szkolnictwo

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

szkolnictwo

Terminy równoznaczne

szkolnictwo

Powiązane terminy

szkolnictwo

499 Opis archiwalny results for szkolnictwo

499 results directly related Exclude narrower terms

Legitymacja uczniowska No 418 Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku na rok szkolny 1946/1947

Ważność legitymacji została dwukrotnie przedłużona: do 31 XII 1946 r. i do 31 III 1947 r. Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku nosi dziś nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Okazicielem legitymacji jest Janina Bilewicz-Berezowska (z d. Posacka).

Państwowe Gimnazjum i Liceum w Kłodzku

Świadectwo Szkoły Powszechnej

duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Powszechnej w Kaliszkowicach Kaliskich przez Szczepana Grzesiaka, ur. 24.12.1905 r. w Ulrychowie (później: Rekienice - dziś w obrębie sołectwa Kaliszkowice Kaliskie), sporządzony 06.04.1946 r., uwierzytelniony 12.04.1946 r. pieczęcią Urzędu Gminy Grabów nad Prosną oraz podpisem wójta - Sadowskiego;

Publiczna Szkoła Powszechna w Kaliszkowicach

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Świadectwo szkolne Edwarda Jaremki

świadectwo ukończenia klasy drugiej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 8 im. św. Marii Magdaleny dziś: polskojęzyczna Szkoła nr 10 im. św. Marii Magdaleny przez Edwarda Jaremkę, podpisane przez opiekuna oddziału podpis nieczytelny oraz kierownika szkoły, Mieczysława Opałkę;

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 8 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Świadectwo szkoły powszechnej Edwarda Jaremki

świadectwo ukończenia I półrocza roku szkolnego 1938/1939 przez Edwarda Jaremkę, ucznia klasy trzeciej Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego Nr 8 im. św. Marii Magdaleny dziś: polskojęzyczna Szkoła średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, podpisane przez opiekuna klasy podpis nieczytelny oraz kierownika szkoły, Mieczysława Opałkę;

Publiczna Szkoła Powszechna Nr 8 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

Externistenprüfungszeugnis=Świadectwo egzaminu nadzwyczajnego Edwarda Jaremki

dokument zaświadczający, iż Edward Jaremko zdał egzamin eksternistyczny z zakresu siódmej klasy szkoły powszechnej, poświadczony podpisami członków komisji egzaminacyjnej oraz pieczęcią okrągłą Starosty Miasta Lwowa Der Stadthauptmann in Lemberg;

Państwowa Komisja Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach Powszechnych we Lwowie

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Świadectwo dojrzałości technikum

rectoświadectwo dojrzałości technikum 1961r. uczeń Julian Chrobot podpisane przez Członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej podpisy nieczytelne verso wykaz ocen 

Technikum Kolejowe we Wrocławiu

Świadectwo

Świadectwo Chrobot Julian zaświadczenie ukończenia kursu pisania na maszynie dla Chrobot Julian

Drukarnia Archidiecezjalna Wrocław

Świadectwo złożenia egzaminu

Świadectwo złożenia egzaminu Ob. Julian Chrobot podpisy Kierownik Mgr Jan Karliński Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej nieczytelny

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu

Schulzeugnis Świadectwo Szkolne

Schulzeugnis Świadectwo Szkolne oceny ucznia Tadeusza Pudłowskiego, formularz w dwóch językach, polskim i niemieckim, u dołu podpis dyrektora i wychowawcy

4 klasowa polska szkoła publiczna w Stojańcu

Świadectwo Szkoły Powszechnej

Świadectwo Szkoły Powszechnej Pudłowski Tadeusz dane i oceny ucznia, w dolnej części podpisy wychowawcy i dyrektora oraz pieczęć szkoły

Publiczna Szkoła Powszechna drugiego stopnia w Stojańcach

Prośba o zweryfikowanie lat pracy

prośba Krystyny Siekańskiej, nauczicielki w Publicznej Szkole Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim, o zweryfikowanie lat pracy na podstawie podanych informacji biograficznych

Siekańska Stanisława

Nominacja na stanowisko kierownika szkoły

nominacja Krystyny Siekańskiej na stanowisko kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Inspektorat Szkolny w Ząbkowicach Śląskich

Powołanie do pracy w szkole

powołanie Stanisławy Siekańskiej do pracy w charakterze nauczycielki w szkole PR przyszpuszczalnie Przysposobienia Rolniczego w Zwróconej w pow. ząbkowickim

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Pismo w sprawie zwrotu kosztów pogrzebu

informacja o przyznaniu Stanisławie Siekańskiej, nauczycielce w szkole powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim ówczesne woj. wrocławskie, dziś woj. dolnośląskie zasiłku tytułem zwrotu kosztów pogrzebu jej męża, Krystyna Siekańskiego; podpisane przez Kuratora Okręgu Szkolnego Andrzeja Jasińskiego

Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego we Wrocławiu

Nominacja na stanowisko nauczyciela

mianowanie Stanisławy Siekańskiej stałą nauczycielką w Publicznej Szkole Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim

Inspektorat Szkolny w Ząbkowicach Śląskich

Wyciąg z dokumentów służbowych i osobistych

dokument zawierający informacje dot. życia i kariery zawodowej Stanisławy Siekańskiej, ur. w Gdowie w pow. wielickim dziś w woj. małopolskim, absolwentki Seminarium Nauczycielskiego w Bochnii dziś w woj. małopolskim, nauczycielki w szkołach podstawowych w Miąsowej dziś w pow. jędrzejowskim, woj. świętokrzyskim, Chęcinach dziś w pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, Jędrzejowie dziś w woj. świętokrzyskim oraz Zwróconej dziś w pow. ząbkowickim, woj. dolnośląskim

Inspektorat Szkolny w Ząbkowicach Śląskich

Przeniesienie

przeniesienie z dniem 1 września 1945 r. Stanisławy Siekańskiej, nauczycielki w szkole podstawowej w Jędrzejowie dziś w woj. świętokrzyskim podległej Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach do publicznej szkoły podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś w woj. dolnośląskim; dokument wystawiony 5 lat po podjęciu przez S. Siekańską pracy w Zwróconej

Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego we Wrocławiu

Orzeczenie o przyznaniu renty wdowiej

orzeczenie o przyznaniu renty wdowiej Stanisławie Siekańskiej, nauczycielce w Publicznej Szkole Powszechnej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim woj. dolnośląskie

Państwowy Zakład Emerytalny

Zaświadczenie o złożeniu kolokwium z zakresu wiadomości objętych programem samokształcenia ideologicznego

zaświadczenie o złożeniu przez Stanisławę Siekańską, kierowniczkę Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. dolnośląskie drugiego kolokwium z zakresu wiadomości objętych programem samokształcenia ideologicznego przed Okręgową Komisją Kolokwialną w Ciepłowodach dziś pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Mianowanie na kierownika skoły

mianowanie Stanisławy Siekańskiej kierownikiem Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. dolnośląskie z dniem 01.09.1959 r.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich

Pismo w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

pismo zawiadamiające Stanisławę Siekańską, nauczycielkę w Szkole Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim, dziś w woj. dolnośląskim o udzieleniu jej rocznego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śląskich

Dyplom za pracę w szkolnictwie

dyplom dla Stanisławy Siekańskiej, kierowniczki Szkoły Podstawowej dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w pow. ząbkowickim dziś woj. wrocławskie wystawiony z okazji Dnia Nauczyciela w latach 1947-1971 obchodzonym 20 listopada, poświadczony faksymile podpisu ówczesnego ministra oświaty i szkolnictwa wyższego prof. Henryka Jabłońskiego

Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

Bescheinigung!=Zaświadczenie

dokument zaświadczający, że Steffi Pischka wlasc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka z m. Alt Repten, Krs. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta uczęszcza do konswerwtorium muzycznego w Bytomiu

Staatlich anerkanntes Cieplik Conservatorium Musikseminar und Kirchenmusik-Schule Buethen O.-S.

Bescheinigung!=Zaświadczenie

dokument zaświadczający, że Steffi Pischka wlasc. Stefania Piszka, wcześniej Piszczanka z m. Alt Repten, Krs. Tarnowitz Repty Stare, pow. Tarnowskie Góry, dziś dzielnica tego miasta uczęszcza do konswerwtorium muzycznego w Bytomiu

Staatlich anerkanntes Cieplik Conservatorium Musikseminar und Kirchenmusik-Schule Buethen O.-S.

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy drugiej klasy w dwuklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1935/1936

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, uczennicy czwartej klasy w czteroklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1935/1936 

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 1936/1937 uczennicy czteroklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszczanki, w roku szkolnym 193/1937 uczennicy dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefani Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo szkolne

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za rok szkolny 1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo Stefanii Piszki, uczennicy Publicznej Szkoły powszechnej stopnia III w Reptach Starych dziś dzielnica Tarnowskich Gór, za I półrocze roku szkolnego 1938/1939

Publiczna Szkoła Powszechna w Reptach Starych

Wykaz postępów

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogoźnie właśc. Rogożewie, pow. rawicki, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Kałuszu wówczas miasto powiatowe w woj. stanisławowskim, dziś na Ukrainie

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Kałuszu

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo szkolne Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, w ówczesnym woj. poznańskim, dzisiejszym woj. wielkopolskim, w roku szkolnym 1938/1939 ucznia klasy siódmej w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim woj. stanisławowskie; dziś na Ukrainie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Świadectwo ukończenia Szkoły Powszechnej

świadectwo ukończenia Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia trzeciego w Hołyniu w pow. kałuskim ówczesne woj. stanisławowskie - dziś na Ukrainie przez Jana Naglera, ur. w Rogożewie w pow. rawiczyńskim właśc. rawickim, ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie

Zarząd Szkoły Powszechnej w Hołyniu

Świadectwo Gimnazjum Ogólnokształcącego

świadectwo szkolne Czesławy Łagódki, ur. w Rogożewie w pow. rawickim, od 01.04.1945 r. do 14.07.1945 r. uczennicy pierwszej klasy w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Rawiczu ówczesne woj. poznańskie - dziś woj. wielkopolskie

Państwowe Liceum i Gimnazjum w Rawiczu

Świadectwo Liceum Pedagogicznego

świadectwo szkolne Stanisława Rajczakowskiego, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1946/1947 ucznia Państwowego Liceum Pedagogicznego w Legnicy

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Legnicy

Świadectwo Szkoły Powszechnej

świadectwo szkolne Genowefy Rajczakowskiej, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1946/1947 uczennicy Publicznej Szkoły Powszechnej w Kulinie

Publiczna Szkoła Powszechna w Kulinie

Świadectwo Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego

świadectwo szkolne Genowefy Rajczakowskiej, ur. w Baryszu w pow. buczackim w przedwojennym woj. tarnopolskim - dziś Bariš na Ukrainie, w roku szkolnym 1948/1949 uczennicy klasy piątej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Piersnie

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Piersnie

Učniws'kij kvitok / Legitymacja uczniowska No. 423

legitymacja szkolna Urszuli Smalec, uczennicy klasy VIa szkoły średniej w Gródku Jagiellońskim, ważna do 31.08.1941; podpis; pieczęć szkoły okrągła, tusz czerwony; tekst w języku ukraińskim z nagłówkiem Pravila Novedinki Učniv tabelka prolongat legitymacji, niewypełniona; na okładce herb Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Nepovna Serednâ Škola

Legitymacja szkolna na rok 1946

Okazicielem legitymacji Urszula Smalcówna; legitymacja ważna do 31.12.1946, nie prolongowana; 3 pieczęcie Państwowego Liceum Pedagogicznego we Wrocławiu; podpis U. Smalec; podpisy przedstawiciela szkoły; na odwrocie zdjęcia napis odręczny Smalcówna Urszula ur. 10.VI.1926 r. Komarno pow. Rudki

Państwowe Liceum Pedagogiczne we Wrocławiu

Attestat zrelosti/ Świadectwo szkolne

Kserokopia świadectwa szkolnego Róży Kuczery ze szkoły podstawowej w Ust-Abakanie, do której chodziła po wywiezieniu jej ze Lwowa w 1951; trzy pieczęcie tekstowe Związku Sybiraków potwierdzające autentyczność świadectwa; dwie parafki Heleny Kamińskiej, Prezes Zarządu Koła Wałbrzych Związku Sybiraków Oddział Wałbrzych

Związek Sybiraków

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich - Gdańsk 81`

Komunikat pierwszego ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli środowisk uczniowskich... które odbyło się w dniach 12-13 września 1981... z udziałem przedstawicieli 46 ośrodków, w wyniku którego powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej... określono program działania i opracowano projekt statutu... wyłoniono prezydium OKZ NFMSz w składzie... do informowania o działalności Federacji upoważniono... Powołano również Centralny Zespół Informacji, którego zadaniem jest przekazywanie informacji dotyczących Federacji do wszystkich regionów kraju. Adres CZI... w tekście nazwiska i adresy członków prezydium oraz osób upoważnionych do informowania o działalności NFMSz; nakreślone cele NFMSz; stwierdzenie historyczności szansy stworzenia organizacji młodzieżowej przez samą młodzież, apel o kontakt i włączenie się w działalność; poprawki, nieokreślony rysunek i adnotacje długopisem

Niezależna Federacja Młodzieży Szkolnej

Odpis świadectwa

Odpis świadectwa klasy 10 Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Korespondencyjnej stopnia licealnego.

Zakład Doskonalenia Rzemiosła we Wrocławiu

Zaświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu kursu narciarskiego dla nauczycieli w ramach Państwowych Kursów Wakacyjnych Wychowania Fizycznego.

Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego we Wrocławiu

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ucznia klasy trzeciej na pierwsze półrocze roku szkolnego 1937/1938.

Publiczna Szkoła Powszechna w Sarnach

Legitymacja

Legitymacja urzędnika państwowego, ważna do 31.12.1948.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Oświadczenie

Pismo zaświadczające o uczęszczaniu na 3 semestr do szkoły średniej kobiety, która z powodu małżeństwa musiała przerwać edukację.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Umowa

Umowa o pracę w szkole w charakterze sekretarki.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Pohval'na gramota =Wyróżnienie

Narodnij Komisarìat Osvìti / Pohval'na Gramota / Pedagogična rada Perespìvs'koï nieczytelne školi vidznačae cìeû pohval'noû gramotoû uč V klasu Galko Bogumilu za vidmìnnì uspìhi w navčannì ì za zrazkovu povedìnku / Direktor --- Zavìduûčij školi E. Mergle...? / Zavìduûčij navčal'noû častinoû Učiteli: Bartnic'kij Ivan?, Talgins'kij Even, Rešel' ?, Bartnicka Marìâ/ Dyplom No 23 5 VI 1941 r. / Selo Perespa Volodimirec'kij rajon Rovens'ka oblast' / pieczęć okrągła Włodzimierskiego Rejonowego Wydziału Oświaty wyróżnienie dla Bogumiły Gałek, uczennicy V klasy, za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, wydane przez Radę Pedagogiczną szkoły w Perespie, w rejonie włodzimierskim (Włodzimierz Wołyński) rówieńskiej (Równe) obłasti; podpisano: dyrektor/zarządca szkoły E. Mergle...?, nauczyciele: Bartnic'kij Ivan?, Talgins'kij Even, Rešel' ?, Bartnicka Marìâ; Nr dyplomu - 23, 05.06.1941; pieczęć okrągła Włodzimierskiego Rejonowego Wydziału Oświaty; po obu stronach napisu portrey Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina

Volodimirec'kij Rajonnij Widdil Narodnoï Osvìti

Umowa

Umowa o pracę w charakterze sekretarki w szkole.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy kancelarii szkolnej, z wyszczególnieniem materiałów biurowych, ksiąg rachunkowo-kasowych i innych, teczek i spraw.

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Brzegu n/Odrą

Zaproszenie

Zaproszenie na akademię z okazji ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów ósmych klas.

N.N.

Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolna ucznia Państwowego Gimnazjum i Liceum dla dorosłych we Wrocławiu na rok szkolny 1949/50.

Państwowe Gimnazjum i Liceum dla dorosłych we Wrocławiu

Świadectwo dojrzałości

Świadctwo dojrzałości wystawione na nazwisko Henryk Konstanty Zakrzewski przez Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem dziś Brześć, Białoruś, 1.07.1922.

Gimnazujm państwowe im. Romualda Traugutta w Brześciu n/Bugiem

Świadectwo ukończenia kursu

Świadectwo ukończenia Kursu Przygotowawczego na Rok Wstępny Studiów Wyższych we Wrocławiu wydane na nazwisko Jan Krawiec, 1946.

Kursy Przygotowawcze na Rok Wstępny Studiów Wyższych we Wrocławiu

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych przez Wieczorową Szkołę Inżynierską we Wrocławiu wydany na nazwisko Jan Krawiec, Wrocław 2.04.1954.

Wieczorowa Szkoła Inżynierska we Wrocławiu

Świadectwo Szkolne

Świadectwo Szkolne wydane przez Małe Seminarium oo. Karmelitów Bosych w Wadowicach na nazwisko Jerzy Jędrzejczak.

Małe Seminarium oo. Karmelitów Bosych

Ausweis=Legitymacja szkolna Nr 144/43

okazicielem legitymacji Edward Jaremko (którego zdjęcie i podpis na s. 2) zam. we Lwowie przy ul. Lwowskich Dzieci dziś: Turgieniewa, uczeń pierwszej klasy; ważność legitymacji przedłużana co miesiąc od września 1943 r. do lipca 1944 r.;

Państwowa Szkoła Handlowa z Polskim Językiem Nauczania Lwów

Ausweis Legitymacja Nr. 9.Bł.

Legitymacja Publicznej Obwodowej Szkoły zawodowej dla młodzieży rolniczej w Błażowej; usunięte zdjęcie legitymacyjne; okaziciel: Jerzy Woźniak

Oeffentliche landw. Varbandsberufsschule

Świadectwo dojrzałości technikum

rectoświadectwo dojrzałości technikum 1961r. uczeń Julian Chrobot podpisane przez Członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej podpisy nieczytelne verso wykaz ocen 

Technikum Kolejowe we Wrocławiu

Wyniki 1 do 100 z 499