Berdyczów (Berdycziw), Ukraina

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Berdyczów (Berdycziw), Ukraina

Terminy równoznaczne

Berdyczów (Berdycziw), Ukraina

Powiązane terminy

Berdyczów (Berdycziw), Ukraina

4 Opis archiwalny results for Berdyczów (Berdycziw), Ukraina

4 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Józefa Palczyńskiego

Relacja Józefa Palczyńskiego dotyczy życia w przedwojennym Obertynie, II wojny światowej na Kresach, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji powojennego życia, społeczności osób przesiedlownych z Obertyna.

Palczyński Józef

Relacja Zofii Korzeniowskiej

Relacja Zofii Korzeniowskiej dotyczy życia w Januszpolu na Kresach Wschodnich przed II wojną światową, okupcji niemieckiej, przyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne po wojnie, życia codzinnego w latach 40-stych i 50-tych.

Korzeniowska Zofia

Relacja Janusza Januszkiewicza

Relacja Janusza Januszkiewicza dotyczy dzieciństwa, II wojny światowej, okupacji niemieckiej i radzieckiej we Lwowie, zagłady ludności żydowskiej w Obozie janowskim, życia we Lwowie po wojnie do 1959 roku, przesiedlenia do Wrocławia, realiów życia we Wrocławiu po przyjeździe.

Januszkiewicz Janusz

Relacja Zofii Teliga-Martens

Relacja Zofii Teliga-Mertens honorowej obywatelki Dolnego Śląska, dotyczy osadnictwa wojskowego na Wołyniu, zesłania na tereny dzisiejszego Kazachstanu podczas II wojny światowej, powrotu do Polski, studiów rolniczych we Wrocławiu i pracy na uczelni, wyjazdu do Warszawy i pełnienia funkcji p.o. redaktora naczelnego pisma rolniczego, powortu do Wrocławia, zaangażowania w upamiętnianie i sprowadzanie do Polski sybiraków, sfinansowania powrotu kilkunastu rodzin sybirackich do Polski.

Teliga-Martens Zofia