Bielefeld, Niemcy

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Bielefeld, Niemcy

Terminy równoznaczne

Bielefeld, Niemcy

Powiązane terminy

Bielefeld, Niemcy

1 Opis archiwalny results for Bielefeld, Niemcy

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Adama Jezierskiego

Relacja Adama Jezierskiego, profesora nauk chemicznych oraz rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy studiów na wydziale Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, kariery naukowej, zdobywania kolejnych stopni naukowych i stanowisk na Uniwersytecie, perspektyw rozwoju oraz badań naukowych.

Jezierski Adam