zabytki

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

zabytki

Terminy równoznaczne

zabytki

Powiązane terminy

zabytki

663 Opis archiwalny results for zabytki

663 results directly related Exclude narrower terms

Ulica Staromiejska

Widok na ul. Staromiejską, w centrum fotografii znajduje się gotycka Wysoka Brama z XIV w. [obecnie Dom Wycieczkowy PTTK].

N.N.

Ratusz Miejski

Neogotycki ratusz przy ul. Włodzimierza Lenina [ od lat 90. ulica ta nosi nazwę Armii Krajowej]. Przed budynkiem ustawiono transparenty z napisem: OJCZYZNA PRACA.

N.N.

Ratusz Miejski

Neogotycki ratusz przy ul. Włodzimierza Lenina [ od lat 90. ulica ta nosi nazwę Armii Krajowej]. Przed budynkiem ustawiono transparenty z napisem: OJCZYZNA PRACA.

N.N.

Zamek Dunajec w Niedzicy

Warownia znajdująca się na wzniesieniu [566 m n.p.m.]. Poniżej widoczny jest parking z zaparkowanymi autami [m.in. Fiat 125 p, Syrena 101, Jelcz 043].

N.N.

Panorama Budapesztu

Widok na tereny naddunajskie Budapesztu. Z prawej strony znajduje się fragment Mostu Łańcuchowego, łączącego miasto [pierwsze stałe połączenie od 1849 r.].

N.N.

Panorama Budapesztu

Widok na tereny naddunajskie Budapesztu. Z prawej strony znajduje się fragment Mostu Łańcuchowego, łączącego miasto [pierwsze stałe połączenie od 1849 r.]. W oddali, po drugiej stronie rzeki jest położony budynek parlamentu.

N.N.

Plac Adama Clarka

Widok z pl. Adama Clarka na Most Łańcuchowy [był pierwszym stałym połączeniem dwóch części miasta, od 1849 r.]. W oddali, po drugiej stronie rzeki znajduje się Wzgórze Zamkowe.

N.N.

Plac św. Trójcy

Turyści spacerujący po placu na Wzgórzu Zamkowym. Z lewej strony znajduje się posąg św. Stefana [króla Węgier]. Z prawej strony fotografii neogotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny.

N.N.

Plac św. Trójcy

Turyści spacerujący po placu na Wzgórzu Zamkowym. Z lewej strony znajduje się posąg św. Stefana [króla Węgier]. W tle widoczna jest Baszta Rybacka.

N.N.

Kamienice przy rynku

Zabytkowe kamienice znajdujące się we wschodniej pierzei rynku. Od lewej strony widoczne są Czarna Kamienica [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne], kamienica Łukaszewiczów.

N.N.

Kamienice przy rynku

Zabytkowe kamienice znajdujące się we wschodniej pierzei rynku. Od lewej strony widoczne są: kamienica Rzewuskich [zbudowana w 1772 r. przez architekta Piotra Polejowskiego], Czarna Kamienica [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne], kamienica Łukaszewiczów.

N.N.

Czarna Kamienica

Widok na drzwi wejściowe do zabytkowej kamienicy [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne].

N.N.

Czarna Kamienica

Widok na drzwi wejściowe do zabytkowej kamienicy [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne].

N.N.

Kamienice przy rynku

Zabytkowe kamienice znajdujące się we wschodniej pierzei rynku. Od lewej strony widoczne są: kamienica Bandinellich, kamienica Rzewuskich [zbudowana w 1772 r. przez architekta Piotra Polejowskiego], Czarna Kamienica [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne], kamienica Łukaszewiczów.

N.N.

Kamienice przy rynku

Zabytkowe kamienice znajdujące się we wschodniej pierzei rynku. Od lewej strony widoczne są: kamienica Bandinellich, kamienica Rzewuskich [zbudowana w 1772 r. przez architekta Piotra Polejowskiego], Czarna Kamienica [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne], kamienica Łukaszewiczów.

N.N.

Północno-wschodnia pierzeja rynku

Widok z rynku na zabytkowe kamienice. Od lewej strony widoczne są: kamienica Bandinellich, kamienica Rzewuskich [zbudowana w 1772 r. przez architekta Piotra Polejowskiego], Czarna Kamienica [zbudowana w 1589 r. przez architektów Pawła Rzymanina i Piotra Barbona; w 1911 r. przeszła na własność miasta, a 22 września 1929 r. otwarto w niej Muzeum Historyczne], kamienica Łukaszewiczów.
W tle widoczna jest kopuła kościoła Dominikanów.

N.N.

Rzeźba lwa

Rzeźba lwa trzymającego herb Lwowa, stojąca przy wejściu głównym ratusza miejskiego [zbudowanym w latach 1827-1835 przez: J. Markl, F. Trescher, A. Wondrashka].

Pomnik czołgistów-gwardzistów

Widok na pomnik czołgistów-gwardzistów armii generała D. Leliuszenko, którzy zginęli w walkach o Lwów podczas II wojny światowej. Ma formę czołgu bojowego IS stojącego na cokole, zbudowany został w 1945 roku według projektu architekta W. A. Afanasjewa przy ul. Łyczakowskiej. W tle znajduje się magazyn [obecnie znajduje się tam cerkiew pw. Świętej Pokrowy].

Panorama Lwowa

Widok z Góry Piaskowej [znanej również Górą Lwa] na zabudowę Starego Miasta. Wśród budynków wyróżnia się (od prawej): wieża ratuszowa, kopuła Kościoła Bożego Ciała, wieża Korniakta.

Panorama Lwowa

Widok z Góry Piaskowej [znanej również Górą Lwa] na zabudowę Starego Miasta. Wśród budynków wyróżnia się (od prawej): kopuła Kościoła Bożego Ciała, wieża Korniakta.

Panorama Lwowa

Widok z Góry Piaskowej [znanej również Górą Lwa] na zabudowę Starego Miasta. Wśród budynków wyróżnia się (od prawej): kopuła Kościoła Bożego Ciała, wieża Korniakta.

Panorama Lwowa

Widok z Góry Piaskowej [znanej również Górą Lwa] na zabudowę Starego Miasta. Wśród budynków wyróżnia się (od prawej): wieża ratuszowa, kopuła Kościoła Bożego Ciała, wieża Korniakta.

Panorama Lwowa

Widok z kopca Unii Lubelskiej na zabudowę miasta. Wśród budynków wyróżnia się (od prawej): wieża ratuszowa, kopuła Kościoła Bożego Ciała, wieża Korniakta.

Cmentarz Obrońców Lwowa

Widok od południa na zdewastowany Pomnik Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.]. W głębi widoczna Kaplica Obrońców Lwowa.

Pomnik Chwały

Widok na zdewastowaną rzeźbę lwa trzymającego tarczę z herbem Lwowa, będącego częścią Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Pomnik Chwały

Widok na zdewastowaną rzeźbę lwa trzymającego tarczę z herbem Lwowa, będącego częścią Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Pomnik Chwały

Widok na zdewastowaną rzeźbę lwa trzymającego tarczę z godłem II Rzeczpospolitej, będącego częścią Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Pomnik Chwały

Widok na fragment Pomnika Chwały - rzeźbę lwa trzymającego tarczę z godłem II Rzeczpospolitej oraz napisem "Tobie Polsko".

Pomnik Chwały

Widok na zdewastowaną rzeźbę lwa trzymającego tarczę z godłem II Rzeczpospolitej, będącego częścią Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Pomnik Francuzów

Widok na pomnik poświęcony żołnierzom francuskim biorących udział w walkach o Lwów i kresy wschodnie w latach 1919-1920 w prawym skrzydle katakumb na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Pomnik Francuzów

Widok na pomnik poświęcony żołnierzom francuskim biorących udział w walkach o Lwów i kresy wschodnie w latach 1919-1920 w prawym skrzydle katakumb na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Pomnik Francuzów

Widok na pomnik poświęcony żołnierzom francuskim biorących udział w walkach o Lwów i kresy wschodnie w latach 1919-1920 w prawym skrzydle katakumb na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Pomnik Lotników Amerykańskich

Widok na pomnik poświęcony żołnierzom amerykańskim biorących udział w walkach o Lwów i kresy wschodnie w latach 1919-1920 w lewym skrzydle katakumb na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Pomnik Lotników Amerykańskich

Widok na pomnik poświęcony żołnierzom amerykańskim biorących udział w walkach o Lwów i kresy wschodnie w latach 1919-1920 w lewym skrzydle katakumb na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Cmentarz Obrońców Lwowa

Widok z oddali na Cmentarz Obrońców Lwowa. Od lewej znajdują się: Pomnik Chwały [uroczyście odsłonięty 11 listopada 1934 r.], katakumby, Kaplica Obrońców Lwowa [wybudowana w 1924 r.].

N.N.

Pomnik Chwały

Widok na zdewastowaną kolumnadę Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Pomnik Chwały

Widok na zdewastowaną kolumnadę Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Pomnik Chwały

Widok na centralną część Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na której widnieje napis: Mortui sunt ut liberi vivamus.

N.N.

Mężczyźni stojący pod Pomnikiem Chwały

Nieznani mężczyźni stojący przy zdewastowanej rzeźbie lwa trzymającego tarczę z godłem II Rzeczpospolitej, będącego częścią Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Pomnik Bohaterów Rarańczy

Pomnik z piaskowca dłuta Witolda Rawskiego, przedstawiający młodzieńca walczącego z dwugłowym orłem symbolizującym Austrię i Niemcy. Nad płaskorzeźbą został przytwierdzony rycerski szyszak. Symboliczną mogiłę legionistów zabitych pod Rarańczą odsłonięto 4 czerwca 1928 r. na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Pomnik zniszczono pod koniec lat 60-tych.

N.N.

Pomnik Lotników Amerykańskich

Widok na pomnik poświęcony żołnierzom amerykańskim biorących udział w walkach o Lwów i kresy wschodnie w latach 1919-1920 w lewym skrzydle katakumb na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Cmentarz Obrońców Lwowa

Widok od południa na zdewastowany Pomnik Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.]. W głębi widoczna Kaplica Obrońców Lwowa.

Lwowski rynek

Widok na południowo-zachodni narożnik rynku. Od prawej znajdują się kamienice: Massarych [obecnie mieści się tam Lwowskie Muzeum Historyczne] oraz Szolc-Wolfowiczów [obecnie budynek mieszkalny]. Od lewej strony widoczne są kamienice: Dąbrowska [obecnie budynek mieszkalny] i Jelonkowska. Nad rynkiem góruje wieża Katedry Łacińskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Kościoła Rzymskokatolickiego.

Lwowski rynek

Widok z rynku na zabudowania Katedry Łacińskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Kościoła Rzymskokatolickiego.

Katakumby na Cmentarzu Obrońców Lwowa

Widok na arkady katakumbowe w skład których wchodzi dwadzieścia filarów łączonych romańskimi łukami. Umieszczono na nich od zewnątrz sześć płaskorzeźb stojących aniołów, trzymających krzyże maltańskie. Wewnątrz arkad umieszczono osiem krypt ozdobionych tablicami epitafijnymi. Umieszczono na nich nazwiska nazwiska 72. obrońców Lwowa.

N.N.

Katakumby na Cmentarzu Obrońców Lwowa

Widok na arkady katakumbowe w skład których wchodzi dwadzieścia filarów łączonych romańskimi łukami. Umieszczono na nich od zewnątrz sześć płaskorzeźb stojących aniołów, trzymających krzyże maltańskie. Wewnątrz arkad umieszczono osiem krypt ozdobionych tablicami epitafijnymi. Umieszczono na nich nazwiska nazwiska 72. obrońców Lwowa.

N.N.

Katakumby na Cmentarzu Obrońców Lwowa

Widok na zdewastowane arkady katakumbowe w skład których wchodzi dwadzieścia filarów łączonych romańskimi łukami. Umieszczono na nich od zewnątrz sześć płaskorzeźb stojących aniołów, trzymających krzyże maltańskie. Wewnątrz arkad umieszczono osiem krypt ozdobionych tablicami epitafijnymi. Umieszczono na nich nazwiska nazwiska 72. obrońców Lwowa.

N.N.

Pomnik Chwały

Lwy trzymające tarcze z herbem Lwowa i godłem II Rzeczpospolitej, będące częścią Pomnika Chwały [uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1934 r.] na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

N.N.

Panorama Lwowa

Widok na zabudowę Starego Miasta. Wśród budynków wyróżniają się wieże: (od prawej) cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego,
(pierwsza z lewej) ratusza miejskiego.

Panorama Lwowa

Widok na zabudowę Starego Miasta. Wśród budynków wyróżniają się wieże: (od prawej) cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego,
(pierwsza z lewej) ratusza miejskiego.

Wyniki 1 do 100 z 663