Nysa (woj. opolskie)

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Nysa (woj. opolskie)

Terminy równoznaczne

Nysa (woj. opolskie)

Powiązane terminy

Nysa (woj. opolskie)

94 Opis archiwalny results for Nysa (woj. opolskie)

94 results directly related Exclude narrower terms

Poczta internowanych Nysa 13 11 82

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona dwoma pieczątkami: 1) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA 13 11 82, 2) w lewym górnym rogu stylizowana na znaczek pocztowy z konturem granic Polski i dwoma rękoma w kajdanach oraz napisami: POCZTA OBOZOWA NYSA i 3zł

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Królowa Solidarności Nysa '82

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona wizerunkiem Matki Boskiej i napisami KRóLOWA SOLIDARNOŚCI NYSA '82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Statua Wolności

Koperta wykonana przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona wizerunkiem Statuy Wolności trzymającej w ręku flagę z napisem SOLIDARNOŚĆ, z lewej strony napisy INTERNOWANI NYSA II i data 13.12.82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Cześć poległym!

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona z lewej strony prostokątną pieczątką POZA CENZURĄ, z prawej prostąkątnym nadrukiem z napisami: SOLIDARNOŚĆ (solidarycą), 31.VIII.82, +CZEŚĆ+ POLEGŁYM! , INTERNOWANI II OBóZ w NYSIE

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Płaczące dziecko

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z lewej strony ozdobiona pieczątką przedstawiającą płaczące dziecko na tle więziennych krat i dwóch zaciśniętych na prętach rąk wraz z napisami: 1 VI 1982, SOLIDARNOŚĆ (solidarycą), DZIEŃ DZIECKA, OBóZ INTERNOWANYCH NYSA  

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta obozowa Nysa - 82

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona dwoma pieczątkami: w prawym górnym rogu stylizowana na znaczek pocztowy z napisami POCZTA 13.06.82 OBOZOWA NYSA - 82 oraz kwiatem wpisanym w więzienne kraty po środku; poniżej okrągła z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA oraz świeczką i znakiem Polski Walczącej wpisanymi w więzienne kraty

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Obóz poczta internowanych - Nysa

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie ozdobiona dwiema pieczątkami: trójkątną z napisem OBóZ POCZTA INTERNOWANYCH - NYSA ze znakiem Polski Walczącej oraz świeczką wpisanymi w kraty więzienne pośrodku i datą 13.06.1982; okrągła z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA oraz świeczką i znakiem Polski Walczącej wpisanymi w więzienne kraty

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Jeszcze Polska nie zginęła

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona znaczkiem pocztowym z wizerunkiem W.I. Lenina oraz trzema pieczątkami: 1) prostąkątną NIE CENZUROWANO, 2) okrągłą POCZTA OBOZOWA NYSA ze znakiem Polski Walczącej po środku, 3) prostokątną z napisem OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 1982 oraz trójkątem z napisem JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA i literką "i" po środku, wpisanym w więzienne kraty

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Solidarność ocenzurowano

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona pieczątkami: 1) w lewym górnym rogu prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z wizerunkiem Wincentego Witosa lub Lecha Wałęsy oraz napisami POCZTA INTERNOWANYCH NYSA, 3zł oraz datą 10 XI 1982; 2) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty, z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA i datą 13 11 82 pośrodku; 3) napisem SOLIDARNOŚĆ (solidarycą) oraz OCENZUROWANO poniżej

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta internowanych Nysa 1982

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona pięcioma pieczątkami: 1) POCZTA INTERNOWANYCH "NYSA" 1982 z literą S wpisaną w kotwicę zakończoną polską flagą; 2) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty, z napisem POCZTA INTERNOWANYC NYSA oraz datą 13 11 82 pośrodku; 3) SOLIDARNOŚĆ (solidarycą); 4) OCENZUROWANO; 5) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z wizerunkami kopalni i krzyża oraz napisami LUBIN, 31-VIII-1982, POCZTA INTERNOWANYCH NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

CDN

Koperta wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona czterema pieczątkami: 1) SOLIDARNOŚĆ (solidarycą); 2) OCENZUROWANO; 3) okrągłą, stylizowaną na drut kolczasty POCZTA INTERNOWANYCH NYSA z datą 13 11 82 pośrodku; 4) kwadratową, stylizowaną na znaczek pocztowy ze znakiem CDN oraz napisami POCZTA OBOZOWA NYSA, SIERPIEŃ '80 i ceną 1zł

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Lista artykułów żywnościowych przekazanych w darze świątecznym dla skazanych z Zakładu Karnego w Nysie od internowanych w nyskim ośrodku odosobnienia

Narysowana niebieskim długopisem tabela z darami wielkanocnymi od internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie dla więźniów kryminalnych osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie (ten sam kompleks więzienny), opatrzona nagłówkiem, pod którym znajduje się skład komisji i trzy odręczne podpisy

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Modlitwa internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie lub w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Boże zbaw Polskę

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobny tytuł BOŻE ZBAW POLSKĘ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta internowanych Nysa 11 04 82

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z odbitą okrągłą pieczątką z napisami POCZTA INTERNOWANYCH NYSA i datą 11 04 82 pośrodku

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Stemple z Ośrodka Odosobnienia w Nysie

Druk ulotny wytworzony przez internowanych w Ośrodku Odosobniania w Nysie, ozdobiony dziewięcioma odbitymi pieczątkami: 1) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z wizerunkiem Wincentego Witosa lub Lecha Wałęsy oraz napisem POCZTA OBOZOWA NYSA, ceną 3zł i datą 10 XI 82; 2) w kształcie tarczy, z napisami POCZTA INTERNOWANYCH "NYSA" 1982 oraz kotwicą z wpisaną literą S pośrodku; 3) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z zarysami kopalni oraz krzyża, datą 31-VIII-1982 oraz napisami LUBIN, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA oraz ceną 1zł; 4) okrąglą, stylizowaną na drut kolczasty, z napisem POCZTA INTERNOWANYCH NYSA oraz datą 13 11 82 pośrodku; 5) SOLIDARNOŚĆ (solidarycą); 6) OCENZUROWANO; 7) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z napisami SIERPIEŃ 82, POCZTA OBOZOWA NYSA oraz znakiem CDN po środku i ceną 1zł; 8) prostokątną, stylizowaną na znaczek pocztowy z napisami LUBIN, POCZTA INTERNOWANYCH oraz wizerunkiem krzyża (pozostałe napisy zamazane); 9) prostokątną z napisami: SOLIDARNOŚĆ (solidarycą), 31.VIII.82, +CZEŚĆ+ POLEGŁYM!, INTERNOWANI, II OBóZ W NYSIE

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Orzeł Biały w koronie

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Orła Białego w koronie z wpisanym trójkątem z literką i, zarysem murów więziennych oraz napisami NYSA 1982 OBóZ INTERNOWANYCH

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Jezus Chrystus

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i odrecznie dopisanym niebieskim długopisem numerem 190

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Królowa Internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej i napisami: KRóLOWA INTERNOWANYCH, NYSA '82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

3 maja - witaj majowa jutrzenko

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Orzeł Biały w koronie na czerwonej tarczy z biało-czerwonymi flagami, poniżej literka i wpisana w trójkąt, znak Polski Walczącej oraz napisy: 3 MAJA 1791 1982 WITAJ MAJOWA JUTRZENKO NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matka Boża Częstochowska

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej pośrodku oraz fragmentami inwokacji "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza po bokach

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

13 XII 81 VI 82

Ulotka wytworozna przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca postać - najprawdopodobniej milicjanta - od pasa w dół, depczącego napis SOLIDARNOŚĆ oraz polskie godło

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Radom 1976

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca milicyjną pałę uderzającą w napis RADOM  oraz but depczący datę1976

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Matko internowanych módl się za nami

Ulotka z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie; napisy: MATKO INTERNOWANYCH MóDL SIĘ ZA NAMI oraz NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Ave crux spes unica

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, na pierwszym planie: głowa Orła Białego w koronie i krzyż z wizerunkiem Jezusa Chrystusa; w tle krzyże; po bokach napisy: AVE CRUX  SPES UNICA oraz OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 1982

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Czy płaczesz Polonio, twych nieszczęsnych synów? - Powstrzymaj łzy gorzkie!

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem ukrzyżowanego i spętanego kajdanami Orła Białego w koronie oraz napisami: NYSA, 13 GRUDNIA 1981 13 CZERWCA 1982 oraz CZY PŁACZESZ, POLONIO, TWYCH NIESZCZĘSNYCH SYNóW? - POWSTRZYMAJ ŁZY GORZKIE! 

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pomnik Ofiar Czerwca 1956

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca poznański Pomnik Ofiar Czerwca 1976 z napisami: POZNAŃ 1956, RADOM 1976,  1982 NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pod Twoją opiekę uciekamy się

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisami: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Pod Twoją opiekę uciekamy się

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisami: POD TWOJĄ OPIEKĘ UCIEKAMY SIĘ, POCZTA INTERNOWANYCH, NYSA 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Płaczące dziecko

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, ozdobiona pieczątką przedstawiającą płaczące dziecko na tle więziennych krat i dwóch zaciśniętych na prętach rąk wraz z napisami: 1 VI 1982, SOLIDARNOŚĆ solidarycą, DZIEŃ DZIECKA, OBóZ INTERNOWANYCH NYSA

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Błogosław ojczyźnie swojej

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Jana Pawła II oraz napisami: POLSKI LUD Z NADZIEJĄ CZEKA NA CIEBIE + OBóZ INTERNOWANYCH W NYSIE 1982 oraz 600 LAT OBRAZU N.M.P BŁOGOSŁAW OJCZYŹNIE SWOJEJ

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Oni już zwyciężyli

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej (?) płaczącej nad zabitym górnikiem, napisy: ONI JUŻ ZWYCIĘŻYLI... OBóZ INTERNOWANYCH NYSA 16.VIII.1982 oraz motyw kopalni z napisami: 16.XII.81 KOP WUJEK

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Św. Józef - patron pracujących

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca wizerunek św. Józefa oraz napisy: Św. JóZEF - PATRON PRACUJĄCYCH oraz POCZTA INTERNOWANYCH 1 MAJ z prawej strony odręczna adnotacja niebieskim długopisem: egz 40

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

100 dni internowanych

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, przedstawiająca orła za kratami na biało-czerwonym tle, napisy: SOLIDARNOŚĆ solidarycą, 100 DNI INTERNOWANYCH oraz odręczny podpis drukowanymi literami: ROMAN KOWAL NR 101 NYSA 15.04.82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Dlaczego mamy sie nienawidzieć? sic

Ulotka wytworzona przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, przedstawiająca kulę zięmską (z zarysem kontynentów) oraz napisami: POCZTA INTERNOWANYCH DLACZEGO MAMY SIE NIENAWIDZIEĆ? niewyraźnie NAS SOLIDARNOŚĆ NIESIE TA SAMA PLANETA NYSA 05 82

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta obozowa

Podziemny znaczek pocztowy wytworzony przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta internowanych

Grafika: godło Polski, orzeł w koronie, z opisanym wokół tekstem Poczta Nysa/3.V.1982/internowanych/"Solidarność"

NSZZ Solidarność

Poczta internowanych

Grafika: fragment obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, twarz Maryi i Dzieciątka, napisy Pod Twoją opiekę uciekamy się Nysa82 Poczta internowanych

NSZZ Solidarność

Wielkanoc internowanych: Solidarność 1982: Nysa 11 04

Pieczęć z napisem "Wielkanoc internowanych: Solidarność 1982" z wizerunkiem symboli wielkanocnych (kurczak, pisanka, gałązka), życzenia wielkanocne  i podziękowania za pamięć dla pracowników Zakł. Prod. Spoż. we Wrocławiu.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Dzień dziecka - obóz internowanych

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / Nysa pod rysunkiem adnotacja długopisem: 1.06.82, nieczytelna parafka

NSZZ Solidarność

Różne wydarzenia z ośrodka internowanych w Nysie

Informacje o wykładach Uniwersytetu dla internowanych - wykłady prowadzą: prof. Stanisław Hartman, doc. Konrad Jarodzki, prof. Tadeusz Bober, dr Lothar Herbst, dr Zbigniew Karski, mgr Cezary Łagiewski, mgr Kazimierz Helebrandt, prof. Andrzej Wiszniewski, Tomasz Inglot; harmonogram dnia w ośrodku; informacje niepowiązane ze sobą: o rzekomej konieczności opłacania pobytu w ośrodku, o wywożeniu części internowanych do Strzelc Opolskich i wytaczaniu im procesów, o powstaniu "listy szpicli" oraz pisma internowanych "PAPuga TASSmańska", o stemplowaniu listów do rodzin internowanych stemplem okolicznościowym, o nasileniu kontroli w celach i kontroli osób wychodzących oraz o sugerowaniu przez przesłuchujących życzliwości wobec "Solidarności"

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Królowa internowanych

Ulotka wytworzona najprawdopodobniej przez internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Nysie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i napisami: KRÓLOWA INTERNOWANYCH, NYSA '82

N.N.

Życzenia z obozu internowanych w Nysie

Życzenia od Jana Krusińskiego przebywającego w ośrodku internowania w Nysie dla żony Teresy Krusińskiej; znaczek pocztowy poczty państwowej, stempel poczty podziemnej - rozerwana krata, za którą widać płonącą świecę, napis Internowani PRL 1981-82 / obóz w Nysie

Krusiński Jan

Boże zbaw Polskę

U góry srebrna wstęga z napisem "Boze zbaw Polske"; tekst modlitwy do Maryi Panny  z 1917 r. inc.: O Przemajświętsza Maryo Panno, Królowo korony Polskiej, licznemi cudami w Ojczyźnie naszej słynąca... Expl.: Chroń nas płaszczem Twej opieki, Matko litości, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Amen / pro aeterna rei memoria / obóz internowanych w Nysie

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Poczta internowanych ulotka

Grafika: fragment obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, twarz Maryi i Dzieciątka, napisy Pod Twoją opiekę uciekamy się / Nysa82 / Poczta internowanych

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Dzień dziecka - obóz internowanych

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / Nysa pod rysunkiem adnotacja długopisem: 1.06.82, nieczytelna parafka

NSZZ Solidarność

Matko internowanych - uwięzionych - niewinnie skazanych módl się za nami

Rysunek stylizowany na witraż - w łukowatym oknie wizerunek Matki Bożej w koronie z orłem, trzymającej małego Jezusa w koronie, z berłem i krzyżem na piersi; w ramie okna napis Matko internowanych - uwięzionych - niewinnie skazanych módl się za nami Obóz internowanych w narożach łuku napis Nysa / 1982 Rysunek jest mniejszy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Radom 1976

Rysunek przedstawiający napis "Radom 1976" uderzany pałką i deptany wojskowym butem; powyżej napis Obóz internowanych Nysa 1982 Rysunek jest większy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

13 XII 81 - 13 VI 82

Rysunek przedstawiający milicjanta od pasa w dół, stojącego w rozkroku na napisie "Solidarność", na widocznym fragmencie tarczy daty 13 / XII 81 / VI 82; obok napis Nysa Obóz internowanych Rysunek jest większy od oryginalnego tłoka pieczętnego, stąd prawdopodobnie jest kserokopią.

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Dzień dziecka - obóz internowanych z życzeniami

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / NysaNa s. 3 życzenia długopisem: Dużo szczęścia i radości z poza więziennych bram Kochanej córeczce zasyła tatuś. / NYSA 1.06.82r

internowani w Ośrodku Odosobnienia w Nysie

Solidarność nie zapomni

Ulotka wspomina dzień 15.12.1981, kiedy to o 9:00 rozpoczął się strajk okupacyjny w Pafawagu, spacyfikowany przez wojsko o godzinie 4:00.

Haratyk Wiktor

13 XII 81 - 13 VI 82

Rysunek przedstawiający milicjanta od pasa w dół, stojącego w rozkroku na napisie "Solidarność", na widocznym fragmencie tarczy daty 13 / XII 81 / VI 82; obok napis Nysa Obóz internowanych

Haratyk Wiktor

Dzień dziecka - obóz internowanych

Na rysunku płaczące dziecko, w tle kraty więzienne, na których zaciśnięte są dwie dłonie internowanego, ponad dłońmi napis "Solidarność" obok napisy 1 VI 1982 / Dzień Dziecka / Obóz internowanych / Nysa pod rysunkiem adnotacja długopisem: oby nasze dzieci, nie zaznały już więcej takich "radosnych dni"; miejsce, data, parafka

Haratyk Wiktor

Matko internowanych, uwięzionych, niewinnie skazanych módl się za nami

Kartka wysłana z podziękowaniami za modlitwę przez internowanych z Nysy Wiktora Haratyka, Benedykta Pawlaka, Wiesława Matuszewskiego, Mieczysława Hornika i Henryka Grochulskiego dla parafian i kapłanów z parafii św. Klemensa Dworzaka z Alei Pracy we Wrocławiu.Na pierwszej stronie znajduje sie odcisk pieczęci z wizerunkiem Matki Boskiej Matki Internowanych.

Haratyk Wiktor

Legitymacja służbowa

Legitymacja służbowa wydana na nazwisko Lucjan Borkowski przez Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa 27.04.1949.

Zjednoczenie Przemysłu Kotlarskiego, Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Przemysłowych

Legitymacja służbowa

Legitymacja służbowa wydana na nazwisko Lucjan Borkowski przez Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Nysa 1.11.1949.

Dolnośląskie Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Centralny Zarząd Budowy Maszyn Ciężkich

Kartka "Najlepsze życzenia"

Kartka składana z napisem " Najlepsze Życzenia", w środku kartki z podpisami, wizerunek M.B. Częstochowskiej. Na ostatniej stronie wiersz " Urodziny", Grodków 11 listopad 1982r. Przewiązana pośrodku trójkolorowym sznurkiem ( czerwony, biały, niebieski).

N.N.

Ulotka " Boże zbaw Polskę"

Ulotka z napisem " Boże zbaw Polskę" na wstędze, zawierająca modlitwę, w lewym dolnym rogu napis " Pro aeterna, rei memoria", Obóz internowanych w Nysie.

N.N.

Znaczek " NYSA-GRODKÓW"

Znaczek w polskich barwach narodowych z ręcznie wykonanym napisem " NYSA GRODKÓW" ( 3 szt.), wykonany przez Wiesława Matuszewskiego w Ośrodku Internowania w Nysie.

Matuszewski Wiesław

Relacja Józef Dziąsko

Józef Dziąsko urodził się 19 III 1949 r. w Bytomiu. Początkowo przyuczał się do zawodu górnika, ale ostatecznie wybrał studia na WSWF we Wrocławiu. Ukończył je w 1973 r. Pozostał na uczelni i zrobił doktorat. Zajmował się prakseologią, teorią walki oraz teorią zespołowych gier sportowych. W latach 1978–1990 współpracował z PZPN w Wydziale Szkolenia, a w latach 1975–1990 w OZPN na Dolnym Śląsku. Współpracował z selekcjonerami Kazimierzem Górskim i Antonim Piechniczkiem. Był jednym z założycieli „Solidarności” na wrocławskim AWF. Internowany w Nysie. Od 1989 r. zarządza prywatnymi biznesami.

Borecki Kamil