Dział I - Archiwa osobiste i kolekcje

Geneza Orędzia Milenijnego List abpa Bolesława Kominka Informacja ściśle wewnętrzna Informacja ściśle wewnętrzna Informacja ściśle wewnętrzna Informacja ściśle wewnętrzna Informacja ściśle wewnętrzna Informacja ściśle wewnętrzna Zakładka Prośba o odniesienie się do listu List Jana Franciszka Drewnowskiego do arcybiskupa Kominka List Jana Franciszka Drewnowskiego do arcybiskupa Kominka List Ivana Bućko arcybiskupa Leukadzkiego do arcybiskupa Kominka List Eugene Claudiusa Petita do arcybiskupa Kominka List Eugene Claudiusa Petita do arcybiskupa Kominka Program konferencji rejonowych duchowieństwa Archidiecezji w dniach od 26 listopada 1962 r. do 1 ... Intencje Apostolstwa Modlitwy polecone przez Ojca Świętego na rok 1963 Odpis listu dot. Soboru Watykańskiego II Status Ecclesiae in Lettonia in die 1.XI.1961 Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina Koncepcja historii Toynbee'ego i Sorokina List Jacquesa Martina do arcybiskupa Kominka List z Orchard Lake List z Orchard Lake List z Orchard Lake List z Orchard Lake Audycja Radia Watykańskiego z 17.10.1962 r. Audycja Radia Watykańskiego z 17.10.1962 r. Audycja Radia Watykańskiego z 17.10.1962 r. Audycja Radia Watykańskiego z 17.10.1962 r. List księdza do arcybiskupa Kominka List księdza do arcybiskupa Kominka Przepowiednia biskupa Jana Cieplaka Literatura z socjologii religii Literatura z socjologii religii Literatura z socjologii religii List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła List otwarty Misji Robotniczej Świętych Piotra i Pawła Potwierdzenie nadania List księdza do arcybiskupa Kominka List księdza do arcybiskupa Kominka Zakładka Koperta Koperta List do arcybiskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List księdza Muszyńskiego do arcybiskupa Kominka List księdza Muszyńskiego do arcybiskupa Kominka List Waltera Karlbergera do ks. Franciszka Sedlaczka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka Fragment "Kroniki dni oblężenia" List do arcybiskupa Kominka List do arcybiskupa Kominka List do arcybiskupa Kominka List do biskupa Kominka List przesłany do sekretariatu Prymasa Polski List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka List do biskupa Kominka Wiadomości z życia Archidiecezji Wiadomości z życia Archidiecezji Wiadomości z życia Archidiecezji List od profesora Czaplińskiego do arcybiskupa Kominka Artykuł naukowy "Jakub Burckhartd, człowiek i historyk" profesora Czaplińskiego Artykuł naukowy "Jakub Burckhartd, człowiek i historyk" profesora Czaplińskiego Artykuł naukowy "Jakub Burckhartd, człowiek i historyk" profesora Czaplińskiego Artykuł naukowy "Jakub Burckhartd, człowiek i historyk" profesora Czaplińskiego Artykuł naukowy "Jakub Burckhartd, człowiek i historyk" profesora Czaplińskiego Pierwsze miesiące pobytu arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie Pierwsze miesiące pobytu arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie Pierwsze miesiące pobytu arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie Pierwsze miesiące pobytu arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie Pierwsze miesiące pobytu arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie
Wyniki 1 do 100 z 4608 Pokaż wszystko

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL OPiP I

Tytuł

Archiwa osobiste i kolekcje

Data(y)

Poziom opisu

Dział

Rozmiar i nośnik

Materiały archiwalne i muzealia

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

Od początku swego istnienia Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” gromadzi rozmaite materiały przekazywane m.in. przez mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Pierwotnie były one gromadzone dość przypadkowo. Z czasem dostrzeżono konieczność wyodrębnienia w osobne zespoły darów mających charakter spuścizn, archiwów prywatnych i kolekcji. Są to często zbiory unikatowe i niezmiernie ciekawe dotyczące postaci, które zapisały się w historii Polski i świata, ale także wiele z tych archiwów zawiera, zapomniane historie „zwykłych” ludzi i dzieje lokalnych społeczności.
W dziale pod nazwą Archiwa osobiste i kolekcje wyodrębniono zbiory pamiątek, dokumentów i fotografii pokazujących codzienne i wyjątkowe doświadczenia jednostek, rodzin i innych grup, zamieszkujących po II wojnie światowej Ziemie Zachodnie i Północne Polski. Z uwagi na swój osobisty charakter materiały te – gromadzone niekiedy latami przez kolejne pokolenia – wzbogacają wiedzę o historii życia prywatnego i społecznego, dokumentują codzienną aktywność i niecodzienne wydarzenia, tak z perspektywy administracji państwowej (np. poprzez odpisy aktów urodzenia, świadectwa i dyplomy szkolne czy dokumenty osobiste), jak i bardzo osobistej – poprzez pamiątki rodzinne, fotografie i korespondencje.
Zgromadzona w tym dziale dokumentacja pochodzi przede wszystkim z obecnych i dawnych ziem polskich, m.in. z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, i chronologicznie sięga połowy XIX w.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Uwagi dotyczące języka i tekstu

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Powiązane opisy

Alternatywny identyfikator

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Klasyfikacja GUS

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Język(i)

Blok nabytków

Powiązane tematy

Powiązane osoby i organizacje

Powiązane gatunki

Powiązane miejsca