Nowy Targ, woj. małopolskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Nowy Targ, woj. małopolskie

Terminy równoznaczne

Nowy Targ, woj. małopolskie

Powiązane terminy

Nowy Targ, woj. małopolskie

4 Opis archiwalny results for Nowy Targ, woj. małopolskie

4 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Zofii Wójciak

Relacja Zofii Wójciak, łączniczki Armii Krajowej, dotyczy dzieciństwa, służby ojca w wojsku w okresie I wojny światowej, życia na gospodarstwie w okresie przedwojennym i w okresie PRL, czasu II wojny światowej, aresztowań i wywózek na przymusowe prace do Niemiec, realiów wojennego życia w Ochotnicy i Nowym Targu, napaści Niemców i sowietów, wspomnienia tzw. Krwawej Wigilii, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Na koniec świadek odpowiada na pytania z kwestionariusza "100 100-latków na 100-lecie".

Wójciak Zofia

Relacja Zofii Machoń

Relacja biograficzna Zofii Machoń dotyczy dzieciństwa, pracy w okresie przedwojennym, trudów życia w PRL, emigracji rodziny do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Świadek odpowiada również na pytania z kwestionariusza "100 100-latkó na 100-lecie".

Machoń Zofia

Relacja Ewy Ludmiły Kowalewskiej

Relacja biograficzna Ewy Ludmiły Kowalewskiej. Relacja dotyczy dzieciństwa i codzienności na przedwojennym Polesiu, losów rodziny w czasie II wojny światowej, wyjazdu na zachód i realiów życia w powojennej rzeczywistości, wyglądu Wrocławia po wojnie, pracy zawodowej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, w Herbapolu oraz w PZU , wczasów pracowniczych oraz wydarzeń z historii PRL takich jak: Wystawa Ziem Odzyskanych, śmierć Stalina, epidemia ospy we Wrocławiu, powstanie Solidarności, stanu wojennego, transformacje oraz powódź w 1997 roku.

Kowalewska Ewa Ludmiła