Béthune, Francja

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Béthune, Francja

Terminy równoznaczne

Béthune, Francja

Powiązane terminy

Béthune, Francja

1 Opis archiwalny results for Béthune, Francja

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Maxa Ryttera

Relacja Maxa Ryttera urodzonego w 1936 r. w Béthune w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych. Relacja dotyczy dzieciństwa i okupacji niemieckiej w Béthune, edukacji w Polskim Liceum w Paryżu, pracy Polaków w górnictwie, języka polskiego w środowisku emigracyjnym, funkcjonowania Polaków w państwie francuskim, wyjazdu do Polski i pierwszych lat pobytu w Szczecinie.

Rytter Max