Biała, pow. prudnicki, woj. opolskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Biała, pow. prudnicki, woj. opolskie

Terminy równoznaczne

Biała, pow. prudnicki, woj. opolskie

Powiązane terminy

Biała, pow. prudnicki, woj. opolskie

1 Opis archiwalny results for Biała, pow. prudnicki, woj. opolskie

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Janiny Rokickiej

Relacja Joanny Rokickiej, nauczycielki, dotyczy dzieciństwa, edukacji w gimnazjum urszulanek w Kołomyi, studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doświadczeń związanych z pracą nauczycielki w Białej Prudnickiej na Śląsku oraz w Gdańsku w Technikum Budowy Okrętów Conradinum, opieki nad zagranicznymi studentami, działaności w Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pod koniec nagrania zadano pytania z kwestionariusza projektu "100 100-latków na 100-lecie".

Rokicka Janina