Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

Terminy równoznaczne

Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

Powiązane terminy

Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

2 Opis archiwalny results for Bielsk Podlaski, woj. podlaskie

2 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Bolesława Gawina

Relacja biograficzna Bolesława Gawina dotyczy dzieciństwa na przedwojennym Podlasiu, wkroczenia sowietów do Bielska Podlaskiego, wywózek ludności na Sybir, wywiezienia przez Niemców do obozu w Stuthofie, ciężkiej pracy w obozie, prób ucieczek przez innych więźniów, powrotu do domu i realiów powojennego życia. Dalsza część relacji to odpowiedzi na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Gawina Bolesław

Relacja Andrzeja Matulewicza

Krótka relacja dotycząca historii rodzinnej, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, realiów powojennego życia, pracy w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdyni, a także działaności w Towarzystwie Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Matulewicz Andrzej