Augustów, woj. podlaskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Augustów, woj. podlaskie

Terminy równoznaczne

Augustów, woj. podlaskie

Powiązane terminy

Augustów, woj. podlaskie

3 Opis archiwalny results for Augustów, woj. podlaskie

3 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Wiesława Makarewicza

Relacja Wiesława Makarewicza profesora nauk medycznych, rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Relacja dotyczy historii rodziny, podróży przesiedleńczej z Wilna do Gdańska, miasta Gdańsk i jego mieszkańców po wojnie, znajomości z profoesroem Mozołowskim i zainteresowania medycyną, zainteresowań historią, zachowanych pamiątek z przedwojennego Wilna i napisania książki o Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Makarewicz Wiesław

Relacja Bazylia Petiuka

Relacja Bazylia Petiuka, partyzanta UPA. Relacja dotyczy eduakcji, m.in. w szkole handowej, poznania ukraińskich działaczy podczas edukacji w Chełmie, działalności w UPA i pobytu w więzieniu, przesiedlenia rodziny w ramach alkcji "Wisła" na Mazury, przyjazdu na Mazury i pierwszych lat po wysiedleniu, burzenia cerkwi w Pawłowicach, pracy na stanowisku księgowego w PGR-ach.

Petiuka Bazylii

Relacja Andrzeja Szafrańskiego

Obszerna relacja Andrzeja Szafrańskiego dotyczy okresu studiów na Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, stażu w Polskich Liniach Oceanicznych, pracy w funkcji dyrektora ekonomicznego przedsiębiorstwa w Żegludze Bydgoskiej, pracy w Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych, które w wyniku deglomeracji otworzyło swoją filię we Wrocławiu, pracy stanowisku dyrektora Żeglugi na Odrze pomiędzy 1979 a 1992 rokiem, funkcjonowania przedsiębiorstwa w trakcie strajków sierpnia 1980 roku oraz podczas stanu wojennego, piastowania funkcji prezesa zarządu piłkarskiego WKS Śląska Wrocław, kontaktów jakie dyrektor dużego przedsiębiorstwa w okresie PRL musiał mieć ze służbami.

Szafrański Andrzej