyszczególniono 9 podmiotów, które otrzymują komunikat; u dołu podpisanan drukarnia, po prawej pieczątka NSZZ "S" H. Cegielski

NSZZ Solidarność

Strajk

Kopertówka zawiadamia o strajku w Stoczni Gdańskiej 2.05.1988.

Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej

List do internowanego - koperta z rysunkami

Awers: schematyczne rysunki przedstawiające adresta, Sotyrisa Paskosa, odczytującego list, oraz Jolantę Różycką-Paskos zamartwiającą się o los męża; u góry, jako adres nadawcy, napis: nad.: cudaczek noworocznyRewers: na tle grafiki przedstawiającej górę, schematyczny rysunek Sotyrisa Paskosa, schowanego za murem, oczekującego kolejnego ataku sił porządkowych, oraz postaci personifikującej myśl Jolanty Różyckiej-Paskos, lecącej ku mężowi; jako adres adresata tekst: Pan / Sotyris Paskos / (nie wiadomo, gdzie...) / telexy (o których też nic nie / wiadomo, a w dodatku głuche na / płacz i prośby już / podziemnego NSZZ "Soldiarność"

Różycka-Paskos Jolanta

List Jolanty Różyckiej-Paskos do Sotyrisa Paskosa

List Jolanty Różyckiej-Paskos do Sotyrisa Paskosa napisany w trzeciej dobie trwania stanu wojennego; nadawca nie zna miejsca przebywania ani położenia adresata, który był zatrudniony w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" przy obsłudze teleksu; pośród bardzo osobistych zwierzeń wspomina o strajku na wrocławskich uczelniach i w Dolmelu, atmosferze panującej w rodzinach uczestników strajków, dezinformacji w środkach masowego przekazu i swoim stosunku do władzy J. Różycka-Paskos używa w podpisie pseudonimu "Cudaczek".

Różycka-Paskos Jolanta

Pod rozwagę strajkującym

Ulotka propagandowa nakłaniająca do zaprzestania strajku w zakładach pracy w województwie tarnobrzeskim (obecnie część województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego) organizowanego przez NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska.

N.N.

Prowokacja!

Afisz zawiadamiający o pobiciu działaczy NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy i o ogłoszonej gotowości strajkowej w całym kraju.

NSZZ Solidarność

Do Mieszkańców Wrocławia!

Kominikat informujący o strajku zakładów wrocławskich w ramach solidarności z robotnikami Trójmiasta w sierpniu 1980; podano listę postulatów oraz apel do władz i pracowników; dopisek na końcu informuje o przyłączeniu się do strajku kolejnych zakładów.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Statut NSZZ Solidarność / Strajk 22 I 1981 MKS Jelenia Góra

Statut NSZZ Solidarność, wydany w Jeleniej Górze w 1980 r.; na wewnętrznej stronie okładki grafika upamiętniająca strajk w klubie "Gencjana" w Jeleniej Górze 22.01.1981 - krzyż o podstawie z ręki z zaciśniętą pięścią, data, napis strajk MKS Jelenia Góra; na ostatniej stronie odręczne notatki właściciela dotyczące przelania 40.000 zł na konto Janusza Sokołowskiego

NSZZ Solidarność

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą

Strajk solidarnościowy z Nową Hutą / Uniwersytet Wrocławski g. 8:00 6.05.88 rysunek dłoni uniesionej w geście "victorii" w stylistyce nawiązującej do odwróconego do góry nogami znaku pacyfistycznegoNa odwrocie odręczna adnotacja Podaj dalej

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Komunikat nr. 2

Komunikat Uniwersyteckiego Komitetu Strajkowego informujący o rozpoczęciu strajku solidarnościowego z hutnikami i stoczniowcami i wyjaśniający motywy protestu - brak innej drogi do wywalczenia demokratyzacji uczelni, wolności słowa i obrony interesów ekonomicznych studentów oraz solidarność ze strajkującymi robotnikami Nowej Huty, Gdańska i Szczecina

Uniwersytecki Komitet Strajkowy

Komunikat Nr 4 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Sprawozdanie z przyjęcia delegatów kolejnych strajkujących na Dolnym Śląsku zakładów, deklaracja kontynuowania strajku do czasu objęcia porozumieniami ze Szczecina wszystkich ludzi pracy w całym kraju, apel do wszystkich strajkujących na Dolnym Śląsku o podporządkowanie się MKS we Wrocławiu, stwierdzenie, że zakończenie strajku może ogłosić jedynie MKS, informacja o fałszywych ulotkach rozprowadzanych we Wrocławiu, szkalujących dziaczy MKS i informujących o powstaniu drugiego komitetu robotniczego, informacje o możliwości sprawdzania autentyczności dokumentów MKS pod podanym numerem telefonu oraz o mszy mającej się odbyć następnego dnia na terenie siedziby MKS, apel do społeczeństwa o wtrwałość i podziękowanie za solidarną postawę

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Komunikat Nr 3 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Awers: lista zakładów, które przystąpiły do strajku - część nieczytelna, wyłonienie ścisłego Prezydium MKS, wizyta u kard. Henryka Gulbinowicza, msza święta na terenie Zajezdni nr 7, podczas której odczytano Komunikat Biura Prasowego Episkopatu na temat ocenzurowania w mediach homilii kard. Stefana Wyszyńskiego, podziękowania dla wrocławian za wsparcie materialne i solidarność, informacja o aresztowaniach wrocławskich działaczy demokratycznych - z nazwiska wymienieni Mirosława Chamcówna, Roman Duda i Jan Waszkiewicz, protest przeciw represjom i żądanie gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących i wspierającychRewers: tekst pt. "Czego żądać? Jak strajkować?" zawierający konkretne porady na temat postulatów - jak je formułować, na co zwracać uwagę, jak technicznie zorganizować strajk, jak reagować na postawy dyrekcji itp.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Oświadczenie KKP w sprawie realizacji porozumień sierpniowych i strajku ostrzegawczym

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" wskazuje, że 30.09.1980 r. mija termin podpisania przez stronę rządową porozumień branżowych, podczas gdy tylko w niektórych zakładach tego dokonano; ponadto nie są realizowane inne postulaty strajków sierpniowych: kwestie płac i dostępu do środków masowego przekazu, ponadto administracja państwowa często utrudnia powstawanie lokalnych struktur "Soldiarności"; w związku z tym KKP zarządza 1-godzinny strajk ostrzegawczy na dzień 03.10.1980, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00

Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 27 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku. Na egzemplarzu błędnie podano numer i adres Zajezdni.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Polacy!!! Naszym najświętszym obowiązkiem jest walka o niepodległość Polski...

Wezwanie do walki o niepodległość Polski i niedopuszczenia do dalszych podwyzek cen, aresztowań i zwolnień, skierowane szczególnie do funkcjonariuszy MO, SB, ORMO, ZOMO i wojska, których informuje się o pozostawaniu Polski pod okupacją od 1939 r. i represjach wobec działaczy "Solidarności"; następnie wzywa się do zgromadzenia zapasów żywności na 10 dni i przygotowywaniu się do ewentualnych walk ulicznych; żądania: zwolnienia internowanych za działalność związkową, zniesienia stanu wojennego, przywrócenia praw NSZZ "S", przeprowadzenia wyborów do Rad Narodowych i Sejmu, przywrócenia do pracy i na uczelnie wydalonych za działalność związkową, przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji gospodarczej; na rewersie okrągła pieczęć zielona, w kształcie koła zębatego, wewnątrz liczba 44, w legendzie napis Polski Ruch Oporu

Polski Ruch Oporu 44

Wotum nieufności dla ministra Nawrockiego

recto: votum nieufności wobec Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Jerzego Nawrockiego, wystosowane przez strajkujących studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; verso: opis działań ministra Nawrockiego w związku tzw. sprawy radomskiej

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Robotnicy '80: pełnometrażowy film dokumentalny o strajku w Stoczni Gdańskiej

film dokumentalny; reżyseria, realizacja: Andrzej Chodakowski, Andrzej Zajączkowski; zdjęcia: Michał Bukojemski, Jacek Petrycki; dźwięk: Witold Popkiewicz, Halina Paszkowska; montaż: Katarzyna Maciejko, Maryla Szymańska, Joanna Wojtulewicz; produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych Warszawa; czas: 94 min.; obraz czarno-biały

Pągowski Andrzej

Gotowość strajkowa trwa!

Inc.: Sytuacja zaopatrzeniowa w naszym regionie jest katastrofalna. Kolejki po podstawowe artykuły wydłużyły się do niespotykanych rozmiarów. Górnicy węgla i miedzi odżywiają się na poziomie niższym od norm biologicznych. Całe społeczeństwo Dolnego Śląska nie może zrealizować nawet zaniżonych racji żywnościowych .... Expl.: Stan gotowości strajkowej utrzymujemy do czasu podjęcia stosownych decyzji przez Zarząd Regionalny, po zapoznaniu się z wynikami posiedzenia Krajowej Komisji oraz konsultacji z załogami.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Pogotowie strajkowe: gazetka ścienna

Gazetka ścienna składa się z: Komunikatu Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 22 III, fragmentu regulaminu dot. strajku właściwego Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu oraz wiadomości o strajkach z różnych miast z 21-22 III, Listu Otwartego do związkowców państw i narodów świata, do wszystkich ludzi pracy autorstwa NSZZ - Solidarność Regionu Dolnego Śląska, wycinków z gazet dot. strajków ("Czwarty dzień kryzysu: Trwa gotowość strajkowa na Dolnym Śląsku", "Oświadczenie Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Naukowych i Twórczych", "Słowo Prymasa Polski na Mszę świętą radiową 22 marca 1981 r.", "Msza św. w intencji spokoju w Bydgoszczy", dwie strony z dodatku specjalnego do gazety "Solidarność Dolnośląska" - "Relacje naocznych świadków: sesja WRN w Bydgoszczy 19.03.1981", "Stan zdrowia rannych", "Z ostatniej chwili" - komunikat Prezydium MKZ), wiersza Andrzeja Waligóskiego "Generałowie".

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Gotowość strajkowa: gazetka ścienna

Gazetka składa się z: Komunikatu Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej Wrocław z 13 III, fragmentów "Serwisu Informacyjnego" z 20 III, wiersza Mieczysława Romanowskiego "Sztandary Polskie w Kremlu", ksero fragmentu artykułu z gazety "Rouge": "«Robotnik» le premier journal de l'opposition polonaise: entretien avec Jean Litynski, rédacteur de «Robotnik» et membre du KSS/KOR" z 16-22 II 1979, ocenzurowanego fragmentu "Wieczoru Wrocławia" z 21-23 III, fragmentu "Trybuny Ludu" z 19 III (artykuł w kolumnie "Na łamach prasy": "Teoria i praktyka działania KSS-KOR"), artykułów: "Pomnik Ofiar Poznańskiego Czerwca 1956: Społeczeństwo zmieniło decyzję jury" Bogusława Bardziejewskiego oraz "Komunikat ze 178 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski", rysunku Szymona Kobylińskiego.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Instrukcje strajkowe: gazetka ścienna

Gazetka zawiera: Komunikat Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wyjaśnienie do regulaminu strajku okupacyjnego z 29 marca, "Serwis Informacyjny" z 24, 28 i 29 marca, "List Otwarty do Moich Współtowarzyszy" autorstwa Stefana Bratkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z 23 marca oraz instrukcje na wypadek: strajku generalnego, stanu wyjątkowego i interwencji z zewnątrz z 25 marca autorstwa Prezydium MKS NSZZ "Solidarność" Gdańsk.

NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej

Strajk studentów trwa...

Od września 1980 r. powstawały na uczelniach komitety organizacyjne nowo powstających niezależnych organizacji studenckich. Przełomowy dla losów przyszłego NZS okazał się Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich, który odbył się w Warszawie w dniach 18-19 października 1980 r, podczas którego zaproponowano powstanie ogólnopolskiej organizacji o nazwie Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jednak władze komunistyczne robiły wszystko by nie zarejestrować nowopowstałego zrzeszenia. Doprowadziło to do protestów wśród studentów. 6 stycznia 1981 r. w Łodzi został powołany Studencki Komitet Jedności oraz podjęta została akcja, która miała polegać na całodobowym okupowaniu budynków Uniwersytetu Łódzkiego, przy odbywających się zajęciach. 15 stycznia doszło do spotkania delegacji studentów wraz z ministrem nauki Januszem Górskim, który podczas spotkania nie wyraził chęci współpracy. Tego samego dnia wieczorem postanowiono rozpocząć strajk na Uniwersytecie Łódzkim, a w kolejnych dniach dołączyli studenci z Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

Niezależne Zrzeszenie Studentów

OFIAROM GRUDNIA 1970

zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia '70 w Gdańsku, grudzień 1980 r., fot. Stanisław Gębczak

Niezależna Samorządna Otwarta Galeria Fotografii Korytarz

OFIAROM GRUDNIA 1970

zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia '70 w Gdańsku, grudzień 1980 r., fot. Stanisław Gębczak

Niezależna Samorządna Otwarta Galeria Fotografii Korytarz

Głodówka kolejarzy w lokomotywowni

Protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu. Rozpoczął się 20 października, a zakończył w nocy między 26, a 27 paźdzernika 1980 r. . 34 osoby domagały się m. in. uznania przez ówczesne władze tworzącego się właśnie na kolei NSZZ "Solidarność", podwyżek i polepszenia warunków pracy.

Wolniak Janusz

Głodówka kolejarzy w lokomotywowni

Protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu. Rozpoczął się 20 października, a zakończył w nocy między 26, a 27 paźdzernika 1980 r. . 34 osoby domagały się m. in. uznania przez ówczesne władze tworzącego się właśnie na kolei NSZZ "Solidarność", podwyżek i polepszenia warunków pracy. Na zdjęciu ksiądz Stanisław Orzechowski odprawiający mszę św.

Wolniak Janusz

Głodówka kolejarzy w lokomotywowni

Protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu. Rozpoczął się 20 października, a zakończył w nocy między 26, a 27 paźdzernika 1980 r. . 34 osoby domagały się m. in. uznania przez ówczesne władze tworzącego się właśnie na kolei NSZZ "Solidarność", podwyżek i polepszenia warunków pracy. Na zdjęciu ksiądz Stanisław Orzechowski odprawiający mszę św.

Wolniak Janusz

Głodówka kolejarzy w lokomotywowni

Protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu. Rozpoczął się 20 października, a zakończył w nocy między 26, a 27 paźdzernika 1980 r. . 34 osoby domagały się m. in. uznania przez ówczesne władze tworzącego się właśnie na kolei NSZZ "Solidarność", podwyżek i polepszenia warunków pracy.

Wolniak Janusz

Głodówka kolejarzy w lokomotywowni

Protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu. Rozpoczął się 20 października, a zakończył w nocy między 26, a 27 paźdzernika 1980 r. . 34 osoby domagały się m. in. uznania przez ówczesne władze tworzącego się właśnie na kolei NSZZ "Solidarność", podwyżek i polepszenia warunków pracy. Na zdjęciu ksiądz Stanisław Orzechowski odprawiający mszę św.

Wolniak Janusz

Głodówka kolejarzy w lokomotywowni

Protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu. Rozpoczął się 20 października, a zakończył w nocy między 26, a 27 paźdzernika 1980 r. . 34 osoby domagały się m. in. uznania przez ówczesne władze tworzącego się właśnie na kolei NSZZ "Solidarność", podwyżek i polepszenia warunków pracy. Na zdjęciu ksiądz Stanisław Orzechowski odprawiający mszę św.

Wolniak Janusz

Wyniki 1 do 100 z 1261