Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

Terminy równoznaczne

Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

Powiązane terminy

Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

4 Opis archiwalny results for Banie Mazurskie, pow. gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

4 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Jarosława Rabija

Relacja biograficzna Jarosława Rabija. Relacja dotyczy okresu II wojny światowej i zmieniających się okupacji rosyjskiej i niemieckiej, początkowego okresu istnienia polskiej władzy ludowej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii w okolicach Kalnikowa i jej konsekwencji dla lokalnych mieszkańców, deportacja części wsi Kalników w ramach akcji "Wisła", uwięzienia brata za współpracę z UPA, przesiedlenia w okolice Giżycka, służby w wojsku w batalionie roboczym, pracy w melioracji, życia religijnego wspólnoty greckokatolickiej.

Rabij Jarosław

Relacja Marii Nowik

Relacja biograficzna Maria Nowik, pielęgniarki, urodzonej w rodzinie miejscowego działacza ukraińskiego, wysiedlona pod Biłgoraj w 1943 roku, a następnie w 1947 roku wraz z akcją "Wisła" na północ Polski. Relacja dotyczy rodzinnych stron, stosunków polsko-ukraińskich przed wojną, rozbierania cerkwi przez Polaków w rodzinnej miejscowości, wysiedlenia ludności ukraińskiej z chełmnszczyzny do USRR, tragicznych wojennych losów rodziny, wysiedlenia na północ Polski, szkoły pielęgniarksiej i pracy w giżyckim szpitalu, zaangażowania w życie środowiska ukraińskiego od lat 90-tych.

Nowik Maria

Relacja Bazylia Petiuka

Relacja Bazylia Petiuka, partyzanta UPA. Relacja dotyczy eduakcji, m.in. w szkole handowej, poznania ukraińskich działaczy podczas edukacji w Chełmie, działalności w UPA i pobytu w więzieniu, przesiedlenia rodziny w ramach alkcji "Wisła" na Mazury, przyjazdu na Mazury i pierwszych lat po wysiedleniu, burzenia cerkwi w Pawłowicach, pracy na stanowisku księgowego w PGR-ach.

Petiuka Bazylii

Relacja Wasyla Lichacza

Relacja biograficzna Wasyla Lichacza. Relacja dotyczy akcji "Wisła", relacji ukraińsko-polskich, wysiedleń mieszkańców rodzinnych stron do USRR, wysiedlenia do miejscowości Cyprki i pracy w PGR, pracy w kopalniach podczas służby wojskowej w Wałbrzychu i Katowicach, pracy przy budowie elektrowni Jaworzno.

Lichacz Wasyl