Bagnopol, Białoruś

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Bagnopol, Białoruś

Terminy równoznaczne

Bagnopol, Białoruś

Powiązane terminy

Bagnopol, Białoruś

1 Opis archiwalny results for Bagnopol, Białoruś

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Weroniki Grabowieckiej

Relacja Weroniki Grabowieckiej, Sybiraczki, dotyczy życia przed wojną na terenie dzisiejszej Bialorusi, zesłania na Sybir, życia na zesłaniu, powrotu do kraju na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji powojennego życia i losów innych Sybiraków.

Grabowska Weronika