Prudnik, woj. opolskie

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Prudnik, woj. opolskie

Terminy równoznaczne

Prudnik, woj. opolskie

Powiązane terminy

Prudnik, woj. opolskie

6 Opis archiwalny results for Prudnik, woj. opolskie

6 results directly related Exclude narrower terms

Relacja Józefa Szczepańskiego

Relacja Józefa Szczepańskiego. Relacja dotyczy relacji sąsiedzkich w przedwojennej Trembowli, stosunków między mieszkańcami polskimi, ukraińskimi i żydowskimi, stacjonowania w Trembowli przed wojną 9. pułku ułanów, wywózek na Syberię, wojennych losów trembowlańskich Żydów, mordów banderowców na Polakach, opuszczenia rodzinnych stron i siedmiotygodniowej podróży na zachód, początkowo w okolice Legnicy, później przez Prudnik aż do Domaszkowa, gdzie rodzina Szczepańskich osiadła na stałe.

Szczepański Józef

Relacja Lucjana Sowy

Relacja Lucjana Sowy dotyczy przyjazdu z Frnacji na Ziemie Zachodnie i Północne w 1947 roku, organizacji powojennego życia, służby wojskowej w KBW oraz pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Sowa Lucjan