Sierpień '80

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Sierpień '80

Terminy równoznaczne

Sierpień '80

Powiązane terminy

Sierpień '80

225 Opis archiwalny results for Sierpień '80

225 results directly related Exclude narrower terms

Czwarta rocznica Sierpnia - 1984

Kartka pocztowa wydana z okazji czwartej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z wizerunkiem Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 i Stoczni Gdańskiej oraz okolicznościowymi napisami i logiem Solidarności.

Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej

Czwarta rocznica Sierpnia '80

Kartka pocztowa z wypisanymi postulatami strajkowymi Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 r. Na odwrociu Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 oraz okolicznościowe napisy i symbole.

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Sierpień 80

Podziemny znaczek pocztowy, przedstawiający chłopca malującego na ceglanym murze napis: SIERPIEŃ 80 poniżej napis solidarycą: POCZTA SOLIDARNOŚCI oraz cena: 50 zł

NSZZ Solidarność

Sierpień 80

Podziemny znaczek pocztowy, przedstawiający chłopca malującego na ceglanym murze napis: SIERPIEŃ 80 poniżej napis solidarycą: POCZTA SOLIDARNOŚCI oraz cena: 50 zł

NSZZ Solidarność

Sierpień 80

Podziemny znaczek pocztowy, przedstawiający chłopca malującego na ceglanym murze napis: SIERPIEŃ 80 poniżej napis solidarycą: POCZTA SOLIDARNOŚCI oraz cena: 50 zł

NSZZ Solidarność

Sierpień 80

Podziemny znaczek pocztowy, przedstawiający chłopca malującego na ceglanym murze napis: SIERPIEŃ 80 poniżej napis solidarycą: POCZTA SOLIDARNOŚCI oraz cena: 50 zł

NSZZ Solidarność

Gdańsk sierpień'80

Gdańsk sierpień'80. Czas piewcom polskiej kultury zdjąć kajdany cenzury Inc.: Niniejszy zbiorek wierszy ma na celu zapoznanie czytelników z twórczością robotniczą z okresu zwanego "sierpniem 80"...

Niezależna Oficyna Wydawnicza Świt

Komunikat Nr 4 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Sprawozdanie z przyjęcia delegatów kolejnych strajkujących na Dolnym Śląsku zakładów, deklaracja kontynuowania strajku do czasu objęcia porozumieniami ze Szczecina wszystkich ludzi pracy w całym kraju, apel do wszystkich strajkujących na Dolnym Śląsku o podporządkowanie się MKS we Wrocławiu, stwierdzenie, że zakończenie strajku może ogłosić jedynie MKS, informacja o fałszywych ulotkach rozprowadzanych we Wrocławiu, szkalujących dziaczy MKS i informujących o powstaniu drugiego komitetu robotniczego, informacje o możliwości sprawdzania autentyczności dokumentów MKS pod podanym numerem telefonu oraz o mszy mającej się odbyć następnego dnia na terenie siedziby MKS, apel do społeczeństwa o wtrwałość i podziękowanie za solidarną postawę

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Strajk. Tam wszystko się zaczęło

Ulotka promująca film "Strajk" Volkera Schlöndorffa, dystrybuowanego w kinach w 2007 r., w Polsce przez firmę Best Film; produkcja opowiada historię pracownicy stoczni, której działalność doprowadziła do powstania "Solidarności", postać głównej bohaterki wzorowana jest na postaci Anny Walentynowicz; awers ulotki przedstawia kolaż kadrów z filmu, tytuł biało-czerwoną czcionką, nazwiska odtwórców głównych ról, datę 23 lutego i logo sponsorów;rewers: tekst o zdjęciu zamieszczonym w 1980 r. w niemieckim tygodniku Der Spiegel, przedstawiającym kobietę przemawiającą do robotników, które stało się symbolem przemian w Europie Środkowo-Wschodniej

Schlöndorff Volker

rok Solidarności: program obchodów 1 rocznicy robotniczego protestu w sierpniu 1980 roku

Afisz zawiera dokładny program obchodów rocznicy zorganizowanych w Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej; w programie były m.in. uroczysta msza św. odprawiana przez księdza Henryka Gulbinowicza, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ślubowanie nowego zarządu regionu oraz występy teatralne.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 29 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku; u dołu 1 s. dopisek długopisem do 21 postulatów: wolne płatne soboty w 81 r.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Komunikat Nr - 2 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podaje listę 51 zakładów pracy, które przyłączyły się do strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, informuje o sytuacji w strajkujących zakładach, pomocy materialnej udzielonej mu przez kilka podmiotów, łącznością ze Szczecinem i Gdańskiem, udostępnieniu informacji mediom i braku reakcji z ich strony, na koniec o bierności władz państwowych, co skłania strajkujące zakłady pracy do powoływania Komitetów Założycielskich Wolnych Związków Zawodowych; apel do wszystkucg zakładów pracy Dolnego Śląska o zakładanie Wolnych Związków Zawodowych; doniesienie z ostatniej chwili o delegacji wrocławskich intelektualistów, która przybyła do zajezdni przekazując wyrazy poparcia strajkującym i list otwarty do władz

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Do Mieszkańców Wrocławia!

Kominikat informujący o strajku zakładów wrocławskich w ramach solidarności z robotnikami Trójmiasta w sierpniu 1980; podano listę postulatów oraz apel do władz i pracowników; dopisek na końcu informuje o przyłączeniu się do strajku kolejnych zakładów.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Koleżanki i Koledzy/ Drodzy Przyjaciele

Ulotka zachęcająca do obchodów rocznicy Sierpnia '80 przez bojkot komunikacji miejskiej, udział w uroczystościach przy grobie Kazimierza Michalczyka oraz we mszy św. za Naród.

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Koleżanki i Koledzy/ Drodzy Przyjaciele

Ulotka zachęcająca do obchodów rocznicy Sierpnia '80 przez bojkot komunikacji miejskiej, udział w uroczystościach przy grobie Kazimierza Michalczyka oraz we mszy św. za Naród.

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Komunikat Nr 4 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Sprawozdanie z przyjęcia delegatów kolejnych strajkujących na Dolnym Śląsku zakładów, deklaracja kontynuowania strajku do czasu objęcia porozumieniami ze Szczecina wszystkich ludzi pracy w całym kraju, apel do wszystkich strajkujących na Dolnym Śląsku o podporządkowanie się MKS we Wrocławiu, stwierdzenie, że zakończenie strajku może ogłosić jedynie MKS, informacja o fałszywych ulotkach rozprowadzanych we Wrocławiu, szkalujących dziaczy MKS i informujących o powstaniu drugiego komitetu robotniczego, informacje o możliwości sprawdzania autentyczności dokumentów MKS pod podanym numerem telefonu oraz o mszy mającej się odbyć następnego dnia na terenie siedziby MKS, apel do społeczeństwa o wtrwałość i podziękowanie za solidarną postawę

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Komunikat Nr 3 Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu

Awers: lista zakładów, które przystąpiły do strajku - część nieczytelna, wyłonienie ścisłego Prezydium MKS, wizyta u kard. Henryka Gulbinowicza, msza święta na terenie Zajezdni nr 7, podczas której odczytano Komunikat Biura Prasowego Episkopatu na temat ocenzurowania w mediach homilii kard. Stefana Wyszyńskiego, podziękowania dla wrocławian za wsparcie materialne i solidarność, informacja o aresztowaniach wrocławskich działaczy demokratycznych - z nazwiska wymienieni Mirosława Chamcówna, Roman Duda i Jan Waszkiewicz, protest przeciw represjom i żądanie gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących i wspierającychRewers: tekst pt. "Czego żądać? Jak strajkować?" zawierający konkretne porady na temat postulatów - jak je formułować, na co zwracać uwagę, jak technicznie zorganizować strajk, jak reagować na postawy dyrekcji itp.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność we Wrocławiu

Do Mieszkańców Wrocławia! Strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy informuje o strajku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, podjętym w dniu 26.08.1980 w geście solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu i innych miejscach Polski; strajk będzie kontynuowany do spełnienia żądań przez władze oraz do powrotu do pracy robotników Wybrzeża; MKS wzywa wszystkie zakłady do przyłączenia się do akcji strajkowej, z wyjątkiem kolumny sanitarnej i służb zaopatrujących ludność w podstawowe produkty i usługi; wyszczególniono 21 postulatów gdańskiego MKS i dopisano 3 dodatkowe: odblokowanie połączeń telefonicznych z innymi miastami Polski, rzetelne informowanie społeczeństwa o strajkach i postulatach, natychmiastowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta do 31 sierpnia; wyszczególniono wrocławskie zakłady, które do dnia 27 sierpnia 1980 r. przyłączyły się do strajku. Na egzemplarzu błędnie podano numer i adres Zajezdni.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

Czwarta rocznica Sierpnia - 1984

Kartka pocztowa wydana z okazji czwartej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z wizerunkiem Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 i Stoczni Gdańskiej oraz okolicznościowymi napisami i logiem Solidarności.

Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej

Czwarta rocznica Sierpnia '80

Kartka pocztowa z wypisanymi postulatami strajkowymi Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 r. Na odwrociu Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 oraz okolicznościowe napisy i symbole.

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

Gdańsk sierpień'80

Gdańsk sierpień'80. Czas piewcom polskiej kultury zdjąć kajdany cenzury Inc.: Niniejszy zbiorek wierszy ma na celu zapoznanie czytelników z twórczością robotniczą z okresu zwanego "sierpniem 80"...

Niezależna Oficyna Wydawnicza Świt

Robotnicy '80: pełnometrażowy film dokumentalny o strajku w Stoczni Gdańskiej

film dokumentalny; reżyseria, realizacja: Andrzej Chodakowski, Andrzej Zajączkowski; zdjęcia: Michał Bukojemski, Jacek Petrycki; dźwięk: Witold Popkiewicz, Halina Paszkowska; montaż: Katarzyna Maciejko, Maryla Szymańska, Joanna Wojtulewicz; produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych Warszawa; czas: 94 min.; obraz czarno-biały

Pągowski Andrzej

Trzy ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące mszy św. w rocznicę "Cudu nad Wisłą" w katedrze wrocławskiej, otwartego zebrania Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu, obchodów pierwszej rocznicy "Sierpnia"

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, widok na plac obok bramy wjazdowej

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, widok na bramę wjazdową zablokowaną przez dwa autobusy Jelcz 043 zwane pospolicie ogórkami

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, widok na bramę wjazdową zablokowaną przed dwa autobusy Jelcz 043, z prawej strony widoczny pojazd Nysa 522, popularny wówczas samochód dostawczo-transportowy

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, widok na bramę wjazdową zablokowaną przez dwa autobusy Jelcz 043, nad bramą wywieszony transparent z napisem Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul, Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, w tle widoczne autobusy Jelcz PR110

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed halą autobusową zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, widok na halę autobusową, wśród tłumu ludzi widoczny samochód UAZ 469

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z widok na halę autobusową obok której stoją autobusy Jelcz 043, na ulicy przed halą widoczne zaparkowane liczne pojazdy, m.in. Skoda 100, Wartburg 353, a także ciągnik rolniczy Ursus C-325

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław, sierpień 1980 r., strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem robotników w Stoczni Gdańskiej i innymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul. Grabiszyńskiej
n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią, w tle widoczne zabudowania Hutmentu

NAF Dementi

Strajk sierpniowy we Wrocławiu w 1980

Wrocław sierpień 1980 strajk okupacyjny solidarnościowy ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej i inymi strajkami na Wybrzeżu w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego MPK przy ul Grabiszyńskiej n/z wrocławianie gromadzą się przed zajezdnią

NAF Dementi

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża; w tle widoczny fragment Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelazanych "Hutmen" [dziś Hutmen S.A.]

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża; w tle widoczny fragment Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "HUTMEN" [dziś Hutmen S.A.]

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża; w tle widoczne hale Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "HUTMEN" [dziś Hutmen S.A.]

N.N.

Strajk w zajezdni autobusowej

przed halą Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych "HUTMEN" [dziś Hutmen S.A.] siedzą osoby uczestniczące w mszy św. odprawianej na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas strajku solidarnościowego z robotnikami z Wybrzeża

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; za ołtarzem siedzi arcybiskup Henryk Gulbinowicz (w infule); przy pulpicie ks. Stanisław Orzechowski

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz celebruje mszę św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; w tle wizerunek Jana Pawła II

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; przy pulpicie arcybiskup Henryk Gulbinowicz; w tle wizerunek Jana Pawła II i kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz celebruje mszę św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; w tle wizerunek Jana Pawła II

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

uroczyste obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu; na pierwszym planie arcybiskup Henryk Gulbinowicz; za nim Piotr Bednarz

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

Jerzy Piórkowski odsłonania tablicę upamiętniającą strajk w sierpniu 1980 r. umieszczoną na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu [na tablicy napis: "Tu rodziła się wrocławska Solidarność / W dniach 26 VIII - 1 IX 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierował stąd akcją robotniczego protestu na Dolnym Śląsku"]

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

odsłonięta 31.08.1981 r. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej tablica upamiętniająca strajki w sierpniu 1980 r.; na tablicy napis: "Tu rodziła się wrocławska Solidarność / W dniach 26 VIII - 1 IX 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierował stąd akcją robotniczego protestu na Dolnym Śląsku" 

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

odsłonięta 31.08.1981 r. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej tablica upamiętniająca strajki w sierpniu 1980 r.; na tablicy napis: "Tu rodziła się wrocławska Solidarność / W dniach 26 VIII - 1 IX 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierował stąd akcją robotniczego protestu na Dolnym Śląsku"

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz (w infule i z pastorałem) na terenie zajezdni autobusowej nr VIII przy ul. Grabiszyńskiej podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; za plecami arcybiskupa widoczny Piotr Bednarz

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

odsłonięcie na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej tablicy upamiętniającej strajki w sierpniu 1980 r.; na tablicy napis: "Tu rodziła się wrocławska Solidarność / W dniach 26 VIII - 1 IX 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierował stąd akcją robotniczego protestu na Dolnym Śląsku"; przy tablicy Jerzy Piórkowski

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

msza św. na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu z okazji pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; drugi od lewej arcybiskup Henryk Gulbinowicz, czwarty - ks. Stanisław Orzechowski

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz (pierwszy z lewej) na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej dokonuje poświęcenia tablicy upamiętniającej strajki w sierpniu 1980 r. [na tablicy napis: "Tu rodziła się wrocławska Solidarność / W dniach 26 VIII - 1 IX 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierował stąd akcją robotniczego protestu na Dolnym Śląsku"]; drugi od prawej Piotr Bednarz (z wąsami)

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" (z umieszczonym centralnie wizerunkiem św. Józefa) na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej podczas obchodów pierwszej rocznicy strajków sierpniowych;

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

niezidentyfikowane osoby podczas obchodów pierwszej rocznicy strajków sierpniowych składają kwiaty pod odsłoniętą tego dnia na terenie zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej tablicą upamiętniającą wydarzenia z sierpnia 1980 r.; na tablicy napis: "Tu rodziła się wrocławska Solidarność / W dniach 26 VIII - 1 IX 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierował stąd akcją robotniczego protestu na Dolnym Śląsku"

N.N.

Obchody pierwszej rocznicy strajków sierpniowych

arcybiskup Henryk Gulbinowicz (w infule i z pastorałem) na terenie zajezdni autobusowej nr VII we Wrocławiu podczas obchodów pierwszej rocznicy strajków sierpniowych; w tle autobus Jelcz 272 MEX

N.N.

Wyniki 1 do 100 z 225