Lwów

Taksonomia

Kod

Uwagi do zakresu

Noty źródłowe

Display note(s)

Terminy hierarchiczne

Lwów

Terminy równoznaczne

Lwów

Powiązane terminy

Lwów

61 Opis archiwalny results for Lwów

61 results directly related Exclude narrower terms

Zaświadczenie Dyrekcji Poczt i Telegrafów we Lwowie

Zaświadczenie wystawione przez Ekonomat Dyrekcji Poczt i Telegrafów we Lwowie potwierdzające, że Franciszek Przybylski pracował na stanowisku substytuta urzędniczego od 1 marca 1912 do 31 sierpnia 1912 r.

Ekonomat Dyrekcji Poczt i Telegrafów we Lwowie

Uchwała Sądu Okręgowego w Brzeżanach

Uchwała Sądu Okręgowego w Brzeżanach z powództwa Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej przeciwko Wiktorowi Sandozowi i Szczęsnemu Sandozowi uznająca powódkę za właścicielkę parcel lasowych w Uhrynowie.

Sąd Okręgowy w Brzeżanach

Pokwitowanie odbioru

Pokwitowanie odbioru zaliczki na wykonanie ogrodzenia frontowego na nazwisko Sabiny Przybylskiej

Pracownia ślusarska Michał Więcek

Kosztorys

Kosztorys na wykonanie ogrodzenia siatkowego nieruchomości dla Sabiny Przybylskiej

Pracownia ślusarska Michał Więcek

Kwit

Kwit potwierdzający przyjęcie 50 zł na pokrycie rachunku za wykonane ogrodzenie siatkowe.

Pracownia ślusarska Michał Więcek

Kontrakt kupna- sprzedaży

Kontrakt kupna- sprzedaży realności objętej hipoteką miasta Lwowa o numerze 2423 o cenie 7000 zł. Sprzedającym jest Jan Moszczyński a nabywcami Sabina z Czajkowskich Przybylska i Adolf Czajkowski.

Wojciech Mayer- Notariusz we Lwowie

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie

Uchwała Sądu Okręgowego we Lwowie zezwalająca na intabulację w stanie biernym realności Sabiny z Czajkowskich Przybylskiej i ustanowienia prawa zastawu dla kaucji do wysokości 19500 zł służącej na zabezpieczenie obowiązków względem pretensji zapisem tym objętych na rzecz Miejskiej Kasy Oszczędności we Lwowie.

Sąd Okręgowy we Lwowie

Rozliczenie

Rozliczenie zaopatrzenia emerytalnego dla Sabiny Przybylskiej wydane przez Izbę Skarbową we Lwowie

Izba Skarbowa we Lwowie

Plan sytuacyjny

Plac sytuacyjny realności objętej hipoteką I. Gminy miasta Lwowa. Plan zawiera wyrys działek wraz z opisem. Podpisany i nazwiskiem Wincentego Barczewskiego.

Autoryzowany Geometra Wincenty Barczewski

Skrypt dłużny

Skrypt dłużny wydany przez Państwowy Bank Rolny we Lwowie

Państwowy Bank Rolny Oddział we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej w pierwszym półroczu roku szkolnego 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej za rok szkolny 1936/1937 przez Zbigniewa Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego semestru drugiej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Ósmym Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego Nr 566 we Lwowie.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiej klasy Państwowego Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniew Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza trzeciej klasy Państwowego Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniewa Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia trzeciej klasy Ósmego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie przez Zbigniewa Przybylskiego.

Państwowe Ósme Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego nr 566 we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne Zbigniewa Przybylskiego za rok 1940/1941 i ukończenia dziewiątej klasy Gimnazjum.

Dyrektor Ósmego Państwowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie

Poświadczenie

Poświadczenie, że Zbigniew Przybylski był studentem Politechniki Lwowskiej w Instytucie Inżynierii Energetycznej.

Karta ewakuacyjna

Karta ewakuacyjna na nazwisko Zbigniewa Przybylskiego z 25 czerwca 1946 roku.

Główny Pełnomocnik Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiej klasy Szkoły Powszechnej Św. Zofii we Lwowie przez Zbigniew Przybylskiego.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza trzeciej klasy przez Zbigniew Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego semestru trzeciej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Zofii Strzałkowskiej we Lwowie.

Prywatne Seminarium Nauczycielskie im. Zofii Strzałkowskiej

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim nr 118 im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia drugiego półrocza czwartej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia pierwszego półrocza piątej klasy przez Zbigniewa Przybylskiego w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo szkolne

Świadectwo ukończenia przez Zbigniewa Przybylskiego Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim we Lwowie im. Stanisława Sobińskiego.

Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Stanisława Sobińskiego we Lwowie.

Świadectwo urodzenia i chrztu

Świadectwo chrztu Zbigniewa Przybylskiego wystawione przez Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Szpitalu Powszechnym we Lwowie.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego przy Państwowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie

Świadectwo

Świadectwo ukończenia pierwszej klasy oddziału budowy maszyn Państwowej Technicznej Szkoły Zawodowej z polskim językiem nauczania.

Państwowa Techniczna Szkoła Zawodowa we Lwowie

Świadectwo szkolne

Świadectwo szkolne ukończenia pierwszego półrocza roku szkolnego 1930/1931 przez Zbigniewa Przybylskiego w siedmioletniej Publicznej Szkole Powszechnej im. Św. Zofii we Lwowie.

Publiczna Szkoła Powszechna im. Św. Zofii we Lwowie

Oświadczenie

Oświadczenie, że Zbigniew Przybylski jest uczniem 8 klasy gimnazjum od 1936 roku wydane dla Milicji we Lwowie w dniu 18 marca 1940 roku.

Dyrektor Ósmego Państwowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie

Wniosek

Wniosek do Milicji w sprawie wydania dowodu zameldowania w lokalu na ulicy Gondulicza 5 z powodu spłonięcia lokalu mieszkalnego przy ulicy Stefczyka 3.

Zbigniew Przybylski

Poświadczenie

Poświadczenie potwierdzające, że kandydat na zarządcę technicznego kolei, zgodnie z decyzją kapitana służby budowlanej z 1943 r., pełni służbę budowlaną w Ostbahn Lemberg.

Ostbahnausbesserungswerk Lemberg

Poświadczenie

Poświadczenie potwierdzające, że kandydat na zarządcę technicznego kolei, zgodnie z decyzją kapitana służby budowlanej z 1943 r., pełni służbę budowlaną w Ostbahn Lemberg.

Ostbahnausbesserungswerk Lemberg

Poświadczenie

Poświadczenie potwierdzające, że pan Przybylski odbył praktykę w Ostbahn jako kandydat na kierownika technicznego kolei w wymienionych działach.

Ostbahnausbesserungswerk Lemberg

Indeks

Indeks wydany przez Wszechradziecki Komitet ds. Wyższych Szkół przy Radzie Narodowej Ludowych Komisarzy Związku Radzieckiego, Politechnika Lwowska na nazwisko Zbigniewa Przybylskiego, Wydział Budowy Maszyn Energetycznych.

Politechnika Lwowska

Awans na górmistrza

Awans Jana Fertscha na górmistrza przy C.K Zarządzie salinarnym w Wieliczce z dnia 21 kwietnia 1879 r.

C.K zarząd salinarny

Świadectwo ślubu

Świadectwo ślubu Stanisława Napiórkowskiego i Eugenii Czajkowskiej wydane przez Parafię Lwów- Kleparów.

Urząd Parafialny Obrządku Łacińskiego w Kleparowie