Białoruś

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Białoruś

Terminy równoznaczne

Białoruś

Powiązane terminy

Białoruś

1 Opis archiwalny results for Białoruś

1 results directly related Exclude narrower terms

Kościół w Osowej

[kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we wsi Osowa (do 1939 r. pow. stoliński, woj. podolskie - dziś rejon stoliński, obwód brzeski na Białorusi); niezachowany do dzisiaj - pozostała tylko dzwonnica]

N.N.