Albigowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Albigowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie

Terminy równoznaczne

Albigowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie

Powiązane terminy

Albigowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie

1 Opis archiwalny results for Albigowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Mieczysława Inglota

Relacja biograficzna profesora Mieczysława Inglota, historyka literatury, profesora zwyczajnego nauk humanistycznych, specjalizującego się w historii literatury polskiej okresu romantyzmu. Relacja dotyczy historii życia profesora, dzieciństwa spędzonego we Lwowie oraz w Albigowej, lat wojennych, powojennego okresu spędzonego w Krakowie, a następnie we Wrocławiu, edukacji, działaności dziennikarskiej, zatrudnienia w Instytucie Filologii Polskiej po skończonych studiach, środowiska literackiego lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, działaności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, opozycji solidarnościowej na Uniwersytecie Wrocławskim, historii zwrócenia Synagogi pod Białym Bocianem gminie żydowskiej, relacji między profesorami na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, epidemii ospy we Wrocławiu.

Inglot Mieczysław