Województwo śląskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Województwo śląskie

BT Polska

Terminy równoznaczne

Województwo śląskie

Powiązane terminy

Województwo śląskie

258 Opis archiwalny results for Województwo śląskie

Pielgrzymka do Częstochowy w 1989 r.

W skład kolekcji wchodzi 17 fotografii przedstawiających wyjazd pielgrzymów z Oleśnicy na uroczyste obchody święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze (Częstochowa).

Rodzina Fijołek

Portret rodziny Fijołek: Michał [ur. 1875 r.], Kazimiera [ur. 1877 r.], Irena [ur. 1907 r.], Zofia [ur. 1899 r.], Romuald [ur. 1902 r.], Edmund [ur. 1904 r.].

N.N.

Straż pożarna w Mstowie

Zdjęcie grupowe strażaków z Mstowa. Wśród nich siedzi Michał Fijołek (trzeci od lewej, w czapce maciejówce), Roman Bigosiński (dolny rząd, drugi od prawej).

N.N.

Maria Bigosińska

Maria Bigosińska siedząca na ziemi. Za jej plecami widoczne są zabudowania Sanktuarium Maryjnego w Mstowie.

N.N.

Przedstawienie dzieci w Mstowie

Pierwsze powojenne przedstawienie zorganizowane przez ks. Stefana Woźnego w remizie w Mstowie. Na scenie (pierwsza od lewej) Maria Bigosińska, (piąta) Wiesława Fijołek, (dziewiąta) Stefania Golc, (trzynasty) Mieczysław Fijołek, Janina Porębińska.

N.N.

Relacja Ludwika Leszka Wardzichowskiego

Relacja biograficzna Ludwika Leszka Wardzichowskiego, podpułkownika i pierwszego powojennego dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, dotyczy nauki w Korpusie Kadetów i Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu w okresie międzywojennym. Drugą część narracji stanowi opowieść o udziale w 18 Dywizji Piechoty i 18 Pułku Artylerii oraz walce na froncie podczas II wojny światowej. Kolejna część narracji dotyczy powojennej działalności w Spółce Brackiej, odbudowy śląskich szpitali, pracy na stanowisku dyrektora szpitala w Bytomiu oraz tworzenia Akademii Medycznej.

Wardzichowski Ludwik Leszek

Relacja Janiny Puły

Relacja biograficzna Janiny Puły, nauczycielki, dotyczy dzieciństwa i okresu szkolnego, wybuchu wojny, życia pod zmieniającymi się okupacjami – sowiecką i niemiecką, dołączenia do 4. Pułku Zapasowego i udanie się wraz z napierającą armią na zachód, zniszczeń wojennych w odwiedzanych miastach i zakończenia wojny. W dalszej części pojawia się wątek powrotu ojca z obozu jenieckiego, przybycia do Wrocławia, studiów polonistycznych i pracy w szkole.

Puła Janina

Relacja Bronisławy Suzańskiej

Relacja biograficzna Bronisławy Suzańskiej dotyczy życia w przedwojennym Husiatynie, m.in. założenia Kasy Stefczyka, osobistych doświadczeń związanych z II wojną światową, wkroczenia Armii Czerwonej, następnie wojsk niemieckich, a także żołnierzy węgierskich. Dalsza opowieść dotyczy przyjazdu na Ziemie Zachodnie, pracy w gospodarstwie, kilkumiesięcznego wyjazdu do Australii, w latach 80. XX wieku. Na zakończenie świadek odpowiada na pytania przygotowane w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie”.

Suzańska Bronisława

Relacja Aleksandra Tarnawskiego

Relacja biograficzna Aleksandra Tarnawskiego, żołnierza Armii Krajowej, majora Wojska Polskiego, dotyczy dzieciństwa, studiów na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Chemii, dołączenia do tworzącej się armii pod dowództwem generała Sikorskiego we Francji, emigracji na Węgry, przedostania się do Francji i Wielkiej Brytani, konspiracyjnych wojskowych szkoleń, desantowania do Polski, pracy w Polskim Radiu w Warszawie, okresu powojennego spędzonego w Warszawie i życia zawodowego związanego z Politechniką Gliwicką.

Tarnawski Aleksander

Relacja Walentyny Obszyńskiej

Relacja biograficzna Walentyny Obszyńskiej, zakonnicy z Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek, dotyczy okupacji niemieckiej spędzonych w Radości, kursu sanitariuszek organizowanego przez Armię Krajową, ukończenia szkoły pielęgniarskiej, wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i realiów życia w zakonie.

Obszyńska Walentyna

Relacja Małgorzaty Jerchel

Relacja biograficzna Małgorzaty Jerchel dotyczy dzieciństwa, nauki w szkole, pracy w zawodzie służącej, ślubu, okresu wojny i życia w czasie wojny oraz wychowywania dzieci w czasach PRL. W końcówce nagrania świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Jerchel Małgorzata

Relacja Alicji Szastyńskiej-Siemion

Relacja Alicji Szastyńskiej-Siemion, profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy studiów i pracy naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, a także życia przed wojną, okupacji niemieckiej i radzieckiej, stalinizmu w Polsce, wydarzeń 1956 roku, wydarzeń Marca 1968 i inwazji na Czechosłowację.

Szastyńska-Siemion Alicja

Relacja Heleny Markiewicz

Relacja biograficzna Heleny Markiewicz dotyczy dzieciństwa, edukacji, relacji między Ukraińcami a Polakami, wojny na Kresach Wschodnich, Rzezi wołyńskiej, ukrywania się przed banderowcami, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji życia po wojnie.

Markiewicz Helena

Relacja Józefy Szczepuły

Relacja biograficzna Józefy Szczepuły, dotyczy losów rodzin zamieszkałych w Obertynie, działalności UPA w okolicach Obertyna, życia codziennego podczas wojny, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji powojennego życia.

Szczepuła Józefa

Relacja Józefa Palczyńskiego

Relacja Józefa Palczyńskiego dotyczy życia w przedwojennym Obertynie, II wojny światowej na Kresach, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji powojennego życia, społeczności osób przesiedlownych z Obertyna.

Palczyński Józef

Relacja Antoniego Turkiewicza

Relacja Antoniego Turkiewicza, piłkarza ręcznego i trenera piłki ręcznej. Relacja dotyczy przesiedleniu na teren Wrocławia, początków organizowania się życia sportowego wokół piłki ręcznej we Wrocławiu, zmian jakie zachodziły w samym sporcie, obozów sportowych oraz warunki treningowe zawodników w okresie PRL, funkcjonowania WKS Śląsk, zawodów sportowych rozgrywanych z innymi krajami, wyjazdów zagranicznych, pracy w zawodzie trenera sekcji młodzieżowych.

Turkiewicz Antoni

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL, współpracownika KSS „KOR”, działacza NSZZ „Solidarność”, redaktora naczelnego Radia „Solidarność” we Wrocławiu, internowanego w stanie wojennym. Relacja dotyczy wydarzeń sierpnia 1980 roku, aresztowania tuż przed rozpoczęciem strajku oraz początków Solidarności we Wrocławiu.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Henryka Dąbrowskiego

Relacja Henryka Dąbrowskiego, uczestnika strajku Zajezdni w sierpniu 1980 roku. Relacja dotyczy drogi zawodowej, strajku Zajezdni autobusowej nr VII w sierpniu 1980 roku oraz warunków pracy kierowców MPK.

Dąbrowski Henryk

Relacja Witolda Sznajdera

Relacja Witolda Sznajdera, uczestnika strajku w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej, oddelegowanego z zakładu Wrocławskich Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego numer 2. Relacja dotyczy udziału w strajku w Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej w dniach 26-31.08.1980 roku, pracy w strajkowej drukarni, życia codziennego podczas strajku, wyjazdów służbowych do Związku Radzieckiego oraz o próby ucieczki do Finlandii.

Sznajder Witold

Relacja Romany Staweckiej

Relacja Romany Staweckiej, wieloletniej pracownicy Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „Elwro”, uczestniczki strajku we wrocławskiej zajezdni, członkini Solidarności. Relacja dotyczy dzieciństwa i relacji polsko – ukraińskich we Lwowie, niemieckiej okupacji, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie, warunków życia w pierwszych powojennych latach we Wrocławiu, zbrodni jakich dopuszczało się wobec ludzi UB, pracy w "Elwro", strajku w zajezdni na Grabiszyńskiej, internowania oraz rewizji w mieszkaniu w czasie trwania stanu wojennego.

Stawecka Romana

Relacja Wasyla Lichacza

Relacja biograficzna Wasyla Lichacza. Relacja dotyczy akcji "Wisła", relacji ukraińsko-polskich, wysiedleń mieszkańców rodzinnych stron do USRR, wysiedlenia do miejscowości Cyprki i pracy w PGR, pracy w kopalniach podczas służby wojskowej w Wałbrzychu i Katowicach, pracy przy budowie elektrowni Jaworzno.

Lichacz Wasyl

Relacja Jana Słabego

Relacja biograficzna Jana Słabego, żołnierza AK i wieloletniego trenra Parasola Wrocław. Relacja dotyczy dzieciństwa i edukacji we Lwowie, okupacji niemieckiej oraz radzieckiej we Lwowie, działaności w Armii Krajowej, pełnienia funkcji tłumacza, pracy przymusowej dla Organizacji Todt, więznienia, przyjazdu do powojennego Wrocławia, wyglądu miasta po wojnie, różnych prac zawodowych, początków wrocławskiego sportu, drogi do zawodu trenera, studiów w Studium Wychowania Fizycznego przy Akademii Medycznej.

Słaby Jan

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy początków pracy zawodowej na Akademii Medycznej oraz na Politechnice Wrocławskiej, atmosfery pracy i współpracowników, nastrojów społecznych podczas tzw. „karnawału Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego, docierających wiadomości o wydarzeniach w KWK „Wujek”, działalności lekarza więziennego w ZK Nr 1 we Wrocławiu, aresztowania profesorów Politechniki Wrocławskiej, mszy za Ojczyznę i papieskich pielgrzymki do Polski, w tym wizyty Jana Pawła II na grobie ks. J. Popiełuszki.

Biegańska Cecylia

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy dzieciństwa (działalności w AK, tajnych kompletów), założenia NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej ,wyborów czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 roku, związanych z nimi nastrojami społecznymi, wizyt Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy w parafii przy Alei Pracy, francuskiej pomocy materialnej i uroczystości ku czci Jerzego Popiełuszki we Francji, losów Władysława Ossowskiego, kongresu eucharystycznego w 1997 roku.

Biegańska Cecylia

Relacja Józefa Sławika

Relacja Józefa Słowika dotyczy śmierci Marszałka Piłsudskiego, II wojny światowej na Kresach Wschodnich, Kampanii Wrześniowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej, wywózek na Sybir, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji powojennego życia.

Sławik Józef

Relacja Jerzego Jędrzejczaka

Obszerna relacja Jerzego Jędrzejczyka. Relacja Jerzego Jędrzejczaka dotyczy dotyczy II wojny światowej w Lublinie, Obozu koncentracyjnego na Majdanku, przejścia frontu radzieckiego, funkcji posłańca Armii Krajowej, początków przygody z boksem, zdobycia tytułu wicemistrza Polski w wadze lekkiej, ukończenia Małego Seminarium Nauczycielskiego OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach, pracy w licznych miejscowościach na Dolnym Śląsku, jako kierownik wydziałów kultury, organizator zespołów teatralnych i zespołów muzycznych oraz nauczyciel, służby wojskowej, studiów na reżyserii teatralnej w Warszawie, zaangażowania w harcerstwo i boks, a także organizacji obozów harcerskich.

Jędrzejczak Jerzy

Relacja Wacławy Czepel

Relacja Wacławy Czepel dotyczy Kampanii wrześniowej, pierwszych dni wojny, organizacji niepodległościowych pod okupacją niemiecką, prób wdrożenia rozwiązań niemieckiej myśli technicznej do uruchomienia przemysłu szklarskiego w Polsce po II wojnie światowej, odbudowy ze zniszczeń wojennych Dolnego Śląska, układów stosunków społecznych na terenach granicznych PRL i NRD oraz narodzin opozycji solidarnościowej we Wrocławiu.

Czepel Wacława

Relacja Ryszarda Bielawskiego

Relacja Ryszarda Bielawskiego, entomologa, doktora nauk przyrodniczych, pracownika Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, uczestnika wypraw naukowych do Chin, Indii, Korei i Mongolii, kierownika Terrarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu w latach 1979-1995. Relacja dotyczy edukacji, pracy naukowej, wyjazdów naukowych do Azji, pracy w wrocławskim ZOO.

Bielawski Ryszard

Relacja Marii Kuś

Relacja biograficzna Marii Kuś. Relacja dotyczy dzieciństwa na pograniczu polsko-niemieckim, II wojny światowej, konieczności dostarczania Niemcom dostaw żywności, wkroczenia do wsi Armii Czerwonej, ukończenia polskiego gimanzjum po wojnie i nauki w Liceum Administracyjno-Handlowym w Rybniku, pracy na stanowisku księgowej, uruchomienia Kopalnii Węgla Kamiennego „Borynia”, strajków w „Boryni” w latach 1980 - 81 oraz pobicia proboszcza Szerokiej - księdza Antoniego Łatko w 1991 roku.

Kuś Maria

Relacja Heleny Kuli

Relacja biograficzna Heleny Kuli, dotyczy życia na Śląsku Cieszyńskim od pierwszej połowy XX wieku, prac związanych z prowadzaniem gospodarstwa domowego, szkoły w latach II wojny światowej, a także w dwuletniej szkole dla dziewcząt ss. Boromeuszek w Cieszynie, życia na pograniczu w latach PRL-u, kontroli granicznych na granicy z Czechosłowacją.

Kula Helena

Relacja Renaty Zajączkowskiej

Relacja Renaty Zajączkowskiej dotyczy dzieciństwa na przedwojennym Górnym Śląsku, doświadczeń wojennych, wkroczenia Armii Radzieckiej do Gliwic, organizowania codzienności w powojennej Polsce, przeprowadzki do Wrocławia i trudów życia w nowym miejscu,
działalności w Niemieckim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym we Wrocławiu.

Zajączkowska Renata

Relacja Czesławy Smołki

Relacja Czesławy Smołki dotyczy pochodzenia rodziny, początku wojny i ewakuacji do Rudy Różanieckiej, zachowania ludności lokalnej wobec uciekinierów ze Śląska, wkroczenia wojsk niemieckich do Rudy Różanieckiej, życia codziennego na ewakuacji, powrotu na Śląsk Cieszyński, życia po okupacji oraz wojennych losów siostry, wkroczenia wojsk radzieckich do Zebrzydowic, otatnich dni wojny i organizacja życia w zniszczonej miejscowości, lat szkolnych i pierwszej pracy w Powiatowym Związku Gminnym „Samopomoc Chłopska” w Cieszynie, życia rodzinnego.

Smołka Czesława

Relacja Artura Fedorowskiego

Relacja Artura Fedorowskiego, profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Lund, zaangażowanego w działaność Konfederacji Polski Niepodległej w latach osiemdziesiątych. Relacja dotyczy pochodzenia rodziny, nauki w liceum nr XIV we Wrocławiu, strajków sierpniowych we Wrocławiu, zaanagażowania się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, założenia Szkolnego Ruchu Obrony Wolności Politycznej, stanu wojennego, zaangażowania w działalność "Solidarności" we Wrocławiu w latach 1981 - 1983, studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim, wyjazdów do Indii i fascynacji ruchem Hare Kriszna, przeprowadzki do Szwecji, pracy w klinice internistycznej oraz pracy naukowej na uniwersytecie w Lund.

Fedorowski Artur

Relacja Ewy Olszewskiej

Relacja Ewy Olszewskiej absolwentki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Relacja dotyczy dzieciństwa w częstochowskiej dzielnicy Raków, realiów nauki w szkole podstawowej w latach 70., czasów licealnych, stanu wojennego w Częstochowie, studiów i pracy we Wrocławiu, studentów zagranicznych we Wrocławiu oraz realiów Wrocławia lat 80.

Olszewska Ewa

Ślizgowiec i Galeria Sztuki Współczesnej BWA

N/z Galeria Sztuki Współczesnej BWA oraz wieżowiec znajdujący się przy alei Korfantego 8 w Katowicach. Potoczna nazwa budynku wywodzi się z zastosowanej technologii budowlanej - metody ślizgowej .

Nowak Zbigniew

Ślizgowiec i Galeria Sztuki Współczesnej BWA

N/z Galeria Sztuki Współczesnej BWA oraz wieżowiec znajdujący się przy alei Korfantego 8 w Katowicach. Potoczna nazwa budynku wywodzi się z zastosowanej technologii budowlanej - metody ślizgowej .

Nowak Zbigniew

Katowice

Podseria 4 fotografii z architekturą Katowic wykonanych przez Zbigniewa Nowaka w trakcie jego wyjazdu na finał Drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu w Chorzowie 15 września 1974 r.

Nowak Zbigniew

XV Drużynowe Mistrzostwa Świata na Żużlu

Podseria 19 fotografii z finału XV Drużynowych Mistrzostw Świata na Żużlu, które odbyły się 15 września 1974 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
W rozgrywce pierwsze miejsce zdobyła drużyna Angielska z 42 punktami: Peter Collins (12 pkt.), John Louis (12 pkt.), Deve Jessup (10 pkt.), Malcolm Simmons (8 pkt.), rezerwowy: Ray Wilson (nie startował).
Deve Jessup (10 pkt.), Malcolm Simmons (8 pkt.), rezerwowy: Ray Wilson (nie startował).
Drugie miejsce zajęła drużyna Szwedzka zdobywająca 31 punktów:
Sören Sjösten (10 pkt.), Anders Michanek (9 pkt.), Tommy Jansson (7 pkt.), Christer Löfqvist (5 pkt.), rezerwowy: Tommy Johansson (nie startował).
Trzecie miejsce zajęła drużyna Polska zdobywająca 13 punktów:
Jan Mucha (4 pkt.), Zenon Plech (4 pkt.), Andrzej Jurczyński (3 pkt.), Jerzy Szczakiel (2 pkt.), rezerwowy: Andrzej Tkocz (0 pkt.)
Ostatnie miejsce zajęli żużlowcy z Związku Radzieckiego zdobywając 10 puntów:
Michaił Krasnow (5 pkt.), Walerij Gordiejew (4 pkt.),Wiktor Kałmykow (1 pkt.), Anatolij Kuźmin (0 pkt.), rezerwowy: Michaił Starostin (nie startował).

W tabeli końcowej na pierwszym miejscu znalazła się drużyna angielska, drugie miejsce zajęli Szwedzi a trzecie Polacy.

Nowak Zbigniew

Żużlowcy na torze

N/z zawodnicy (w kolejności) z Szwecji, Anglii, Polski i Związku Radzieckiego na chorzowskim Stadionie Śląskim w trakcie finału Drużynowych Mistrzostw Świata w żużlu .

Nowak Zbigniew

Żużlowcy na torze

N/z próba wyprzedzenia na wirażu zawodnika angielskiego przez radzieckiego.

Nowak Zbigniew

Polska Drużyna żużlowa z trenerem

N/z zawodnicy polskiej drużyny stojący wraz z trenerem na płycie chorzowskiego Stadionu Śląskiego.

Od prawej: Andrzej Jurczyński, Zenon Plech, Jerzy Szczakiel.

Nowak Zbigniew

Żużlowcy na torze

N/z zawodnicy (w kolejności) z Szwecji, Anglii Związku Radzieckiego i Polski na chorzowskim Stadionie Śląskim w trakcie finału Drużynowych Mistrzostw Świata w żużlu .

Nowak Zbigniew

Polska Drużyna żużlowa z trenerem

N/z zawodnicy polskiej drużyny stojący wraz z trenerem na płycie chorzowskiego Stadionu Śląskiego.

Od prawej: Andrzej Tkocz, Jan Mucha, Andrzej Jurczyński, Zenon Plech, Jerzy Szczakiel.

Nowak Zbigniew

Szwedzka Drużyna żużlowa z trenerem

N/z zawodnicy szwedzkiej drużyny stojący wraz z trenerem na płycie chorzowskiego Stadionu Śląskiego.

Od prawej: Sören Sjösten, Anders Michanek.

Nowak Zbigniew

Szwedzka Drużyna żużlowa z trenerem

N/z zawodnicy szwedzkiej drużyny stojący wraz z trenerem na płycie chorzowskiego Stadionu Śląskiego.

Od prawej: Tommy Johansson, Tommy Jansson, Christer Löfqvist ,Sören Sjösten, Anders Michanek.

Nowak Zbigniew

Żużlowcy na torze

N/z zawodnicy (w kolejności) z Anglii. Szwecji, Polski i Związku Radzieckiego na chorzowskim Stadionie Śląskim w trakcie finału Drużynowych Mistrzostw Świata w żużlu .

Nowak Zbigniew

Polska Drużyna żużlowa z trenerem

N/z zawodnicy polskiej drużyny stojący wraz z trenerem na płycie chorzowskiego Stadionu Śląskiego.

Od prawej: Andrzej Tkocz, Jan Mucha, Andrzej Jurczyński, Zenon Plech, Jerzy Szczakiel.

Nowak Zbigniew

Wyniki 1 do 100 z 258