Białystok, woj. podlaskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Białystok, woj. podlaskie

Terminy równoznaczne

Białystok, woj. podlaskie

Powiązane terminy

Białystok, woj. podlaskie

21 Opis archiwalny results for Białystok, woj. podlaskie

21 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Janiny Puły

Relacja biograficzna Janiny Puły, nauczycielki, dotyczy dzieciństwa i okresu szkolnego, wybuchu wojny, życia pod zmieniającymi się okupacjami – sowiecką i niemiecką, dołączenia do 4. Pułku Zapasowego i udanie się wraz z napierającą armią na zachód, zniszczeń wojennych w odwiedzanych miastach i zakończenia wojny. W dalszej części pojawia się wątek powrotu ojca z obozu jenieckiego, przybycia do Wrocławia, studiów polonistycznych i pracy w szkole.

Puła Janina

Relacja Bolesława Gawina

Relacja biograficzna Bolesława Gawina dotyczy dzieciństwa na przedwojennym Podlasiu, wkroczenia sowietów do Bielska Podlaskiego, wywózek ludności na Sybir, wywiezienia przez Niemców do obozu w Stuthofie, ciężkiej pracy w obozie, prób ucieczek przez innych więźniów, powrotu do domu i realiów powojennego życia. Dalsza część relacji to odpowiedzi na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Gawina Bolesław

Relacja Moniki Krupowicz

Relacja biograficzna Moniki Krupowicz dotyczy relacji rodzinnych, edukacji, przedwojennych stosunków polsko-żydowskich, ukrywania się podczas okupacji niemieckiej, warunków życia podczas wojny, śpiewu w chórze i codzinności w latach powojennych. W drugiej części nagrania, świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Krupowicz Monika

Relacja Genowefy Urbanowicz

Relacja Genowefy Urbanowicz, dotyczy narodzin na Wileńszczyźnie, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne, edukacji i poznania męża w Rudgierzowicach, przeprowadzki do Gdyni, pracy w elektrowozowni, pracy w rzeźni, a także kursu trychinoskopistki i pracy w laboratorium.

Urbanowicz Genowefa

Relacja Wiesława Makarewicza

Relacja Wiesława Makarewicza profesora nauk medycznych, rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Relacja dotyczy historii rodziny, podróży przesiedleńczej z Wilna do Gdańska, miasta Gdańsk i jego mieszkańców po wojnie, znajomości z profoesroem Mozołowskim i zainteresowania medycyną, zainteresowań historią, zachowanych pamiątek z przedwojennego Wilna i napisania książki o Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Makarewicz Wiesław

Relacja Jarosława Rabija

Relacja biograficzna Jarosława Rabija. Relacja dotyczy okresu II wojny światowej i zmieniających się okupacji rosyjskiej i niemieckiej, początkowego okresu istnienia polskiej władzy ludowej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii w okolicach Kalnikowa i jej konsekwencji dla lokalnych mieszkańców, deportacja części wsi Kalników w ramach akcji "Wisła", uwięzienia brata za współpracę z UPA, przesiedlenia w okolice Giżycka, służby w wojsku w batalionie roboczym, pracy w melioracji, życia religijnego wspólnoty greckokatolickiej.

Rabij Jarosław

Relacja Aleksandra Rosianskiego

Relacja biograficzna Aleksandra Rosianskiego, uczestnika wojny szesciodniowej. Relacja dotyczy ucieczki rodziców na wschód w 1939 roku, przybycia do Wrocławia, życia we powojennym Wrocławiu z perspektywy dziecka, wyjazdu do Izraela w 1957 roku i panujących tam warunków, asymilacji i środowiska polskiego w Izraelu, życia religijnego, służby wojskowej i udziału w wojnie sześciodniowej.

Rosianski Aleksander

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy początków pracy zawodowej na Akademii Medycznej oraz na Politechnice Wrocławskiej, atmosfery pracy i współpracowników, nastrojów społecznych podczas tzw. „karnawału Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego, docierających wiadomości o wydarzeniach w KWK „Wujek”, działalności lekarza więziennego w ZK Nr 1 we Wrocławiu, aresztowania profesorów Politechniki Wrocławskiej, mszy za Ojczyznę i papieskich pielgrzymki do Polski, w tym wizyty Jana Pawła II na grobie ks. J. Popiełuszki.

Biegańska Cecylia

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy dzieciństwa (działalności w AK, tajnych kompletów), założenia NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej ,wyborów czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 roku, związanych z nimi nastrojami społecznymi, wizyt Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy w parafii przy Alei Pracy, francuskiej pomocy materialnej i uroczystości ku czci Jerzego Popiełuszki we Francji, losów Władysława Ossowskiego, kongresu eucharystycznego w 1997 roku.

Biegańska Cecylia

Relacja Krzysztofa Żurakowskiego

Relacja Krzysztofa Żurakowskiego, członka NSZZ "Solidarność", elektryka scenicznego w Państwowej Operze we Wrocławiu, pracownika Elektrociepłowni Wrocław oraz miejskich Zakładach Energetycznych. Relacja dotyczy turystyki w czasach PRL, edukacji, pracy zawodowej, służby wojskowej, podróży na Kresy, przygotowań do wypraw górskich i spływów kajakowych, pracy zawodowej i statystowania w filmach fabularnych, działalności w Solidarności, poważnego wypadku przy pracy oraz powodzi w 1997 roku.

Żurakowski Krzysztof

Relacja Jerzego Jędrzejczaka

Obszerna relacja Jerzego Jędrzejczyka. Relacja Jerzego Jędrzejczaka dotyczy dotyczy II wojny światowej w Lublinie, Obozu koncentracyjnego na Majdanku, przejścia frontu radzieckiego, funkcji posłańca Armii Krajowej, początków przygody z boksem, zdobycia tytułu wicemistrza Polski w wadze lekkiej, ukończenia Małego Seminarium Nauczycielskiego OO. Karmelitów Bosych w Wadowicach, pracy w licznych miejscowościach na Dolnym Śląsku, jako kierownik wydziałów kultury, organizator zespołów teatralnych i zespołów muzycznych oraz nauczyciel, służby wojskowej, studiów na reżyserii teatralnej w Warszawie, zaangażowania w harcerstwo i boks, a także organizacji obozów harcerskich.

Jędrzejczak Jerzy

Relacja Ryszarda Bielawskiego

Relacja Ryszarda Bielawskiego, entomologa, doktora nauk przyrodniczych, pracownika Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, uczestnika wypraw naukowych do Chin, Indii, Korei i Mongolii, kierownika Terrarium w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu w latach 1979-1995. Relacja dotyczy edukacji, pracy naukowej, wyjazdów naukowych do Azji, pracy w wrocławskim ZOO.

Bielawski Ryszard

Relacja Marcina Bradke

Relacja Marcina Bradke, autora książek, pracownika TVP Wrocław i Ośrodka "Pamięć i Przyszłość", dotyczy życia studenckiego we Wrocławiu w latach 1983-1987, studiów w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bradke Marcin

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, pracownika Politechniki Wrocławskiej, opozycjonistki, członkini komisji zakładowej NSZZ Solidarność na Politechnice Wrocławskiej, członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Relacja dotyczy działalności w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy jezuickiej parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu, postaw członków Duszpasterstwa, a także wrocławskich księży, niemieckiej pomocy materialnej dla wrocławian, działaności opozycyjnej, strajku sierpnia '80, zakładanie związków zawodowych na Politechnice Wrocławskiej, pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej, „karnawału Solidarności”, papieskiej pielgrzymki w 1987 roku oraz wizyty Jana Pawła II na grobie ks. Popiełuszki. W relacji pojawiają się też wątki z okresu okupacji niemieckiej i działalności w ruchu oporu.

Biegańska Cecylia

Relacja Mirosława Piaseckiego

Relacja Mirosława Piaseckiego dyrektora ds. hodowlanych wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Relacja dotyczy czasów szkolnych i studenckich, obowiązkowej służby w wojsku i funkcjonowaniu wojskowego gospodarstwa, pracy w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu, sytuacji ZOO podczas powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, zmian jakie nastąpiły w Zoo, funkcjonowania placówki, pozyskiwania nowych zwierząt, transportu, nadawania imion, kulis powstawania programu telewizyjnego „Z kamerą wśród zwierząt”.

Piasecki Mirosław