Ałmaty ( Ałma-Ata), Kazachstan

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Ałmaty ( Ałma-Ata), Kazachstan

Terminy równoznaczne

Ałmaty ( Ałma-Ata), Kazachstan

Powiązane terminy

Ałmaty ( Ałma-Ata), Kazachstan

2 Opis archiwalny results for Ałmaty ( Ałma-Ata), Kazachstan

2 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Aleksandra Rosianskiego

Relacja biograficzna Aleksandra Rosianskiego, uczestnika wojny szesciodniowej. Relacja dotyczy ucieczki rodziców na wschód w 1939 roku, przybycia do Wrocławia, życia we powojennym Wrocławiu z perspektywy dziecka, wyjazdu do Izraela w 1957 roku i panujących tam warunków, asymilacji i środowiska polskiego w Izraelu, życia religijnego, służby wojskowej i udziału w wojnie sześciodniowej.

Rosianski Aleksander

Relacja Weroniki Grabowieckiej

Relacja Weroniki Grabowieckiej, Sybiraczki, dotyczy życia przed wojną na terenie dzisiejszej Bialorusi, zesłania na Sybir, życia na zesłaniu, powrotu do kraju na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji powojennego życia i losów innych Sybiraków.

Grabowska Weronika