Berlin Zachodni (Niemcy)

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Berlin Zachodni (Niemcy)

Terminy równoznaczne

Berlin Zachodni (Niemcy)

Powiązane terminy

Berlin Zachodni (Niemcy)

25 Opis archiwalny results for Berlin Zachodni (Niemcy)

25 results directly related Exclude narrower terms

Upadek Muru Berlińskiego

Berlin, 11-11-1989. Upadek Muru Berlińskiego. N/z amerykański żołnierz (MP – Military Police) blokuje przejście na granicy między Berlinem Zachodnim i Wschodnim. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Msza Pojednania w Krzyżowej

Krzyżowa (kolo Świdnicy), 12-11-1989 Msza św. polowa, w której uczestniczyli premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz RFN Helmut Kohl. Fot.N/z transparent z napisem: „Helmut, ty także jesteś naszym kanclerzem”. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Msza Pojednania w Krzyżowej

Krzyżowa (kolo Świdnicy), 12-11-1989 Msza św. polowa, w której uczestniczyli premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz RFN Helmut Kohl. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Mur Berliński

Berlin (Niemcy), 11-1989. Mur Berliński. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Mur Berliński

Berlin (Niemcy), 11-1989. Mur Berliński. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Mur Berliński

Berlin (Niemcy), 11-1989. Mur Berliński. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Mur Berliński

Berlin (Niemcy), 11-1989. Mur Berliński. Miejsce upamiętnienia osób zastrzelonych podczas próby ucieczki – przez mur berliński – z Niemiec Wschodnich na Zachód. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Mur Berliński

Berlin (Niemcy), 11-1989. Mur Berliński. Miejsce upamiętnienia osób zastrzelonych podczas próby ucieczki – przez mur berliński – z Niemiec Wschodnich na Zachód. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi

Mur Berliński

Berlin (Niemcy), 11-1989. Mur Berliński. Miejsce upamiętnienia osób zastrzelonych podczas próby ucieczki – przez mur berliński – z Niemiec Wschodnich na Zachód. Fot. NAF Dementi

NAF Dementi