Witamy w Archiwum Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do korzystania z Cyfrowego Archiwum, w którym prezentowane są nasze zbiory.

Znajdą tu Państwo materiały zróżnicowane pod względem formy i treści - od relacji świadków historii (oral history) poprzez fotografie, dokumenty archiwalne, pisma, druki czy też szeroko pojęte dokumenty życia społecznego.

Pod względem chronologicznym najstarsze materiały pochodzą z okresu sprzed II wojny światowej aż po dni współczesne. Ze względu na formę wymienić należy przede wszystkim relacje świadków historii, różnorodne dokumenty i druki, fotografie.

Oprócz tego rodzaju obiektów możecie tu Państwo znaleźć także ulotki, plakaty, karty i bilety wstępu, cegiełki, kalendarze, karty pocztowe, kopertówki, znaczki pocztowe, talony, zaświadczenia i pisma urzędowe, afisze, banknoty, biuletyny, cenniki, dowody tożsamości, druki okolicznościowe, reklamowe, religijne, dyplomy, foldery, formularze, informatory, instrukcje, kartki reglamentacyjne, zaproszenia, sprawozdania, świadectwa, legitymacje, plakiety, rachunki, regulaminy, przewodniki, programy, przepustki, proporczyki itp.

Opracowane i udostępnione Państwu fotografie oraz akta otwierają nowe możliwości badawcze i dają okazję do głębszego poznania dziejów tak Wrocławia i Dolnego Śląska, a także mieszkańców tego regionu i pozostałych ziem Polski.

Zapraszamy Państwa również do odwiedzenia naszej strony www, aby pogłębić swoją wiedzę na temat naszej instytucji, wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia oraz innych realizowanych przez nas projektów.

Przed skorzystaniem z niniejszego katalogu zbiorów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udostępniania zbiorów .

W przypadku chęci bliższego zapoznania się z interesującymi Państwa dokumentami prosimy o rezerwację miejsca w naszej Pracowni Naukowej.

We wszystkich sprawach dotyczących zbiorów zapraszamy do kontaktu z naszym Archiwum na adres: archiwum@zajezdnia.org.

Jeżeli chciał(a)byś przekazać nam swoje zbiory, zapraszamy do kontaktu.