Biłka Szlachecka (Werchnia Biłka), Ukraina

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Biłka Szlachecka (Werchnia Biłka), Ukraina

Terminy równoznaczne

Biłka Szlachecka (Werchnia Biłka), Ukraina

Powiązane terminy

Biłka Szlachecka (Werchnia Biłka), Ukraina

1 Opis archiwalny results for Biłka Szlachecka (Werchnia Biłka), Ukraina

1 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Władysława Załogowicza

Relacja Władysława Załogowicza ps. „Feluś”, żołnierza 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK, dowódcy harcerskiego plutonu „Grunwald”, aresztowanego przez UB i skazanego na 5 lat więzienia, autora książki „Na Łyczakowie”. Relacja dotyczy przeżyć II wojy światowej, a także działalości w ZWZ-AK, służby w szeregach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich AK, dowodzenia plutonem „Grunwald”, udziału w akcji „Burza”, aresztowania przez NKWD i osadzenia w transporcie na Syberię, ucieczki z transportu i działalności konspiracyjnej, aresztowannia przez UB i przenosin do Wrocławia po wyjściu z więzienia.

Załogowicz Władysław