Bielsko-Biała, woj. śląskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Bielsko-Biała, woj. śląskie

Terminy równoznaczne

Bielsko-Biała, woj. śląskie

Powiązane terminy

Bielsko-Biała, woj. śląskie

34 Opis archiwalny results for Bielsko-Biała, woj. śląskie

34 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Zbigniewa Kopystyńskiego

Relacja Zbigniewa Kopystyńskiego, pracownika Elwro, członek MKS podczas strajku w Zajezdni nr VII, członka NSZZ "Solidarność", internowanego w stanie wojennym. Relacja dotyczy życia Zbigniewa Kopystyńśkiego, dzieciństwa, przeprowadzki na ziemie zachodnie, edukacji i pracy zawodowej, udziału w 1978 roku w zjeździe Konfederacji Polskiej Niepodległej, strajku w zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej, internowania i pracy w NSZZ Solidarność.

Kopystyński Zbigniew

Relacja Ryszarda Mocka

Relacja Ryszarda Mocka, opozycjonisty i górnika kopani KWK Thorez w Wałrzychu, uczestnika strajku w kopalni Thorez, członka Komitetu Założycielskiego „S” KWK Thorez, kolportera prasy drugoobiegowej, założyciela podziemnych drukarni, członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wielokrotnie areztowanego i represjonowanego. Relacja dotyczy zaangażowania w działność opozycyjną w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku, fali strajków w sierpniu 1980 roku, organizacji drukarni i kolpotrtażu, kontaktów z opozycjonistami z Wrocławia i represjami spowodowanymi zaangażowaniem świadka w działaność opozycyjną.

Mocek Ryszard

Relacja Grety Lange

Relacja biograficzna Grety Lange. Relacja dotyczy życia świadka w Chynowie oraz w Salinie, realiów życia z czteraściorgiem rodzeństwa w rodzinie niemiecko-kaszubskiej, wkroczenia wojsk radzieckich w 1945 roku, życia rodzinnego oraz pracy zawodowej.

Lange Greta

Relacja Cecylii Biegańskiej

Relacja Cecylii Biegańskiej, opozycjonistki, pracownika Politechniki Wrocławskiej, członkini Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej i członkini Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Relacja dotyczy dzieciństwa (działalności w AK, tajnych kompletów), założenia NSZZ "Solidarność" na Politechnice Wrocławskiej ,wyborów czerwcowych do Sejmu i Senatu w 1989 roku, związanych z nimi nastrojami społecznymi, wizyt Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy w parafii przy Alei Pracy, francuskiej pomocy materialnej i uroczystości ku czci Jerzego Popiełuszki we Francji, losów Władysława Ossowskiego, kongresu eucharystycznego w 1997 roku.

Biegańska Cecylia

Relacja Andrzeja Szafrańskiego

Obszerna relacja Andrzeja Szafrańskiego dotyczy okresu studiów na Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, stażu w Polskich Liniach Oceanicznych, pracy w funkcji dyrektora ekonomicznego przedsiębiorstwa w Żegludze Bydgoskiej, pracy w Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych, które w wyniku deglomeracji otworzyło swoją filię we Wrocławiu, pracy stanowisku dyrektora Żeglugi na Odrze pomiędzy 1979 a 1992 rokiem, funkcjonowania przedsiębiorstwa w trakcie strajków sierpnia 1980 roku oraz podczas stanu wojennego, piastowania funkcji prezesa zarządu piłkarskiego WKS Śląska Wrocław, kontaktów jakie dyrektor dużego przedsiębiorstwa w okresie PRL musiał mieć ze służbami.

Szafrański Andrzej

Relacja Jerzego Kosa

Relacja Jerzego Kosa historyka sztuki, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizującego się w historii architektury europejskiej XVIII i XIX wieku. Relacje dotyczy dzieciństwa, nauki w szkole podstawowej oraz liceum, sposobów spędzania wolnego czasu, studiów na archeologii i historii sztuki, wymian studenckich, podróży, wykopalisk archeologicznych, wprowadzenia stanu wojennego, Wrocławia z lat 80-tych oraz 90-tych.

Kos Jerzy

Relacja Aleksandra Gleichgewichta

Obszerna, dwuczęściowa relacja Aleksandra Gleichgewichta, działacza opozycji demokratycznej w PRL, współpracownika KOR, współzałożyciela wrocławskiego SKS, redaktora naczelnego "Solidarności Dolnośląskiej", redaktora Radia "S", internowanego w stanie wojennym. Relacja biograficzna Aleksandra Gleichgewichta dotyczy historii rodziny, żydowskich korzeni, działalności opozycyjnej, powstania SKS we Wrocławiu, kontaktów z KORem i wpływu Jacka Kuronia na młodych działaczy opozycji, aresztowania na czas strajku w sierpniu 1980 roku, tworzenia się Solidarności na Dolnym Śląsku, powstania redakcji Biuletynu, a także Radio Solidarność, internowania, emigracji do Norwegii, próby powrotu do Polski na początku lat 90-tych, ponownego wyjazdu do Norwegii. Druga część relacji to moderowana pytaniami część, w której świadek dopowiada i komentuje wydarzenia z współczesnej perspektywy, a także opowiada o najnowszych wydarzeniach w jego życiu takich jak odbudowanie Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz zaangażowaniu w życie tej społeczności nie tylko ze względów religijnych ale mocniej ze względów kulturowych.

Gleichgewicht Aleksander

Relacja Pelagii Rumińskiej

Relacja Pelagii Rumińskiej dotyczy życia w przedwojennej Częstochowie, świadek opisuje atmosferę międzywojennego miasta, a także gwiazdy polskiego kina tamtego okresu. W dalszej części relacji świadek mówi o pracy zawodowej po wojnie oraz odpowiada na pytania z kwestionariusza.

Rumińska Pelagia