służba zdrowia

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

służba zdrowia

Terminy równoznaczne

służba zdrowia

Powiązane terminy

służba zdrowia

119 Opis archiwalny results for służba zdrowia

119 results directly related Exclude narrower terms

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange

Podseria 9 fotografii Profesora Andrzeja Langego. Specjalisty chorób wewnętrznych, hematologii, immunologii klinicznej i transplantologii klinicznej, kierownik Laboratorium Immunologii Klinicznej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, założyciel i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem dawców Szpiku.

Marek Grotowski

Pokwitowanie

Pokwitowanie odbioru leków; darczyńca: Jerzy Woźniak

Wojewódzkie Biuro Obsługi Darów Zagranicznych Apteka

Karta zdrowia repatrianta

Karta zdrowia repatrianta na nazwisko Wasilkowski Józef, lat 57; w polu 2.Wynik badania lekarskiego na punkcie granicznym / a. Skargi chorego dopisek: nie podaje; w polach dalszych wspólna nieczytelna adnotacja; u góry pieczęć tekstowa, tusz brązowy: Punkt Repatriacyjny w Przemyślu; u dołu częściowo zatarta pieczęć tekstowa, tusz czerwony: Orzędała Zygmunt lekarz wraz z podpisem; s. 2. i 3. - niewypełnione, s. 4. - wyszczególnione uprawnienia repatrianta do korzystania z bezpłatnej pomocy medycznej - ambulatoryjnej, dentystycznej, leczenia szpitalnego i otrzymywania bezpłatnych leków - przez okres 6 miesięcy; poniżej hasło Korzystaj z przysługujących ci uprawnień / Dbaj o swoje zdrowie! / Kartę zdrowia starannie przechowywać i okazywać przy każdej wizycie lekarza

Biuro Pełnomocnika Rządu PRL ds. Repatriacyjnych

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedycznego ustala wysokość pensji pracownicy

W związku z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 30.09.1960, dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego ustala wysokość pensji Ludomiry Chruszczewskiej, pełniącej funkcję starszego kalkulatora warsztatowego, na 1400 zł + 10% sumy kwartalnych wynagrodzeń kwartalnej premii po wykonaniu planu produkcji określenie podstawy prawnej; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedycznego ustala wysokość pensji pracownicy

Za pełnienie funkcji starszego kalkulatora Warsztatów Ortopedycznych, Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego we Wrocławiu, ustala pobory Obywatelki Ludomiry Chruszczewskiej z dniem 1.X.1960r. według stawki 1.100 zł.+ 30 % premii. określenie podstawy prawnej; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora; na odwrocie dwa nieistotne obliczenia ołówkiem

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Zaświadczenie o przepracowanym okresie

Dyrekcja Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznego we Wrocławiu zaświadcza, że Ob. Chruszczewska Ludomira pracowała w Warsztatach Ortopedycznych przy tut. Sanatorium od 11.VII.1960 do 30.XI.1961r. w charakterze księgowej dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora; ręczna adnotacja zdublowany okres pracy

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Decyzja o przeniesieniu pracownika

Przeniesienie Ludomiry Chruszczewskiej na stanowisko księgowej przysanatoryjnych Warsztatów Ortopedycznych wraz z ustaleniem wysokości zarobków; podstawa prawna; decyzja o anulowaniu umowy z dnia 01.10.1960; dwie pieczęcie tekstowe, tusz zielony, pierwsza: Warsztaty Ortopedyczne przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 tel. 2-26-48; druga: Dyrektor Dr Zbigniew Krynicki; podpis dyrektora

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Legitymacja ubezpieczeniowa

legitymacja ubezpieczeniowa Ludomiry Chruszczewskiej, ze zdjęciem, ostatnie przedłużenie 26.11.1981 r, pieczęcie zakładów pracy: Warsztatów Ortopedycznych przy Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym we Wrocławiu, Wrocławskiej Spółdzielni Mleczarskiej; pieczęcie służbowe lekarzy; podpisy, adnotacje ręczne

Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne

Znaczek-cegiełka na sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce

Znaczek pocztowy ze schematycznym rysunkiem barwy biało-zielonej, na rysunku jeden z nowoczesnych budynków sanatorium w Rabce na tle gór, w lewym górnym rogu znaczek Spółdzielni Kółek Rolniczych - schematyczny kłos z literami KR wpisanymi w literę S; przy dolnej krawędzi napis czarną czcionka Na Sanatorium dla Dzieci Wiejskicj w Rabce w prawym górnym rogu wartość znaczka - 200zł

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Zamiast Komendy - Wojewódzki Szpital w Katowicach

Informacja o zignorowaniu przez władze petycji w sprawie przekształcenia nowo budowanego gmachu Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach na szpital wojewódzki; żądanie opuszczenia budynku przez pracowników MO i zmiany jego przeznaczenia; apel o wzmożenie żądań; faksymile podpisu Andrzeja Rozpłochowskiego

Zarząd Regionu Katowice NSZZ Solidarność

Wyborcy Wojewódzkiej Rady Narodowej!... w sprawie wrocławskiej służby zdrowia

Relacja z sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej z 24.09.1981 r., w której brali udział przedstawiciele NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, Marek Petrusewicz i Leszek Sokolski, krytykujący działalność wojewódzkiej służby zdrowia i przewodniczącej Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Rady Narodowej województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia, Janiny Pasławskiej-Prus; tekst sprawozdania przedstawia szczegółowe zarzuty wobec przewodniczącej, relacjonuje najważniejsze punkty przebiegu obrad i komentuje audycję telewizyjnych "Rozmaitości" z 25.09.1981, w której przedstawiono wypaczoną relację z obrad; podpisano Prezydium Regionalnej Służby Zdrowia NSZZ Solidarność

NSZZ Solidarność

Komunikat NSZZ "S" w Katowicach w sprawie wzniesienia budynku KW MO na tle sytuacji w służbie zdrowia

NSZZ Solidarność w Katowicach domaga się podania nazwisk decydentów, odpowiedzialnych za wzniesienie komend MO w Katowicach, Gliwicach, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Częstochowie i in. miastach, gdy tymczasem pilniejszą potrzebą jest dofinansowanie służby zdrowia; wymienia patologiczne sytuacje w służbie zdrowia, przytaczając m. in. fatalny stan sanitarny szpitali, wysoką śmiertelność niemowląt, choroby społeczne, płace personelu poniżej średniej krajowej; przypomina o protestach społecznych przeciw budowie gmachu Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, który miał być przekazany służbie zdrowia, zgodnie z porozumieniami sierpniowymi w Katowicach i Jastrzebiu; poniżej tekstu podpis Za Zarząd NSZZ "Solidarność" w Katowicach / Jacek Jagiełka i Jan Górny

NSZZ Solidarność

Rezolucja popierająca strajk studentów / Komunikat nr 7 protest przeciw bojkotowi strajku przez SZSP

Na jednej karcie 2 różne teksty - pierwszy, z 17.02.1981, uchwalony przez Zespół ds. Służby Zdrowia NSZZ "S" przy MKZ Wrocław, jest rezolucją popierającą strajki studenckie na uczelniach polskich, drugi, z 18.02.1981, jest protestem Komitetu Strajkowego Akademii Medycznej przeciw rozlepianiu przez działaczy Socjalistycznego Związku Studentów Polskich plakatów nawołujących do bojkotu strajku; działacze KS podkreślają, że nie występują jako Niezależne Zrzeszenie Studentów i że wśród nich jest członek SZSP

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Świadectwo odejścia ze szpitala

Świadectwo odejścia ze szpitala Wasyla Litke, zamieszkałego w Jeleniej Górze, przebywającego od 27.01 do 04.02.1948 w Szpitalu Miejskim im. prof. Kostaneckiego w Jeleniej Górze z powodu rozedmy płuc, zwyrodnienia mięśnia sercowego i niedociśnienia; szpital wnioskuje o zwolnienie pacjenta z pracy na 5 dni; pieczęć tekstowa kierownik kancelarii Barbary Malczewskiej, podpis B. Malczewskiej

Szpital Miejski

Consultation report / Consultation Bericht Raport z konsultacji

Consultation Report (Consultation Bericht) / Der Doktor -nieczyt., najpewniej: Eikens- vom Lager Nr. - - bittet den Leiter der Abteilung? -nieczytelne- des Krankenhauses dem Patienten -Lidke Wasil- Nationalität: -Pole- Alter: - - / Fulda, den -22.8.45- 1945 / Beobachtungen des Lagerarztes: - - / Antwort des Spezialisten: - - / pieczątka imienna Dr. Eikens podpis u góry adnotacja medczna w języku niemieckim Thoral-częściowo nieczytelne, ...tung Doktor Eikens? prosi kierownika oddziału? szpitala o pacjenta Lidke Wasyla, narodowości polskiej adnotacja u góry kartki wskazuje na problemy w okolicy klatki piersiowej

Eikens

Legitymacja Ubezpieczeniowa. Książeczka Zdrowia Dziecka

Komplet dokumentacji medycznej w postaci książeczki zdrowia dziecka (w okładce po legitymacji ubezpieczeniowej) z 1959 roku, oraz różnorodnych wyników badań, wniosku o przyznanie przedmiotu ortopedycznego, skierowań, recepty na okulary, karty zdrowia kandydata na studia z lat 1966-1982.

Ośrodki medyczne z terenu Warszawy

Odpowiedź na podanie dot. urlopu zdrowotnego

Odpowiedź pozytywna na podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego na okres 4 tygodni, z adnotacją, że w razie konieczności jego przedłużenia należy złożyć podanie do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych za pośrednictwem zarządu okręgowego.

Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych we Lwowie

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowia. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa oraz dach kościoła pw. św Stanisława, św. Doroty, św. Wacława. Z prawej stron widoczny fragment Domu Handlowego Łada.

Szachnowski Jerzy

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowotnej. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa, dach kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Z prawej stron widoczny fragment Domu Handlowego Łada.

Szachnowski Jerzy

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowotnej. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa. Z prawej stron widoczny fragment Głównego Urzędu Statystycznego, obok Dom Handlowy Łada.

Szachnowski Jerzy

Pielęgniarki i lekarze idący z transparentami podczas protestu

Pracownicy służby zdrowia idący ul. Oławską z transparentami wyrażającymi zaniepokojenie katastrofalną sytuacją ochrony zdrowotnej. Wśród protestujących jedzie również ambulans Nysa 522 S. W tle, z lewej strony widoczny fragment kościoła św. Krzysztofa, dach kościół pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Z prawej stron widoczny fragment Głównego Urzędu Statystycznego, obok Dom Handlowy Łada.

Szachnowski Jerzy

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed

Dolnośląskie Centrum Medyczne "Dolmed" (ówczesna nazwa: Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej "Dolmed"; oficjalna uroczystość otwarcia placówki odbyła się 15 czerwca 1977 r.)

Nowak Zbigniew

Dzień Czynu Partyjnego we Wrocławiu

Dzień Czynu Partyjnego we Wrocławiu. N/z: Biała niedziela we wrocławskiej Klinice Chorób Płuc przy Wybrzeżu Pasteura. Doc. Jerzy Zwoliński bada wałbrzyskiego górnika Stanisława Grodzickiego

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: Paulina Agata Zalewska (35-milionowy obywatel Polski) oraz jej mama Barbara Zalewska.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: pielęgniarka zajmująca się noworodkiem.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: noworodek w asyście pani doktor i pielęgniarek

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: pani doktor przeprowadza badanie noworodka w towarzystwie pielęgniarek.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: pani doktor przeprowadza badanie noworodka.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: ważenie noworodka.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: Barbara Zalewska podczas karmienia piersią swojej córeczki Pauliny - 35-milionowego obywatela Polski.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: Barbara Zalewska ze swoją córeczką Pauliną Agatą - 35-milionowym obywatelem Polski.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: Barbara Zalewska ze swoją córeczką Pauliną Agatą - 35-milionowym obywatelem Polski.

Nowak Zbigniew

Narodziny 35-milionowego obywatela Polski

24 czerwca 1978 r. o godz. 14.20 w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu urodził się 35-milionowy obywatel Polski - wrocławianka Paulina Agata Zalewska, córka Jacka i Barbary Zalewskich. N/z: ważenie noworodka.

Nowak Zbigniew

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed

Dolnośląskie Centrum Medyczne "Dolmed" (ówczesna nazwa: Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej "Dolmed"; oficjalna uroczystość otwarcia placówki odbyła się 15 czerwca 1977 r.)

Nowak Zbigniew

Przychodnia lekarska przy ul. Bocznej we Wrocławiu

Międzyspółdzielcza przychodnia lekarska przy ul. Bocznej 4 we Wrocławiu. Obsługiwała głównie pracowników Wielobranżowej Spółdzielni Usług Komunikacyjnych Emerytów PKP, Pomocniczego Przedsiębiorstwa Usługowego Kolei oraz Spółdzielni Pracy Wyrobów Meblowych. N/z: w labolatorium analitycznym przychodni.

Nowak Zbigniew

Przychodnia lekarska przy ul. Bocznej we Wrocławiu

Międzyspółdzielcza przychodnia lekarska przy ul. Bocznej 4 we Wrocławiu. Obsługiwała głównie pracowników Wielobranżowej Spółdzielni Usług Komunikacyjnych Emerytów PKP, Pomocniczego Przedsiębiorstwa Usługowego Kolei oraz Spółdzielni Pracy Wyrobów Meblowych.

Nowak Zbigniew

Przychodnia lekarska przy ul. Bocznej we Wrocławiu

Międzyspółdzielcza przychodnia lekarska przy ul. Bocznej 4 we Wrocławiu. Obsługiwała głównie pracowników Wielobranżowej Spółdzielni Usług Komunikacyjnych Emerytów PKP, Pomocniczego Przedsiębiorstwa Usługowego Kolei oraz Spółdzielni Pracy Wyrobów Meblowych. N/z: w dziale fizykoterapii wykonywano m.in. zabiegi czterokomorowe.

Nowak Zbigniew

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z z lewej bp Adam Dyczkowski, pierwszy z prawej ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z Władysław Frasyniuk wita się z ambasadorem USA w Polsce John R Davisem Jr. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z z lewej Władysław Frasyniuk, pierwszy z prawej ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z od prawej Władysław Frasyniuk, Włodzimierz Mękarski, bp Adam Dyczkowski, Krzysztof Wojdyllo. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. i bp Adam Dyczkowski. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. (w środku z fajka). Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z od prawej Władysław Frasyniuk, Włodzimierz Mękarski, bp Adam Dyczkowski, Krzysztof Wojdyłło. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Pałac Biskupów Wrocławskich, spotkanie z okazji przekazania karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z z lewej Władysław Frasyniuk, pierwszy z prawej ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Dziedziniec Pałacu Biskupów Wrocławskich, przekazanie karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z od lewej Władysław Frasyniuk, Krzysztof Wojdyłło, ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Dziedziniec Pałacu Biskupów Wrocławskich, przekazanie karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. przekazuje kluczyki do samochodu przedstawicielowi wrocławskiej służby zdrowia. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Przekazanie karetki z Funduszu Społecznego Solidarności

Wrocław 21-06-1988. Dziedziniec Pałacu Biskupów Wrocławskich, przekazanie karetki pogotowia ufundowanej przez Fundusz Społeczny Solidarności. N/z ambasador USA w Polsce John R Davis Jr. przekazuje kluczyki do samochodu przedstawicielowi wrocławskiej służby zdrowia. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Uwaga! AIDS

Wrocław, wrzesień 1989. Akcja plakatowa ostrzegająca przed AIDS. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Uwaga! AIDS

Wrocław, wrzesień 1989. Akcja plakatowa ostrzegająca przed AIDS. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Uwaga! AIDS

Wrocław, wrzesień 1989. Akcja plakatowa ostrzegająca przed AIDS. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Uwaga! AIDS

Wrocław, wrzesień 1989. Akcja plakatowa ostrzegająca przed AIDS. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Tadeusz Krasoń - relacja

Relacja Tadeusza Krasonia, w której opisuje swoje dzieje powojenne, przyjazd do Wałbrzycha i dalszą pracę z Towarzystwem Walki z Kalectwem   Zakres chronologiczny: 1941 - 2009   Miejsca wydarzeń: Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Żmigród (pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Krasoń Tadeusz

Krzysztof Badach-Rogowski - relacja

Relacja Krzysztofa Badacha-Rogowskiego dotyczy udziału w operacji Pustynna Tarcza i Pustynna Burza jako personel medyczny, wakacyjnej pracy w Lubuskiej Wytwórni Win, relacji pomiędzy pracownikami, zamiłowania do fotografii i kolekcjonowania miniatur alkoholowych.   Zakres chronologiczny relacji: 1969 - 2017   Miejsca wydarzeń: Szprotawa (pow. żagański, woj. lubuskie), Zielona Góra (woj. lubuskie), Kuwejt, Hafr al-Batin (Arabia Saudyjska), Larnaka (Cypr)

Badach-Rogowski Krzysztof

Janina Wilk - relacja

Janina Wilk z domu Fechtner, primo voto Szfruga, opisuje dzieciństwo spędzone w Wieliczce, edukację w szkole prowadzonej przez ss. Benedyktynki w Staniątkach, pracę na stanowisku pielęgniarki w szpitalu frontowym na początku II Wojny Światowej, następnie pracę przymusową przy przebudowie gmachu Instytutu Geograficznego w Krakowie, gdzie była świadkiem zbrodniczych eksperymentów medycznych, pracę w domu dziecka po wojnie oraz w przychodni i szpitalach.   Zakres chronologiczny: 1919-2018   Miejsca wydarzeń: Wieliczka (woj. małopolskie), Staniątki (pow. wielicki, woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Tarnów (woj. małopolskie) , Oświęcim (woj. małopolskie), Wola Justowska (Kraków), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)

Wilk Janina

Absolwenci 1961-2001

Pamiątkowe zdjęcie absolwentów Akademii Medycznej we Wrocławiu rocznik 1961 i zaproszonych gości. W pierwszym rzędzie czwarty od lewej Jan Miodek, ósmy od lewej Jerzy Woźniak, dziewiąta od lewej Aleksandra Woźniak.

N.N.

Uczennice Państwowej Szkoły Położnych we Wrocławiu

uczennice Państwowej Szkoły Położnych we Wrocławiu przed budynkiem szkoły [wg opisu zdjęcia - przy ul. Jaworowej, ale 1951 r. mieściła się ona przy ówczesnym pl. Prostokatnym - dziś pl. Hirszfelda]

N.N.

Robotnicy przymusowi w Niemczech

Trójka polskich robotników przymusowych, najprawdopodobniej w miejscowości Schwarza w Turyngii, w marynarkach, swetrach i spodniach wyjściowych, na tle winorośli porastającej ścianę lub ogrodzenie; pierwszy od prawej Wasyl Litke. Wasyl Litke przebywał od 1940 do 1945 w miejscowości Schwarza w Turyngii.

N.N.

Wyniki 1 do 100 z 119