Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Terminy równoznaczne

Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Powiązane terminy

Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

2 Opis archiwalny results for Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

2 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Genowefy Urbanowicz

Relacja Genowefy Urbanowicz, dotyczy narodzin na Wileńszczyźnie, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne, edukacji i poznania męża w Rudgierzowicach, przeprowadzki do Gdyni, pracy w elektrowozowni, pracy w rzeźni, a także kursu trychinoskopistki i pracy w laboratorium.

Urbanowicz Genowefa

Relacja Eugeniusza Jacyszyna

Relacja Eugeniusza Jacyszyna, księdza katolickiego, zaangażowanego w duszpasterstwo opozyji. Relacja dotyczy życia seminaryjnego w aspekcie stosunku władz Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu do działalności opozycyjnej, poboru kleryków do wojska, mszy celebrowanej przez ks. Stanisława Orzechowskiego przed Zajezdnią autobusową przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu podczas strajku w sierpniu 1980 roku, posługi kapłańskiej świadka w Legnicy, działalności patriotycznej tamtejszego proboszcza, ks. Władysława Jóźkowa.

Jacyszyn Eugeniusz