Częstochowa

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Częstochowa

Częstochowa

Terminy równoznaczne

Częstochowa

Powiązane terminy

Częstochowa

45 Opis archiwalny results for Częstochowa

45 results directly related Exclude narrower terms

Pielgrzymka do Częstochowy w 1989 r.

W skład kolekcji wchodzi 17 fotografii przedstawiających wyjazd pielgrzymów z Oleśnicy na uroczyste obchody święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze (Częstochowa).

Relacja Janiny Puły

Relacja biograficzna Janiny Puły, nauczycielki, dotyczy dzieciństwa i okresu szkolnego, wybuchu wojny, życia pod zmieniającymi się okupacjami – sowiecką i niemiecką, dołączenia do 4. Pułku Zapasowego i udanie się wraz z napierającą armią na zachód, zniszczeń wojennych w odwiedzanych miastach i zakończenia wojny. W dalszej części pojawia się wątek powrotu ojca z obozu jenieckiego, przybycia do Wrocławia, studiów polonistycznych i pracy w szkole.

Puła Janina

Relacja Bronisławy Suzańskiej

Relacja biograficzna Bronisławy Suzańskiej dotyczy życia w przedwojennym Husiatynie, m.in. założenia Kasy Stefczyka, osobistych doświadczeń związanych z II wojną światową, wkroczenia Armii Czerwonej, następnie wojsk niemieckich, a także żołnierzy węgierskich. Dalsza opowieść dotyczy przyjazdu na Ziemie Zachodnie, pracy w gospodarstwie, kilkumiesięcznego wyjazdu do Australii, w latach 80. XX wieku. Na zakończenie świadek odpowiada na pytania przygotowane w ramach projektu „100 100-latków na 100-lecie”.

Suzańska Bronisława

Relacja Walentyny Obszyńskiej

Relacja biograficzna Walentyny Obszyńskiej, zakonnicy z Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek, dotyczy okupacji niemieckiej spędzonych w Radości, kursu sanitariuszek organizowanego przez Armię Krajową, ukończenia szkoły pielęgniarskiej, wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i realiów życia w zakonie.

Obszyńska Walentyna

Relacja Heleny Markiewicz

Relacja biograficzna Heleny Markiewicz dotyczy dzieciństwa, edukacji, relacji między Ukraińcami a Polakami, wojny na Kresach Wschodnich, Rzezi wołyńskiej, ukrywania się przed banderowcami, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie i Północne, organizacji życia po wojnie.

Markiewicz Helena

Relacja Henryka Dąbrowskiego

Relacja Henryka Dąbrowskiego, uczestnika strajku Zajezdni w sierpniu 1980 roku. Relacja dotyczy drogi zawodowej, strajku Zajezdni autobusowej nr VII w sierpniu 1980 roku oraz warunków pracy kierowców MPK.

Dąbrowski Henryk

Relacja Witolda Sznajdera

Relacja Witolda Sznajdera, uczestnika strajku w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej, oddelegowanego z zakładu Wrocławskich Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego numer 2. Relacja dotyczy udziału w strajku w Zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej w dniach 26-31.08.1980 roku, pracy w strajkowej drukarni, życia codziennego podczas strajku, wyjazdów służbowych do Związku Radzieckiego oraz o próby ucieczki do Finlandii.

Sznajder Witold

Relacja Romany Staweckiej

Relacja Romany Staweckiej, wieloletniej pracownicy Wrocławskich Zakładów Elektronicznych „Elwro”, uczestniczki strajku we wrocławskiej zajezdni, członkini Solidarności. Relacja dotyczy dzieciństwa i relacji polsko – ukraińskich we Lwowie, niemieckiej okupacji, przesiedlenia na Ziemie Zachodnie, warunków życia w pierwszych powojennych latach we Wrocławiu, zbrodni jakich dopuszczało się wobec ludzi UB, pracy w "Elwro", strajku w zajezdni na Grabiszyńskiej, internowania oraz rewizji w mieszkaniu w czasie trwania stanu wojennego.

Stawecka Romana

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy początków pracy zawodowej na Akademii Medycznej oraz na Politechnice Wrocławskiej, atmosfery pracy i współpracowników, nastrojów społecznych podczas tzw. „karnawału Solidarności”, wprowadzenia stanu wojennego, docierających wiadomości o wydarzeniach w KWK „Wujek”, działalności lekarza więziennego w ZK Nr 1 we Wrocławiu, aresztowania profesorów Politechniki Wrocławskiej, mszy za Ojczyznę i papieskich pielgrzymki do Polski, w tym wizyty Jana Pawła II na grobie ks. J. Popiełuszki.

Biegańska Cecylia

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy dzieciństwa (działalności w AK, tajnych kompletów), założenia NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej ,wyborów czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 roku, związanych z nimi nastrojami społecznymi, wizyt Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy w parafii przy Alei Pracy, francuskiej pomocy materialnej i uroczystości ku czci Jerzego Popiełuszki we Francji, losów Władysława Ossowskiego, kongresu eucharystycznego w 1997 roku.

Biegańska Cecylia

Relacja Wacławy Czepel

Relacja Wacławy Czepel dotyczy Kampanii wrześniowej, pierwszych dni wojny, organizacji niepodległościowych pod okupacją niemiecką, prób wdrożenia rozwiązań niemieckiej myśli technicznej do uruchomienia przemysłu szklarskiego w Polsce po II wojnie światowej, odbudowy ze zniszczeń wojennych Dolnego Śląska, układów stosunków społecznych na terenach granicznych PRL i NRD oraz narodzin opozycji solidarnościowej we Wrocławiu.

Czepel Wacława

Relacja Heleny Kuli

Relacja biograficzna Heleny Kuli, dotyczy życia na Śląsku Cieszyńskim od pierwszej połowy XX wieku, prac związanych z prowadzaniem gospodarstwa domowego, szkoły w latach II wojny światowej, a także w dwuletniej szkole dla dziewcząt ss. Boromeuszek w Cieszynie, życia na pograniczu w latach PRL-u, kontroli granicznych na granicy z Czechosłowacją.

Kula Helena

Relacja Artura Fedorowskiego

Relacja Artura Fedorowskiego, profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Lund, zaangażowanego w działaność Konfederacji Polski Niepodległej w latach osiemdziesiątych. Relacja dotyczy pochodzenia rodziny, nauki w liceum nr XIV we Wrocławiu, strajków sierpniowych we Wrocławiu, zaanagażowania się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, założenia Szkolnego Ruchu Obrony Wolności Politycznej, stanu wojennego, zaangażowania w działalność "Solidarności" we Wrocławiu w latach 1981 - 1983, studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim, wyjazdów do Indii i fascynacji ruchem Hare Kriszna, przeprowadzki do Szwecji, pracy w klinice internistycznej oraz pracy naukowej na uniwersytecie w Lund.

Fedorowski Artur

Relacja Ewy Olszewskiej

Relacja Ewy Olszewskiej absolwentki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Relacja dotyczy dzieciństwa w częstochowskiej dzielnicy Raków, realiów nauki w szkole podstawowej w latach 70., czasów licealnych, stanu wojennego w Częstochowie, studiów i pracy we Wrocławiu, studentów zagranicznych we Wrocławiu oraz realiów Wrocławia lat 80.

Olszewska Ewa

Relacja Stefana Chruszcza

Relacja Stefana Chruszcza dotyczy wejścia niemieckiego wojska do rodzinnej miejscowości, przymusowej pracy przy kopaniu okopów przy Pilicy, walk partyzanckich z Niemcami, wejścia wojsk radzieckich, wyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne, długiej podróży, pracy w PRG-rze oraz wyjazdu Niemców.

Chruszcz Stefan

Relacja Zygmunta Staszewskiego

Relacja Zygmunta Staszewskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektrycznym, pracownika Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej we Wrocławiu, twórcy Sekcji Energetycznej Solidarności na Dolnym Śląsku, delegata na pierwszy zjazd Solidarności, wykładowcy New York University. Relacja dotyczy działaności opozycyjnej oraz działaności Polonijnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Staszewski Zygmunt

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Obszerna, dwuczęściowa relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w PRL, współpracownika KOR, współzałożyciela wrocławskiego SKS, redaktora naczelnego "Solidarności Dolnośląskiej", redaktora Radia "S", internowanego w stanie wojennym. Relacja biograficzna Aleksandra Gleichgewichta dotyczy historii rodziny, żydowskich korzeni, działalności opozycyjnej, powstania SKS we Wrocławiu, kontaktów z KORem i wpływu Jacka Kuronia na młodych działaczy opozycji, aresztowania na czas strajku w sierpniu 1980 roku, tworzenia się Solidarności na Dolnym Śląsku, powstania redakcji Biuletynu, a także Radio Solidarność, internowania, emigracji do Norwegii, próby powrotu do Polski na początku lat 90-tych, ponownego wyjazdu do Norwegii. Druga część relacji to moderowana pytaniami część, w której świadek dopowiada i komentuje wydarzenia z współczesnej perspektywy, a także opowiada o najnowszych wydarzeniach w jego życiu takich jak odbudowanie Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz zaangażowaniu w życie tej społeczności nie tylko ze względów religijnych ale mocniej ze względów kulturowych.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Jacka Wenzela

Relacja Jacka Wenzela, wieloletniego pracownika Tvp Wrocław, operatora, reżysera, redaktora i sekretarza programowego, realizatora wielu popularnych programów telewizyjnych. Relacja dotyczy dziejów rodziny świadka, podjęcia studiów, pracy w teatrze, pracy jako realizator oraz twórca programów telewizyjnych, współpracy zagranicznej z Czechami oraz Holandią, realiów życia w PRL, relacji z działaczami opozycyjnymi, pracy charytatywnej podczas Stanu Wojennego, działalności w fundacji na rzecz dzieci chorych na fenyloketonurie.

Wenzel Jacek

Relacja Doroty Simonides

Relacja biograficzna Doroty Simonides profesor nauk humanistycznych, folklorystki, posłanki na Sejm PRL VIII kadencji oraz senator w latach 1990–2005, odznaczonej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Bronisława Komorowskiego oraz Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wkład w pojednanie polsko-niemieckie.

Simonides Dorota

Relacja Pelagii Rumińskiej

Relacja Pelagii Rumińskiej dotyczy życia w przedwojennej Częstochowie, świadek opisuje atmosferę międzywojennego miasta, a także gwiazdy polskiego kina tamtego okresu. W dalszej części relacji świadek mówi o pracy zawodowej po wojnie oraz odpowiada na pytania z kwestionariusza.

Rumińska Pelagia

Częstochowa

N/z Częstochowa, kościół na Jasnej Górze.

Gardziejewski Tomasz

Częstochowa

N/z Częstochowa, widoczny kościół na Jasnej Górze.

Gardziejewski Tomasz

Częstochowa

N/z Częstochowa, widok z wieży kościoła na Jasnej Górze.

Gardziejewski Tomasz

Częstochowa

N/z Częstochowa, klasztor oo paulinów na Jasnej Górze, widoczna wieża kościoła.

Gardziejewski Tomasz

Częstochowa

N/z Częstochowa, widok z wieży kościoła na Jasnej Górze.

Gardziejewski Tomasz

Częstochowa

N/z członkowie orkiestry Opery Wrocławskiej (od lewej) Ryszard Rybczyński, Andrzej Tom i Grzegorz Jakubowski na wieży kościoła na Jasnej Górze.

Gardziejewski Tomasz