Wrocław,

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Wrocław,

Terminy równoznaczne

Wrocław,

Powiązane terminy

Wrocław,

76 Opis archiwalny results for Wrocław,

76 results directly related Exclude narrower terms

Franciszka Karaś - relacja

 • Relacja Franciszki Karaś, w której opisuje losy podczas II wojny światowej. Od momentu aresztowania poprzez podróż na Syberię, uwięzienie w Drohobyczu aż po obóz pracy w Workucie. Relacja kończy się w momencie powrotu do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1945-1946
 • Miejsca wydarzeń: Drohobycz (Ukraina), Workuta (Rosja, Republika Komi).

Karaś Franciszka

Włodzimierz Kowalczyk - relacja

 • Szczegółowa relacja Włodzimierza Kowalczyka, w której opowiada on o losach swoich i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opowiada o pracy ojca, na krótko przed wybuchem wojny. Następnie wspomina moment deportacji, represje NKWD, które dotknęły jego rodzinę. Opowiada o warunkach panujących na miejscu po przyjeździe wgłąb ZSRR skupiając się na swoich przeżyciach z okresu kiedy był kilkuletnim chłopcem. Wspomina losywojenne ojca i powstanie polskiej szkoły na miejscu. Opowieść kończy się posłowiem, w którym dowiadujemy się o losach Sybiraków w latach 90.]
 • Zakres chronologiczny: 1935-2003
 • Miejsca wydarzeń: Bydgoszcz, Kutno, Nałęczów, Mińsk, Moskwa, Krasnogorsk (Rosja, obwód moskiewski), Włodzimierz (Władimir, Rosja, obwód moskiewski), Juriewiec (dawna osada w ZSRR), Sulęcin (woj. lubuskie), Toruń Lubuski (pow. chełmski, woj. lubelskie), Kalisz.

Kowalczyk Włodzimierz

Bohdan Wróblewski - relacja

 • Krótki opis wspomnień Bohdana Wróblewskiego, w którym wspomina moment wywózki do Kazachstanu, warunki życia na miejscu, wyżywienie więźniów oraz choroby nękające towarzyszy niedoli. Opisuje także rozłąkę z rodziną i powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1932 - 1946
 • Miejsca wydarzeń: Białystok, Осташков Ostaszkow - miasto w Rosji), Kazachstan, Копейск (Kopiejsk - miasto w Rosji), Warszawa, Wrocław.

Wróblewski Bohdan, Palka Mateusz

Zdzisław Karpowicz - relacja

 • Wspomnienia Zdzisława Karpowicza spisane przez niego w 60 lat po powrocie do kraju. W szczegółowy sposób opisuje w nich swoje dzieje od samego poczatku, przedstawia swoją rodzinę przed wywózką. We wprowadzeniu opisuje początek wojny i okupację sowiecką. Moment, w którym NKWD przy pomocy zołnierzy zesłało ich na tułaczkę na daleką Syberię. Dokładnie przybliża nam podróż, warunki w jakich podróżowali więźniowie (zarówno podczas podróży lądowej jak i później - rzecznej). Wiele czasu poświęca, aby rok po roku przybliżyć czytelnikowi okres pobytu na zesłaniu. Zagłębia się w każda dziedzinę życia, od warunków bytowania, wyzywienia, chorób aż po szkołę i dziecięce zabawy. Opisuje proces technologiczny powstawania jednostek pływających budowanych w głębi syberyjskiej tajgi. Następnie przechodzi do opisu podróży powrotnej, problemów na kolei, aż wreszcie do momentu osiedlenia na miejscu i próby podjęcia normalnego życia na nowo.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1933 - 2007
 • Miejsca wydarzeń: Ваўкавыск (Wołkowysk, Białoruś), Новосибирск (Nowosybirsk, Rosja), Баранавічы (Baranowicze, Białoruś), Мінск (Mińsk, Białoruś), Куйбышев (Kujbyszew, Rosja), Омск (Omsk, Rosja), Томск (Tomsk, Rosja), Асино (Asino, Rosja), Warszawa, Wrocław

Karpowicz Zdzisław

Jan Kozakowski - relacja

 • Wspomnienia Jana Kozakowskiego z okresu po drugiej wojnie światowej. Rozpoczynają się w 1952 roku kiedy to wraz z rodziną został wywieziony z rodzinnej miejscowości do Uzbekistanu, gdzie przebywał do 1956 roku. We wspomnieniach opisuje okoliczności wywózki, podróż oraz życie na miejscu zesłania. Szczegółowo opowiada o swojej nauce w miejscowej szkole oraz o okolicznościach powrotu do ojczyzny.
 • Zakres chronologiczny: 1952 - 1989
 • Miejsca wydarzeń: Pietraszuńce (wieś w dawnym powiecie Lida, woj. Nowogródzkie), Ліда, Орал (Uralsk, Kazachstan), Ақтөбе (Aktiubińsk, Kazachstan), Арал (Arał, Aralsk, Kazachstan), Қызылорда (Kyzyłorda, Kazachstan), Toshkent (Taszkent, Uzbekistan).

Kozakowski Jan

Janina Król - relacja

 • Wspomnienia Janiny Król z okresu drugiej wojny światowej, w których opowiada o przeżyciach swoich wraz z bliskimi. Opisuje okupacje radziecką i niemiecką, wywózkę na tereny dzisiejszej Polski, pracę przymusową dla Niemców oraz niebezpieczeństwa związane z agresją Ukraińców na ludnośc polskiego pochodzenia.]
 • Zakres chronologiczny: 1939 - 1945Miejsca wydarzeń: Львів (Lwów, Ukraina), Винники (Winniki, Ukraina), Gorlice, Bytom, Przemyśl

Król Janina

Aurelia Merczańska - relacja

 • Wspomnienia Aurelii Merczańskiej z lat 1941-1946. Opowiada w nich o zsyłce na Syberię do Kraju Ałtajskiego całej swojej rodziny. W relacji opisuje moment pojmania, okoliczności wywózki, warunkach podróży, pracy na miejscu i wreszcie o powrocie do kraju.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1925 - 1989
 • Miejsca wydarzeń: Свір (Świr, Białoruś), Барнаул (Barnauł, Rosja, Kraj Ałtajski), Katowice, Starachowice (powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie), Wrocław

Merczańska Aurelia

Maria Wierzbicka - relacja

 • Wspomnienia Marii Wierzbickiej z okresu II wojny światowej, w których opowiada o losach swoich i swojej rodziny. Opisuje życie codzienne z przed wybuchu wojny, oraz to czym zajmowała się jej rodzina już po 1 września. Opisuje aresztowania ludzi mieszkających dokoła, represje NKWD, którym padali jej najbliżsi. Wspomina z żalem donosicielstwo, które było wszechobecne, a kończyło sie zazwyczaj zsyłką na Syberię. Jej samej to nie doświadczyło choć bardzo szczegółowo przytacza szeroką listę nazwisk i miejsc zsyłki.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1939-1941
 • Miejsca wydarzeń: Борислав (Borysław, Ukraina), Дрогобич (Drohobycz, Ukraina), Бердичів (Berdyczów, Ukraina)

Wierzbicka Maria

Czesław Steiner - relacja

 • Wspomnienia Czesława Steinera, w których opowiada pokrótce historię swojego życia, od wczesnych lat młodości do dnia, w którym spisana została jego relacja. Przedstawia ogólnie swoją rodzinę, następnie bardziej szczegółowo skupia się na zesłaniu. Zajmująco opisuje warunki podróży i niewygody jakich doświadczyli podczas jazdy wagonem towarowym w zimie. Następnie zapoznaje nas z warunkami jakie zastali na miejscu. Opisuje mieszkanie, pracę, choroby, sposoby zdobywania żywności oraz to jak drastycznie zmniejszała się populacja Polaków wywiezionych na wschód. Pod koniec we wspomnieniach znajdujemy opis powrotu do ojczyzny, oraz lat po wojnie. Relacja kończy się podsumowaniem zysków i strat poniesionych podczas tych burzliwych dziejów.]
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-2001
 • Miejsca wydarzeń: Mieczyszczów (Ukraina), А́бан (Aban, wieś w Rosji), Луганськ (Ługańsk - dawniej Woroszyłowgrad, Ukraina), Wrocław.

Steiner Czesław

Elżbieta Seminowicz - relacja

 • Wspomnienia Elżbiety Seminowicz - nauczycielki pochodzącej ze wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej (z okolic Lwowa), w których opisuje ona swoje dzieje od wybuchu II wojny światowej, poprzez przymusową wywózkę wgłąb ZSRR aż do momentu powrotu do powojennej Polski. Bardzo szczegółowo opowiada o samym momencie kiedy to zostali aresztowani i zmuszeni do wyjazdu, o zachowaniu funkcjonariuszy NKWD w stosunku do niej i siostry. Następnie przybliża nam w jaki sposób stłoczeni w bydlęcych wagonach podążali w kierunku Syberii. Dalsza część wspomnień zawiera informacje na temat zakwaterowania na miejscu, warunków życiowych, wyżywienia i pracy, do której byli zmuszani aby przeżyć. Podróż powrotną opisuje pobieżnie, ale na koniec relacji dodaje osobiste przemyślenia i losy swoje, oraz swojej rodziny w okresie powojennym.]Zakres chronologiczny: 1939-1970
 • Miejsca wydarzeń: Львів (Lwiw, Ukraina, dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), Kirgistan, ZSRR, Poznań (woj. Wielkopolskie)

Seminowicz Elżbieta

Helena Paniok - relacja

Relacja Heleny Paniok zd. Miciak, w której opisuje ona swoje dzieciństwo w II RP, następnie wydarzenia z przebiegu II wojny światowej, których była uczestniczką (ofensywa Niemców, represje ze strony ZSRR, wywózka na Sybir). Z jej wspomnień z okresu zesłania dowiadujemy się po kolei: jak wyglądało wysiedlenie, w jaki sposób traktowani byli Polacy, warunki jakie zastali na miejscu, ciężką pracę jaką trzeba było wykonywać aby przeżyć i niedole jakie ją spotkały. Następnie opisuje moment powrotu w granice "nowej" Polski, poszukiwanie miejsca dla siebie i świeżo założonej rodziny. Dalsza część wspomnień dotyczy życia we Wrocławiu po II wojnie światowej aż po czasy dzisiejsze.Zakres chronologiczny: 1927-2006Miejsca wydarzeń: Мостиська (Mościska - Ukraina), Қостанай (Kustanaj - Kazachstan), Wiszniówka (Ukraina), Przemyśl, Nowa Ruda, Wrocław.

Kowalczyk Włodzimierz, Paniok Helena

Regina Sikorska - relacja

 • Wspomnienia Reginy Sikorskiej z okresu wywózki do Kazachstanu, gdzie spędziła wraz z rodziną 8 długich lat. Opisuje w nich warunki podróży, pracę, do wykonywania której zmuszono ich na miejscu. Nastepnie opisuje powrót do kraju i wielkie wzruszenie, które ja ogarnęło gdy zobaczyła Wrocław i usłyszała ludzi mówiących po polsku.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1949-1957
 • Miejsca wydarzeń: Województwo wileńskie, Kazachstan, Wrocław.

Sikorska Regina

Helena Rokita - relacja

 • Wspomnienia Heleny Rokickiej, w których opowiada ona o losach swojej rodziny podczas II wojny światowej. W tekście zaznacza represje NKWD, które dotknęły jej ojca, a ona sama z matką i rodzeństwem została zesłana do Kazachstanu. Następnie opowiada o pobycie na miejscu i próbie dostania się do formującej się Armii Andersa. Wspomnienia kończy opis powrotu do kraju oraz lista osób wysiedlonych ze Śniatynia.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Снятин (Śniatyń, Ukraina), Okolice Semipałatyńska (Семей, Kazachstan), Тараз (do 1995 roku Dżambuł, Kazachstan)

Rokita Helena

Edward Kruk - relacja

 • Wspomnienia Edwarda Kruka z okresu zsyłki do ZSRR, a nastepnie po amnestii z podróży do Kazachstanu. W swoich wspomnieniach autor skupia się na opisie podróży, warunków w jakich Polacy byli transportowani wgłąb Rosji sowieckiej. Opisuje nieludzkie warunki zakwaterowania na miejscu, pracy, którą zesłańcy mieli wykonywac na miejscu w zamian za śmiesznie małe racje żywieniowe. Opisuje także moment powrotu do kraju i ponowne zjednoczenie rodziny z ojcem.
 •  
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Luboml (obecnie Ukraina), Арха́нгельск (Archangielsk, Rosja), Ust'-Pinega (Rosja), Kazachstan.

Kruk Edward

Eugenia Czyljewicz - relacja

 • Wspomnienia Eugenii Czyljewicz, w których opisuje ona losy swoje i swojej rodziny podczas II wojny światowej. Opisuje ze szczegółami moment deportacji do ZSRR i do Kazachstanu. Pracę w tartaku i warunki panujące na miejscu. Następnie szczegółowo opisuje swój pobyt w więzieniu za odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. W końcowej części relacji opisuje powrót do kraju.]
 • Zakres chronologiczny: 1940-1946
 • Miejsca wydarzeń: Borów (woj. wołyńskie), Kotłas (ZSRR), Archangielsk (ZSRR), Buzułuk (ZSRR), Buchara (Uzbiekistan), Kalinin (dawniej Twer miasto w ZSRR), Wrocław

Czylewicz Maria

Stanisław Orzechowski - relacja

Relacja księdza katolickiego prowadzącego działalność duszpasterską na terenie archidiecezji wrocławskiej dotycząca osoby kard. Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biksupów polskich do biskupów niemieckich.   Zakres chronologiczny: 1958-1966.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Lublin(woj. lubelskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Watykan, Tychy (woj. śląskie), Sucha Psina (pow. głubczycki, woj. opolskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Lwów (Ukraina), Drohobycz (Ukraina), Wilno (Litwa)  

Orzechowski Stanisław ks.

Adam Drwięga - relacja

Relacja księdza rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kard. Bolesława Kominka, okoliczności powstania i konsekwencji Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, a także relacji polsko-niemieckich. Zakres chronologiczny: 1956-1974.   Miejsca wydarzeń: Sanok (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Przemyśl, Tarnów (woj. podkarpackie) (woj. małopolskie), Kraków (woj. małopolskie), Katowice (woj śląśkie), Chojnów (woj. dolnośląskie), Fatima (Portugalia), Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Moskwa (Rosja), Rzym (Włochy), Komańcza (woj. podkarpackie), Jerozolima (Izrael), Berlin (Niemcy), Dortmund (Niemcy)

Drwięga Adam ks. inf.

Krzysztof Rutkowski - relacja

Relacja księdza rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kard. Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zakres chronologiczny: lata 60. i 70. XX w.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Poznań (woj. wielkopolskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Rzym (Włochy), Świnoujście (woj. zachodniopomorskie), Hamburg (Niemcy), Koln (Niemcy), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Świeżew, Siechnice (pow. wrocławski, woj. dolnośląskie), Chojnów (pow. legnicki, woj. dolnośląskie)

Rutkowski Krzysztof ks.

Józef Mielczarek

Relacja ks. rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kardynała Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zakres chronologiczny: 1953-1974.   Miejsca wydarzeń: Żagań (woj. lubuskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jaroszów (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Trzebnica (woj. dolnośląskie), Świdnica (woj. dolnośląskie), Jaworzyna Śląska (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Strzegom (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Nysa (woj. opolskie), Rzym (Włochy), Krzyżowa (pow. świdnicki, woj. dolnośląskie), Bułgaria, Warszawa (woj. mazowieckie)

Mielczarek Józef ks.

Franciszek Głód - relacja

Relacja ks. rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kard. Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zakres chronologiczny: 1958-1974. Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie) , Piechowice (woj. dolnośląskie), Lublin (woj. lubelskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie), Jugowice (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Odmęt (pow. dąbrowski, woj. małopolskie), Watykan

Głód Franciszek ks.

Jan Onufrów - relacja

Relacja ks. rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kard. Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zakres chronologiczny: 1956-1974.   Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Uherce Mineralne (pow. leski, woj. podkarpackie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Przemyśl (woj. podkarpackie), Kraków (woj. małopolskie), Opole (woj. opolskie),Goerlitz (Niemcy)

Onufrów Jan ks.

Olga Lara - relacja

Relacja łączniczki podobwodu AK Rzeszów Południe dot. osoby jego dowódcy Józefa Maciołka, szkolenia i służby w konspiracji, przebiegu Akcji Burza na Podkarpaciu, działalności Zrzeszenia WiN, a także konsekwencji akowskiej przeszłości w realiach PRL. Zakres chronologiczny: lata 40., 50. i 60. XX w. Miejsca wydarzeń: Futoma (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Bytom (woj. śląskie), Żagań (woj. lubuskie), Błażowa (pow. rzeszowski, woj. podkarpackie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Londyn (Wielka Brytania), Warszawa (woj. mazowieckie)

Lara Olga

Stanisław Pawlaczek - relacja

Relacja ks. rzymskokatolickiego pracującego na terenie archidiecezji wrocławskiej dot. osoby kard. Bolesława Kominka oraz okoliczności i konsekwencji wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zakres chronologiczny: 1958-1974. Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Oława (woj. dolnośląskie), Sokolniki (Ukraina), Bardo (pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie), Florencja (Włochy), Rzym (Włochy), Gorzów, Szczecin (woj. zachodniopomorskie), Koszalin (woj. zachodniopomorskie), Łodź (woj. łódzkie), Częstochowa (woj. śląskie), Lubin (woj. dolnośląskie), Zebrzydowice (pow. cieszyński, woj. śląskie), Brzeg (woj. opolskie), Jelcz-Laskowice (pow. oławski, woj. dolnośląskie)

Pawlaczek Stanisław ks.

Mieczysław Borecki - relacja

Relacja nastoletniego żołnierza AK, dotycząca okupacji województwa lwowskiego w czasie II wojny światowej oraz przybycia na Dolny Śląsk i organizacji życia po wojnie.   Zakres chronologiczny: 1939-1947   Miejsca wydarzeń: Gródek Jagielloński (d. województwo lwowskie), Lwów, Brochów (ob. Wrocław), Wrocław (woj. dolnośląskie), Czerlany (Ukraina), Buczały (obw. lwowski, Ukraina)

Borecki Mieczysław

Piotr Załuski - relacja

Relacja działacza opozycji w PRL, dotycząca jego pracy w TVP, działalności w Solidarności, internowania oraz emigracji i pracy w Radiu Wolna Europa.   miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie), Gdańsk (woj. pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Grodków (pow. brzeski, woj. opolskie), Brzeg (woj. opolskie), Nysa (woj. opolskie), Monachium (Niemcy), Brema (Niemcy)

Załuski Piotr

Nascow Nicola - relacja

Relacja uchodźccy z greckiej Macedonii Egejskiej dot. eksodusu z rodzinnego kraju oraz osiedlenia się i życia w Polsce. Zakres chronologiczny: 1948-2002. Miejsca wydarzeń: Skopje (Macedonia), Rumunia; Szczawno-Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Police (woj. zachodniopomorskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Saloniki (Grecja), Mitrowica (Kosowo)

Nascow Nicola

Iraklis Popowski - relacja

Relacja uchodźccy z greckiej Macedonii Egejskiej dot. eksodusu z rodzinnego kraju oraz osiedlenia się, nauki i pracy w Polsce. Zakres chronologiczny: 1948-1970. Miejsca wydarzeń: Călimăneşti (Rumunia), Lądek-Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Międzygórze (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Szczawno-Zdrój (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Popowski Iraklis

Feliks Badowski - relacja

Relacja powstańca warszawskiego dot. udziału w konspiracji i w walkach w stolicy w 1944 r. oraz osiedlenia się po wojnie we Wrocławiu i pracy w tamtejszej Państwowej Fabryce Wagonów. Zakres chronologiczny: lata 30. i 40. XX w. Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Żyrardów (woj. mazowieckie), Kampinos (pow. warszawski, woj. mazowieckie), Sieraków (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie), Bieniewo (woj. warmińsko-mazurskie)

Badowski Feliks

Stanisław Maksymowicz - relacja

Relacja goprowca i pilota dot. turystyki i ratownictwa w Sudetach oraz lotnictwa sportowego na Dolnym Śląskupo II wojnie światowej. Zakres chronologiczny: 1945-2011. Miejsca wydarzeń: Karkonosze, Kotlina Jeleniogóska, ziemia kłodzka, Wrocław. Landwarów (Litwa), Wilno (Litwa), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Zakopane (pow. tatrzański, woj. małopolskie), Międzygórze (woj. dolnośląskie), Katmandu (Nepal), Jeżów Sudecki (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Kaczorów (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Gdańsl (woj. pomorskie)

Maksymowicz Stanisław

Maria Urbaniec-Downarowicz - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszawskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, konspiracji powojennej, relacji między żołnierzami AK i organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1942-2012   Miejsca wydarzeń: Lwów (woj. lwowskie, ob. Ukraina), Warszawa (woj. mazowieckie), Łąck (pow. płocki, woj. mazowieckie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Szklarska Poręba (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie), Łuck (Ukraina), Sankt Petersburg (Rosja), Gdańsk (woj. pomorskie), Karpacz (pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie)

Urbaniec-Downarowicz Maria

Bożena Sas - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, powstanki warszwskiej, dotycząca jej przeżyć wojennych, życie codziennego podczas wojny i po wojnie, organizacji życia po wojnie, pracy zawodowej i organizacji kombatanckich.   Zakres chronologiczny: 1939-2011   Miejsca wydarzeń: Toruń (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Pruszków (woj. mazowieckie), Wąchock (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie), Polonezköy (Turcja), Londyn (Wielka Brytania)

Kowal Grzegorz

Jerzy Woźniak - relacja

Relacja żołnierza Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i 2. Korpusu Polskiego, lekarza, późniejszego kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka, dotycząca przede wszystkim jego reflekcji nt. Polskiego Państwa Podziemnego oraz pierwszych lat powojennych, a także działalności jako emisariusz Delegatury Zagranicznej WiN na RP oraz okoliczności aresztowania i śledztwa.   Zakres chronologiczny: 1944-1960   Miejsca wydarzeń: Rzeszowszczyzna, Londyn (Wlk. Brytania), Warszawa (woj. mazowieckie), Rawicz (woj. wielkopolskie), Wronki (woj. wielkopolskie), Gliwice (woj. śląskie), Katowice (woj. śląskie), Kraków (woj. małopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie)

Woźniak Jerzy

Jan Łabędzki - relacja

Relacja Jana Łabędzkiego dot. II wojny światowej, wywózki na roboty przymusowe do Niemiec, pracy w przędzalni zakładów chemicznych, warunków pracy panujących w obozie, chorób związanych z zatruciem organizmu środkami chemicznymi, zbombardowania fabryki przez aliantów, powrotu do Polski i po przebytej służbie wojskowej osiedlenia się we Wrocławiu.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2006.   Miejsca wydarzeń: Stare Kanice (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Wittenberge (Niemcy), Kostrzyn, Wrocław (woj. dolnośląskie), Hamburg (Niemcy), Berlin (Niemcy)

Łabędzki Jan

Zygmunt Garbowski - relacja

Relacja Zygmunta Grabowskiego dot. II wojny światowej, sposobów utrzymywania się pod okupacją niemiecką, przyjazdu na Dolny Śląsk, rozpoczęcia pracy w Milicji Obywatelskiej, pracy na stanowisku komendanta, napięć społeczno - politycznych w Jaworze i Legnicy w 1956 r. i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1920 - 1980.   Miejsca wydarzeń: Warszawa (woj. mazowieckie), Mielec (woj. podkarpackie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Kłodzko (woj. dolnośląskie) , Jawor (woj. dolnośląskie), Legnica (woj. dolnośląskie)

Garbowski Zygmunt

Wacława Czepel - relacja

Krótka relacja Wacławy Czepel dot. wydarzeń osobistych z II wojny światowej, przyjazdu i osiedlenia się w 1945 r. na Dolnym Śląsku, pracy w uruchomianych po wojnie zakładach przemysłowych w Pieńsku nad Nysą Łużycką. sytuacji politycznej i życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1980.   Miejsca wydarzeń: Radomsko (woj. łódzkie), Orzechówek (pow. radomszczański, woj. łódzkie), Pieńsk (pow. zgorzelecki, woj. dolnośląskie), Zgorzelec (woj. dolnośląskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie)

Czepel Wacława

Jerzy Brzeszczak - relacja

Relacja Jerzego Brzeszczaka dot. sytuacji osobistej w trakcie II wojny światowej, mordów dokonywanych na Polakach przez Ukraińców, przesiedlenia na ziemie zachodnie, niemieckich żołnierzy ukrywających się w lasach na Dolnym Śląsku, edukacji, pracy w hucie w Wałbrzyskim Okręgu Przemysłowym, wspierania ruchu "Solidarności", zatrzymania w przez Milicję Obywatelską w trakcie stanu wojennego oraz życia codziennego.   Zakres chronologiczny: 1944 - 1993.   Miejsca wydarzeń: Tłumacz (Ukraina), Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Wałbrzych (woj. dolnośląskie), Walim (pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie)

Brzeszczak Jerzy

Mirosław Kosowski - relacja

Relacja Mirosława Kosowskiego dot. II wojny światowej, wywozu wraz z całą rodziną w głąb ZSRR, ciężkich warunków życia na Syberii, organizowaniu się polskich wojsk, przewiezienia transportem wodnym w dół Wołgi, rusyfikacji i edukacji.   Zakres chronologiczny: 1939 - 1946.   Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Tarnopol (Ukraina), Moskwa (Rosja), Kudymkar (Rosja), Saratów (Rosja), Rot-Front (Kirgistan), Wrocław (woj. dolnośląskie), Duszniki Zdrój (pow. kłodzki, woj. dolnośląskie), Katowice (woj. śląskie), Berlin (Niemcy), Kopenhaga (Dania), Nowy Jork (Stany Zjednoczone Ameryki)

Piechel Michał

Antoni Wojtaszek - relacja

Relacja Antoniego Wojtaszka dotycząca losów podczas II Wojny Światowej i czasów powojennych - ucieczki z Kępna do Poczajowa, warunków codziennego życia pod okupacją sowiecką, pobytu u przechowującego jego rodzinę Ukraińca, powrotu do Kępna i pracy tamże pod okupacją niemiecką, przyjazdu do Wrocławia po wojnie i pracy w tamtejszych zakładach energetycznych, życia codziennego w powojennym Wrocławiu i relacji z pozostałymi w nim Niemcami, wstąpienia do konspiracyjnej organizacji "Kresowiak", przemianowanej później na "Rzeczpospolita Polska Walcząca", działalności antykomunistycznej, m. in. w akcjach ulotkowych, odbiciu więźniów politycznych i zamontowaniu radiostacji na wieży kościoła uniwersyteckiego, aresztowania, brutalnego śledztwa i represjonowania podczas odsiadywania wyroku, następnie pracy w Zakładzie Sieci Elektrycznych we Wrocławiu po wyjściu z więzienia i działalności w stowarzyszeniu kombatanckim; świadek wymienia nazwiska współpracowników w konspiracji, szczegółowo opowiada przebieg akcji konspiracyjnych, a także o warunkach pobytu w więzieniach i represjach, jakimi był dotknięty, wspomina też nazwiska funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, prowadzących jego sprawę w latach 50. XX w., z którymi po części spotkał się w latach 90. XX w.   Zakres chronologiczny: 1939 - 2009   Miejsca wydarzeń: Gola (pow. Kępno, woj. wielkopolskie), Kremjaneć (Krzemieniec, Ukraina), Počaїv (Poczajów, Ukraina), Przemyśl (woj. podkarpackie), Kępno (woj. wielkopolskie), Wrocław (woj. dolnośląskie), Wronki (woj. wielkopolskie), Sztum (woj. pomorskie), Ostrzeszów (woj. wielkopolskie), Końskie (woj. świętokrzyskie), Kraków (woj. małopolskie), Warszawa (woj. mazowieckie), Strzelin (woj. dolnośląskie), Malbork (woj. pomorskie), Strzelce Opolskie (woj. opolskie)

Wojtaszek Antoni

Jerzy Dul - relacja

Relacja Jerzego Dula, autora i redaktora podziemnego pisma „Drogowskaz. Gazetka wojenna NSZZ «Solidarność» Kolejarzy Dolny Śląsk”. W związku z prowadzoną działalnością polityczną został 21 VIII 1982 aresztowany wraz z Krzysztofem Ciurejem i Andrzejem Drabikowskim. Skazany dnia 25 X 1982 przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1 rok więzienia. Świadek opowiada o przeżyciach związanych z działalnością opozycyjną, aresztowaniem oraz przesłuchaniem i rozprawą sądową.   Zakres chronologiczny: 1980-1990 Miejsca wydarzeń: Wrocław (woj. dolnośląskie)

Jerzy Dul

Jan Jerzy Głowacki OKRUCHY i okruszki Z ŻYCIA

Jan Jerzy Głowacki we wspomnieniach opisuje losy swojej rodziny oraz własne. Na początku wspomina swoje dzieciństwo, a także wydarzenia związane z jego rodzinnym gospodarstwem - Kolonia Przybysz. Głównie skupia się na życiu codziennym. Wielokrotnie wspomina o swoich przeżyciach związanych z okupacja niemiecką. Opowiada o relacjach Polaków z Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Żydami oraz Łużyczanami i Czechami. Opisuje również szczegółowo swój pobyt w wojsku i udział w walkach zbrojnych podczas II wojny świaotwej, studia prawnicze, a także pracę. Ukazuje przy tym wszystkie absurdy PRL. Ostatni fragment dotyczy przejścia na emeryturę oraz życia w III Rzeczpospolitej. Praca ma układ tematyczny, a nie chronologiczny, jak określa autor na samym wstępie. Na końcu znajduje się krótki fragment poświęcony najbliższym członkom rodziny, życiorys, spis treści, orazZestaw Zdjęć Rodzinnych. Zakres chronologiczny: 1925 -2005 Miejsca wydarzeń: Wołczyna (gm.Sobibór, pow.Kluczbork, woj.opolskie), Włodawa (pow.włodawski, woj.lubelskie), Lublin, Wrocław

Głowacki Jan

Wspomnienia Tadeusza Bronowskiego

Tadeusz Bronowski w liście przedstawia pokrótce swoją biografię. Najpierw przedstawia losy swojej rodziny przed II wojną światową, oraz podczas okupacji radzieckiej. Następnie wspomina o wyjeździe ze Lwowa do Wrocławia. Skupia się na opisie pomocy porządkowania Hali Stulecia oraz postawienie Iglicy. Wymienia profesorów, którzy przyjechali ze Lwowa do Wrocławia. Na końcu w kilku zdaniach opisuje swoje dalsze dzieje: rozpoczęcie pracy i uzyskanie mieszkania. Wspomina, że przeszedł na emeryturę w 1996 r. Zakres chronologiczny: 1930-1996 Miejsca wydarzeń: Lwów (Ukraina), Wrocław

Bronowski Tadeusz

Wspomnienia poświęcone Halinie Turek-Krysztoforskiej

Wspomnienia poświęcone Halinie Turek-Krzysztoforskiej (ur. 29.04.1928 Kolonia Grabowa k/Lwowa, zm. 5.12.2012 Wrocław), wrocławskiej poetce, opracowane przez jej drugiego męża, Zdzisława Krysztoforskiego, po jej śmierci. Pierwsza część zawiera informacje biograficzne, listę opublikowanych utworów poetki (tomiki wierszy, antologie) oraz opinie o jej twórczości. W drugiej części zamieszczono wiersze oraz fragmenty prozy poświęcone: wojennej tułaczce, rodzicom, mężowi Zdzisławowi, synowi i wnukowi, papieżom Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI, (wraz z podziękowania od nich za nadesłane tomiki), Fryderykowi Chopinowi, Ludwikowi Hirszfeldowi, Czesławowi Niemenowi, Januszowi Gniatkowskiemu, Zbigniewowi Herbertowi, Wrocławiowi oraz wiersze napisne o poetce po jej śmierci, recenzje jej twróczości oraz materiały dot. jej działalności społecznej. Materiał ilustrowany fotografiami.

Zdzisław Krysztoforski

Samoloty na pilczyckim lotnisku

Zwiedzający lotnisko w Gądowie Małym w trakcie Święta Wrocławskich Skrzydeł. Na pierwszym planie grupa samolotów MiG -15 (Lim-1/Lim-2) ustawionych przy pasie startowym w porcie lotniczym - Gądów Mały. Ostatnim z widocznych w grupie myśliwców jest MiG-21 PFM. W tle (po lewej) samolot pasażerski Polskich Linii Lotniczych "Lot" Iliuszyn Ił-14, natomiast z prawej strony widoczny Antonow An-24. Widoczny płat skrzydła samolotu CSS-13, z którego wykonano fotografię.

Kokurewicz Stanisław

przekazanie sztandaru Aeroklubowi wrocławskiemu

Przedstawiciele Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Fabryczna przekazują sztandar pocztowi sztandarowemu aeroklubu wrocławskiego. W tle widoczny budynek lotniska z wieżą kontroli lotów.

Kokurewicz Stanisław

Skalski w Ratuszu

Stanisław Skalski na spotkaniu z okazji Święta wrocławskich skrzydeł w Ratuszu. Po lewej pułkownik Stanisław Skalski, po prawej generał dywizji - Jan Raczkowski, tuz za nim prawdopodobnie generał dywizji Roman Paszkowski.

Kokurewicz Stanisław

generałowie dywizji we wrocławskim Ratuszu

Spotkanie ze Stanisławem Skalskim w Ratuszu z okazji Święta wrocławskich skrzydeł w Ratuszu. Po lewej z dystynkcjami generała dywizji Jan Raczkowski, po prawej również generał dywizji, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju - Roman Paszkowski.

Kokurewicz Stanisław

generałowie dywizji we wrocławskim Ratuszu

Spotkanie ze Stanisławem Skalskim w Ratuszu z okazji Święta wrocławskich skrzydeł w Ratuszu. Po lewej z dystynkcjami generała dywizji Jan Raczkowski, po prawej również generał dywizji, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju - Roman Paszkowski.

Kokurewicz Stanisław

Kontrola prędkości na Jedności Narodowej

Fotografie z reportażu przygotowanego 3 sierpnia 1967 roku, przedstawiające funkcjonariuszy wydziału drogowego Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, podczas akcji kontroli prędkości za pomocą radaru. Reportaż wykonano na ulicy Jedności Narodowej, a wzięli w nim udział: ktp. KRD Franciszek Mazik, por. Eugeniusz Zatylny i st. sierżant Świechowski.

Konkurs kierowania ruchem drogowym

Funkcjonariusz regulujący ruch samochodowy podczas konkursu. Fragment konkursu odbywającego się przy gmachu Urzędu Wojewódzkiego.

Kokurewicz Stanisław

Konkurs kierowania ruchem drogowym

Funkcjonariusz regulujący ruch samochodowy podczas konkursu. Fragment konkursu odbywającego się przy alei Słowiańskiej. Tuż za nim na skrzyżowaniu Skoda 100 i dalej, Fiat 125 r.

Kokurewicz Stanisław

Konkurs kierowania ruchem drogowym

Funkcjonariusz regulujący ruch samochodowy podczas konkursu. Fragment konkursu odbywającego się przy alei Słowiańskiej.

Kokurewicz Stanisław

Konkurs kierowania ruchem drogowym

Funkcjonariusz regulujący ruch samochodowy podczas konkursu. Fragment konkursu odbywającego się przy gmachu Urzędu Wojewódzkiego.

Kokurewicz Stanisław

Konkurs kierowania ruchem drogowym

Funkcjonariusz regulujący ruch samochodowy podczas konkursu. Fragment konkursu odbywającego się przy gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Na drodze widoczna Warszawa 204.

Kokurewicz Stanisław