osadnictwo na ziemiach zachodnich

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

osadnictwo na ziemiach zachodnich

Terminy równoznaczne

osadnictwo na ziemiach zachodnich

Powiązane terminy

osadnictwo na ziemiach zachodnich

437 Opis archiwalny results for osadnictwo na ziemiach zachodnich

437 results directly related Exclude narrower terms

Legitymacja uczniowska No 418 Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku na rok szkolny 1946/1947

Ważność legitymacji została dwukrotnie przedłużona: do 31 XII 1946 r. i do 31 III 1947 r. Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku nosi dziś nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Okazicielem legitymacji jest Janina Bilewicz-Berezowska (z d. Posacka).

Państwowe Gimnazjum i Liceum w Kłodzku

Tymczasowe osiedlenie

przydział domu przy ul. Południowej 16 w Lubaniu dla Piotra Marasa wystawiony 21.05.1946 r.; poniżej adnotacja o oddaniu obiektu w użytkowanie okazicielowi zaświadczenia 29.07.1946 r.

Pełnomocnik Rządu RP na Obwód nr XXXIII

Frachtbrief = List przewozowy

list przewozowy Polskich Kolei Państwowych na formularzu niemieckim Deutsche Reichsbahn Niemieckie Koleje Rzeszy; przedmiotem wysyłki 3 łóżka rozebrane o wadze łącznej 44 kg; nadawca: Waleria Falkowska, ul. Hallera 13 w Chełmży; adresat: Jerzy Gerhard Kaeber, cukrownia w Pustkowie Żurawskim, stacja kolejowa Sobiegród Kobierzyce;

Deutsche Reichsbahn

Potwierdzenie wymeldowania

potwierdzenie wymeldowania Walerii Falkowskiej z lokalu przy ul. Hallera 13 w Chełmży do Pustkowa Żurawskiego z dniem 14.09.1946 r.;

Zarząd Miejski w Chełmży

List przewozowy

przedmiotem wysyłki 2 skrzynie; nadawca: Władysław Falkowski, zam. przy ul. Hallera 13 w Chełmży; adresat: Waleria Falkowska, cukrownia w Pustkowie Żurawskim, pow. wrocławski; przesyłka nadana na stacji kolejowej Chełmża, odebrana na stacji kolejowej Sobiegród dziś: Kobierzyce;

Polskie Koleje Państwowe

Zaświadczenie o nabyciu mienia poniemieckiego

zaświadczenie o zakupie przez Walerię Falkowską zam. w Pustkowie Żurawskim, gmina Gniechowice dziś: gmina Kobierzyce, od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego na pow. Wrocław mebli za kwotę 645 zł;

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na pow. Wrocław

Karta przesiedleńcza Nr. 188/47

karta przesiedleńcza Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r., zam. w Kaliszkowicach Kaliskich, gm. Grabów nad Prosną; dziś gm. Mikstat, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie udającego się wraz z rodziną do pow. trzebnickiego w woj. wrocławskim; dokument uwierzytelniony pieczęcią wystawcy oraz nieczytelnym podpisem;

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Podanie o przydzielenie mieszkania

podanie Aleksandra Łupaczyka o przydział mieszkania we Wrocławiu sygnowane jego podpisem, potwierdzone pieczęcią i nieczytelnym podpisem pracownika Państowego Urzędu Repatriacyjnego wraz z adnotacją następującej treści: "Państwowy Urząd Repatriacyjny we Wrocławiu stwierdza, że ob. Aleksander Łupaczyk jest repatriantem";

Zarząd Miejski m. Wrocławia Wydział Mieszkaniowy

Zaświadczenie o zajęciu mieszkania

zaświadczenie o zajęciu przez Aleksandra Łupaczyka mieszkania przy Kosophstrasse najprawdopodobniej Kospothstrasse, dziś ul. Daszyńskiego 75, potwierdzone okrągłą pieczęcią Zarządu Miejskiego miasta Wrocławia i nieczytelnym podpisem urzędnika;

Prezydent Miasta Wrocławia

Zaświadczenie o nabyciu mienia poniemieckiego

dokument zaświadczający, iż Aleksander Łupaczyk nabył na własność od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego na miasto Wrocław wyszczególnione ruchomości za łączną kwotę 3280 zł, potwierdzony pieczęcią wystawcy i podpisem kierownika referatu zaświadczeń i własności Zofii Barteckiej;

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Zaświadczenie o nabyciu mienia poniemieckiego

dokument zaświadczający, iż Janina Łupaczyk zakupiła od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego na miasto Wrocław pianino marki C. Hilse za kwotę 3234 zł, potwierdzone pieczęcią wystawcy oraz podpisem kierownika działu ewidencyjno-szacunkowego mgr. Edwarda Tłustochowskiego;

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr: 8/46/3

okazicielem dokumentu Donat Korzeniowski, ur. w Pikowcach właśc. Pikowiec, dziś: Pykowec', gm. i pow. Koziatyn, woj. winnickie, udający się do Gdyni; zaświadczenie podpisane przez kierownika Referatu Prawnego Powiatowego Oddziału PUR we Lwowie, Jana Lewickiego; dokument pełnił rolę karty ewakuacyjnej i dowodu odobistego osadnika;

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział we Wschowie

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr: 9/46/3

okazicielem dokumentu Zofia Korzeniowska, ur. w Januszpolu dziś: Iwanopil', Ukraina udająca się do Gdyni; zaświadczenie podpisane przez kierownika Referatu Prawnego Powiatowego Oddziału PUR we Lwowie, Jana Lewickiego; dokument pełnił rolę karty ewakuacyjnej i dowodu odobistego osadnika; 

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział we Wschowie

Zaświadczenie o złożeniu dokumentacji

dokument zaświadczający, iż Donat Korzeniowski złożył w PUR dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o repatriacji zob.: AZO-MF-350, AZO-MF-351;

Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział we Wschowie

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18505

okazicielem zaświadczenia Zofia Korzeniowska, ur. w m. Januszpol dziś: Iwanopil; na odwrociu pieczątki oddziałów powiatpwych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18506

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, zam. w m. Januszpol dziś: Iwanopil, Ukraina; na odwrociu adnotacje oddziałów powiatowych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie meldunkowe

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, ur. w m. Pikowce, właśc. Pikowiec; dziś: Pykowec', Ukraina, pow. Koziatyn, zamieszkały w m. Małoszyn tymczasowa powojennanazwa Malczyc, pracownik tamtejszej cukrowni;

Zarząd Gminny w Małoszynie

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2027/05/45

okazicielem dokumentu Kazimierz Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy, udający się wraz z żoną Weroniką i córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Ministerstwo Administracji Publicznej

Prośba Weroniki Zając o przesiedlenie na Ziemie Zachodnie

podanie, w którym Weronika Zając, zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy prosi o przesiedlenie na ziemie zachodnie do Kudowy-Zdroju; na odwrociu pozytywna opinia kierownika śledczego Milicji Obywatelskiej we Włochach;

Zając Weronika

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2735/05/45

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy udająca się wraz z 2 córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Zaświadczenie Nr 557

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając udająca się wraz z 4 innymi osobami do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Polecenie przekazania zarządu nieruchomości

polecenie dla Fritza Gruenlergera zam. w Czerwonem dziś: Czermna, w granicach administracyjnych Kudowy-Zdroju przy ul. Granicznej 8 dziś ul. Tadeusza Kościuszki 8 w Kudowie-Zdroju przekazania zajmowanej nieruchomości Kazimierzowi Zającowi wydane przez Zarząd Gminny w Lewinowie dziś: Lewin Kłodzki pow. Kładzko dziś: Kłodzko i podpisane przez tamtejszego wójta;

Zarząd Gminny w Lewinowie pow. Kładzko

Zaświadczenie o nabyciu ruchomości poniemieckich

dokument zaświadczający, iż Kazimierz Zając zam. w Kudowie-Zdroju, Czerwone od 1946 r. Czermna, dziś ul. Tadeusza Kościuszki 8 zakupił wyszczególnione w treści ruchomości od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego w Kłodzku;

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Finansowy w Kłodzku

Zaświadczenie o zatrudnieniu w dolnośląskim przemyśle węglowym

okazicielem zaświadczenia Filemon Męciński, zam. przy ul. Dąbrowskiego 18 w Wałbrzychu najprawdopodobniej nie jest to dzisiejsza ul. Jarosława Dąbrowskiego, ta znajduje się bowiem w dzielnicy Biały Kamień, która w momencie wystawienia dokumentu była odrębną miejscowością; dokument wystawiony m.in. w celu ochrony mieszkania okaziciela przed rekwizycją

Państwowy Zarząd Dolnośląskiego Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 4713

dokument uprawniający Krystyna Siekańskiego, zam. w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnosląskie oraz 6 innych osób wymienionych z imienia i nazwiska do ulgowego przejazdu ze stacji Ząbkowice Śląskie do stacji Jędrzejów w ówczesnym woj. kieleckim, dziś w woj. świętokrzyskim

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Ząbkowicach

Potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie prawa własności

potwierdzenie złożenia przez Krystyna Siekańskiego, ur. w Nagłowicach pow. jędrzejowski, w 1946 r. woj. kieleckie, dziś woj. świętokrzyskie wniosku o przydzielenie prawa własności do gospodarstwa w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Zaświadczenie przesiedleńcze

okazicielem zaświadczenia Krystyn Siekański, zamieszkały dotychczas w Jędrzejowie, udający się gminy Procany dziś Zwrócona, gm. Ząbkowice Śląskie, pow. ząbkowicki

Starosta Powiatowy Jędrzejowski

Akt Nadania Nr 80/5 (Wypis)

akt nadania Krystynowi Siekańskiemu ur. w Nagłowicach w pow. jędrzejowskim, woj. kieleckie dzis woj. świętokrzyskie działki rolnej nr 91 w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; na obu stronach dokumentu herby - z lewej strony: Wrocławia, Kostrzyna nad Odrą i (przypuszczalnie) Opola; z prawej strony: Szczecina i dwa niezidentyfikowane

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Wezwanie płatnicze

adresatem pisma Krystyn Siekański zam. w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Państwowy Bank Rolny Oddział we Wrocławiu

Odwołanie

odwołanie Krystyna Siekańskiego, zam. w Procanach, gm. Procany, pow. ząbkowicki dziś Zwrócona, gm. Ząbkowice Śląskie, pow. ząbkowicki w sprawie wezwania płatniczego AZO-MF-511; przypuszczalnie kopia pisma wysłanego 08.11.1947 r., o czym świadczy załączony dowód nadania

Siekański Krystyn

Prośba o zweryfikowanie lat pracy

prośba Krystyny Siekańskiej, nauczicielki w Publicznej Szkole Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim, o zweryfikowanie lat pracy na podstawie podanych informacji biograficznych

Siekańska Stanisława

Pismo Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego do Krystyna Siekańskiego w sprawie wymiaru zaliczki za gospodarstwo poniemieckie

odpowiedź p.o. naczelnika Wydziału Finansów Rolnych Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego Andrzeja Skrzyńskiego siedziba wydziału mieściła się w Cieplicach Śląskich-Zdroju, dziś w granicach administracyjnych Jeleniej Góry na odwołanie Krystyna Siekańskiego w sprawie wymiaru zaliczki za gospodarstwo poniemieckie w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; zob. AZO-MF-512

Urząd Wojewódzki Wrocławski

Zaświadczenie o nabyciu mienia poniemieckiego

wykaz przedmiotów zakupionych przez Krystyna Siekańskiego, zamieszkałego w Procanach dziś Zwrócona, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie, od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego w Ząbkowicach Śląskich

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Ząbkowicach Śląskich

Zaświadczenie przesiedleńcze

dokument zaświadczający, iż Ludwik Wilczek, ur. w Samborze w woj. lwowskim dziś Sambir, Ukraina, zam. w Dublanach w pow. samborskim dziś Dublany, Ukraina, jest repatriantem w rozumieniu układu zawartego przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Rządem właśc. Radą Komisarzy Ludowych USRR Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; 09.09.1944 r.; na odwrociu informacja o wypłaceniu 21.12.1946 r. okazicielowi dokumentu zapomogi w wysokości 300 zł w Punkcie Etapowym PUR we Wrocławiu przy ul. Stalina dziś: Jedności Narodowej 117

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu

Wykaz inwentarza poniemieckiego

wykaz inwentarza poniemieckiego znajdującego się mieszkaniu Ludwika Wilczka we Wrocławiu przy ul. Brackiej 21/5 niem. Brüderstrasse, 20.12.1945 r. oficjalnie przemianowana na ul. Kazimierza Pułaskiego

Wilczek Ludwik

Formularz spisowy.

wykaz ruchomości poniemieckich znajdujących się w mieszkaniu Ludwika Wilczka we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21/5

Wilczek Ludwik

Oświadczenie w sprawie ruchomości poniemieckich

pismo Ludwika Wilczka do Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego we Wrocławiu w sprawie opłaty za ruchomości poniemieckie znajdujące się w jego mieszkaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21/5 tamże; pismo sporządzone na papierze firmowym gorzelni "Fuchs & Co.", Breslau, Steinstrasse dziś Wrocław, ul. Kamienna 148/50

Wilczek Ludwik

Pokwitowanie Nr 015880

pokwitowanie dla Ludwika Wilczka za zapłacenie należności za zadeklarowane ruchomości poniemieckie

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Zaświadczenie o nabyciu mienia poniemieckiego

zaświadczenie o nabyciu przez Ludwika Wilczka, zam. we Wrocławiu przy ul. Puławskiego właśc. Kazimierza Pułaskiego 21/5 poniemieckich ruchomości od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Wezwanie do uiszczenia należności za ruchomości

skierowane do Ludwika Wilczka wezwanie do uiszczenia należności za poniemieckie ruchomości, sporządzone na druku Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego okręgowe i rejonowe urzędy likwidacyjne przestały istnieć w marcu 1951 r., a ich kompetencje przejęły wydziały finansowe prezydiów rad narodowych

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu

Wezwanie do uiszczenia zapłaty za ruchomości poniemieckie

wezwanie do uiszczenia przez Jana Daduna, zam. w Zakrzowie wówczas odrębna miejscowość w pow. oleśnickim, od 1956 r. w granicach administracyjnych Wrocławia przy ul. Odrodzenia Polski 4 wyliczonej zapłaty za posiadane meble i urządzenia poniemieckie

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Oleśnicy

Pismo w sprawie zatrudnienia

pismo skierowane do Henryka Mrozowskiego zawiadamiające o przyjęciu go do pracy; dokument na druku firmowym Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Dzierżoniowa D. Śl. sporządzonym na odwrociu niemieckiego druku firmowego Städtische Sparkasse zu Reichenbach (Eulengebirge) Miejska Kasa Oszczędności w Dzierżoniowie (Góry Sowie)

Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Dzierżoniowa D. Śl.

Karta ewakuacyjna = Evakuacijnij list

karta ewakuacyjna Jana Sławika, mieszkańca wsi Olszanik w II RP w pow. samborskim, woj. lwowskim - dziś Vìl´šanik na Ukrainie, 10.04.1946 r. wysiedlonego wraz z żoną i czwórką dzieci, 13.07.1946 r. osiedlonego w pow. sulęcińskim w ówczesnym woj. poznańskim - dziś w woj. lubuskim

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Akt nadania

akta nadania gospodarstwa rolnego we wsi Poźrzadło w gm. Łagów w ówczesnym pow. sulęcińskim, woj. poznańskim dziś w pow. świebodzińskim, woj. lubuskim Janowi Sławkowi, ur. we wsi Olszanik w pow. samborskim, przedwojennym woj. lwowskim dziś Vìl′šanik na Ukrainie; w górnej części grafika z godłem Polski; z lewej strony herby: Wrocławia, Kostrzyna nad Odrą i przypuszczalnie Opola; z prawej strony herb Szczecina oraz dwa niezidentyfikowane

Starostwo Powiatowe Sulęcińskie

Zaświadczenie o wymeldowaniu

Zaświadczenie wystawione dla Stanisława Kości potwierdzające jego wymeldowanie z Chrzanowa celem osiedlenia się we wsi Polachy późn. Kalinówka pow. Rudna, woj. dolnośląskie; wykaz towarzyszącej mu rodziny wraz ze służącą i sprzętów zabieranych do nowego miejsca osiedlenia się

Zarząd Gminy w Chrzanowie Powiat Kraśnicki

Zaświadczenie

Zaświadczenie pozwalające na uzyskanie ulgi na przejazd dla przesiedleńca wraz z rodziną i na przewóz dobytku, na który opłaty kredytował P.U.R.

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Zaświadczenie

Zaświadczenie o zakupie mebli od Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego.

Obwodowy Urząd Likwidacyjny na miasto Wrocław

Formularz spisowy

Formularz zawierający spis mebli będących mieniem poniemieckim, o których prawo własności ubiega się wypełniający. Formularz zawiera ponadto dane wypełniającego, miejsce pochodzenia oraz zawód dawny i obecny. Na odwrocie formularza znajduje się instrukcja wypełnienia.

Drukarnia Państwowa Nr 1 - Wrocław

Wykaz osób osiedlonych dnia 3 8? IX 1945 r. w Brodnitz? gm. Rudna pow. Lubin / Zuweisungsschein =Przydział

Awers: Wykaz osób osiedlonych dnia 3 lub: 8/IX 45 r. w Brodnitz? gmina Rudna powiat Lubin No ... 1) Kitajczuk Antonina c? Wojciecha? 18/XII 1883 w Boryczówce powiat Trembowla woj. Tarnopol. Przybył jak wyżej. Karta ewakuacyjna wydana dnia 6/VII 1945 r przez Komitet ewakuacyjny w Trembowli No 2877 zawód Rolnik 2) córka Zofia ur. 1915 3) córka Janina ur. 1922 / pieczątka trójkątna: Państwowy Urząd Repatriacyjny, Punkt Etapowy w nieczytelneRewers: blankiet niemieckiego dokumentu przydziałowego, z rubrykami określającymi rejon (Gau), okręg (Kreis), grupę (Ortsgruppe) i nazwisko przydziałobiorcy, jego dane adresowe i dane rzeczy podlegających przydziałowi

Państwowy Urząd Repatriacyjny

Akt nadania ziemi nr 457

Akt nadania ziemi nr 457 wystawiony na nazwisko Władysław Grabowski przez Starostwo Powiatowe Opolskie, Opole 16.07.1947.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych

Potwierdzenie wymeldowania

potwierdzenie wymeldowania Walerii Falkowskiej z lokalu przy ul. Hallera 13 w Chełmży do Pustkowa Żurawskiego z dniem 14.09.1946 r.;

Zarząd Miejski w Chełmży

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18505

okazicielem zaświadczenia Zofia Korzeniowska, ur. w m. Januszpol dziś: Iwanopil; na odwrociu pieczątki oddziałów powiatpwych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18506

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, zam. w m. Januszpol dziś: Iwanopil, Ukraina; na odwrociu adnotacje oddziałów powiatowych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie meldunkowe

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, ur. w m. Pikowce, właśc. Pikowiec; dziś: Pykowec', Ukraina, pow. Koziatyn, zamieszkały w m. Małoszyn tymczasowa powojennanazwa Malczyc, pracownik tamtejszej cukrowni;

Zarząd Gminny w Małoszynie

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2027/05/45

okazicielem dokumentu Kazimierz Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy, udający się wraz z żoną Weroniką i córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Ministerstwo Administracji Publicznej

Zaświadczenie przesiedleńcze Nr 2735/05/45

okazicielem zaświadczenia Weronika Zając zam. we Włochach wówczas odrębne miasto w pow. warszawskim, od 1951 r. w granicach administracyjnych Warszawy udająca się wraz z 2 córkami: Danutą i Bożeną do Kudowy-Zdroju;

Inspektor Rejonowy Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Pow. Warszawski

Wyniki 1 do 100 z 437