życie codzienne

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

życie codzienne

Terminy równoznaczne

życie codzienne

Powiązane terminy

życie codzienne

2684 Opis archiwalny results for życie codzienne

2684 results directly related Exclude narrower terms

Anna Czerwonko - relacja

 • Wspomnienia Anny Czerwonko z okresu swojej młodości w II Rzeczpospolitej, okres II wojny światowej. Wywózkę na Sybir wraz z rodziną z Januszkiewicz. Szczegółowo opisuje podróż, warunki podczas niej panujące i represje, którymi NKWD traktowało deportowanych. Z pobytu w Wołodarce dowiadujemy się o warunkach życia dorosłych i dzieci, o edukacji jaką można było otrzymać na miejscu w radzieckiej szkole. Następnie opisuje powrót do kraju i losy swojej rodziny aż do momentu śmierci ojca w 1987 roku.]
 • Zakres chronologiczny: 1939-1987
 • Miejsca wydarzeń: Januszkiewicze (woj. nowogródzkie), Łomża, Kokczetaw (Kazachstan), Akmolińsk (dziś Astana - Kazachstan), Workuta (Rosja), Wołodarka (Ukraina), Wrocław, Kowary.

Czerwonko Anna

Zdzisław Jamborski - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Jamborskiego, w których opisuje szczegółowo podróż jaką przebył wraz z rodziną od momentu deportacji z Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej, aż do momentu powrotu do kraju. Następnie opisuje swoje powojenne losy.]
 • Zakres chronologiczny: 1933-1955
 • Miejsca wydarzeń: Polska Wola (Lewada, gm. Otynia woj. stanisławowskie), Republika Komi, Taszkent (Uzbekistan), Aralsk (Kazachstan), Kraków, Lenartowice, Brzeg Dolny, Wrocław.

Jamborski Zdzisław

Włodzimierz Kowalczyk - relacja

 • Szczegółowa relacja Włodzimierza Kowalczyka, w której opowiada on o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opowiada o pracy ojca, na krótko przed wybuchem wojny. Następnie wspomina moment deportacji, represje NKWD, które dotknęły jego rodzinę. Opowiada o warunkach panujących na miejscu po przyjeździe wgłąb ZSRR skupiając się na swoich przeżyciach z okresu kiedy był kilkuletnim chłopcem. Wspomina losywojenne ojca i powstanie polskiej szkoły na miejscu. Opowieść kończy się posłowiem, w którym dowiadujemy się o losach Sybiraków w latach 90.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-2003
 • Miejsca wydarzeń: Bydgoszcz, Kutno, Nałęczów, Mińsk, Moskwa, Krasnogorsk (Rosja, obwód moskiewski), Włodzimierz (Władimir, Rosja, obwód moskiewski), Juriewiec (dawna osada w ZSRR), Sulęcin (woj. lubuskie), Toruń Lubuski (pow. chełmski, woj. lubelskie), Kalisz.

Kowalczyk Włodzimierz

Henryk Gołygowski - relacja

 • Wspomnienia Henryka Gołygowskiego z okresu dzieciństwa w II Rzeczpospolitej. Opisuje on dzieciństwo, losy rodziny w przeddzień wybuchu wojny, a następnie tułaczkę i niedolę jakiej zostali poddani. W relacji znajdujemy wspomnienia dotyczące śmierci ojca i brata. Opisuje dokładnie represje jakim został poddany. Następnie dowiadujemy się o sposobie w jaki zostali deportowani z terenów Polski wgłąb ZSRR na daleką Syberię. Pan Henryk opisuje szczegółowo podróż, przyjazd na miejsce oraz warunki jakie zastali. W dalszej części opowiada o uwięzieniu go przez NKWD za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Snuje więzienną opowieść pełną przemocy i pogrady. W końcowej części relacji dowiadujemy się o tym w jaki sposób udało mu się wrócić do kraju i jak wyglądało jego życie po zakończeniu wojny.]
 • Zakres chronologiczny: 1924-1973
 • Miejsca wydarzeń: Łuck (Ukraina), Włodzimierz (Ukraina), Kowel (Ukraina), Wilno (Litwa), Niemież (Litwa), Smoleńsk (Rosja), Omsk (Rosja), Nowosybirsk (Rosja), Barabińsk (Rosja), Barnauł (Rosja), Czelabińsk (Rosja), Chełm (woj. lubelskie), Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie), Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie).

Gołygowski Henryk

Zdzisław Karpowicz - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Karpowicza spisane przez niego w 60 lat po powrocie do kraju. W szczegółowy sposób opisuje w nich swoje dzieje od samego poczatku, przedstawia swoją rodzinę przed wywózką. We wprowadzeniu opisuje początek wojny i okupację sowiecką. Moment, w którym NKWD przy pomocy zołnierzy zesłało ich na tułaczkę na daleką Syberię. Dokładnie przybliża nam podróż, warunki w jakich podróżowali więźniowie (zarówno podczas podróży lądowej jak i później - rzecznej). Wiele czasu poświęca, aby rok po roku przybliżyć czytelnikowi okres pobytu na zesłaniu. Zagłębia się w każda dziedzinę życia, od warunków bytowania, wyzywienia, chorób aż po szkołę i dziecięce zabawy. Opisuje proces technologiczny powstawania jednostek pływających budowanych w głębi syberyjskiej tajgi. Następnie przechodzi do opisu podróży powrotnej, problemów na kolei, aż wreszcie do momentu osiedlenia na miejscu i próby podjęcia normalnego życia na nowo.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1933 - 2007
 • Miejsca wydarzeń: Ваўкавыск (Wołkowysk, Białoruś), Новосибирск (Nowosybirsk, Rosja), Баранавічы (Baranowicze, Białoruś), Мінск (Mińsk, Białoruś), Куйбышев (Kujbyszew, Rosja), Омск (Omsk, Rosja), Томск (Tomsk, Rosja), Асино (Asino, Rosja), Warszawa, Wrocław

Karpowicz Zdzisław

Zofia Kowalczyk o Krystynie Kazimierskiej - relacja

 • Opowieść Zofii Kowalczyk o dziejach Krystyny Kazimierskiej. Opowieść ciągnie się od czasów dzieciństwa Pani Krystyny w II Rzeczpospolitej poprzez szczegółowo opisane wydarzenia II wojny światowej. Szczegółowo opowiada ona o momencie wywózki, podróży i przyjeździe na miejsce do Kazachstanu. Większą część poświęca opisowi życia codziennego na miejscu, sposobów pracy, nauki i zdobywania żywności. W końcowej części opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1938 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Брэст (Brześć, Białoruś), Мінск (Mińsk, Białoruś), Астана (Akmolińsk, Astana, Kazachstan), Bierutów (woj. dolnośląskie).

Kowalczyk Zofia

Dzieci

Seria fotografii, których tematem są dzieci.

Zaproszenie na zabawę

Dwujęzyczne zaproszenie na zabawę organizowaną przez Związek Polaków w Hall (wówczas Solbad Hall) w gospodzie "Zum goldenen Engel"; po obu stronach pieczątka Związku Polaków w Hall i odręczny popis Jana Jankowskiego

Związek Polaków w Hall

Decyzja w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu

Decyzja. Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.12.1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach. okaziciel Julian Edward Chrobot

Urząd Dzielnicowy Wrocław-Krzyki

Saturn 201

folder reklamowy telewizora Saturn 201 wyprodukowanego w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych

Warszawskie Zakłady Telewizyjne

Kartka zaopatrzeniowa 1983

Kartka reglamentacyjna, na środku w polu: nazwisko i imię podpis: Marcin Bradke Wrocław; na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Biuro Pełnomocnika Kuratora Zawieszonego Związku Polskich Artystów Plastyków do spraw Okręgu we Wrocławiu; kartka uszkodzona - jeden z bloczków wycięty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Solidarność Walcząca - kalendarz na 1984 rok

Kalendarz na 1984 rok, na środku na tle czarnego krzyża orzeł w rogatywce z dwiema szablami za plecami, z dewizą "wolność niepodległość" i napisem Solidarność Walcząca nad głową; stopka Wydaje Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej - 100 zł. - Pamiętaj! Prawda i solidarność zwyciężą! - - Na fundusz rozwoju struktur podziemia -

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Informator Wrocławskie Zakłady Graficzne - numer świąteczny

Awers: logo biuletynu, grafika: róża, której płatki przechodzą w protestujących ludzi i sztandary narodowe i religijne, napis Alleluja wielkanoc 1989 / Z okazji Świąt Wielkanocnych Polski jaka żyje w naszych myślach i pragnieniach wszystkim naszym Czytelnikom życzy Redakcja rewers: krzyżówka z dwoma wypełnionymi hasłami, stopka redakcyjna

Tajna Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Wrocławskich Zakładach Graficznych

Karta zaopatrzenia U-D

Województwo poznańskie - poz. / Karta zaopatrzenia U-D w polu: imię i nazwisko / adres Godysława Trzcińska Poznań ul. Dąbrówki 14 m 2 pod spodem zasady korzystania z karty; na odwrocie zatarta pieczęć tekstowa w ramce, tusz zielony Społem... Oddział... Poznań, ... 122 / Sklep 430 zachowany jeden z kuponów rejestracyjnych

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Godysława na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" 61-768 Poznań Oddział Poznań Wschód Sekcja Propagandy i Kultury ul. Zamkowa 7a Tel.5... druga pieczęć tekstowa częściowo widoczna, tusz fioletowy Społem WSS ...HD Poznań ...Sklep nr 448 zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia M-I

Karta zaopatrzenia "M-I" Ważna na m-ce: luty, marzec, kwiecień, maj 1981 r. Seria CN 5757420 w polu: nazwisko i imię / gmina-miasto-dzielnica / ulica, nr domu i mieszkania Trzciński Jan Poznań Dąbrówki 14/2 obok zasady korzystania z karty; na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz czerwony Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" 61-768 Poznań Oddział Poznań Wschód Sekcja Propagandy i Kultury ul. Zamkowa 7a Tel.586-55 druga pieczęć tekstowa częściowo zatarta, tusz fioletowy "Społem" - Poznań... Oddz. Handlu Detalicznego Sklep 430 3 adnotacje długopisem TT TT 8/TT

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia M-R

Karta zaopatrzenia "M-R" Ważna na m-ce: luty, marzec, kwiecień, maj 1981 r. Seria BM 0994844 w polu:nazwisko i imię / gmina-miasto-dzielnica / ulica, nr domu i mieszkania Trzciński Seweryn Poznań Dąbrówki 14/2 obok zasady korzystania z karty; na odwrocie częściowo widonczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy im. Eugenii i Janusza Zeylandów 0293137 ul. Szamarzewskiego 62 - Tel. ...569 Poznań (6) druga pieczęć tekstowa częściowo widoczna, tusz zielony Społem Oddział Handlu Detalicznego Poznań, Dąbrówki... 3 adnotacje nieczytelne

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia M-I

Karta zaopatrzenia "M-I" Ważna na m-ce: luty, marzec, kwiecień, maj 1981 r. Seria CN 4798475 w polu:nazwisko i imię / gmina-miasto-dzielnica / ulica, nr domu i mieszkania Trzcińska Godysława Poznań Dąbrówki 14/2 obok zasady korzystania z karty; na odwrocie częściowo widonczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Ekspozytura Wilda druga pieczęć tekstowa częściowo zatarta, tusz fioletowy Społem Oddział Handlu Detalicznego Poznań... Sklep 430 3 adnotacje +T TT 2kt

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-II napis W. Z. Nr w polu:nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska H. Dąbrówki 14/2 na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz czerwony Cech Rzemiosł Różnych ul. Marchlewskiego 108/112 61-874 Poznań tel. 594-14 druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem... Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-II napis W. Z. Nr w polu:nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Godysława Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" 61-768 Poznań Oddział Poznań-Wschód Sekcja Propagandy i Kultury ul. Zamkowa 7a Tel. 586-55 druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...69 Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Jan Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna, zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna, zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna, zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowyWojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna M Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...Poznań tel. 4... druga pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam P-ń, Dąbrówki 14/2 na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Dział Techniczno-Gospodarczy ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy "Społem"... Oddział Handlu... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Godysława poprawione na Anna P-ń, Dąbrówki 14/2 na odwrocie zatarta pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Ekspozytura Wilda ul. Gwardii Ludowej 45 ...-558 Poznań druga pieczęć tekstowa zatarta, tusz fioletowy "Społem"... Oddział... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...9 Poznań tel.... druga pieczęć tekstowa częściowo widoczna zatarta, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep... ręczna adnotacja 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-jeden napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna - Maria na odwrocie częściowo widoczna zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań tel.... zachowany kupon rezerwowy i cztery bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-dwa napis W. Z. Nr na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Ekspozytura - Wilda 61-558 Poznań, Gwardii Ludowej... zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-dwa napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Adam Trzciński Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 ...-967 Poznań tel.541-22 0149860 zachowane: kupon na mąkę 1000g, kupon na produkty zbożowe 500g i kupon rezerwowy

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: A napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62, tel. 4... 60-569 Poznań (6) częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Biuro... do reali... adnotacja długopisem od 3.8.1981 pieczęć zatarta, tusz szary "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego... zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: F napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Anna na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Biuro Reglamentowanej S... do rea... adnotacja długopisem od 0... pieczęć zatarta, tusz szary "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 440 zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: F napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska H. na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa dwukrotnie przybita, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 tel.... 60-569 Poznań (6) częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Wydział Handlu i Usług Biuro Reglamentowanej S... do realizacji adnotacja długopisem od 3.08.1981... częściowo widoczna pieczęć, tusz szary "Społem"... Oddział Handlu... zachowane dwa kupony rezerwowe i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: PI napis W. Z. Nr nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica podpis Trzcińska Dortota P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 ...69 Poznań tel.... zachowany kupon rezerwowy i cztery bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: PII napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam Poznań, Dąbrówki 14/2  na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 ...-969 Poznań tel. 541-2... 0149860 zachowany kupon rezerwowy

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia 1981

Karta zaopatrzenia 1981 w polu: nazwisko i imię adres Trzcińska Anna na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 tel. 60-569 Poznań (12) zachowane dwa kupony mąka 1.0 kg XI mąka 1.0 kg XII

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta zaopatrzenia 1981

Karta zaopatrzenia 1981 w polu: nazwisko i imię adres Trzciński Adam W-wa ul. Stalowa 41/17 na odwrocie częścowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Urząd Dzielnicowy Warszawa-Praga Północ Wydział Handlu i Usług ul. K. Wójcika 15 00-987 Warszawa pieczęć tekstowa z datą wpisaną ręcznie, tusz fioletowy Karta ważna na cały kraj w okresie od 1.06 do 30.06.81r. adnotacja ręczna długopisem przedł. 31.07.81r. częściowo widoczna adnotacja ręczna długopisem 31. ... 81r. adnotacja ręczna długopisem 40/P/W zachowane dwa kupony mąka 1.0 kg XI mąka 1.0 kg XII

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Seweryn Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań... pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna długopisem 2 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię adres: gmina-miasto-dzielnica Dorota Trzcińska Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań... częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: A napis W. Z. Nr na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy im. Eugenii i Janusza Zeylandów 0293137 ul. Szamarzewskiego 62 - Tel. 60-569 Poznań (6) częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz szary Społem... Oddział Handlu Detalicznego Poznań Sklep nr... zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 62 60-569 Poznań, tel. 432-51 zatarta pieczęć tekstowa, tusz szary "Społem" WSS Oddział Handlu Detalicznego Poznań Sklep nr 448 zachowane dwa kupony rezerwowe i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Jan Trzciński na odwrocie zatarta pieczęć tekstowa, tusz czerwony Urząd Miejski w Poznaniu Ekspozytura Wilda ul. Gwardii Ludowej 45 61-558 Poznań częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz szary "Społem" WSS Oddział Handlu Detalicznego Poznań Sklep nr 44... zachowane dwa kupony rezerwowe i jeden bloczek puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Anna M. Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz niebieski Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 69 60-569 Poznań, tel.... pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja ręczna długopisem 1 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Halina na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 69 60-569 Poznań, tel.... zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem"-Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 44... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: A napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzcińska Dorota na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Szamarzewskiego 69 60-569 Poznań, tel.... zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Społem - Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 457 nieczytelna adnotacja długopisem zachowane dwa kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1982

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M-I napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam Poznań na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań tel. 541-22 0149860 pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem" - Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep 439 adnotacja długopisem 3 zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1981

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: B napis W. Z. Nr w polu: nazwisko i imię / adres: gmina-miasto-dzielnica Trzciński Adam ul. Dąbrówki 14/2, P-ń na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Stalingradzka 69 60-967 Poznań tel. 541-22 0149860 częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy "Społem" - Poznań Oddział Handlu Detalicznego Sklep... zachowane trzy kupony rezerwowe

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Karta mieszkaniowa domu studenckiego

U góry zatarta pieczęć Politechniki Wrocławskiej Karta mieszkaniowa Nr / Podpis właściciela karty podpis Janusza Bronclika / Pokój nr 210 nr pokoju wpisany ręcznie / Ważna na rok szkolny 1975/76 rok szkolny wpisany ręcznie fotografia portretowa Janusza Bronclika, obok zatarta pieczęć, prawdopodobnie Przewodniczącego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich; na odwrocie Obywatel Janusz Bronclik Nr albumu student wydziału Budownictwa Lądowego jest mieszkańcem Domu Studenckiego przy ulicy Wittiga nr 6 pokój nr 210 Kierownik Domu Studenckiego pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Politechnika Wrocławska Dom Studencki ul. Wittiga 6 521-628 Wrocław zasady używania Karty i jej ważności, sygnatury drukarni

Politechnika Wrocławska

Panorama Racławicka we Wrocławiu - naklejka

Na biało-niebieskim tle z czerwoną bordiurą postać kosyniera z plecakiem i torbą wymachującego czapką-krakuską, napis pod kątem 45st Panorama Racławicka / we Wrocławiu w prawym dolnym rogu podpis SZSP u dołu na bordiurze napis "Introdruk" Wrocław

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

SZSP - naklejka

Na niebieskim tle z białą bordiurą logo Socjalistycznego Związku Studentów Polskich - na żółtym konturze otwartej księgi o stronie lewej białej i stronie prawej czerwonej żółte litery po przekątnej z lewej góry w prawo w dół: SZSP

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Zaświadczenie 194 o zatrudnieniu

Zaświadczenie WSS Społem o zatrudnieniu Kazimiery Stelmaszczyk, wydane w celu przedstawienia organom kontrolnym podczas godzin milicyjnych od 22 do 6, obowiązujące tylko na trasie między miejscem zamieszkania a zakładem pracy; pieczątka adresowa,  WSS Społem we Wrocławiu tusz fioletowy; pieczątka p. o. dyrektora Ryszarda Stadtmüllera, tusz fioletowy, podpis

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem

Karta zaopatrzeniowa 1987-1988

Karta zaopatrzeniowa, uprawniająca do otrzymania kartek reglamentacyjnych; nazwisko właścicielki, seria i numer dowodu osobistego, seria i nr karty, 2 pieczątki tekstowe, tusz niebieski, pierwsza częściowo nieczytelna: ...43-200 Pszczyna ul. Lenina 10; druga: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Armii Czerwonej 1 Konto 27267-84; w tabeli wypisane wydane kartki reglamentacyjne wraz z datą ważności i parafką właścicielki; na odwrocie dalszy ciąg tabeli

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1989

Kartka reglamentacyjna na mięso, na tle nadruku M-II napis B 1187448 na odwrocie pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Cech Rzemiosł Skórzanych ul. Kazimierza Wielkiego 9 tel 365-61 50-077 Wrocław - 0759280-; wszystkie bloczki zachowane

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1989

Kartka reglamentacyjna na mięso, nadruk M-I, na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych Śródmieście we Wrocławiu Reglamentacja Kart Zaopatrzeniowych (3); wszystkie bloczki zachowane

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1984

Karta benzynowa / Typ-2 / A 1294063 pieczątka tekstowa, tusz fioletowy: 19 marz 1984; odręcznie wpisany numer rejestracyjny pojazdu, marka i podpis właściciela: WRZ 5328 Fiat 126 p; na odwrocie częściowo zatarta pieczątka tekstowa, tusz wiśniowy: Państwowy Zakład Ubezpieczeń... ul. Oławska... tel. 44-74-41 50-954 Wrocław; jeden bloczek zachowany

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1986

Karta benzynowa Typ-3 / A 0333557 / data wydania karty odręcznie wpisana data 8/4/86 / podpis wyd. kartę podpis obcięty / marka nr rej. odręcznie wpisana marka i numer rejestracyjny pojazdu: Fiat 126 p WRZ 5328; na odwrocie ramka z miejscem na pieczątkę oraz tekst Uwaga: 1. Karta benzynowa z poprawkami nieważna 2. Karta benzynowa nie może być realizowana na inny pojazd aniżeli podany na stronie tytułowej karty 3. Właściciel pojazdu jest zobowiązany do wpisania na odwrocie każdego odcinka w nadrukowanej siatce numeru rejestracyjnego pojazdu częściowo zatarta pieczątka tekstowa, tusz czerwony: Państwowy Zakład Ubezpieczeń I Inspektorat ul. Oławska 35 50-954 Wrocław NBP V O/M 93057-...480... ; trzy bloczki zachowane, na odwrocie każdego wpisany odręcznie numer rejestracyjny WRZ 53-28

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1983

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: P-2 napis D 0395321 niewypełnione pola: nazwisko i imię / adres gmina-miasto-dzielnica; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz zielony Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 26-060 w Chęcinach, tel....; zachowane jedenaście bloczków

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: MI pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1361; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Akademia Rolnicza Dziekanat Wydziału Melioracji Wodnych pl. Grunwaldzki... 22-82-22 50-365 Wrocław (56); zachowane cztery bloczki i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: MII pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1363; napis: A 1501163; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. "Olgina" Dział Służby Pracowniczej Referat Socjalny ul. Kaz. Wielkiego 27, tel. 44-82-51 50-077 Wrocław; zachowane cztery bloczki i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M*II pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1364; napis:C 0573613; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. "Olgina" Dział Służby Pracowniczej Referat Socjalny ul. Kaz. Wielkiego 27, tel. 44-82-51 50-077 Wrocław; zachowane sześć bloczków i bloczek pusty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M*I pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1361; pieczęć tekstowa, tusz fioletowy: Społem WSS O/Północ Sklep nr 726; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz fioletowy Akademia Rolnicza Dziekanat Wydziału Melioracji Wodnych pl. Grunwaldzki Nr 24 - tel.22-82-22 50-365 Wrocław (56); zachowane sześć bloczków, bloczek pusty i kupon rejestracyjny karty

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Kartka reglamentacyjna 1985

Kartka reglamentacyjna, na tle nadruku: M*I pola: nazwisko i imię / adres; wpis odręczny: 1362; na odwrocie częściowo widoczna pieczęć tekstowa, tusz czerwony Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych Śródmieście we Wrocławiu -3- Reglamentacja Kartek Zaopatrzeniowych... B. Prusa 75,79; zachowane sześć bloczków i dwa bloczki puste

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług

Odpis z aktu zaślubionych

Odpis aktu małżeństwa Józefa Szymańskiego i Marianny Łobody, zawartego w dn. 16.05.1921, w obecności świadków Stanisława Kolasy i Józefa Łobody; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice na odwrocie podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka --- Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika

Parafia rzymsko-katolicka

Odpis z aktu urodzonych

Odpis aktu urodzenia Heleny Szymańskiej, urodzonej 16.02.1921, rodzice: Józef i Marianna Szymańscy, chrzestni: Andrzej Wołosz i Józefa Łoboda; adnotacje Od niniejszego pisma opłat stemplowych pobrano w gotówce zł. 1 i wpisano do specjalnego wykazu opłat stemplowych; Województwo - Łódzkie / Starostwo - Łaskie / Rzym. kat. parafia Górka Pabianicka / No. 16. / Kuchowice u dołu dokumentu podpis Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego parafii Górka Ks. J. Skowroński pieczęć okrągła, tusz brązowy: godło Rzeczpospolitej Polskiej stosowane po 1944 - orzeł bez korony; w legendzie napis Urzędnik Stanu Cywilnego Rz. kat. par. Górka Pabianicka nieczytelny podpis urzędnika; na odwrocie późniejszy dopisek długopisem: Niedziela

Parafia rzymsko-katolicka

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedycznego ustala wysokość pensji pracownicy

W związku z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.09.1960, dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego ustala wysokość pensji Ludomiry Chruszczewskiej, pełniącej funkcję starszego kalkulatora warsztatowego, na 1400 zł + 10% sumy kwartalnych wynagrodzeń kwartalnej premii po wykonaniu planu produkcji określenie podstawy prawnej; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Potwierdzenie przyjęcia do pracy na stanowisku starszego referenta

Oświadczenie o przyjęciu do pracy Ludomiry Chruszczewskiej do Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Psie Pole we Wrocławiu na stanowisku starszego referenta na okres próbny 3 miesięcy, a po ich upływie na czas nieokreślony; podstawa prawna określenia kwoty zarobków; określenie kwoty zarobków; dwie pieczęcie tekstowe, tusz fioletowy, pierwsza: Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych >>Psie Pole<< we Wrocławiu ul. Elżbiety 3/4 Telefon Nr 320-54 i 330-32; druga: Naczelny Inżynier Z-ca Dyrektora inż. Zdzisław Berezowski; podpis; na odwrocie: informacje o podstawach prawnych określających prawa i obowiązki pracownika; potwierdzenie przez pracownika odbioru pisma o zawarciu umowy o pracę i znajomości przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej; stwierdzenie o zgłoszeniu się pracownika do objęcia pracy; brak pieczątek i podpisów pod poszczególnymi oświadczeniami

Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedycznego ustala wysokość pensji pracownicy

Za pełnienie funkcji starszego kalkulatora Warsztatów Ortopedycznych, Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego we Wrocławiu, ustala pobory Obywatelki Ludomiry Chruszczewskiej z dniem 1.X.1960r. według stawki 1.100 zł.+ 30 % premii. określenie podstawy prawnej; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora; na odwrocie dwa nieistotne obliczenia ołówkiem

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Zaświadczenie o przepracowanym okresie

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego we Wrocławiu zaświadcza, że Ob. Chruszczewska Ludomira pracowała w Warsztatach Ortopedycznych przy tut. Sanatorium od 11.VII.1960 do 30.XI.1961r. w charakterze księgowej dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora; ręczna adnotacja zdublowany okres pracy

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Decyzja o przeniesieniu pracownika

Przeniesienie Ludomiry Chruszczewskiej na stanowisko księgowej przysanatoryjnych Warsztatów Ortopedycznych wraz z ustaleniem wysokości zarobków; podstawa prawna; decyzja o anulowaniu umowy z dnia 01.10.1960; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Decyzja o przeniesieniu pracownika

Przeniesienie Ludomiry (w tekście: Ludmiły) Chruszczewskiej na stanowisko księgowej w Dziale Finansowo-Księgowym Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dotychczasowych warunkach płacy; dwie pieczęcie tekstowe, pierwsza słabo czytelna w tuszu fioletowym: Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych >>Psie Pole<< we Wrocławiu ul. Elżbiety 3/4 Telefon Nr 320-54 i 330-32; druga w tuszu czerwonym: Dyrektor Dzielnicowego Zarządu Budynków Mieszkalnych Wrocław - Psie Pole Maria Iwanicka; podpis dyrektorki

Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych

Legitymacja członkowska - Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

legitymacja ze zdjęciem, pięciokrotnie odnotowano opłacenie składki członkowskiej za 1971 r, (styczeń-maj); pieczęcie ZZERI w tuszu fioletowym: pierwsza tekstowa: Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Powiatowy w Środzie Śląskiej;  druga okrągła: Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział Powiatowy w Środzie Śl.; tekstowa, tusz fioletowy: Sekretarz Oddziału Tadeusz Kiekajło, podpis

Zjednoczony Związek Emerytów

Legitymacja ubezpieczeniowa

legitymacja ubezpieczeniowa Ludomiry Chruszczewskiej, ze zdjęciem, ostatnie przedłużenie 26.11.1981 r, pieczęcie zakładów pracy: Warsztatów Ortopedycznych przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, Wrocławskiej Spółdzielni Mleczarskiej; pieczęcie służbowe lekarzy; podpisy, adnotacje ręczne

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Karta rowerowa... ważna na 1950/51 r.

Karta rowerowa nr U.92853. na nazwisko Dubaniowski Mieczysław, rower firmy N. S. Zl., nr. ramy 185976, wpisany do ewidencji rowerów pod nr 19243/50; 2 pieczęcie okrągłe, w tuszu czerwonym, częściowo nieczytelne: Zarząd Miejski Wrocławia / ...stwa 12; pieczęć tekstowa w tuszu czerwonym: Za Prezydenta Miasta Woźniakiewicz Władysław Kierownik Oddziału Ruchu Drogowego; podpis Niniejsze upoważnia właściciela roweru do używania roweru na drogach publicznych i służy jako prawo jazdy na 1950/51 r.

Kierownik Oddziału Ruchu Drogowego

Legitymacja szkolna na rok 1946

Okazicielem legitymacji Urszula Smalcówna; legitymacja ważna do 31.12.1946, nie prolongowana; 3 pieczęcie Państwowego Liceum Pedagogicznego we Wrocławiu; podpis U. Smalec; podpisy przedstawiciela szkoły; na odwrocie zdjęcia napis odręczny Smalcówna Urszula ur. 10.VI.1926 r. Komarno pow. Rudki

Państwowe Liceum Pedagogiczne we Wrocławiu

Karta uprawniająca do nabywania biletów ulgowych

Okazicielem legitymacji Urszula Smalcówna, uczennica; legitymacja ważna w 3. i 4. kwartale 1946; 2 pieczęcie owalne Zakładów Komunikacyjnych we Wrocławiu; 4 pieczątki z logo ZKW w kształcie tarczy; podpis U. Smalec; na odwrocie niezrozumiałe adnotacje ręczne

Zakłady Komunikacyjne Miasta Wrocławia

Kasa przyjmie

Potwierdzenie przyjęcia od Stanisława Molasy wpłaty za dzierżawę, składki członkowskiej i opłaty manipulacyjnej; podpisy S. Molasy i przedstawiciela Towarzystwa Ogrodów i Osiedli Działkowych

Towarzystwo Ogrodów i Osiedli Działkowych we Wrocławiu

Legitymacja członka Samorządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego

Legitymacja na nazwisko Stanisław Molasy, na 1 s. zatarta, częściowo widoczna pieczęć tekstowa w tuszu czerwonym Pracowniczego Ogródka Działkowego Westerplatte; 2 s. pieczęć owalna w tuszu czerwonym POD Westerplatte, podpisy sekretarza i przewodniczącego, 3 s. pieczęć jw., podpis skarbnika, data ważności legitymacji - 31.12.1956

Samorząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego

Wyniki 1 do 100 z 2684