kresy wschodnie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

kresy wschodnie

Terminy równoznaczne

kresy wschodnie

Powiązane terminy

kresy wschodnie

164 Opis archiwalny results for kresy wschodnie

164 results directly related Exclude narrower terms

Zbigniew Rzyski - relacja

  • Wspomnienia Zbigniewa Rzyskiego, w których opowiada o życiu swojej rodziny w II RP. Następnie wspomina moment wybuchu wojny, chwile kiedy zostali zesłani na Syberię. Opisuje podróż, przyjazd na miejsce, warunki pracy i życia. Opowiada między innymi o tym jak z bratem wypasał owce i jak razem polowali na susły.
  •  
  • Zakres chronologiczny: 1925-1946
  • Miejsca wydarzeń: Барнаул (Barnauł, Rosja)

Rzyski Zbigniew

Karta ewakuacyjna=Ewakuacijnij list

karta ewakuacyjna, uprawniająca do wyjazdu z terenu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Rzeczpospolitej Polskiej, wystawiona dla Rozalii Wolan, zam. w Nowosiółce Jazłowieckiej, obwód tarnopolski, jej męża Józefa oraz córek: Marii i Wandy; dokument uwierzytelniony nieczytelnym podpisem urzędnika oraz pieczęcią wystawcy, Rejonowego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego właśc. Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej; PKWN został przekształcony w Rząd Tymczasowy 31.12.1944 r. do Spraw Ewakuacji, a także nieczytelnym podpisem urzędnika oraz pieczęcią niezidentyfikowanego miejscowego urzędu;

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Wyciąg z metryki urodzenia

wyciąg z metryki urodzenia Edwarda Jaremki, ur. 01.10.1929 r. we Lwowie, wystawiony przez urząd parafialny obrządku łaińskiego św. Elżbiety we Lwowie dziś obrządku bizantyjsko-ukraińskiego św. Elżbiety i św. Olgi, podpisany przez ks. Nowaka;

Parafia obrządku łacińskiego św. Elżbiety we Lwowie

Poświadczenie chrztu

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko został ochrzczony 10.11.1929 r. w kościele św. Elżbiety we Lwowie; chrztu udzielił proboszcz parafii rzymsko-katolickiej św. Elżbiety dziś obrządku bizantyjsko-ukraińskiego św. Elżbiety i św. Olgi we Lwowie, ks. Adolf Sigmunt;

Urząd parafialny obrządku łacińskiego św. Elżbiety we Lwowie

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Świadectwo szkolne Edwarda Jaremki

świadectwo ukończenia klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 8 im. św. Marii Magdaleny dziś: polskojęzyczna Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny przez Edwarda Jaremkę, podpisane przez opiekuna oddziału podpis nieczytelny oraz kierownika szkoły, Mieczysława Opałkę;

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 8 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Świadectwo szkoły powszechnej Edwarda Jaremki

świadectwo ukończenia I półrocza roku szkolnego 1938/1939 przez Edwarda Jaremkę, ucznia klasy trzeciej Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego Nr 8 im. św. Marii Magdaleny dziś: polskojęzyczna Szkoła średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, podpisane przez opiekuna klasy podpis nieczytelny oraz kierownika szkoły, Mieczysława Opałkę;

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 8 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Externistenprüfungszeugnis=Świadectwo egzaminu nadzwyczajnego Edwarda Jaremki

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko zdał egzamin eksternistyczny z zakresu siódmej klasy szkoły powszechnej, poświadczony podpisami członków komisji egzaminacyjnej oraz pieczęcią okrągłą Starosty Miasta Lwowa Der Stadthauptmann in Lemberg;

Państwowa Komisja Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach Powszechnych we Lwowie

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18505

okazicielem zaświadczenia Zofia Korzeniowska, ur. w m. Januszpol dziś: Iwanopil; na odwrociu pieczątki oddziałów powiatpwych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18506

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, zam. w m. Januszpol dziś: Iwanopil, Ukraina; na odwrociu adnotacje oddziałów powiatowych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie = Udostowerenije

okazicielem dokumentu Franciszek Fokczyński, współpracownik Głównego Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej w właśc.: z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; dokument pierwotnie ważny do 31.12.1945 r., następnie prolongowany do 28.02.1946 r., 31.03.1946 r. i 30.04.1946 r.

Główny Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji w Litewskiej SRR

Odpis Zaświadczenie Nr. 252

okazicielem dokumentu Franciszek Fokczyński, współpracownik Głównego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej w właśc.: z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; dokument powstał na odwrociu fragmentu niemieckiego formularza Deutsche Reichsbahn Niemieckich Kolei Rzeszy

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu

Zaświadczenie

okazicielem zaświadczenia Franciszek Fokczyński, pracownik Urzędu Głównego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji Ludności Polskiej w właśc.: z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Główny Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Spraw Ewakuacji w Litewskiej SRR

Karta ewakuacyjna = Evakuacijos lapas

okazicielką dokumentu wystawionego przez Głównego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do spraw Ewakuacji Wanda Fokczyńska, zam. w Wilnie, ul. U župio pol. Zarzeczna

Główny Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Zaświadczenie przesiedleńcze

dokument zaświadczający, iż Ludwik Wilczek, ur. w Samborze w woj. lwowskim dziś Sambir, Ukraina, zam. w Dublanach w pow. samborskim dziś Dublany, Ukraina, jest repatriantem w rozumieniu układu zawartego przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z Rządem właśc. Radą Komisarzy Ludowych USRR Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej; 09.09.1944 r.; na odwrociu informacja o wypłaceniu 21.12.1946 r. okazicielowi dokumentu zapomogi w wysokości 300 zł w Punkcie Etapowym PUR we Wrocławiu przy ul. Stalina dziś: Jedności Narodowej 117

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy we Wrocławiu

Odezwa OUN do Polaków

wezwanie Polaków do opuszczenia Dublan w II RP pow. samborski, woj. lwowskie wystosowane przez Komendę Ukraińskich Nacjonalistów poprzedzające czystki etniczne przeprowadzane przez Ukraińską Powstańczą Armię

Orhanizacija Ukrajinśkich Nacjonalistiw (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów)

Dowód osobisty Ser. A. No. 724495

dowód odobisty, którego okazicelem Halina Maria Mirecka, ur. 14.10.1910 r. w Rewlu dziś Tallinn w Estonii, absolwentka gimnazium, zam. w m. Jarówka w gminie Siehniewicze właśc. Siechniewicze, dziś Sìgnevìčy na Białorusi w pow. prużańskim, woj. poleskim na dokumencie pieczęcie gminy Międzylesie, która rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z 27.02.1932 r. została zniesiona, a z jej obszaru utworzono gminę Siechniewicze 

Zarząd Gminy Siechniewicze

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Ewy Pieszyńskiej potwierdzającej, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožnê na Ukrainie k. Stryja

Peszyńska Ewa

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Adama Fischera potwierdzającego, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožnê na Ukrainie k. Stryja

Fischer Adam

Wykaz postępów

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogoźnie właśc. Rogożewie, pow. rawicki, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Kałuszu wówczas miasto powiatowe w woj. stanisławowskim, dziś na Ukrainie

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Kałuszu

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, w ówczesnym woj. poznańskim, dzisiejszym woj. wielkopolskim, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia klasy siódmej w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim woj. stanisławowskie; dziś na Ukrainie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej

świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim ówczesne woj. stanisławowskie - dziś na Ukrainie przez Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Karta ewakuacyjna = Evakuacijnij list

karta ewakuacyjna Jana Sławika, mieszkańca wsi Olszanik w II RP w pow. samborskim, woj. lwowskim - dziś Vìl´šanik na Ukrainie, 10.04.1946 r. wysiedlonego wraz z żoną i czwórką dzieci, 13.07.1946 r. osiedlonego w pow. sulęcińskim w ówczesnym woj. poznańskim - dziś w woj. lubuskim

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Učniws'kij kvitok / Legitymacja uczniowska No. 423

legitymacja szkolna Urszuli Smalec, uczennicy klasy VIa szkoły średniej w Gródku Jagiellońskim, ważna do 31.08.1941; podpis; pieczęć szkoły okrągła, tusz czerwony; tekst w języku ukraińskim z nagłówkiem Pravila Novedinki Učniv tabelka prolongat legitymacji, niewypełniona; na okładce herb Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Nepovna Serednâ Škola

Attestat zrelosti/ Świadectwo szkolne

Kserokopia świadectwa szkolnego Róży Kuczery ze szkoły podstawowej w Ust-Abakanie, do której chodziła po wywiezieniu jej ze Lwowa w 1951; trzy pieczęcie tekstowe Związku Sybiraków potwierdzające autentyczność świadectwa; dwie parafki Heleny Kamińskiej, Prezes Zarządu Koła Wałbrzych Związku Sybiraków Oddział Wałbrzych

Związek Sybiraków

U spomni rukopoložennâ ì peršoї službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: rysunek barwny, Maryja siedzi na kamiennej ławce z małym Jezusem pokazując mu otwartą księgę, za ławką stoi św. Józef, obok ławki kwitną lilieRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Księgi Psalmów, 27, 4; poniżej: U spomni / rukopoložennâ / ì peršoї / službi božoì / o. Volodimir V. Gajduk / Čina sv. Vasiliâ Veликoгo Ležajs'k, dnâ 30 serpnâ 1931.

N.N.

Na spomni rukopoložennâ ta peršoї službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: obraz przedstawiający Chrystusa leżącego pod ciężarem krzyżaRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Mądrości Syracha, 7, 39; poniżej: Na spomni / rukopoložennâ / ta peršoї / službi božoì / âku vidpraviv / v lipni 1937 r. / o. Andrej Maksimûk w Kolomiї. / Isuse, Mariê, Josife! / (vidpust 7 lit i 7 sorokov za koždij raz)

N.N.

Na spomni rukopoložennâ ta peršoї sv. službi božoì = Pamiątka nałożenia rąk i pierwszej mszy świętej

Awers: obraz głowy Chrystusa w koronie cierniowejRewers: tekst alfabetem ukraińskim - cytat z Ewangelii Jana, 15, 13; poniżej: Na spomni / rukopoložennâ / ta peršoї / svâtij službi božoì / âku vidpraviv / dnâ 5. lipnâ 1936 roku / o. Volodimir Berezûk / w Kolomiї / Isuse v Presvâtij Ewharistiї pomiluj nas (300 dniv za kožn. raz. Papa Pij XI. 20. 5. 1911

N.N.

Św. Zyta

Awers: obraz św. Zyty z dzbanem, pojącej pielgrzyma, podpis Św. ZytaRewers:informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez członków Stowarzyszenia św. Zyty, modlitwa do św. Zyty, imprimatur biskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny, częściowo nieczytelny podpis ręczny: Lwów 27/4. 1931. Ks. ?

kuria biskupia

Odpis wyciągu metrykalnego z urzędu parafialnego w Samborze

Odpis zaświadczenia o zawarciu małżeństwa przez Ludwika Wilczka i Stanisławę Kulkę w parafii rzymskokatolickiej w Samborze w dniu 26.12.1938, wystawionego przez ks. M. Ziajkę; odpis sporządził archiprezbiter i radca duchowy, proboszcz parafii św. Maurycego, Paul Peikert; pieczątka urzędu parafialnego, podpis księdza Peikerta

Katholisches Pfarramt St. Mauritius Breslau

Zawiadomienie o ślubie

Stanisława z Kulków i Ludwik / Wilczkowie / mają zaszczyt zawiadomić, że ślub ich / odbył się w kościele parafialnym w Samborze / dnia 26-go grudnia 1938 r. o godzinie 7:30. / w grudniu 1938 r.

Wilczek Ludwik

Poświadczenie obywatelstwa

Poświadczenie obywatelstwa wydane przez starostę powiatowego samborskiego, dra Kaszubskiego, na nazwisko Kulka Stanisława Kazimiera, data urodzenia, imiona rodziców, rubryka poświęcona małżonkowi i dzieciom przekreślona; adnotacja "Prawem ubogich"; pieczęć okrągła starosty, pieczęć imienna starosty, podpis starosty, pieczęć władz radzieckich: Pazport vydan w 1940? godu

Starostwo Powiatowe

Dowód osobisty

Dowód osobisty wydany przez burmistrza Sambora, Wajdę, na nazwisko Kulka Stanisława Kazimiera; dane osobowe, zawód, data wydania, podpisy burmistrza i Stanisławy Kulki; seria i numer dowodu, podstawa prawna wydania dokumentu, wyciąg z Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16.03.1928 r. O Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności (Dz. U. R. P. Nr 32 poz. 309.)

Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta Sambora

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ucznia klasy trzeciej na pierwsze półrocze roku szkolnego 1937/1938.

Publiczna Szkoła Powszechna w Sarnach

Pohval'na gramota =Wyróżnienie

Narodnij Komisarìat Osvìti / Pohval'na Gramota / Pedagogična rada Perespìvs'koï nieczytelne školi vidznačae cìeû pohval'noû gramotoû uč V klasu Galko Bogumilu za vidmìnnì uspìhi w navčannì ì za zrazkovu povedìnku / Direktor --- Zavìduûčij školi E. Mergle...? / Zavìduûčij navčal'noû častinoû Učiteli: Bartnic'kij Ivan?, Talgins'kij Even, Rešel' ?, Bartnicka Marìâ/ Dyplom No 23 5 VI 1941 r. / Selo Perespa Volodimirec'kij rajon Rovens'ka oblast' / pieczęć okrągła Włodzimierskiego Rejonowego Wydziału Oświaty wyróżnienie dla Bogumiły Gałek, uczennicy V klasy, za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, wydane przez Radę Pedagogiczną szkoły w Perespie, w rejonie włodzimierskim (Włodzimierz Wołyński) rówieńskiej (Równe) obłasti; podpisano: dyrektor/zarządca szkoły E. Mergle...?, nauczyciele: Bartnic'kij Ivan?, Talgins'kij Even, Rešel' ?, Bartnicka Marìâ; Nr dyplomu - 23, 05.06.1941; pieczęć okrągła Włodzimierskiego Rejonowego Wydziału Oświaty; po obu stronach napisu portrey Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina

Volodimirec'kij Rajonnij Widdil Narodnoï Osvìti

Legitymacja

Legitymacja w j. litewskim wystawiona na nazwisko Jadwiga Wojciechowska przez Vilniuas Miesto Adresų Biuras biuro adresowe miasta Wilno, Wilno 1940.

Vilniuas Miesto Adresų Biuras

Dowód osobisty

Dowód osobisty wystawiony na nazwisko Józef Godwod przez Komisarza Rządu na Miasto Wilno, Wilno 1925.

Komisarz Rządu na Miasto Wilno

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkole wystawione na nazwisko Aldona Godwod przez Vilniaus Valstybine Prekybos Mokykla  Wileńska Państwowa Szkoła Handlowa, Wilno 1925.

Vilniaus Valstybine Prekybos Mokykla

Świadectwo dojrzałości

Świadctwo dojrzałości wystawione na nazwisko Henryk Konstanty Zakrzewski przez Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem dziś Brześć, Białoruś, 1.07.1922.

Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18505

okazicielem zaświadczenia Zofia Korzeniowska, ur. w m. Januszpol dziś: Iwanopil; na odwrociu pieczątki oddziałów powiatpwych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Zaświadczenie przesiedleńcze No DZ 18506

okazicielem zaświadczenia Donat Korzeniowski, zam. w m. Januszpol dziś: Iwanopil, Ukraina; na odwrociu adnotacje oddziałów powiatowych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kutnie, Wschowie i Środzie Śląskiej;

Polsko-Radziecka Komisja Mieszana do Spraw Ewakuacji

Karta ewakuacyjna = Evakuacijos lapas

okazicielką dokumentu wystawionego przez Głównego Pełnomocnika Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do spraw Ewakuacji Wanda Fokczyńska, zam. w Wilnie, ul. U župio pol. Zarzeczna

Główny Pełnomocnik Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Ewy Pieszyńskiej potwierdzającej, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožn? na Ukrainie k. Stryja

Peszyńska Ewa

Oświadczenie - zeznanie świadka w sprawie rentowej

oświadczenie Adama Fischera potwierdzającego, że Halina Ostrowska w latach 1942-1943 była zatrudniona w charakterze pracownika fizycznego w niemieckim majątku rolnym w Baliczach właśc. Baliczach Podróznych - dziś Podorožn? na Ukrainie k. Stryja

Fischer Adam

Świadectwo dojrzałości

Świadctwo dojrzałości wystawione na nazwisko Henryk Konstanty Zakrzewski przez Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem dziś Brześć, Białoruś, 1.07.1922.

Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem

Akt nadawczy Nr 137

Akt nadania 12,5 ha ziemi w majątku Widiut` w gminie Olesk, powiecie Włodzimierz Wołyński, województwie wołyńskim, na podst. ustawy z dn. 17.12.1920 O nadaniu ziemi żołnierzom W. P. oraz innych aktów prawnych dla Andrzeja Albingiera; na s. 1 nagłówek: Rzeczpospolita Polska, w bordiurze z liści akantu godło II Rzeczpospolitej i napis: Akt Nadawczy; na s. 4 tekst ww. ustawy; pieczęcie: tekstowa, częściowo zatarta, tusz czerwony: Powiatowy Komitet Nadawczy we Włodzimierzu; okrągła, tusz czerwony: godło II Rzeczpospolitej, w legendzie napis: Powiatowy Komitet Nadawczy we Włodzimierzu; tekstowa, tusz fioletowy, wypełnieny ręczne: Akt powyższy wciągnięty do Księgi Hipotecznej Nr 9163 Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Łucku i zatwierdzony decyzją Wydziału Hipotecznego z/d 8 lutego 1930 r. Pisarz Hipoteczny nieczytelny podpis pisarza hipotecznego; na 4 s. zatarta pieczęć tekstowa, tusz fioletowy, wypełnienie ręczne: Sporządzono odpis Nr. rep. 3622/64... w dn. 29 II 1964 r. Państwowe Biuro... we Wrocławiu nieczytelny podpis

Powiatowy Komitet Nadawczy

Matka Boska Obertyńska

[Obraz przedstawiający Matkę Boską Obertyńską z Kościoła pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła]

Zubowski Piotr

Pogrzeb w obrządku grekokatolickim

[Pogrzeb w obrządku grekokatolickim w rodzinie Ilnickich. Żuków, wieś położona na zachód od Obertyna, lata 60. XX w.]

Zubowski Piotr

Rodzina Czyżowiczów

rodzina Czyżowiczów przed swoim gospodarstwem w Sąsiadowicach [przed 1939 r. pow. samborski, woj. lwowskie]; od lewej: Augustyn, Helena, ich rodzice oraz Antoni

Rokiński Franciszek

Bolesław Bednarski - relacja

Relacja mieszkańca wsi Siedlce w pow. oławskim dot. dzieciństwa na kresach wschodnich, rzezi wołyńskiej, osiedlenia się na Dolnym Śląsku oraz życia codziennego w nowej "małej ojczyźnie" i powodzi w 1997 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1997.   Miejsca wydarzeń: Dalnicz (inna nazwa: Herawiec, Ukraina), Kamionka Bużańska (wcześniej: Kamionka Strumiłowa, Ukraina), Bełżec (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), Stanowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oleśnica (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Bednarski Bolesław

Emil Róziewicz - relacja

Relacja kresowiaka, odznaczonego medalem "Sprawiedliwy wśród narodów świata", dot. ratowania Żydów przez jego rodzinę podczas II wojny światowej, pracy na kolei podczas okupacji oraz wysiedlenia z kresów wschodnich, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i pierwszych powojennych latach życia w nowej "małej ojczyźnie".   Zakres chronologiczny: 1939-1950   Miejsca wydarzeń: dawne województwo stanisławowskie, Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kałusz (Ukraina), Jawor (woj. dolnośląskie), Tel Aviv (Izrael), Oława (woj. dolnośląskie), Bolechów (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Brzeg (woj. opolskie), Niemodlin (pow. opolski, woj. opolskie), Dolina (Ukraina), Kijów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Stryj (Ukraina), Paczków (pow. nyski, woj. opolskie)

Róziewicz Emil

Genowefa Kruk - relacja

Relacja kresowianki dot. życia pod sowiecką i niemiecka okupacją, rzezi Polaków dokonywanych przez UPA, wysiedlenia z rodzinnych stron i osiedlenia się na Dolnym Śląsku oraz pierwszych lat życia w nowej "małej ojczyźnie".   Zakres chronologiczny: 1939-1950.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Brochów (dziś dzielnica Wrocławia), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Śniatyn (Ukraina), Kotowice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Dżurków (Ukraina), Zbaraż (Ukraina), Żytomierz (Ukraina), Zadubrowce (Ukraina)

Kruk Genowefa

Kazimiera Rusińska - relacja

Relacja kresowianki dot. życia pod okupacją niemiecką oraz wysiedlenia z rodzinnych stron i osiedlenia na ziemiach zachodnich. Zakres chronologiczny: lata 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), Kołomyja (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Berlin (Niemcy), Lwów (Ukraina), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Mielno (woj. zachodniopomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Siedlce, Oława (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Rusińska Kazimiera

Kazimierz Ilnicki - relacja

Relacja mieszkańca wsi Siedlce (w rozmowie wzięła też udział jego matka, Genowefa, oraz brat) dot. losów jego rodziny na kresach wschodnich podczas II wojny światowej, wysiedlenia z rodzinnych stron, osiedlenia się na ziemiach zachodnich i pierwszych lat życia w nowej "małej ojczyźnie" oraz wyjazdów na Ukrainę w latach powojennych.   Zakres chronologiczny: 1939-2011.   Miejsca wydarzeń: Żywaczów (Ukraina), Obertyn (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Tłumacz (Ukraina), Niezwiska (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie)  

Ilnicki Kazimierz

Ludwik Seniuk - relacja

Relacja kresowiaka dot. życia w rodzinnych stronach przed wojną i w czasie okupacji oraz okoliczności wysiedlenia i przyjazdu na Dolny Śląsk w 1945 r.   Zakres chronologiczny: lata 30. i 40. XX w.   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Sobocisko (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Żuków (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Środa Śląska (woj. dolnośląskie), Gwoździec (Ukraina)

Seniuk Ludwik

Maria Romańczukiewicz - relacja

Relacja kresownianki wywodzącej się z mieszanej, polsko-ukraińskiej rodziny dot. życia pod niemiecką okupacją, powstawania kołchozów po zakończeniu II wojny światowej oraz przyjazdu do Polski w latach 70. XX w. Zakres chronologiczny: lata 40.-70. XX w. Miejsca wydarzeń: Harasimów (Ukraina), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Żywaczów (Ukraina), Obertyn (Ukraina), Oława (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie)

Romańczukiewicz Maria

Aleksander Dymitrowicz - relacja

Relacja Kresowiaka dot. życia na Wileńszczyźnie w pierwszych latach powojennych, przyzjazdu do Polski w latach 50. XX w., studiów na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, wydarzeń marca 1968 r. oraz działalności opozycyjnej w latach 80. XX w. Zakres chronologiczny: 1944-1989. Miejsca wydarzeń: Wersoka, Wrocław (woj. dolnośląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Düsseldorf (Niemcy), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Budapeszt (Węgry), Warszawa (woj. mazowieckie), Kraków (woj. małopolskie)

Dymitrowicz Aleksander

Irena Lisak - relacja

Relacja dot. zesłania i pobytu w ZSRR, okoliczności powrotu do Polski oraz osiedlenia się na Dolnym Śląsku. Zakres chronologiczny: lata 40.-80. XX w. Miejsca wydarzeń: Lwów, Kazachstan, Gruzja, Lublin, Wrocław, Częstochowa. Do teczki dołączono uzupełnienie w formie listu świadka.

Lisak Irena

Bronisława Guza - relacja

Relacja Bronisławy Guza, dotycząca życia codziennego w Obertynie i okolicach, moment przesiedlenia do Siedlc, działania wojenne, działania UPA, represje, organizację zycia po wojnie w Siedlcach, odbudowę i działania władzy na szczeblu lokalnym.   Zakres Chronologiczny: 1929-1997   Miejsca wydarzeń: Obertyn (Ukraina), Horodenka (Ukraina), Żuków (Ukraina), Lwów (Ukraina), Śniatyn (Ukraina), Oldenburg (Niemcy), Zadubrowce (Ukraina), Stantsiya Gody Turka (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Tarnów (woj. małopolskie), Brochów (dzielnica Wrocławia), Wrocław (woj. dolnośląskie), Siedlce (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Gaj (Ukraina), Kołomyja (Ukraina), Łuck (Ukraina), Radwanice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Żytomierz (Ukraina), Racibórz (woj. śląskie), Marcinkowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Sobociska (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Bronisława Guza

Henryk Andruszkiewicz - relacja

Relacja Polaka z Wileńszczyzny dot. życia na tym obszarze podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu do czasu wyjazdu do Polski w 1958 r.   Zakres chronologiczny: 1939-1958.   Miejsca wydarzeń: Rakszany (dziś Rakšonys, Litwa), Sużany (dziś Sužionys, Litwa), Wilno (Litwa), Biała Podlaska (woj. lubelskie), Głogów (woj. dolnośląskie), Glinciszki (Glitiškės, Litwa), Dubinki (Litwa), Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Krapkowice (woj. opolskie), Kluczbork (woj. opolskie), Sewastopol (Krym, Ukraina), Charków (Ukraina), Małaszewicze (pow. bialski, woj. lubelskie), Czerwińsk nad Wisłą (pow. płoński, woj. mazowieckie)

Andruszkiewicz Henryk

Józefa Flis - relacja

Relacja Kresowianki dotycząca II wojny światowej i okupacji, terroru UPA wobec Polaków, przesiedlenia na ziemie zachodnie i północne oraz życia na tym obszarze w pierwszym powojennym okresie, a także wyjazdów zagranicznych w okresie PRL.   Zakres chronologiczny: 1939-1997.   Miejsca wydarzeń: Załucz (dziś: Horisznie Załyczczia, Ukraina), Śniatyn (dziś Sniatyn, Ukraina), Lublin (woj. lubelskie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Biskupice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Bystrzyca (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki), Toronto (Kanada), Kołomyja (Ukraina), Lwów (Ukraina), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Żywiec (woj. śląskie)

Flis Józefa

Józef Czerniatowicz - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej widzianej z perspektywy dziecka, terroru UPA wobec ludności Polskiej, przesiedlenia na Dolny Śląsk oraz życia studenckiego we Wrocławiu w latach 50. XX w. Zakres chronologiczny: 1941-1959. Miejsca wydarzeń: Budzanów (dziś Budaniw, Ukraina), Mościsko (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie)

Czerniatowicz Józef

Ryszard Barański - relacja

Relacja kresowiaka dot. II wojny światowej i powojennych przesiedleń widzianych z perspektywy dziecka. Zakres chronologiczny: 1939-1946. Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Chodorów (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)  

Barański Ryszard

Ryszard Lis - relacja

Relacja repatrianta z Dawidowa (woj. lwowski) dot. okupacji radzieckiej i niemieckiej podczas II wojny światowej, przesiedlenia na Dolny Śląsk, życia codziennego i edukacji w Legnicy a następnie we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1934 - 2012.   Miejsca wydarzeń: Dawidów (Ukraina), Spalona (pow. legnicki, woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Archangielsk (Rosja), Milatycze (Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Pyskowice (woj. śląskie), Ścinawa (pow. lubiński, woj. dolnośląskie), Opole (woj. opolskie)

Lis Ryszard

Helena Kowal - relacja

Relacja Heleny Kowal dot. zesłania i pobytu w ZSRR, okoliczności powrotu do Polski, osiedlenia się na ziemiach zachodnich oraz edukacji we Wrocławiu. Zakres chronologiczny: 1939 - 1960. Miejsca wydarzeń: Skała Podolska, Kraj Ałtajski (ZSRR), Penza (ZSRR), Prudnik (woj. opolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Chorostków (Ukraina), Kijów (Ukraina), Tarnopol, Nysa (woj. opolskie), Opole (woj. opolskie), Tarnopol (Ukraina), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie), Moszczanka (pow. prudnicki, woj. opolskie), Katyń (obw. smoleński, Rosja)

Kowal Helena

Szczepan Siekierka - relacja

Relacja Szczepana Siekierki dot. II wojny światowej, sytuacji ludności polskiej pod okupacją rosyjską i niemiecką na terenach południowo wschodnich II RP, nacjonalizmu ukraińskiego, ucieczki atakami Ukraińskiej Powstańczej Armii, przesiedleń, przyjazdu na Ziemie Zachodnie, osiedlenia się na Dolnym Śląsku i odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. Świadek opowiada o wpływie harcerstwa na jego patriotyczne wychowanie, tradycji kresowych kultywowanych na ziemiach po niemieckich, edukacji, pracy i działalności w Stowarzyszeniu Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2014   Miejsca wydarzeń: Tustobaby (Ukraina), Monasterzyska (Ukraina), Medyka (pow. przemyski, woj. podkarpackie), Dżuryn (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Czortków (Ukraina), Strzelin (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Piskorzów (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wyszanowice (pow. strzeliński, woj. dolnośląskie), Oświęcim (woj. małopolskie), Pieszyce (pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Legnica (woj. dolnośląskie), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Gliwice (woj. śląskie)

Siekierka Szczepan

Monika Śladewska - relacja

Obszerna i szczegółowa relacja Moniki Śladewskiej dot. życia przed 1939 r. na Wołyniu, relacji z Ukraińcami, żydami oraz Czechami zamieszkującymi te tereny, wybuchu II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, ataków nacjonalistów ukraińskich z UPA, rzezi wołyńskiej. Świadek dokładnie opowiada obronę ludność cywilnej, ucieczki z poszczególnych wsi, pamięta daty i nazwiska osób, opisuje sytuacje rodziny, własną działalność w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, formowaniu się pomocy medycznej na froncie wojennym, następnie marszu wraz z II Armią Wojska Polskiego aż do Berlina, powrotu do Polski, edukację wojskową, osiedlenie się na Dolnym Śląsku, życie codzienne w poniemieckim mieście oraz późniejszych wyjazdów na Wołyń.   Zakres chronologiczny: 1930 - 2014   Miejsca wydarzeń: Laskowizna (pow. ostrowski, woj. mazowieckie), kol. Ostrów (pow. Kowel), kol. Zasmyki (pow. Kowel), Kowel (Ukraina), Kupiczów (Ukraina), Chełm (woj. lubelskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj. śląskie), Lublin (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Berlin (Niemcy), Kiwerce (Ukraina), Teheran (Iran), Żytomierz (Ukraina), Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie), Łódź (woj. łódzkie), Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)

Śladewska Monika

Franciszek Kowalski - relacja

Relacja Franciszka Kowalskiego dot. życia codziennego przed II wojną światową i w jej trakcie w kresowym miasteczku Buczacz i jego okolicach. Świadek opowiada o stosunkach społecznych, relacjach między Polakami a Żydami i Ukraińcami, okupacji niemieckiej i radzieckiej, konfliktach narodowościowych, mordowaniu Żydów przez Niemców, akcjach nacjonalistów ukraińskich przeciwko Polakom, wywózce do obozów pracy w Niemczech, zakończeniu wojny, powrocie do Polski, edukacji i życiu codziennym.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1950.   Miejsca wydarzeń: Buczacz (Ukraina), Czortków (Ukraina), Monasterzyska (Ukraina), Plaszow (Płaszów), Stanisławów (Ukraina), Hanower (Niemcy), Berlin (Niemcy), Żórawina (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie)

Kowalski Franciszek

Tadeusz Sochacki - relacja

Wspomnienia Tadeusza Sochackiego dotyczące konfliktów polsko-ukraińskich w czasie II Wojny Światowej, okupacji radzieckiej i pracy przymusowej ojca świadka, przyjazdu na Ziemie Odzyskane, pierwszych lat życia i stosunków z zastałymi na miejscu Niemcami, niepokojów społecznych związanych m. in. z rozdziałem dóbr materialnych i prowokacjami UB, wciągnięcia autora do struktur Związku Młodzieży Polskiej, życia codziennego na Ziemiach Odzyskanych   Zakres chronologiczny: 1939-1947   Miejsca wydarzeń: Helenków (Ukraina), Kozowa (Ukraina), Kozłów (Ukraina), Zaleszczyki (Ukraina), Wrocław-Brochów (woj. dolnośląskie), Wiry (pow. Sobótka, woj. dolnośląskie), Kąty Wrocławskie (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Witnica (pow. gorzowski, woj. lubuskie), Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie), Olesno (woj. opolskie). Bystrzyca Kłodzka (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Jagodnik (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Maniów (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Mietków (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Złotoryja (woj. dolnośląskie), Niemcza (woj. dolnośląskie)

Sochacki Tadeusz

Renata Fyda-Karwowska - relacja

Relacja Renaty Fyda-Karwowskiej, córki polskiego attaché wojskowego we Francji, wysłanego tam z powodu politycznych zawirowań w Polsce w l. 30. XX w.; świadek opowiada o swoich rodzicach i życiu na kresach wschodnich przed II Wojną Światową, nauce we francuskiej szkole podstawowej i liceum polskim w Villard de Lans, nauczycielach i koleżankach, rzeczywistości wojennej, przyjazdu na tzw. Ziemie Odzyskane, wstąpieniu do Związku Harcerstwa Polskiego, zainteresowaniach lekkoatletycznych, studiach architektonicznych i członkostwie w Akademickim Związku Sportowym na Politechnice Gdańskiej, pracy w szczecińskich przedsiębiorstwach "Miastoprojekt" i "Inwestprojekt"; świadek wtrąca też refleksje na temat obyczajowości i różnicach kulturowych polsko-francuskich   Zakres chronologiczny:1918-1960   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Paryż (Francja), Villard de Lans (Francja), Grenoble (Francja), Compiègne (Francja), Dachau (Niemcy), Mauthausen (Austria), Gdańsk (woj. pomorskie), Szczecin (woj. zachodnopomorskie), Katowice (woj. śląskie), Mandelieu-la-Napoule (Francja), Cannes (Francja), Helsinki (Finlandia), Londyn (Wielka Brytania), Moskwa (Rosja)

Fyda-Karwowska Renata

Jerzy Dąbrowski - relacja

Relacja Jerzego Dąbrowskiego dotycząca jego życia w Poznaniu i Trzciance, głównie w pierwszych latach powojennych, ale obecne są również wątki wojenne, jak szykanowanie Polaków przez Niemców i moment wkroczenia wojsk niemieckich do Poznania; świadek skupia się na sytuacji w powojennej Trzciance, stosunkach z miejscowymi Niemcami i przyjezdnymi Polakami z Kresów Wschodnich, opowiada o wysiedleniu Niemców i tragicznych sytuacjach z tym związanych (samobójstwo niemieckiej rodziny), o porządkowaniu miasta ze zniszczeń wojennych, zmianach urbanizacyjnych, próbach integracji społecznej (teatr), wspomina też swoją służbę wojskową w kopalni "Bolesław Chrobry" w Wałbrzychu, oprócz tego wtrąca wiele ciekawych obserwacji społecznych   Zakres chronologiczny: 1939-1960   Miejsca wydarzeń: Poznań (woj. wielkopolskie), Trzcianka (woj. wielkopolskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Odolanów (woj. wielkopolskie), Czarnków (woj. wielkopolskie), Wilno (Litwa), Lwów (Ukraina), Baranowicze (Białoruś), Swąrzedz (pow. poznański, woj. wielkopolskie)

Dąbrowski Jerzy

Wyniki 1 do 100 z 164