Bereza Kartuska, Białoruś

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Bereza Kartuska, Białoruś

Terminy równoznaczne

Bereza Kartuska, Białoruś

Powiązane terminy

Bereza Kartuska, Białoruś

2 Opis archiwalny results for Bereza Kartuska, Białoruś

2 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Antoniego Lecha

Relacja Antoniego Lecha, uczestnika strajku w Zajezdni nr VII we Wrocławiu podczas Sierpnia 1980 roku, dotyczy II wojny światowej i rzezi wołyńskiej, stosunków polsko – ukraińskich i polsko – rosyjskich w tamtym okresie, przesiedlenia na Zimie Zachodnie i przyjazdu do Wrocławia w latach 50 XX wieku, pracy jako kierowca Mostostalu i wyjazdów służbowych za granicę, pracy w MPK jako kierowca autobusu w Zajezdni nr VII na Grabiszyńskiej, strajku, który rozpoczął się w zajezdni w 1980 roku, roznoszenia ulotek podczas strajku, zbierania pieniądzy, które miały służyć jako pomoc finansowa dla działaczy solidarnościowych w czasie trwania stanu wojennego, a także aresztownia i przesłuchiwania w grudniu 1983 roku.

Lech Antoni

Relacja Marii Nowik

Relacja biograficzna Maria Nowik, pielęgniarki, urodzonej w rodzinie miejscowego działacza ukraińskiego, wysiedlona pod Biłgoraj w 1943 roku, a następnie w 1947 roku wraz z akcją "Wisła" na północ Polski. Relacja dotyczy rodzinnych stron, stosunków polsko-ukraińskich przed wojną, rozbierania cerkwi przez Polaków w rodzinnej miejscowości, wysiedlenia ludności ukraińskiej z chełmnszczyzny do USRR, tragicznych wojennych losów rodziny, wysiedlenia na północ Polski, szkoły pielęgniarksiej i pracy w giżyckim szpitalu, zaangażowania w życie środowiska ukraińskiego od lat 90-tych.

Nowik Maria